Vem har rätt till vinstpengarna vid försäljning av bostad när ett samboförhållande upphör?

2018-11-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambos i trettio år i det hus som mannen ägde i 3 år innan kvinnan flyttade in. Nu separerade o huset är sålt. Stämmer det att kvinnan inte har någon rätt till vinstpengarna. Har under alla år betalat de löpande husutgifterna 50% allt utom fastighetsskatten. Vänligen
Veronica Borg |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte har avtalat om annat gäller sambolagen vid samboförhållanden. När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas genom en bodelning (8 § sambolagen). Vad som är samboegendom framgår av 3 § sambolagen. Där stadgas att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, om den har förvärvats för gemensam användning. Eftersom mannen ägde huset i 3 år innan kvinnan flyttade in är det inte troligt att han förvärvade huset för deras gemensamma användning. Detta innebär att det du skriver stämmer, kvinnan har inte någon rätt till vinstpengarna. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när man sammanblandar enskild egendom med samboegendom?

2018-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min föredetta sambo fick 250000 kr i arv och det skrevs ett gåvobrev det det står att det skulle vara hans enskilda egendom. Vi hsr använt en del av dessa pengar för att renovera vårt hus. Tyvärr ska vi nu separera och ev husförsäljning/bodelning kommer ske. Hur fungerar det med dessa pengar då, är jag skyldig att betala tillbaka honom dessa ca 130.000 kr som han lagt ut?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom ni varit sambor är det sambolagens regler som gäller (1 § SamboL). Det som ska ingå i en bodelning är er samboegendom (8 § SamboL). Till samboegendom räknas er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till samboegendom hör t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Däremot ingår in sådant som är enskild egendom, och inte heller bankmedel.Det är troligt att de pengar som var din sambos enskilda egendom förlorat sin karaktär då de sammanblandats med er samboegendom (bostaden). I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto med redan tidigare insatta medel av makarna. Högsta domstolen beslutade i fallet att pengarna hade förlorat karaktären av enskild egendom genom insättningen på kontot. Ett liknande resonemang är rimligt att föra i ert fall; i samband med att pengarna användes för att renovera er samboegendom förlorade de karaktären av enskild egendom varför du inte är skyldig att betala din sambo de 130.000 kr han använt för renovering.Sammanfattningsvis har de pengar din f.d. sambo investerat i er samboegendom förlorat karaktären av enskild egendom. Därav är du inte heller skyldig att betala tillbaka de pengarna till honom. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att om ni inte kan enas är det i slutändan domstol som får avgöra ärendet och det kommer att göras en bedömning i det enskilda fallet. Det är däremot troligt, med ledning av bland annat ovanstående rättsfall, att pengarna förlorat karaktären av enskild egendom.Vill du ha en djupare utredning av ditt fall eller någon som företräder dig i ärendet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av Lawlines jurister. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, Skype och telefon; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska jag göra när sambon vägrar flytta ut trots att förhållandet har upphört?

2018-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex har inte varit ihop sedan augusti i år och flyttade till en ny hyreslägenhet inom samma kommun i september. Detta var med mina köpoäng där jag även stod på kontraktet innan vi träffades. Vi har bott tillsamans i nästan 2.5 år nu och 98% som är köpt hemma är på min bekostnad, elektronik, möbler och de mesta av prylarna fanns i min ägodel innan vi träffades. Mitt ex vägrar lämna lägenheten tills hon hittat eget vilket kan ta år med denna bostadskön. Samtidigt har hon sin mor och far som bor i samma stad med en stor lägenhet. Min mor dog för några år sedan, därav fick jag min egna lägenhet när jag var 17 år. Och min far bor på andra sidan jord klotet. Så jag har ingen familj som kan hjälpa mig med bostad om jag skulle förlora denna. Vem har rätt till vad och hur ska jag gå vidare med detta. Vill avsluta det på bästa tänkbara sätt men det verkar inte som bägge vill det.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ert fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig på ert förhållande.När och hur kan samboförhållandet upphöra?Inledningsvis kan det påpekas att det är först i samband med att du och din sambo flyttar isär som ert samboförhållande anses upphöra juridiskt, 2 § SamboL. Det som du kan göra när din sambo inte vill flytta ut är dels att ansöka om bodelning, för att på så sätt ge uttryck för att ert samboförhållande har upphört (8 § SamboL), dels att ansöka om bodelningsförrättare hos domstolen, 26 § SamboL. Ansökan om bodelningsförättare resulterar i att samboförhållandet upphör, 2 § andra stycket SamboL. Hur kommer samboegendomen fördelas?I samband med en bodelning kommer den egendom som anses vara samboegendom fördelas lika mellan dig och din sambo, 14 § SamboL. Den egendom som ska ingå är bostad samt möbler och liknande inventarier som har inskaffats för ert samboförhållande, 3 § SamboL. Utifrån vad du beskriver gällande hyreslägenheten så förstår jag det som att du och din sambo har flyttat ihop i den lägenhet som har införskaffats genom dina köpoäng, vilket har skett efter att samboförhållandet har inletts. Av den anledningen kommer lägenheten att ingå som samboegendom eftersom den får anses vara införskaffad för er gemensamma användning. Likaså kommer de möbler, elektronik och liknande saker som du nämner inräknas som samboegendom av samma anledning, och alltså delas lika mellan er, även om det är du som har betalat för dessa saker. Av den anledningen vore det bäst för din del om ni kunde nå en lösning tillsammans i samförstånd, men eftersom det inte verkar vara möjligt är bodelning ändå en rimlig väg för dig att för att kunna gå vidare. Gällande vem som kommer att ges rätt till lägenheten så är det den sambo som bäst behöver bostaden som ska ges rätt till denna. Här görs en avvägning i varje enskilt fall, men att döma av era olika möjligheter att få bostäder samt med beaktande att det varit dina köpoäng är det möjligt att lägenheten kan tillfalla dig, 16 § SamboL. Mina rådFördelen för din del med att vända dig till domstolen för att ansöka om en bodelningsförrättare är att det resulterar i ett beslut som kan verkställas. Detta medför att du därför kan vända dig till Kronofogdemyndigheten om det är så att din sambo fortfarande inte vill flytta ut. Kronofogdemyndigheten kan därigenom fastställa bodelningsförrättarens beslut. Det som kan vara bra för dig och din sambo att veta är att bodelningsförrättaren kräver arvode, vilket är en kostnad som du och din sambo får dela på, 17 kap. 7 § andra stycket Äktenskapsbalken. Det kan därför vara bra att informera din sambo om detta för att skapa incitament till att ni ska komma överens om en fungerande lösning istället. Inledningsvis bör ni därför försöka nå en lösning tillsammans, men är det inte möjligt finns det andra vägar för dig att gå genom att ansöka om bodelningsförättare samt bodelning.Hoppas att du fick hjälp med din fråga, och lycka till!Vänliga hälsningar

Ingår egendom som används för fritidsändamål vid bodelning för sambos?

2018-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ett föremål som inköpts av ena parten för fritidsändamål ska detta anses vara samboegendom?Föremålet är köpt av en kollega och inget kvitto finns. Vem tillfaller världet avdet inköpta vid en separation.
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att hjälpa dig så kommer jag prata om reglerna i Sambolagen (SamboL). Föremålet ska inte tas med i en bodelning vid separation:En bodelning sker när två sambos separerar. Egendom som de har köpt tillsammans för att båda ska använda den tas med i en bodelning, se SamboL 3 §. Din kollegas föremål används huvudsakligen för fritidsändamål och sådan egendom är därför utesluten från en bodelning, se SamboL 7 §. Alltså ska föremålet inte tas med.Bevisfrågan:Du säger att det inte finns ett kvitto, men jag ser inte att detta är ett problem. Det borde framgå av föremålet att det är något som används för fritidsändamål. Annars så borde det finnas andra typer av bevis, som att din kollega kan återge situationer där föremålet använts. Sedan vet jag inte hur värdefullt föremålet är, men förhoppningsvis så är det inte något som den andra sambon känner är värt att bråka om!Sammanfattning:Föremålet ska inte tas med i bodelningen, alltså får din kollega behålla det! Jag hoppas detta har svarat på din fråga, annars kan du gärna ställa fler! Med vänliga hälsningar,

Min sambo avlider och vår dotter undrar om hon har rätt till 50 % av bostadens värde, trots att jag varit ensam ägare till den. Vad gäller?

2018-11-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har avlidit och vår gemensamma dotter är hans arvinge. Helt OK. Det hus vi har bott i har jag lagfarten på samt köpeavtalet. Vi delade på lånen. Hans lån blev en skuld i dödsboet. Dottern och jag var överens om att hans del av lånen skrevs över på mig. Nu undrar dottern om hon egentligen har rätt till 50% av bostadens värde. Jag vet inte, men upplever att jag ensam har stått som ägare till bostaden. Så frågan är: vad gäller här?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Vi kan börja med att konstatera att det er dotter som har rätt att ärva sin far. Detta lagstadgas i 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) och detta betyder således att du som sambo inte har någon rätt att ärva – såvida det inte finns något testamente som ger dig rätt. Dold samäganderättDu nämner att det är du som står på lagfarten och köpekontraktet. Men HD har i flera rättsfall konstaterat att det trots att ena sambon står på handlingarna ändå kan bli aktuellt med en samäganderätt. Detta ifall det kan visas att det legat en dold eller öppen överenskommelse mellan samborna om att fastigheten skulle vara samägd. Denna tysta överenskommelse (jag antar här att det inte förelåg en öppen överenskommelse) har HD definierat enligt följande:1. En av samborna har köpt egendom i sitt namn men för sambornas gemensamma bruk.2. Den andra sambon ska ha möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ekonomiskt tillskott.3. Den formelle köparen har insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet.Om dessa tre kriterier är uppfyllda anses det ha förelegat en gemensam partsvilja att fastigheten ska vara samägd. Hur dessa uppfylls skiljer sig från fall till fall, men att ni båda stod på lånen indikerar någorlunda på en gemensam partsavsikt. Det är därför inte helt otroligt att en domstol skulle finna att en dold samäganderätt fanns gällande fastigheten.Fastställa dold samäganderättFör att kunna utnyttja denna rätt måste samägandeskapet däremot bli "öppet". Det krävs (som HD anför i NJA 1986 s. 83) att den dolde ägarens rätt manifesteras och detta kan göras genom dom eller t ex via bodelning.När en sambo avlider är det upp till den andre sambon att välja om denne vill bodela eller inte. Med bodelning förstås en process där sambornas bostad och bohag (endast sådan egendom som förvärvats för att användas av båda samborna i hemmet) delas lika mellan samborna. Men när en sambo avlider är det upp till den efterlevande sambon att avgöra om detta skall ske eller inte – Se 18 § sambolagen. En sådan bodelning kan fastställa samägandeskapet och därigenom så kan halva fastighetens värde hamna på den avlidne sambons lott, som sedan ärvs av er gemensamma dotter. Det ska dock nämnas att för att fastigheten ska ingå i bodelningen måste den ha köpt med avsikt att ni ska bo där tillsammans. Annars ingår den inte i en bodelning mellan sambor.Det går också att fastställa ägandeskapet i domstol. På talan från dödsboet kan tingsrätten besluta att göra det dolda samägandeskapet öppet. Eftersom skulden även tillskrevs dödsboet är det inte otänkbart att din dotter, genom dödsboet, kan driva en sådan talan för att fastställa att halva fastighetens värde ska tillskrivas dödsboet och att hon därmed har rätt att ärva det. SammanfattningEftersom det är svårt att klargöra, utifrån nämnda förutsättningar, att en dolt samäganderätt föreligger är det svårt att göra några precisa uttalanden. Men med tanke på att ni delat på lånen är det inte orimligt att en dold samäganderätt förelåg och att er dotter därmed har rätt att ta del av värdet; men för att hon ska erhålla detta värde krävs troligtvis en bodelning alternativt en fastställande dom om samäganderätt hos tingsrätten.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Räknas hund som lösöre enligt sambolagen?

2018-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Sambon och jag köpte en hund tillsammans september 2016, bådas namn finns på köpekontraktet. Samma månad köptes det en ny soffa. Hon betalade hunden och jag soffan, tror jag vart att betala 3000kr mindre. Vi tyckte det var enklast att göra så istället för att skicka pengar fram och tillbaka till varandra. Två år senare väljer hon att göra slut. Tar hunden med argumentet att jag får behålla soffan och TV:n (den köptes tillsammans juni 2017). Min värld rasade samman och nu när jag 4 månader senare orkar prata med henne. Får jag kalla handen och får inte träffa hunden. Hon tag med sig andra möbler och saker som köpts tillsammans jag fick behålla en del jag med utöver TV:n och soffan. Min fråga är väl har jag rätt till hunden då mitt namn finns på kontraktet eller blir han att räknas som ett lösöre och han faller till henne?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som gäller när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är Sambolagen (1 § SamboL). Min utgångspunkt i mitt svar till dig är att ni inte har något samboavtal i vilket ni avtalat bort rätten till bodelning (jfr 9 § SamboL).Du kan begära bodelning inom ett årI samband med att ni separerat och ert samboförhållande tagit slut ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Begäran om bodelning måste ske inom ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § SamboL). Som jag tolkar din fråga har det ännu inte gått ett år och du kan fortfarande begära bodelning. Kan ni inte enas om bodelningen har du rätt att begära att domstol utser en bodelningsförrättare som ombesörjer bodelningen (26 § SamboL). Betänk dock att det uppkommer kostnader dels för att ansöka om sådan, dels att vederbörande ska ha lön för det arbete som läggs ner.I bodelningen ska samboegendomen ingåDen egendom som ska delas mellan er i en bodelning är er samboegendom (8 § SamboL) Samboegendom utgörs av er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget hör möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).Det avgörande är således inte vem som betalt TVn, vem som betalt soffan eller vem som betalt övriga möbler. Har dessa införskaffats för gemensam användning (dvs under tiden ni var sambor) ska de ingå i en bodelning och fördelas lika mellan er.Hunden ingår inte i en bodelningSom synes av ovanstående redogörelse är det möbler och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet som räknas som samboegendom. En hund ingår inte i den kategorin och ska därmed inte ingå i en bodelning mellan sambor.Däremot kan du ändå ha en andelsrätt till hunden då ni eventuellt kan vara samägare till den. Det avgörande är inte vem som står som registrerad ägare till hunden utan om ni införskaffat den tillsammans, dvs delat på kostnaden (1 § Samäganderättslagen). Jag är lite osäker på hur jag ska tolka din fråga; dvs om du betalt en mindre del av hunden, eller om du inte betalde något alls för att du köpte TVn. Har du betalt en del av hunden talar det enligt mig, i kombination med att bådas namn står på kontraktet, för att du kan vara samägare till den.Samäganderätten ger dig inte någon uteslutande rätt till någon form av "umgänge" med hunden. Däremot ska ni som samägare vara överens om alla beslut som rör hela hunden, dvs att t.ex. sälja den (2 § Samäganderättslagen). Kan ni inte komma överens om vem som ska ha hunden går det att begära av domstol att den ska säljas på offentlig auktion. Det innebär i sådana fall att såväl du som din f.d. sambo (och andra intressenter) får lägga bud på hunden, den med högsta budet blir i slutändan ägare till den.Min rekommendation avseende ert lösöre (samboegendomen) är att du begär en bodelning så det blir en uppdelning efter vad du har rätt till enligt sambolagen. Gällande hunden är det bästa (och sannolikt det som kostar dig minst) att försöka komma överens med din f.d. sambo. Jag har full förståelse att det ibland inte är möjligt efter en separation och om så är fallet rekommenderar jag att du kontaktar en jurist. Du är varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister för ändamålet. Juristen kan titta närmre på ditt fall och råda dig vidare avseende om det föreligger ett samägande eller ej. Ibland kan det göra större nytta om en jurist kontaktar din f.d. sambo som ombud för dig än att du sköter kontakten själv. Våra jurister erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, Skype och telefon; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vem av samborna är den rättsliga ägaren till bilen?

2018-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Sambos går isär, kvinnan står skriven på bilen och har nyttjat denna. Mannen har betalat , vem får bilen? Finns en skuld på 65tusen på bilen. Om kvinnan betalar in det får hon tillgång till bilen då om hon inte har rätt till det utan att ha betalat? Tack. Mvh
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När sambor separerar sker normalt ingen bodelning utan för att en bodelning ska ske krävs att någon av samborna kräver detta (8 § SamboL). I en bodelning ingår samboegendom (12 § SamboL), vilket är sambors bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). En bil kan således inte anses vara samboegendom eftersom detta inte är att betrakta som inre lösöre. I en eventuell bodelning kommer alltså en bil inte att räknas med och kommer därmed inte kunna tillfalla någon av samborna på det viset.Den som då har rätt till bilen är den som är den juridiskt riktiga ägaren. Detta är emellertid inte helt enkelt att svara på. Den person som står som registrerad ägare på en bil är inte nödvändigtvis den riktiga ägaren. Detta kan dock utgöra ett bevis för vem som äger bilen, om än inte ett tillräckligt bevis, eftersom det inte görs någon rättslig prövning om vem som äger bilen när detta förs in i registret. Det blir således aktuellt att se till andra omständigheter. Att den ena sambon betalat bilen och står på lånet för denna är en omständighet som talar för att denne sambon är ägare av bilen. Att den andre sambon å andra sidan använder bilen utgör en omständighet som pekar på att det är denna sambon som är ägare av bilen. Vem som betalar försäkring och bensin till bilen är också omständigheter som kan visa på vem som är bilens ägare. Det finns således flera olika omständigheter att beakta och ett riktigt svar på frågan om vem som är bilens riktiga ägare kan endast fås av allmän domstol, där samtliga omständigheter måste beaktas.Min uppfattning är att om kvinnan i din beskrivning betalar för bilen kommer hon att ses som den juridiskt riktiga ägaren eftersom det då finns flera omständigheter som pekar på detta; hon står som ägare i registret, använder bilen samt har betalat för den. För att få ett klart svar är stämning i domstol dock det enda alternativet. En domstolsprocess kan dock bli både lång och kostsam. Det är därför såklart en fördel om samborna kan komma överens själva istället. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Sambors gemensamma bostad

2018-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När jag och min sambo köpte huset vi bor i la jag hela handpenningen (396.000sek) genom ett utökat lån på en sommarstuga jag är ägare till. Hur tolkas det i ett samboavtal? Är jag torsk i och med att vi inte skrivit nåt om detta? Räknas det som en gåva, eller.....?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om sambor och vad som sker med egendom i ett samboförhållande finns i Sambolagen (SL).Du skriver att ni inte har skrivit någonting om huset. Det tolkar jag som att det inte finns något tillämpligt samboavtal.När ett samboförhållande tar slut ska all samboegendom delas lika mellan samborna, om någon av samborna begär en bodelning (8§ SL). Frågan är alltså om huset räknas som samboegendom eller inte.Sambornas gemensamma bostad och bohag är samboegendom, om det införskaffats för gemensamt bruk (3§ SL). Jag tolkar det som att ni köpt huset för att kunna bo i det tillsammans och därför ska det betraktas som samboegendom. Det innebär att huset ska delas mellan dig och din sambo om ni väljer att avsluta ert samboförhållande och någon av er kräver bodelning. Då kan du inte kräva ut din handpenning, utan huset ska delas lika mellan er.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,