Avtalsgranskning

tick

Juristen utreder

En jurist granskar ett specifikt avtal som du/ni funderar på att upprätta eller skriva under. Lawline kan även hjälpa dig med att granska ett avtal som redan har undertecknats
tick

Snabbt

Juristen går tillsammans med dig igenom avtalet. Du får ett skriftligt förslag på eventuella förbättringar, ändringar, tillägg och justeringar samt en bedömning av eventuella risker i avtalet inom loppet av några dagar.
tick

Telefonuppföljning

I tjänsten ingår 30 minuters konsultation per telefon och/eller mail.

Om Avtalsgranskning

Lawlines jurister granskar ditt avtal.
För att kunna utnyttja denna tjänst ska avtalet gälla svensk rätt och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback.

4995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Avtalsgranskning

Kan Lawline hjälpa mig upprätta ett avtal?

Ja, självklart kan vi det!
Lawline är vana vid att hantera både upprättande och granskning av avtal.

Är digital signatur att likställa med ”Vanlig” signatur?

Avtalslagen i Sverige innehåller generellt inga formkrav, med vissa undantag, och elektroniska underskrifter kan därför i regel användas för att signera avtal. Idag torde den elektroniska signaturen ha samma bevisvärde som en traditionell signatur, och det finns inga lagbestämmelser som hindrar att en bindande underskrift görs direkt på en ritplatta eller via signeringsprogram.

Behöver namnteckningar bevittnas på alla avtal?

Bevittning krävs sällan för ett avtals giltighet. Det framgår av lagen om bevittning är ett formkrav för den aktuella handlingen. Därtill kan det uppställas som krav av en inblandad part. Om bevittning är ett krav eller inte beror alltså på vad det rör sig om för avtal i ditt specifika fall.
Däremot kan bevittning alltid vara bra ur bevissynpunkt om det skulle uppstå oenighet angående en handlings giltighet.