Avtalsgranskning
4995 krKlarna badge
Vi hjälper er med avtalsgranskning.
En jurist granskar ett specifikt avtal som du/ni funderar på att upprätta eller skriva under, eller som redan har undertecknats. Juristen går tillsammans med dig igenom avtalet. Du får ett skriftligt förslag på eventuella förbättringar, ändringar, tillägg och justeringar samt en bedömning av eventuella risker i avtalet. För att kunna utnyttja denna tjänst ska avtalet gälla svensk rätt och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. I tjänsten ingår 30 minuters konsultation per telefon och/eller mail.
Kort ärendebeskrivning

Välj de filer som gäller för ditt ärende