Rättsskydd

tick

Kostnadsfritt

Vi hjälper dig med din ansökan om nyttjande av rättsskydd i din
hemförsäkring. För att se om du blir beviljad rättsskydd, börja med att fylla i formuläret
tick

Snabbt

Vi sköter kontakten med försäkringsbolaget under hela processen, samtidigt som vi hjälper dig med ditt juridiska ärende.
tick

Enkelt

Ditt försäkringsbolag faktureras när ditt ärende är hanterat – enkelt och smidigt!

Vad är rättsskydd?

En rättsskyddsförsäkring är en del av din befintliga hemförsäkring och omfattar alla hemförsäkringstagare. Rättsskydd innebär att du som försäkringstagare kan ha rätt till att få ersättning för jurist- och rättegångskostnader vid tvistemål och juridiska problem du som privatperson och ibland även företagare har hamnat i.
Att veta vad som gäller för just dig och dina möjligheter till att använda rättsskydd genom just din försäkring är inte alltid det lättaste, varför vi finns här för att hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd till försäkringsbolagen.

Berätta om ditt ärende

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende i korthet så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

0 / 1000

Vanliga frågor och svar om Rättsskydd

Har jag rätt till Rättsskydd genom min hemförsäkring?

I din hemförsäkring ingår rättsskydd.
För att ta reda på om din hemförsäkring omfattar ett rättsskydd behöver ett juridiskt ombud ansöka om att få aktivera ditt rättsskydd.
Kontakta Lawline via formuläret på denna sida så hjälper vi dig att undersöka saken, helt kostnadsfritt.
För att rättsskydd ska vara tillämpbart så kräver det att tvistemålet överskrider ett halvt prisbasbelopp. Ett halvt prisbasbelopp motsvarar ungefär 25.000 kronor men justeras på årsbasis. Rättsskydd omfattar oftast inte ärenden rörande tvist kring bodelning och arbetsrättsliga tvister men det kan variera mellan olika försäkringsbolag och premier.Vanliga användningsområden som omfattas av rättsskydd är tvistemål vid hantverksuppdrag, oegentligheter vid köp- och vid försäljning av varor och tjänster och ibland vid familjerättsliga ärenden.

Vad kommer Rättsskydd att kosta mig?

Rättsskyddet täcker vanligtvis 80% av ärendets totala kostnadsbild.
Du som försäkringstagare står vanligtvis för de resterande 20 %
För privatpersoner är rättsskyddets taxa baserat på regeringens föreskrifter om timkostnadsnormen för rättshjälp.
Detta innebär att du som är privatperson i regel är berättigad ersättning a 80% av 1802,50 kronor, varav resterande kostnad tillfaller dig som försäkringstagare.
Din totalkostnad för ärendet är svårt att bedöma på förhand men Lawline kommer löpande att ge dig information om den totala kostnaden samt vara behjälplig vid förfrågan om pristak för nyttjad tjänst.

Hur stor kostnad för jurist och rättegång täcker mitt rättsskydd?

Exakt hur högt högt belopp just din försäkring berättigar dig ersättning skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och vilken typ av försäkring du har.
Generellt så täcker din hemförsäkring kostnader mellan 75.000 och 300.000 kronor.
De stora försäkringsbolagen ersätter generellt belopp upp till 200.000 kronor.

Hur mycket kostar det med en rättegång?

Det är mycket svårt att svara på, då olika utfall av rättegång samt tiden tvistemålen gör i anspråk båda påverkar kostnadsbilden.
Vid vinst så bekostas samtliga kostnader av din motpart, varför endast ombudskostnader tillämpas.
Generell prisbild vid tvistemål som når huvudförhandling så uppgår kostnaden till 100.000-150.000 kronor.
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”