Vad är föremål för bodelning enligt SamboL?

2019-05-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ett sambopar utan samboavtal separerar. Fem år senare kräver ena parten filmer på gemensamma semestrar mm. Har man rätt att kräva detta i efterskott?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om sambor hittar du i sambolagen (2003:376) (SamboL). Samboförhållandet upphör i detta fall genom 2 § 2 p. SamboL, eftersom samborna separerar. Enligt 8 § SamboL ska en bodelning göras när samboförhållandet upphör om någon av samborna begär det. I bodelningen ingår endast samboegendom som definieras i 3 § samma lag: samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, i det fall egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Även om filmer på gemensamma semestrar skulle anses vara samboegendom, finns det en tidsgräns på hur länge en sambo kan begära bodelning i 8 § 2 st. SamboL: begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I sådana fall är det alltså försent att begära bodelning enligt vad som framgår av din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?

2019-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag köpte en bostad gemensamt. Eftersom jag la hela insatsen skrev vi ett samboavtal och skuldebrev som tydliggör att insatsen ska tillfalla mig vid försäljningen Vi avslutade vårt förhållande då han börjde ljuga, missbruka spel i stora skalor, för ett och ett halvt år har han även vägrat betala en enda krona o boendekostnader, han har även misshandlat mig två gånger och greps en av gångerna. För 3 månad gav han sin del av bostadsrätten till m7g med ett gåvobrev så jag stpr nu som ensam ägare. Han har även stulit arvegods från mig och pantsatt. Vi har två gemensamma barn och jan vägrar flytta ut. Jag känner mig rädd och fången i mitt hem. Vad ska jag ta mig till. Jag har även ansökt om kvarsittningsrätt i bostaden men fick som svar att jag inte kunde ansöka om det pga samboavtalet. Vad ska jag ta mig till?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du ska begära avhysning När man skickar in en ansökan om kvarsittningsrätt anses ett samboförhållande ha upphört i lagens mening (2 § andra stycket sambolagen). Eftersom du inte kunde få någon kvarsittningsrätt är det antagligen så att samboavtalet i sig reglerar boendeförhållanden eller att ni avtalade bort sambolagen i och med er överenskommelse. Det innebär att samboavtalet antagligen redan avgjort frågan om vem som ska få lägenheten. Vissa skulle kunna påstå att man kan betrakta honom som en inneboende eftersom han fram till för ett år sedan i vart fall betalat boendekostnader, vilket i sin tur kan göra att ni kan anses ha ingått ett hyresavtal genom ert handlande (1 § lagen om uthyrning av egen bostad). Detta skulle ge honom en rätt till uppsägningstid. Jag gör dock inte den bedömningen, eftersom det är fullt möjligt att få en bodelning verkställd genom att begära avhysning från Kronofogdens sida utan att behöva gå via jordabalkens regler om uppsägning och uppsägningstid. En sambo anses alltså inte automatiskt vara en inneboende bara för att denne bidragit med boendekostnader. Begäran om avhysning, så kallad vanlig handräckning, gör du hos Kronofogden (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). En ansökan kostar 300 kr, och hur du går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida. Skulle det vara så att din sambo bestrider ansökan måste du ta saken vidare till tingsrätt för att Kronofogden faktiskt fysiskt ska kunna tvinga bort honom från bostaden (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Tingsrätten ska då bara fastslå att innehållet i samboavtalet. Vad ska du göra tills dess?Tills dess att du med lagliga medel kan få ut honom från bostaden kan du försöka få hjälp via kvinnojourer för att få en tillfällig bostad. Vänligen

Vad kan min dotter begära i bodelning med sin sambo?

2019-05-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter har levt i ett samboförhållande i 4 år. De har ett gemensamt barn. De går nu i sär. De har köpt en hus, som tyvärr är värt lika mycket nu, som när de köpte det I hop för knappt ett år sedan. Hon har lagt in mycket av sina sparpengar i huset. Han ska behålla huset. Kan hon kräva honom på de pengarna hon investerat, även om huset per idag inte ger mer pengar än vid inköpet? Kan hon kräva pengar för tvättmaskin, diskmaskin mm hushålls utrustning som de köpt till huset? De har räknat ut, att han skyller henne, bara, 39000kr. Han önskar anstånd om att betala detta och vill ha hela detta året på sig för detta. Är det riktigt, eller kan hon kräva att få pengarna när hon flyttar ut? De vill inte göra någon bodelning, som det ser ut i dag. Vad skall hon tänka på, nu när hon flyttat ut denna veckan? Han är förtillfället svår att samarbeta med och kräver mer möbler mm än de tidigare kommit överens om.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att gå igenom reglerna för bodelning då ett samboförhållande upphör. Jag är medveten, efter vad du skrivit i din fråga, att de inte vill göra någon bodelning som det ser ut idag. Däremot väljer jag ändå att redogöra för reglerna innan jag ger mitt slutliga svar till dig; just för att en bodelning sannolikt är det sätt hon kan få tillbaka mest av de pengar hon lagt ut.Sambolagen styr vad som händer vid ett samboförhållandes upphörandeDen lag som är tillämplig mellan sambor är sambolagen (2003:376), nedan förkortad SamboL. Sambolagen innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses. Sambolagen ger däremot inte rätt till en lika omfattande uppdelning som vid en skilsmässa.Med sambor avses två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Sådan begäran måste göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL).I samboegendom ingår både möbler och hushållsmaskinerTill samboegendomen räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). I definitionen ryms därför allt det du räknar upp i din fråga: tvättmaskin, diskmaskin, hushållsutrustning och möbler som de köpt till huset (efter att de blev sambo alt. inför att de skulle bli sambo). Även huset ingår i bodelningen om det köpts efter att de blev sambo, eller köptes för att de skulle bli sambo i det, oavsett vem det står på.Vid bodelningen görs först en andelsberäkning i samboegendomen (12 § SamboL) och en skuldtäckning (13 § SamboL). Det som återstår av samboegendomen efter att avdrag gjorts för att skulderna ska täckas läggs samman och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). I den s.k. lottläggningen som sedan sker har som huvudregel en sambo rätt att på sin lott få det som den sambon äger. Det finns ett undantag som innebär att den sambo som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få egendomen i avräkning på sin lott (16 § SamboL). En sambo har även rätt att i stället för att lämna egendom den äger till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL). Det innebär för din dotter att vid en bodelning kan det dels krävas att hennes (f.d) sambo löser ut henne ur bostaden om det finns ett övervärde men även att de delar på möbler, hushållsmaskiner m.m. Om möbler, hushållsmaskiner m.m. står på honom har han rätt att ge henne pengar istället för sin egendom. Sambolagen gör ingen skillnad på vem som betalt egendomen, däremot ska den delas mellan samborna i bodelningen.Kan din dotter begära pengar utan en bodelning?Som jag förstår det vill din dotter ha pengar för att hon betalt en del hushållsutrustning såsom tvättmaskin och diskmaskin. För att det ska vara möjligt behövs det i princip att hon kan bevisa att han har en skuld till henne, genom att hon lånat ut pengar till honom för inköpen. Det kan tyvärr vara svårt att föra det i bevis.Däremot finns det inget som hindrar din dotter och hennes (f.d.) sambo att komma överens om att han ska betala henne de pengarna. När han ska betala dem är i sådana fall vad de kan komma överens om; dvs. kommer de överens om att han ska betala nu ska han göra det, kommer de överens om att han ska betala i slutet av året gäller istället det. Om de kommer överens om att det finns en skuld som han ska betala är det en god idé om de upprättar ett skriftligt skuldebrev i vilket betalningstidpunkt och summa framkommer.Rekommendationer i din dotters fallMin rekommendation är att din dotter begär en bodelning. Lagens regler om bodelning är regler som gäller om de inte kan komma överens. Givetvis kan de avtala om annat; det innebär t.ex. att de kan avtala om att huset ska tillfalla honom i bodelningen och vissa möbler och annat ska tillfalla henne samt att han ersätter henne för t.ex. hushållsmaskiner han vill behålla.Om din dotter behöver hjälp av en jurist som företräder henne och ev. upprättar ett bodelningsförslag kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa henne. Om hon är intresserad av det är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och vidare kontakt. Det kan vara en god idé att ha en jurist som företräder henne om hon och hennes (f.d.) sambo inte kan komma överens.Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas sambors egendom vid separation?

2019-05-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo ska gå isär vi äger ett radhus tillsammans. Han la handpenningen men det finns inga avtal skrivna hur ser mina rättigheter ut här? Jag har rätt till 50% av vinsten och vi ska dela på möbler osv? Med vänlig hälsning
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring vad som gäller vid separation mellan sambor hittar du i sambolagen (SamboL).Ni har rätt till hälften var av samboegendomenOm antingen du eller din sambo begär bodelning vid separationen ska enligt sambolagen er samboegendom delas lika mellan er. (8 § SamboL) Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i hemmet, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL) RadhusetEftersom du skriver att ni äger radhuset tillsammans så utgår jag ifrån att ni köpte det för er gemensamma användning. Radhuset räknas då som samboegendom och ska delas lika vid en bodelning. Det spelar alltså ingen roll att det var din sambo som lade in handpenningen och att ni saknar ett avtal, du har rätt till halva radhusets värde vid bodelningen. (14 § SamboL)MöblerSamma sak gäller även ert gemensamma bohag, alltså möbler och andra saker ni har köpt för er gemensamma användning i hemmet. Så länge bohaget är förvärvat för er gemensamma användning ska det delas lika mellan dig och din sambo.Ni väljer själva hur ni fördelar samboegendomenNi kan välja själva vem av er som får vilket lösöre och vilka pengar så länge all samboegendom fördelas lika mellan er i slutändan. (16 § SamboL) Om du till exempel går med på att din sambo får mer än hälften vid försäljningen av radhuset har du alltså rätt att kräva mer av lösöret (möbler osv) som kompensation så att den totala fördelningen blir hälften var av samboegendomen.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga Hälsningar,

Vad händer med lägenhet efter separation om man inte har samboavtal?

2019-05-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om man flyttar tillsamman till en lägenhet utan samboavtal och den ena partner betalar insatsen på 40000kr och även tar hela lånet på 2,4 miljoner .Hur blir fördelningen med insatsen och lånet på lägenheten?Med vänlig hälsning,
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Man räknas som sambor om man stadigvarande bor ihop (1 § sambolag). När samboförhållandet upphör ska en bodelning mellan samborna ska ske om någon av dessa begär det (8 § första stycket sambolag). En sådan begäran måste ske inom ett år från dess att samboförhållandet upphör (8 § andra stycket sambolag). Vid en bodelning ska endast samboegendom räknas in (12 § sambolag). Vad som utgör samboegendom är bland annat sambornas gemensamma bostad, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag).Har ni inget samboavtal och har bostaden förvärvats för gemensam användning utgör alltså bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll då att endast en av er betalat för lägenheten - bostaden ska ändå ingå i bodelningen. Det lån, som är kopplat till samboegendomen, som kvarstår får dock avräknas vid bodelning som en skuld när man räknar ut bodelningen, d.v.s. hur mycket vardera sambo ska erhålla.

Hur gör vi för att samboegendomen inte ska delas i en uppdelning?

2019-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har flyttat in i min partners bostadsrätt. Hur ska vi utforma samboavtal för att inte det jag handlar till bostaden ska falla till honom vid eventuell separation. Jag förstår att enl sambolagen ska bostad och gemensamt bohag utgöra samboegendom OM den förvärvats för gemensam användning. 3§ Men gäller det även om bostaden är köpt för enskilt bruk? Och jag i efterhand flyttar in?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du själv verkar ha koll på utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det innebär i ert fall att bostaden inte ska ingå i en bodelning (eftersom din partner hade den redan när ni blev sambo). Skulle din partner däremot sälja den och ni skulle flytta in i en annan bostadsrätt utgör den samboegendom, oavsett vem som betalt den. Detsamma gäller det gemensamma bohaget, de möbler m.m. som fanns redan när ni blev sambo ingår inte i en bodelning. Däremot kommer allt ni framöver köper att ingå (oavsett vem som betalar det).Det finns däremot ett enkelt sätt att inte behöva dela något vid en eventuell separation, ni kan skriva ett samboavtal (9 § sambolagen). I samboavtalet kan ni avtala om att viss egendom inte ska ingå i eventuell bodelning, eller att bodelning inte ska ske alls.Min rekommendation är således att ni upprättar ett samboavtal där ni undantar viss egendom eller avtalar att bodelning inte ska ske alls. Jag kan varmt rekommendera att ni tittar på Lawlines avtalstjänst i vilket vi erbjuder samboavtal till konkurrenskraftiga priser.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hund och sambolagen

2019-05-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Lång historia kort. Jag köpte en hund för ca 1,5 år sedan. Jag står som ägare. Mitt har nu, sedan vi gjorde slut terroriserat mig med ca 40 sms/dag från olika nummer, skrivit till min mamma, till min mammas sambo, till min bästa kompis, till min pappa etc.. I början så lät jag honom träffa hunden ibland för att jag vet att den betyder mycket för honom. När han hade hunden sist så åkte han med hunden 30 mil bort och sa att jag inte kommer få tillbaka honom. Min pappa fick hjälpa mig. Nu säger han att han vill träffa hunden igen men jag vill inte, det känns inte bra. Han hotar med att starta tvistmål och referera till sambolagen.. Jag förstår ingenting. Kan tilläggas att han har kriminell bakgrund och varit drogberoende i flera flera år (är fortfarande). Behöver jag oroa mig över att jag kommer förlora min hund?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Nej. Du behöver inte oroa dig för att förlora hunden. Han har heller ingen rätt att få ha hunden hos sig. När du köper en hund så räknas hunden som lös egendom, alltså en sak, precis som en bok eller stol. Har du ensam köpt den och är ensam ägare så är hunden din. En registrering som ägare i Jordbruksverket är normalt sett det man går på för att fastställa ett ägarskap om hunden t ex skulle orsaka skada.Angående ditt ex invändningar om sambolagen så är det enda som ska delas då man varit sambor den bostad och det bohag man anskaffat under förhållandet för gemensamt bruk enligt sambolagen 3 §. Med bohag menar man alltså möbler, inredning och andra saker kopplat till det gemensamma hushållet. Som du ser passar inte din hund in där. Den är inte varken bostad eller bohag. Det är såklart snällt av dig att ha låtit honom träffa hunden om den betytt mycket men det kanske också kan vara läge att fundera på vilken miljö hunden kommer att vistas i tillsammans med honom om du lånar ut den fler gånger. Om ditt ex har en stökig bakgrund med missbruk som du beskriver kan det förekomma stökiga miljöer. Något som skulle kunna stressa vilken stabil hund som helst. Det skulle kunna uppkomma problem om din hund skadar något eller någon. Du har nämligen som hundägare ett strikt ansvar att ersätta all skada orsakad av hunden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. Det gäller alltså även om någon annan för tillfället har hunden eller om det sker av en olyckshändelse. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med din vovve!

Bodelning sambo

2019-05-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo skildesig för snart 1 årsedan.Jag har vart på henne om att göra klart bodelning o skrivbodelningsavtal, händer dock inte mycket med det just nu. Har en liten undran dock. Dom hade gemensamt lån på ca230000 o en bil.Dom kom muntligt överens om att han tar bilen o skriver lånet på sig. Det jag tror gjordes va att han tog nytt lån (som nu e på ca470000) . O använde bilen som handpenning o köpte ny. Sett hände innan pappren va inskickade. Undrar igentligen va lagen säger i bodelning om detta. Kan min sambo gå med skuld ifrån den bodelningen eftersom de inte finns äktenskapsförord osv på detta?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska en begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Efter denna begäran ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem, 8 § Sambolagen (SamboL). Märk att enbart gemensam bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § SamboL. En bil är således inte samboegendom i lagens mening och ska därför inte delas på i bodelningen. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska sambons skulder räknas av från det sambon äger av samboegendomen, 13 § SamboL. Vad som sedan blir kvar efter att skulderna dragits av för respektive sambo slås ihop och delas lika på, 14 § SamboL. Är skulderna större än tillgångarna, vilket jag antar att de är här, finns det inget att dela på i bodelningen. Konsekvensen av det är att vardera part behåller sina skulder och tillgångar. Det är svårt för mig att göra en mer fördjupad bedömning av situationen då jag inte känner till alla omständigheter. Jag hoppas i alla fall att mitt svar var till någon hjälp, i alla fall angående vad som gäller enligt SamboL i din sambos situation. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.