Rättsutredning
5995 krKlarna badge
Få ditt juridiska problem analyserat av en jurist. Har du ett "case" eller inte? Lilla rättsutredningen är ett beslutsunderlag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett klokt beslut på ditt juridiska problem.
  • En jurist analyserar din problemställning juridiskt i en skriftlig rapport
  • Juristen gör en juridisk riskanalys
  • Du får ett förslag till handlingsplan
  • Du får en uppskattning av kostnaderna för att anlita Lawline för att företräda dig
  • Om frågeställningen ligger utanför Lawlines verksamhetsområde föreslår Lawline en jurist eller advokat som kan företräda dig
Kort ärendebeskrivning

Välj de filer som gäller för ditt ärende