FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/11/2023

Avskriva sig giftorättsgods?

Hej! Min man och jag ska skiljas och nu visar det sig att han skrivit över aktiebolaget som stod i hans namn på sin bror. Detta gjordes specifikt för att jag inte skulle få del av värdet i bolaget vid bodelning. Vad gäller i detta fall, har jag rätt till någonting? Vi har inget äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Som jag förstår din fråga har din föredetta make avskrivit sig från ett innehav av ett bolag han haft som egentligen, enligt lag, skulle gått till delning vid en bodelning? 


Allmänt om bodelning 

Vid en bodelning tillämpas Äktenskapsbalken (benämns fortsättningsvis ÄktB). Dessa regler blir tillämpliga i ditt fall, då det inte finns något äktenskapsförord att ta hänsyn till. Vid en skilsmässa ska alltså en bodelning upprättas, och reglerna kring detta finnes i 10 kap ÄktB. Det omnämns där att delningen ska göras på makarnas giftorättsgods, och detta omfattas alltså allt som makarna tillsammans äger, eller det som en av makarna ensamt äger om det utgör giftorättsgods. Det som inte ska ingå i en boldelning är det som benämns enskild egendom. Viktigt att benämna är att egendom görs till enskild genom exempelvis arv där det benäms, vid gåva som bara ska vara till den ena, men också vid ett äktenskapsförord. Eftersom det inte finns något äktenskapsförord här kan bolaget i fallet anses utgöra giftorättsgods. 


Den kritiska tidpunkten 

I ÄktB. (särskild 9 kap 2 § ÄktB.) benäms att bodelningen ska ske vid den så kallade kritiska tidpunkten, alltså den dag då talan om en äktenskapsskillnad väcktes. Detta avses vara den dag då ansökan inkom till tingsrätten. Detta innebär alltså att det i fallet gällande överskrivningen spelar roll om detta gjorts innan den kritiska tidpunkten, eller efteråt. Har detta skett efter dem kritiska tidpunkten blir därav denna bestämmelse att iaktta för din del. 

Ett undantag hit är dock en bestämmelse som finns i 11 kap 4 § ÄktB, om detta gjorts innan den kritiska tidpunkten. Detta innebär att den ena maken utan den andres samtycke ska ha minskat sitt eget giftorättsgods genom gåva utan den andres samtycke. Ett viktigt rekvisit i bestämmelsen här är "inte obetydlig omfattning" och med detta avses att minkningens värde måste ha avsett utgöra mer än 10 procent av nettogiftorättsgodset som maken innehaft. Ett krav för att regeln ska vara tillämplig är att detta ska ha skett tre år innan äktenskapsskillnaden


Sammanfattning

I ditt fall gäller det alltså att vissa krav uppfylls. Om detta skett efter brytpunkten då äktenskapskillnad väcktes ska alltså bodelningen beräkna detta bolaget eftersom det fanns vid den kritiska tidpunkten. Skedde detta innan den kritiska tidpunkten finns det vissa krav: 3-årsfristen måste vara uppfylld, det måste ha varit en gåva, och det måste ha minskat i inte obetydlig omfattning för att du ska ha möjlighet att kräva denna summan som giftorättsgods. 


Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler funderingar eller om du behöver ytterligare juridisk rådgivning kan du alltid ta kontakt med Lawline igen. 


Bästa hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000