Frånträde av förhandsavtal

tick

Hjälp av jurist

Lawlines jurister hjälper dig med att undersöka dina möjligheter till att frångå ett ingånget förhandsavtal gällande en bostadsrätt
tick

Snabbt

Vi undersöker alla möjligheter till att för dig frångå ett ingånget förhandsavtal på 2 - 3 arbetsdagar
tick

Telefonuppföljning

Tjänsten Frånträde av Förhandsavtal med hjälp av Lawlines jurister berättigar dig till en telefonavstämning a 30 minuter för att säkerställa att allt ser korrekt ut

Att frånträda ett ingånget Förhandsavtal

Ett förhandsavtal kan under vissa omständigheter sägas upp eller frånträdas. Genom Lawlines tjänst Frånträde av Förhandsavtal till fast pris kommer en av Lawlines jurister att genomföra en mindre rättsutredning av ditt enskilda ärende för att se vilka förutsättningar till att frånträda ett förhandsavtal som du inte längre vill vara bunden till. Juristen kommer att ge sin bedömning i ärendet samt komma med förslag på hur ärendet ska hanteras vidare, om det föreligger förutsättningar för frånträde och vad som i sådana fall bör göras.
Bifoga det aktuella förhandsavtalet vid bokning och annat relevant underlag, så som mejlkorrespondens mellan dig och din bostadsrättsförening, byggherre eller entreprenad.

4995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Frånträde av förhandsavtal

Kan jag frånträda mitt Förhandsavtal?

Som utgångspunkt så finns sådan rätt.
I lagstiftning finns en omständighetsbaserad rätt till att frånträda ingånget Förhandsavtal.
Lawline kan hjälpa dig att undersöka vilka möjligheter du har till att frånträda ingånget Förhandsavtal

Vad händer efter att Lawline undersökt mina möjligheter till att frånträda mitt Förhandsavtal?

När Lawlines jurister har undersökt dina möjligheter till att frånträda ditt Förhandsavtal så informerar Lawlines jurister dig om hur du bäst går vidare med ärendet.
Lawlines Jurister kan rekommendera dig till att skicka en skrivelse till din Bostadsrättsförening, Byggherre eller entreprenad.
Beroende på olika omständigheter i just ditt fall kan Lawlines jurister även rekommendera dig till att driva ärendet i Tingsrätt.

Hur stor är chansen till att jag kan frånträda mitt Förhandsavtal?

Som utgångspunkt gäller att alla har en möjlighet till att frånträda ett Förhandsavtal.
Det finns omständigheter i somliga Förhandsavtal som gör det lättare respektive svårare att frånträda ett Förhandsavtal.
Lawlines jurister ger dig sin bedömning på vilka utsikter just ditt ärende har.