Hur mycket ska jag betala för att lösa ut min sambo ur bostadsrätt vid separation?

2020-04-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi ska separera och jag vill köpa ut min sambo. Hur mycket ska jag betala henne ? Värdet på bostadsrätten är 925 000kr. Inköp 610 000kr. Lån 461 000kr.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas dem emellan. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen, SamboL). Till samboegendom hör sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Normalt sett räknas bostaden som samboegendom om den är förvärvad under samboförhållandet. Det kvittar då vem som står som ägare av bostaden. Detsamma gäller i övrigt för allt som räknas till samboegendomen.Framtida skatteberäkning för bostadenVid övertagande av bostad genom bodelning är man inte skattskyldig. Däremot kommer du i framtiden, när du säljer bostaden, att bli skattskyldig för den vinst som görs. Därför görs det vid utlösen en fiktiv försäljning för att man ska beakta eventuell framtida skatt som ska dras av. Det innebär att du ska ersättas för den skatt du kommer att betala vid en framtida försäljning. Den utgångspunkt man har är om det skulle skett en försäljning nu (då det är omöjligt att veta vad fastigheten rent faktiskt är värd i framtiden). I praktiken sker det genom att man gör en värdering av lägenheten och därefter dras 22% skatt på den eventuella vinsten. Slutligen delas summan i två delar.I ert fall är "försäljningspriset" 925.000 kronor medans inköpspriset är 610.000 kronor vilket innebär en vinst vid den fiktiva försäljningen. Vinst vid försäljning av fastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). I ert fall är "ersättningen" för den avyttrade bostadsrätten 925.000 kronor, om det är marknadspriset ni är överens om. Ni kan även dra av kostnader för avyttring (mäklarkostnader). Kostnaderna får dras av från ersättningsbeloppet innan kapitalvinstberäkningen görs. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (vad ni ursprungligen köpte bostadsrätten för) ökad med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter får beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för de beskattningsår då de sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor (46 kap. 8 § IL). Även utgifter för förbättrande reparationer och underhåll av lägenheten räknas som en förbättringsutgift, men måste hänföra sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren (46 kap. 10 § IL).Beräkning i ert fallI ert fall har jag inte tillgång till varken eventuella renoveringar som skett eller andra förbättringar varför min uträkning kommer att bli ganska förenklad. I ert fall kan en beräkning se ut enligt följande:Marknadsvärde: 925 000 kronorOmkostnadsbelopp: 610 000 kronorVinst: 925 000 – 610 000 = 315 000 kronorSkatt: 22 % på 315 000 kronor = 69 300 kronorNettovärde: 925 000 kronor – skatten om 69 300 kronor = 855 700 kronor. Hälften av detta är utgångspunkten för vad som ska betalas för att lösa ut din sambo (427.850 kronor). Däremot ska det i bodelningen vid beräkningen av en sambos andelar avräknas så mycket att det täcker de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde. Från summan ovan ska då lånet om 461 000 kronor avräknas. Summan att lösa ut din sambo med blir därför 855 700-461 000 = 394 700 kronor / 2 = 197 350 kronor.Du bör dock beakta att uträkningen kan skifta beroende på eventuella förbättringar ni gjort och om ni väljer att inkludera mäklarkostnader. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dina intressen och går igenom era räkenskaper. Uträkningen kan även skifta om det finns annan samboegendom än lägenheten som ska ingå i bodelningen och eventuella skulder hänförlig till sådan egendom. En av våra jurister kan som ombud för dig upprätta ett förslag till bodelning och en uträkning ni kan komma överens om. För det fall att du är intresserad av att anlita en av Lawlines jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. I nuläget erbjuder vi möten per telefon, e-post och Skype.Med vänliga hälsningar,

Våldsam sambo vägrar flytta

2020-04-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo bor i en lägenhet som vi flyttade till tillsammans. Jag står på kontraktet då jag ocksåär en av 4 delägare av fastigheten. De andra 3 är mina syskon. Jag vill att sambon ska flytta, men han vägrar.Det är mycket bråk och alkohol inblandat och han är dömd för misshandel av mig för några år sedan. Han fick samhällstjänst istället för fängelse. Sista året har det varit många incidenter, en del lite våldsamma och alltidalkohol inblandat. Hur ska jag gå tillväga, måste jag ansöka om bodelningsförrättare, trots att jag äger del av fastigheten och mina syskon stöttar mig i mitt beslut att vi inte ska leva tillsammans?Tacksam för svar!
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enl. 3 § Sambolagen är gemensam bostad den som förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom ägandesituationen ser ut som den gör antar jag att det inte var avsikten att bo i lägenheten tilsammans när ni köpte den med dina syskon, utan han kom dit i efterhand. Om så är fallet har han inte någon äganderätt till lägenheten. Om han inte har äganderätt till lägneheten är endast era gemensamma möbler som ni köpt under förhållandet samboegendom. Denna ska bodelas ifall ni inte kan komma överens om den enl 9 § Sambolagen. Bodelningsförrättare ska tas inte ifall de två bodelande parterna inte kan komma överens, men jag tror inte möblerna kommer orsaka att ni inte kan komma överens.Han kan inte kräva att bo kvar i lägenheten efter bodelningen, eftersom 22 § Sambolagen, den enda paragraf som inte kan avtalas bort, kräver synnerliga skäl för det. "Synnerliga skäl" är ett mycket högt krav som uppenbarligen inte föreligger i er situation, eftersom det används bara vid situationer där den som tvingas flytta är mycket utsatt, t.ex. inga släktingar eller vänner att flytta in till. Om ni har gemensamma barn och han hade fått ensam vårdnad hade han kunnat tvinga till sig lägenheten exempelvis, men i er situation är jag övertygad om att han inte kommer kunna hävda rätt att bo kvar.Om ni köpte lägenheten tillsammans, och den utgör samboegendom, kommer du behöva köpa ut honom i bodelningen, men du kommer få bo kvar, tack vare dina syskons ägarandelar. Det vore orimligt att tvinga dem att hysa någon som tvingat bort deras syster genom att vara våldsam. När bodelningsförrättaren är klar med fördelningen av samboegendomen kan du vända dig till Kronofogden för att begära avhysning. Detta innebär i sista momentet att Kronofogden handgripligen för bort honom från lägenheten med hjälp från Polisen.Jag hoppas du lyckas med detta, så att du får leva i fred. Lycka till, och om du behöver mer hjälp hjälper vi dig gärna igen.Med vänliga hälsningar,

Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

2020-04-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som gäller bodelning vid sambors separation. Bodelningen gör vi för att min sambo av ska få vår gemensamma hyresrätt på sin lott. Idag står vi båda på kontraktet och vi har förstått att en bodelning krävs för att hyresvärden ska bli tvungen att acceptera att bara en av oss står kvar på avtalet. (Lägenheten är ganska dyr och vi är inte säkra på om hyresvärden skulle tycka det är ok att bara överlåta lägenheten på den ena av oss.) Min fråga är: krävs det att vi går igenom all samboegendom och avräknar respektive sambos skulder osv och har med detta på ett bodelningsavtal? Eller kan vi välja att bara ta upp hyresrätten? Vi är överens om allting (jag har fått ett annat förstahandskontrakt) så vi har egentligen inget skäl att bodela om det inte var för hyreskontraktet. Kan tillägga att vi flyttade in tillsammans i lägenheten för mer än två år sedan och dessförinnan även varit sambor på annan adress under några år, så den måste definitivt räknas till samboegendom. Räcker det sedan att upprätta bodelningsavtalet och visa hyresvärden? Eller måste det registreras någonstans?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!När det gäller makar som har skilt sig är det obligatoriskt att både bodela och upprätta ett bodelningsavtal, men det finns inget krav att bodelningsavtalet ska registreras på exempelvis Skatteverket (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). För sambor är det däremot valfritt att bodela och upprätta ett bodelningsavtal. Det beror på att samborna redan kan vara överens om att behålla egendom. Bestämmelserna i sambolagen är dispositiva, vilket betyder att bestämmelserna är valfria att använda sig av. Sambor kan därför välja att inte använda sig av sambolagen (med undantag för en viss paragraf som inte är aktuell i ert fall). Enligt 9 § sambolagen får sambor upprätta ett samboavtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Det är alltså möjligt för er att endast bodela lägenheten och upprätta ett bodelningsavtal om detta. Det krävs därför inte att ni går igenom all samboegendom, avräknar respektive sambos skulder och genomgår ett helt bodelningsförfarande. Ni ska upprätta två avtal: ett samboavtal (om att ni endast bodelar lägenehten) och ett bodelningsavtal. Både samboavtalet och bodelningsavtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda samborna, 9 och 20 §§ sambolagen. Det finns inget vittneskrav eller krav på hur själva avtalet ska utformas.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag kräva min f.d. sambo på när vi separerat?

2020-04-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har separerat från min sambo. Vi har inga skriftliga avtal.Vi gjorde en muntlig överenskommelse när vi blev sambos vad vi skulle stå för gällande hyra, bostadslån, försäkring och dyl kostn för hemmet. Han betalade mer än mig eftersom han på sin lön fick ut 5 -10.000.- mer i månaden.Då han under vintern 2018-19 inte erhöll någon lön från sin arbetsgivare ( endast 10.000.- vid 2 tillfällen), lånade jag honom pengar genom överföring via bankkonto vid 8 tillfällen. Ett av beloppen var till hans billån som han inte hade pengar till. Dessutom betalade jag hela hyran 6 månader under denna perioden. Han betalde dock bostadslån, försäkring.Han fick betalt för sin uteblivna lön ( ca 100.000.-) i september 2019, men jag har ännu inte fått återbetalning av beloppen jag lånade honom.Jag har gjort en sammanställning genom mina kontoutdrag och krävt honom på pengarna. Han förstår inte att han är skyldig mig några pengar.Han kommer då med ett motkrav på mig att jag under 3 års tid har betalt för lite för hyra, bostadslån mm.Jag flyttade från vår bostadsrätt 2020.01.04. Han hade då för avsikt att bo kvar i lägenheten, men förstod inte att han var tvungen att lösa ut mig. I mitten av februari bestämde han sig dock för att bostaden skulle säljas och den lades ut till försäljning. Den är såld med tillträde 2020.05.15. Han står fortfarande skriven på adressen, men påstår att han bor hos föräldrarna. Vem betalar hyran mm?Vad kan jag kräva honom på?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga undrar du dels hur du ska få betalt för det du lånat ut till din (f.d. sambo) dels vem som ska betala hyra och lån för bostadsrätten tills den är såld.Bostadsrättens fördelningMellan dig och din f.d. sambo gäller sambolagen för uppdelning av bostaden. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Till samboegendom hör sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Utifrån hur du skrivit din fråga är min bedömning att bostaden är att anse som samboegendom och ska fördelas er emellan. I uppdelningen tas det inte någon hänsyn till vem som köpt bostadsrätten, vem som betalt hyra, amorteringar m.m. Bostadens värde ska fördelas er emellan, efter avdrag för skulder, oavsett vem som betalt vad. Detsamma gäller för annat som räknas som samboegendom (i regel möbler och hushållsmaskiner som är förvärvat för gemensam användning).Om ni gemensamt står för lånen på bostadsrätten har ni ett solidariskt betalningsansvar i förhållande till banken. Det solidariska ansvaret innebär att om inte den ene av er betalar kan banken vända sig mot den andre. Om banken exempelvis vänder sig mot dig för betalning och du får betala allt, har du en regressrätt mot din f.d. sambo och kan kräva honom på hans del. Normalt sett räknar man att man betalar 50/50, innebärande att du kan begära hälften av honom i efterhand. Har ni avtalat annat (t.ex. 70/30) gäller fortfarande det solidariska betalningsansvaret mot banken och du kan kräva din f.d. sambo på den andel han skulle betalt enligt avtal. Har ni endast ett muntligt avtal om fördelningen kan det dock vara svårbevisat.Fördelningen av kostnader i hushålletSom redovisat för ovan tas det i sambolagen ingen hänsyn till vem som betalt vad i ett samboförhållande. Om ni avtalat om något er emellan om fördelning av kostnader är utgångspunkten att det ska följas. Har ni exempelvis avtalat att din sambo ska betala 70% av vissa kostnader är det vad som gäller. Om ni endast har ett muntligt avtal kan det dock vara svårbevisat.Lånet till sambonNär det gäller utlåning av pengar är det alltid en god idé att man skriftligen kommit överens om villkoren; dels att det faktiskt är ett lån, dels villkor för återbetalning. Med det sagt så är givetvis en muntlig överenskommelse lika giltig.Normalt sett, för det fall att man går till domstol, är det den som påstår att det föreligger ett lån som har bevisbördan för att styrka det. I förevarande fall du. Därför är ett skriftligt avtal att föredra. Det finns i praxis visst stöd för en omvänd bevisbörda. I rättsfallet NJA 2014 s. 364 uttalade domstolen att i förhållande till äldre praxis är det den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån som har bevisbördan för påståendet att det föreligger ett lån. Enligt domstolen tog den principen dock inte sikte på att det stod klart att ett visst belopp överförts från en person till en annan och det råder oenighet om överföringens innebörd. I rättsfallet hävdade den ena parten att det rörde sig om ett lån, den som mottagit pengarna hävdade å sin sida att det mottagna beloppet var en gåva. I det aktuella fallet kastade domstolen om bevisbördan, innebärande att den som mottagit beloppet (ca 100.000 kronor) ålades bevisbördan för att det rörde sig om en gåva. I ditt fall kan det således argumenteras för att det finns utrymme för att kräva din f.d. sambo på det du betalt till honom, trots att ni inte har något papper på lånet och att han kan invända att det t.ex. rör sig om en gåva.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med att gå igenom vilka krav du kan göra, hjälp med bodelning m.m. är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?

2020-04-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag hade en fundering gällande hyreskontraktet. Ifall en person står på ett hyreskontrakt och en annan person flyttar in som sambo samt och de tillsammans betalar hälften var för hyran. Vad händer när förhållandet tar slut, får personen som står på kontraktet bara kasta ut sambon utan någon uppsägningstid?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan beror på. Ifall förutsättningarna vore sådana att sambon står på hyreskontraktet och införskaffade bostaden för egen användning blir svaret annorlunda än ifall fallet varit att införskaffandet av bostaden var att bo där tillsammans med sin sambo.Ifall situationen var följande; att hyreslägenheten införskaffades för gemensam användning mellan samborna, är bostaden att betrakta som gemensam och ska därav räknas som samboegendom. Enligt sambolagens 3 och 8 §§ ska all samboegendom ingå i en bodelning. Vid en bodelning fördelas sedan all samboegendom lika mellan samborna. En bodelning görs på begäran, om samborna separerar eller om någon av dem går bort, (8-14 §§ sambolagen). Detta medför att ifall den ena sambon däremot införskaffar hyreslägenheten med avsikten att bo där ensam och den andre sambon flyttar in i efterhand, ska lägenheten inte räknas som samboegendom och därmed inte ingå i en bodelning. Detta innebär i praktiken att den sambo som står för hyreslägenheten (hyreskontraktet), i princip rätten att be den andre sambon att flytta ut omgående. I och med att situationen rör ett samboförhållande, är reglerna om uppsägningstid för inneboende inte tillämpliga i det här fallet.Det finns dock en möjlighet att överta lägenheten vid ett senare tillfälle, det vill säga vid en separation. Det som är väger en stor tyngd är om denna sambo anses vara bäst behövande av lägenheten och att övertagandet i sig anses som skäligt enligt lagens mening i 22 § sambolagen. Det här undantaget blir däremot sällan aktuellt, utan det krävs mycket till för att den sambo som inte står på hyreskontraktet ska kunna ta över bostaden.Lawline jurister kan hjälpa er vid en separationDet är många praktiska och juridiska frågor som behöver redas ut vid en separation mellan sambor, framför allt gällande bodelningen. Lawline jurister hjälper gärna till med bodelningen vid en separation. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Du kan även boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)

2020-04-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Min sambo och jag äger en bostadsrätt hon har flyttar ut till ett tillfälligt boende, men nu vill hon flytta in igen och att jag skall flytta ut jag som bor kvar i lägenheten. Har hört att man skall göra anspråk inom 3 månader om man vill ha lägenheten , men skall det vara skriftligt?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har sambon tre månader eller ett år på sig att framställa anspråk på bostadsrätten?8 § sambolagen beskriver att en begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande har tagit slut när samborna har flyttat isär (2 § sambolagen). Det som ingår i en bodelning är s.k. samboegendom, dvs. den gemensamma bostaden och bohaget, ifall egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Skulle inte bostadsrätten utgöra samboegendom och alltså inte ingå i bodelningen ska anspråk på bostadsrätten framställas senast tre månader efter att samboförhållandet har upphört, ifall sambon lämnat bostaden (22 § sambolagen). Köptes bostadsrätten i syfte att ni skulle använda den tillsammans (vilket antagligen är fallet) ska anspråket alltså göras inom ett år. Ifall ni köpte bostaden efter att ni blev sambos ska det betraktas som att bostadsrätten köptes för gemensam användning.Formkrav på begäran/anspråket:Enligt rättsfallet NJA 2008 s. 49 anger inte sambolagen hur en bodelningsbegäran ska framställas, vilket innebär att det inte finns något formkrav på anspråket. Anspråket kan därför göras, skriftligt, muntligt eller konkludent (att någon handlar på ett sätt som om ett anspråk har gjorts). Det är lämpligast att göra ett skriftligt anspråk med tanke på att det är enklare att bevisa något som är skriftligt. Den som påstår att en bodelning begärts har nämligen bevisbördan för detta.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Måste sambo betala av skulden på andre sambons bostad?

2020-04-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son har blivit sambo. Men är han skyldig att betala hälften av av skulden varje månad på lägenheten hon köpte innan dom flyttade ihop?.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara frågan har jag använt mig både av avtalslagen och sambolagen. Detta för att uppmärksamma dig på konsekvenserna om han väljer att inte betala hälften av skulden såväl som konsekvenserna om han väljer att betala av hälften av skulden. Skulden ur ett avtalsrättsligt perspektivDin son och hans sambo har antagligen kommit överens om vilken summa som ska betalas. Det innebär att dem har avtalat om detta tillsammans. En rådande princip inom juridiken är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas. Om de muntligen har kommit överens om att han ska betala en del av skulden är det ett giltigt avtal som inte ska brytas (1 § avtalslagen). Om han vägrar betala den del av pengarna som går till lånet innebär detta i praktiken att han begår ett avtalsbrott vilket kan resultera i att han blir skadeståndsskyldig. Jag vet inte hur din son och hans sambos relation ser ut men min rekommendation är att de samtalar om den rådande situationen och kommer överens om att han inte ska betala hyran (det är det logiska valet, vilket framkommer i nästa stycke som handlar om sambolagen). Om det är så att hon vägrar gå med på att han ska sluta betala hälften av skulden kan din son i domstol yrka på att avtalet ska jämkas (dvs. förändras/minskas) eller att det ska ogiltigförklaras eftersom det är oskäligt att han ska betala av hennes lån (36 § avtalslagen). Ett annat möjligt alternativ är att de skriver ett samboavtal med syfte att göra honom till delägare av bostaden. Skulden ur ett samborättsligt perspektivEftersom din son har flyttat till en lägenhet som sambon köpte innan de flyttade ihop är hon ensam ägare. Detta innebär att vid en eventuell bodelning i framtiden har din son ingen rätt att få ut pengar från bostaden. Detta gäller även vid försäljning av bostaden. Kravet för att bostaden skulle ingå i en potentiell bodelning är att den har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Eftersom sambon köpte bostaden innan din son flyttade in var syftet med köpet inte att de skulle bo där tillsammans och därför är hela bostaden hennes, oavsett hur delaktig han är i att betala av lånet. Med hänsyn till sambolagen innebär detta i praktiken att din son betalar av hennes lån utan att själv kunna få någon som helst vinst på det vid bodelning eller försäljning. Juridiskt sett får han betala hennes lån men min personliga rekommendation är att han inte ska göra det eftersom han juridiskt sett investerar i att göra hans sambo skuldfri på sin egen bekostnad. Sammanfattande svar Din son har gått med på att betala av en del av skulden varje månad. Därför är han avtalsrättsligt skyldig att betala hälften av skulden varje månad. Det är ett giltigt avtal som kan få konsekvenser, dock borde det förhoppningsvis kunna lösas genom att de samtalar och kommunicerar med varandra kring situationen. Om kommunikation inte löser situationen finns möjlighet att jämka avtalet eller att skriva ett samboavtal. De juridiska/ekonomiska konsekvenserna av att han betalar hälften av lånet är att han förlorar pengar han omöjligen kommer få tillbaka eller kunna dra vinst av.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till min sambos bostadsrätt?

2020-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller sambolagen och lägenhetsförsäljning vid separation.Min sambo och jag har varit sambos länge. Vi flyttade in ien hyreslägenhet i samma hus som vi bor just nu. För några år sedan blev jag sjuk, bipolär sjukdom, och det resulterade i att jag gav mig ut på en resa. Medan jag är borta ombildas hyresrätterna till insatslägenheter och min sambo köper en fyra. Strax efter det kommer jag hem igen och vi fortsätter att bo ihop. Det var aldrig någon diskussion om något annat. Min sambo ville att jag skulle komma hem igen. Jag har betalat min den del av bolåneräntorna varje månad.Nu har vi beslutat oss för att separera och jag försöker hitta en egen lägenhet eftersom min sambo står som ägare i den vi bor i nu. Min sambo har pratat om att sälja och i så fall gör hon en vinst på 1,4 miljoner.Har jag rätt till hälften av vinsten vid försäljning?Vad gäller om jag flyttar och min sambo bor kvar? Måste hon lösa ut mig då?
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om du har rätt till någon del av den bostadsrätt som din sambo har köpt när ni nu ska separera. De relevanta bestämmelserna finns i sambolagen (SamboL).Sambor äger liksom alla andra sina egna saker och ett delat ägande uppstår inte utan vidare. När sambor separerar kan de dock välja att göra en bodelning vilket innebär att den så kallade samboegendomen delas mellan parterna så att båda har lika mycket samboegendom efter avräkning av skulder (8 och 12–14 § SamboL). Möjligheten till detta kan dock avtalas bort genom ett undertecknat skriftligt avtal (9 § första och andra styckena SamboL). Som samboegendom räknas deras gemensamma bostad om den har köpts in för att vara gemensam bostad (3–4 § SamboL). En bostadsrätt räknas som gemensam bostad om den är avsedd att användas som gemensamt hem och huvudsakligen används som detta (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Eftersom det rör sig om en bostadsrätt som ni båda bor i och som även köptes in under samboförhållandet borde den sen som gemensam bostad och även samboegendom som skulle kunna ingå i en bodelning. Vid en sådan bodelning räknar man alltså med värdet av lägenheten med avdrag för bolånet (14 § SamboL), det här värdet ska sedan läggas på ena sambons lott (16 § första stycket SamboL). Den som äger bostadsrätten, i detta fall din sambo, har då rätt att välja lägenheten till sin lott, men eftersom värdet av samboegendomen ska fördelas lika efter avdrag för skulder så kommer din sambo behöva kompensera dig genom annan egendom motsvarande värdet av halva lägenheten efter skuldavräkning. Är lägenheten värd 2 miljoner men är belånad till 1 miljon kan din sambo välja lägenheten men måste då kompensera dig med en halv miljon. I ditt fall verkar du på detta sätt principiellt ha rätt till 700 000 kr (halva vinsten som du anger).Sammanfattningsvis så behöver inte din sambo lösa ut dig efter förhållandet. Däremot kan du begära en bodelning och på så sätt ha möjlighet att få ut en del av värdet hos bostadsrätten.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!