Är en hyresrätt (ej samboegendom), som omvandlas till bostadsrätt, skyddad från bodelning genom samboavtal?

2019-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vår dotter hade ett hyresavtal på en hyresrätt ca 1-2 år innan hennes nuvarande sambo flyttade in. Enligt sambo lagen är det ju få vår dotter som generellt har besittningsrätten till lägenheten vid en separation. Flera år efter att de blev sambo så ombildades lägenheten till bostadsrätt. Vi föräldrar och vår dotter köpte då lägenheten tillsammans, vi äger 90 % och vår dotter 10%. Vi står på hela lånet. Vår dotter bor i lgh med sin sambo och barn. Vår dotter betalar avgiften till bostadsrätt föreningen. I samband med att lgh ombildades till bostadsrätt och vi köpte den tillsammans med vår dotter så skrevs ett samboavtal. mellan vår dotter och hennes sambo. Meningen var att stärka vår dotters besittningsrätt och rätten till hennes 10% ägande vid en ev seperation mellan hennes sambo o vår dotter. Nu är vi rädda att just det avtalet i den del som gäller bostaden inte stärker vår dotters rättigheter i detta utan istället säger tvärtemot vad som var meningen För om sambolagen säger att hon vid en separation har rätt till besittningsrätten och rätt till sina 10% ägande så är vi rädda att detta avtal tar bort denna rätten.Så här står det i samboavtalet då det gäller bostaden:Reglerna om bodelning i sambolagen (2003:376) till den del som gäller vår gemensamma bostad , skall inte gälla i vårt samboförhållande Vid en ev seperation ska därmed var och en erhålla den andel av bostaden som vi äger. Tacksam för svar
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer vi titta i sambolagen (SamboL). Jag ska inledningsvis berätta lite kort vad som händer med en bostad som omvandlas från en hyresrätt till en bostadsrätt, ur sambolagens perspektiv. Därefter kopplar jag det till er fråga och det samboavtal din dotter och hennes sambo skrivit. Mittkorta svar på din fråga är att samboavtalet skyddar din dotters rätt till bostaden. Du har helt rätt i att hyresrätten, det vill säga bostaden innan den omvandlades till en bostadsrätt, i sin helhet skulle tillfalla din dotter vid en separation. Anledningen är att en bostad som den ena sambon skaffade före samboskapet, inte är samboegendom (egendom vars värde ska delas lika vid en separation). För att en bostad ska vara samboegendom krävs nämligen att den förvärvades för gemensam användning (SamboL 3 §). Motsatsvis förstår vi då också att värdet av en bostad somär samboegendom,ska delas lika mellan samborna. Vad gäller en hyresrätt som omvandlas till en bostadsrätt? Det finns delade meningar angående om en hyresrätt, som inte är samboegendom, vid omvandling till bostadsrätt ska anses vara samboegendom. Inom juridiken tycker vissa att så bör vara fallet, andra inte. Möjligen talar mer för att en omvandling ska göra att bostaden ses som samboegendom, eftersom bostadsrätten då innebär ett köp av en bostad för gemensam användning av samborna. Oavsett vilket synsätt som gäller, är er och er dotters äganderätt till bostadsrätten skyddad genom det samboavtal som skrivits. Jag förklarar närmare nedan. Er och er dotters lägenhet är skyddad av samboavtaletI samboavtalet står, som du skriver, att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska gälla deras gemensamma bostad. Reglerna om bodelning innebär att samboegendom ska delas lika mellan samborna (SamboL 8 §). Egendom som inte är samboegendom, så kallad enskild egendom, ska inte delas. Eftersom din dotter och hennes sambo har skrivit ett samboavtal som säger att den gemensamma bostaden inte ska beröras av denna regel, kommer lägenheten inte att ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett om den skulle vara att anse som samboegendom eller inte på grund av omvandlingen till bostadsrätt. Sammanfattning Samboavtalet skyddar lägenheten på så vis att den inte kommer ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett om den efter omvandlingen till bostadsrätt är att anse som samboegendom eller inte. Ni behöver alltså inte oroa er för att samboavtalet tar bort er dotters rätt till lägenheten. Hoppas att svaret är till hjälp! I annat fall är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller ringa vår telefonrådgivning för närmare förklaring. Med vänliga hälsningar

Kan min f.d. sambo kräva mig på enskild egendom som renoverats med?

2019-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat vi hade skrivit ett samboavtal där det framgick bodelning skall ej ske. Vi har sålt vår villa och ska dela lika på vinsten då vi gick in med lika mycket när vi köpte den.Däremot fick han ett gåvobrev enskild egendom på en summa pengar, där han valde att gå in med en del av dessa i vårt gemensamma hus för att bygga ut till ett nytt rum. Han säger nu att jag är skyldig honom dessa pengar (hälften) då de pengarna va hans enskilda egendom. Stämmer detta? Jag själv känner att jag blivit lurad att ingå en "skuld" som jag själv inte vetat om förrän nu när vi gått skilda vägar. Han betalde snickarna med dessa pengar från vårt gemensamma konto.Oerhört tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller egendom som enligt föreskrift i gåvobrev är enskild är att den inte ska ingå i t.ex. en bodelning. Det är dock troligt att de pengar som var din sambos enskilda egendom förlorat sin karaktär då de sammanblandats med er samboegendom. I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto med redan tidigare insatta medel av makarna. Högsta domstolen beslutade i fallet att pengarna hade förlorat karaktären av enskild egendom genom insättningen på kontot. Ett liknande resonemang är rimligt att föra i ert fall; redan i samband med att pengarna sattes in på ert gemensamma konto sammanblandades det med annan egendom varför det kan argumenteras för att din sambo inte kan kräva dig på dem.För det fall att det blir en tvist er emellan är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig vidare, är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Samboavtal och gåvor

2019-03-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo funderar på att, skriva ett samboavtal samt gåvobrev, som skall gälla för oss båda vad vi ska äga och ärva osv ifall vi skulle separera i framtiden, samt visar vad vi båda äger gemensamt i vår gemensamma bostad. Kan min sambos föräldrar och god man sen komma och säga vad vi ska ärva eller inte när avtal finns? Samt att hans föräldrar kräver oss på våra möbler när det inte är deras, dom har köpt möblerna som gåva och gett till min,sambo för längesen i inflyttningspresent.
Oscar Lado |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Samboavtalet Samboende och blivande samboende kan genom ett avtal gemensamt bestämma att åsidosätta reglerna om bodelning i sambolagen (9§ sambolagen). Om ni väljer att skriva ett sådant avtal och det upprättas på rätt sätt (se 9§ andra och tredje stycket sambolagen) är avtalet bindande och varken en god man eller föräldrar kan då bestämma något som strider mot avtalet. Däremot kan ni inte genom ett samboavtal bestämma att ni ska ärva varandra. Detta görs genom ett testamente.MöblernaEnligt 1§ gåvolagen är en gåva fullbordad när den överlämnats till mottagaren. Frågan här är om överlåtelsen är att anse som en gåva eller inte. För att det ska göra det krävs att det funnits en gåvoavsikt, detta bevisas enklast genom ett gåvobrev. I ditt fall skulle jag även utan ett gåvobrev påstå att det tydligt framgår en gåvoavsikt om möblerna har flyttats till er bostad och inget krav har lämnats på att föräldrarna vill ha tillbaka egendomen på så lång tid. Min tolkning är att det inte är möjligt för dina föräldrar att ta tillbaka möblerna. Hoppas du fick svar på din fråga.

Räknas villan som samboegendom eller inte?

2019-03-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Träffade min sambo 1996,förlovade oss 97 .jag ägde en bostadsrätt o min sambo ett hus.vår 99 köpte min sambo hus från sin fars dödsbo. Jag var med vid renovering o färgval i huset..sambon flyttade in sommaren 99 och jag sålde min lgh o flyttade in nov 99.Vi har sedan bott där som sambos och haft gemensamt hushåll i snart 20 år.vi har inga som helst papper skrivna emellan oss..Vi tvistar dock om vad som gäller om vi separerar räknas villan som samboegendom el inte?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall ni skulle separera kan en bodelning göras ifall någon av samborna begär det inom ett år efter att samboförhållandet har tagit slut, vilket framgår av 2 § 1 st. 2 punkten och 8 § sambolagen (2003:376) (SamboL). Enligt 3 § SamboL ingår samboegendom i bodelningen. Vad som avses med samboegendom är bl.a. sambors gemensamma bostad, ifall egendomen förvärvats för gemensam användning. Köptes huset i syfte att ni skulle bo där tillsammans, kommer er gemensamma bostad vara samboegendom och därför ingå i en eventuell bodelning. Det finns dock undantag från samboegendom i samband med arvsrättsliga frågor, men det framgår inte att dessa är tillämpliga. Till exempel att din sambo ärvt egendomen och att det i ett testamente skulle stå att huset ska vara hans eller hennes s.k. enskilda egendom, 4 § 1 st. 3 punkten. SamboL. I sådana fall hade inte er gemensamma bostad ingått i en eventuell bodelning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hyresrätt sambo

2019-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har ett förstahandskontrakt idag och står även högt upp på kölistan på bostadsförmedlingen. Jag och min partner planerar att flytta ihop snart, antingen i min nuvarande lägenhet eller i en större som jag förhoppningsvis snart får. Min blivande sambo har ett barn sedan tidigare och vi har inga gemensamma barn. Vad händer om vi senare separerar? Har min partner företräde till lägenheten trots att jag ursprungligen haft förstahandskontraktet? Kan jag tvinas flytta och bli bostadslös pga att hon har barn? Kan man i samråd med varandra gardera sig mot en sådan situation? Kan man redan innan man flyttar ihop skriva ett bindande avtal att lägenheten vid en eventuell separation skall tex bytas mot två mindre? Riskerar jag i värsta fall blir utan lägenhet?
Anneli Nilsson |Hej! Och välkommen till Lawline.Sambo definieras i sambolagen (1§1 st) som "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Har bostaden skaffats för att användas som gemensam bostad kommer den ingå i en bodelning, om någon av er så begär en bodelning, 8§ sambolag. Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohag (3§ sambolag). Gemensamt bohag är inre lösöre (möbler med mera), och inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål eller uteslutande används utav ena sambon (6, 7§§ sambolag). En hyresrätt ska ingå i en bodelning om bostadens syfte är att utgöra ert gemensamma hem, (5 § punkt 3 sambolag). Jag kommer redogöra för två alternativ, där du antingen hyrt en lägenhet med syfte att du och din partner gemensamt och stadigvarande ska bo där tillsammans, och ett där du inte gjort det;Om hyreslägenheten hyrts av dig utan planen/syftet att bo där tillsammans med din partner kommer den inte utgöra samboegendom, och därmed har din partner ingen rätt till lägenheten vid ett eventuellt uppbrott. Exempelvis att du inte hade träffat din partner när du började hyra lägenheten. Det finns dock en tvingande regel i sambolagen (som inte går att avtala bort) som gör att ena sambon kan framställa krav om att ha bättre rätt till att överta hyreslägenheten (även om lägenheten inte utgör samboegendom). Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav, och ska tolkas restriktivt. Regeln ska användas i undantagsfall och i nuläget finns det inget i din berättelse som skulle tyda på att synnerliga skäl föreligger (22§ sambolag).Om hyreslägenheten istället hyrts av dig med planen/syftet att ni ska bo där tillsammans utgör den samboegendom, och kommer då ingå i en begärd bodelning (3§ sambolag). Den person av er två som har bäst användning för den gemensamma lägenheten får då rätt till den vid en bodelning (förutsatt att det är skäligt gentemot den andre) (16§ Sambolag). Barn kan vara ett starkt argument för vem som har större behov av lägenheten. För att undvika att en bodelning ska ske kan ni skriva ett samboavtal (9§ sambolag). Då avtalar ni om att vissa eller alla delar av sambolagen ska bortses ifrån, exempelvis att bodelning inte ska när samboförhållandet tar slut, eller att hyresrätten inte ska ingå. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda två (9§2 st sambolag). Sammanfattningsvis; Om du hyrt hyreslägenheten utan syfte att flytta ihop i den med din partner ingår den inte i samboegendomen (det som personen redan hade med sig in i förhållandet ingår alltså inte). Har du istället hyrt den med syfte att ni gemensamt och stadigvarande ska bo där tillsammans utgör den samboegendom, och din sambo kan då få rätt till den vid en eventuell bodelning. Skaffar du nu en större lägenhet (även om det är med dina köpoäng) för att gemensamt bo där med din partner utgör den samboegendom. För att förhindra detta kan ett samboavtal skrivas.Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Annars tveka inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad har en sambo rätt till vid bodelning?

2019-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Om jag har ett eget sparkonto i mitt namn när jag bor själv och sedan flyttar ihop med min respektive. Och om vi sedan delar på oss efter ett tag, har han någon rätt till pengarna på det kontot då? Och hur blir det om jag skulle avlida medans vi bor tillsammans, får han pengarna då?Om han har studieskulder innan vi flyttar ihop, får jag halva den skulden om vi delar på oss sedan? Och hur blir det om han skulle avlida medans vi bor tillsammans, blir skulden min då?Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har nedan besvarat dina fyra frågor uppdelade i vad som händer om samboförhållandet skulle upphöra på grund av att samborna vill gå skilda vägar respektive vid om det skulle upphöra på grund av dödsfall. Har sambon rätt till pengarna på sparkontot om vi delar på oss?När ett samboförhållande upphör genom att parterna vill gå skilda vägar ska det genomföras en bodelning om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). I en sådan bodelning kommer sambornas samboegendom att ingå. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om detta förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen).Ett privat sparkonto utgör inte samboegendom efter som det varken är gemensam bostad eller bohag. Därför kommer sparkontot inte att ingå i en eventuell bodelning vid upphörandet av samboskapet.Har sambon rätt till pengarna om jag avlider?Sambor ärver inte varandra i svensk rätt. Om du avlider kan din efterlevande sambo begära bodelning om han vill (18 § sambolagen). I bodelningen ingår endast samboegendom vilket är sambornas gemensamma bohag och bostad om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Inte heller här kommer ena sambons privata sparkonto att ingå eftersom det varken utgör bostad eller bohag.Den avlidna sambons egendom fördelas inte till sambon eftersom sambo enligt svensk lag inte har arvsrätt, utan kommer istället fördelas enligt den legala arvsordningen förutsatt att den avlidne inte skrivit något testamente. enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes barn som ärver, och i andra hand föräldrar, syskon eller syskonbarn, och i tredje hand mor- och farföräldrar och deras barn (2 kap. 1-3 § ärvdabalken).Det finns dock en skyddsregel för sambor för att hindra att små hem splittras. Den efterlevande sambon har rätt att få ut värdet av två prisbasbelopp som år 2019 motsvarar 93.000 kr vid fördelning av samboegendomen (18 § andra stycket sambolagen). Notera att även detta gäller samboegendom och inte privata sparkonton. Får jag halva hans studieskuld om vi delar på oss?Studieskulden är hänförlig till din sambo och inte till dig. Du får alltså inte halva hans studieskuld om ni delar på varandra. Däremot kan hans skulder påverka det gemensamma värdet i bodelning som kan påkallas när samboförhållandet upphör. Du får inte hans skuld, men den påverkar vilket värde han bidrar med i bodelningen vilket kan påverka vad du erhåller. Men du får inga skulder.Får jag studieskulden om han avlider?Om din sambo avlider har du som efterlevande sambo rätt att begära bodelning (18 § sambolagen). Sambor har ingen legal arvsrätt i svensk rätt, så du ärver ingenting av kvarlåtenskapen om det inte finns något testamente. Studieskulden kommer inte att överföras till dig, utan den tillhör i så fall dödsboet och tas med i beräkningarna kring det.Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer så skriv gärna en till fråga. Med vänliga hälsningar

När ingår förvärvad bostad i gemensam samboegendom?

2019-03-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min fru köpte ett bostadsrätt för ett antal år sedan vi skilde oss och gjorde bodelning. Vi skrev ett avtal Hos en jurist där jag fick behålla bostaden och hon fick pengar. Efter cirka ett år blev vi ihop men inte som gifta utan sambo och hon flyttade tillbaka till bostadsrätten men hon hade mycket privat lån och kunde knappt betala sinskuld till banken. Hela hushålls kostnaden fick jag ta, då hon inte kunde hjälpa med något, nu senaste året har hon betalt internet som vi använder gemensamt samt barnens fritis räkning.Jag sålde bostadsrätten 2016 och fick bra vinst, med dom pengarna köpte jag ett hus och huset står på mig. Jag betalade handpenningen jag har ståt för renovering och hushålls kostnaden, så som el vatten amortering och ränta, eftersom hon har fortfarande skulder kan hon inte betala något. Nu ska hon flytta och vill göra en bodelning. Min fråga är,Ingår mitt hus i bodelning kan rätten tvinga mig det eller är det enskild egendom,
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finner vi i Sambolagen (SL), se 1§ SL.Bostad som köps för gemensam levnad räknas som samboegendomI 3§ SL framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter samlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvad för gemensam användning. Med andra ord, om ni var tillsammans när du köpte huset och förvärvet skedde för att ni båda skulle bo där, är det samboegendom. Då ingår bostaden i bodelningen.Undantag om det finns samboavtalDet bör nämnas att det finns ett undantag från ovan regel i 9§ SL. Där framgår att om det finns ett samboavtal som reglerar vad som ska ingå i den gemensamma samboegendomen, ska det gälla före lagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar, eller tycker att något är otydligt, får du gärna återkomma i kommentatorsfältet eller med en ny fråga.Vänligen,

Bil och fast egendom vid samboförhållandes upphörande

2019-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambo med en bonde sen -12 en son på 4. Vi ska dela på oss. Vi köpte ny bil -16 som jag använt konstant xc60 (bet) och han din xc90. Han står som ägare. Har även köpt mark med sjöbod vi nyttjat tillsammans. Min fråga är. Har jag ingen rätt till bilen?? Bohaget delar vi vi vet vem som är vems.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När ett samboförhållande tar slut skall enligt 8 § sambolagen all samboegendom fördelas genom en bodelning. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § som stadgar att det utgörs av bostad och bohag. Vad som utgör sambornas bostad regleras i 5 § och inkluderar bland annat, endast fast egendom "om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål"Bohag regleras vidare i 6 § och utgörs av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.Sammanfattningsvis faller vaken bilen eller marken (fast egendom) med sjöbod under bostad eller bohag och utgör därför inte samboegendom utan tillhör den sambo som står skriven på egendomen.Hoppas detta gav svar på din fråga!