Räknas jag och min exmake som sambor då han är inneboende hos mig?

2019-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag hyr ut två rum till min före detta make eftersom han inte fick något boende på grund av skulder.Han är bara inneboende och vi har hyreskontrakt skrivet i mellan oss där står från den 1 oktober 2019 tillsvidare tillfälligt boende.Vi är inte tillsammans eller har gemensamt hushåll men han har tillgång till vissa utrymmen.Räknas vi ändå som sambos hos myndigheterna???MVH
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att du och din exmake ska räknas som sambor i lagens mening. Kriterierna finns att hitta i sambolagens 1 §.För det första ska ni stadigvarande bo tillsammans. Det innebär att samboförhållandet inte är tillfälligt utan tänkt att bestå under en längre tid. Som jag förstår det är avsikten att din exmake ska flytta då det står i hyreskontraktet att boendet är tillfälligt. Samboförhållandet är därför inte att se som stadigvarande.För det andra ska ni vara i ett parförhållande. Med parförhållande åsyftas ett kärleksförhållande där det i regel ingår ett sexuellt samliv. Eftersom den inneboende är din exmake utgår jag från att så inte är fallet.För det tredje ska ni ha ett gemensamt hushåll, vilket du har uppgett i frågan att ni inte har.För att ett samboförhållande ska anses föreligga ska samtliga kriterier ovan vara uppfyllda. I ditt fall bedömer jag det som att inga av kriterierna är uppfyllda och därför är ni juridiskt sett inte är att se som sambor. Om ni båda är folkbokförda på adressen kan myndigheterna dock förutsätta att ni är sambor. Det är då du och din exmake som måste bevisa att ni inte har ett samboförhållande. Det skulle ni troligtvis kunna göra genom uppvisande av hyreskontraktet er emellan eller genom att påvisa att ni är skilda, då det är faktum som sällan föreligger när det är tal om ett faktiskt samboförhållande.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur lång tid efter kan man kräva ersättning efter separation?

2019-11-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hur lång tid efter en samboseparation (utan samboavtal) kan man kräva ersättning för till exempel en bil eller andra saker? Jag vet att bilar står utanför sambolagen men undrar ändå hur lång tid efter en separation som den andre personen kan komma att kräva pengar. 1 år ...5 år...?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!En begäran om bodelning kan göras av vardera sambo senast ett år efter samboförhållande upphörde (se, 8 § sambolagen). Vid en separation upphör samboförhållandet normalt när samborna flyttar isär (se, 2 §). Har tiden för att framställa en begäran om bodelning utlöpt går det inte längre att använda detta lagtekniska verktyg för hävda sin rätt till viss egendom eller ersättning. Ur en praktisk synvinkel begränsas således möjligheterna att efter denna tidpunkt komma med krav.Det utsläcker emellertid inte helt och hållet möjligheterna för att en tidigare sambo kommer med krav om ersättning. Det går t.ex. att skicka in en s.k. stämningsansökan till tingsrätten och hävda sin rätt, eller ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det stora skillnaden är däremot att den sambo som får ett krav riktat mot sig kan avfärda det, vartill den som skickat kravet måste styrka att den har rätt till det den begär.Hoppas du har fått vägledning i din fråga! För mer information om hur det går att resonera kring frågan om en bil i ett samboförhållande, se en kollegas tidigare svar här.Med vänlig hälsning,

Om jag flyttar in i ett hus med min kvinna, har hon då automatisk rätt till hälften av huset när jag dör?

2019-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej En enkel fråga. Om jag flyttar in i ett hus med min kvinna, har hon då automatisk rätt till hälften av huset när jag dör?Har hennes arvingar automatisk rätt till halva huset om hon dör före mig?Kan man i såfall regera bort det?Som du ser har vi haft kontakt i denna fråga tidigare. Hur skulle du göra om du var jag?Hälsningare och tacksam för svar!
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Mycket bra att du funderar på dessa frågor innan ni flyttar ihop! Det är inte jag som har svarat på din tidigare fråga, men jag ska hjälpa dig genom att utgå från informationen som framgår i din fråga. Det framgår inte vilken relation du och din kvinna har, men jag antar att du menar att ni snart ska bli sambos när ni flyttar in med varandra.Sambolagen eller samäganderättslagen?Vad en person har förvärvat före samlevnaden med en annan person kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensamt bruk. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Om du har ett hus sedan innan, har inte kvinnan rätt till någon andel eftersom avsikten med förvärvet av huset inte varit att ni ska bo eller äga den tillsammans. Därav kommer sambolagens regler inte tillämpas vid erat dödsfall gällande huset. Istället blir samäganderättslagen tillämplig. Din sambo kan bli delägare av huset genom t.ex. att du skänker 50 % av huset i ett gåvobrev eller om din sambo köper halva huset, vilket leder till att dennes barn ärver hennes andel om hon dör före dig.Är det så att ni ska förvärva ett hus tillsammans i syfte att bo i den tillsammans, då äger ni hälften var och huset kommer räknas som samboegendom enligt sambolagen. När ni äger tillsammans kommer det leda till att barnen kan ärva sin förälders del vid dödsfall eftersom sambos inte ärver varandra.Samboavtal- när man inte vill delaDet framgår av 9 § Sambolagen att ni kan avtala bort den lagen. Är det så att ni inte vill dela något med varandra, rekommenderar jag er att upprätta ett sådant avtal. Viktigt är då att vara noga med att tydligt skriva vad ni inte ska dela på och vad ni ska dela på (om ni vill dela något med varandra). Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda.Se upp för 22 § Sambolagen- den går inte att avtala bort!OBS! I 22 § sambolagen finns en rätt för den sambo som bäst behöver bostaden att överta denna, även om bostaden inte utgör samboegendom. Regeln blir bara aktuell om ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Regeln blir främst aktuell när samborna har barn och den sambo som ska ta hand om barnen behöver lägenheten av denna anledning. Det är viktigt att känna till bestämmelsen eftersom den inte går att avtala bort. Dock gäller denna bestämmelse endast hyresrätter och bostadsrätter. Den sambo som får överta bostaden ska då ersätta den andra sambon för bostadens värde.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa dina följdfrågor till natasha.fathifard@lawline.seMed vänlig hälsning,

Hur delas lägenheten vid en separation om min sambo köpt den själv?

2019-11-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo funderar på att köpa lägenhet, men banken godkänner inte mig som lånetagare då jag ej har en tillsvidare tjänst och lånet påverkas negativt om vi skulle söka lån tillsammans. Nu funderar vi på ifall min sambo ska köpa lägenhet på egen hand och därmed stå som lånetagare själv, samt som ägare själv. Jag har dock pengar så att vi skulle kunna dela kontantinsatsen 50/50 och skulle då även planera att dela på alla lån- och amorteringskostnader 50/50. Min fråga är hur vi bör lösa detta juridiskt? Bör vi upprätta ett skuldebrev eller skulle sambolagen lösa det rättvist vid en eventuell separation?Tack på förhand!
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din sambo köper en lägenhet på egen hand och står som lånetagare och ägare själv blir det avgörande vid en eventuell separation om lägenheten har varit avsedd för ert gemensamma bruk, alltså om ni köpt den i syftet att ni båda ska bo där. Då räknas lägenheten som samboegendom och precis som du säger är det sambolagen (SamboL) som blir tillämplig i ert fall. Vid en eventuell separation ska all samboegendom delas lika om någon av er begär det och samboegendomen är alltså er bostad och ert bohag som köpts eller skaffats tillsammans (3 § SamboL).Sambolagen är dock inte en tvingande lag utan ni har själva frihet att bestämma hur ni vill att lägenheten ska fördelas vid en eventuell separation (9 § SamboL). Förslagsvis som du säger, genom ett skuldebrev, men det ska kompletteras med ett samboavtal. Samboavtalet behövs för att förtydliga att ni inte vill att sambolagens regler ska tillämpas.För att sammanfattaDu kommer få rätt till halva lägenheten vid en eventuell separation om ni inte vill dela upp det på något annat sätt. I ett samboavtal kan ni skriva att lägenheten inte ska utgöra samboegendom och alltså inte delas lika. Samboavtalet tillsammans med det skuldebrev ni upprättar för att förtydliga din skuld till din sambo är en rättvis lösning om ni strävar efter att i slutändan ha betalat lika mycket. Vi på Lawline hjälper dig gärna att skriva samboavtalet och skuldebrevet, om ni vill boka tid med någon av våra duktiga jurister, boka här. Våra avtal finns att tillgå här:SamboavtalSkuldebrevLycka till!

Dold samäganderätt för sambo

2019-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min far dog 31 januari i år på Gotland där han hade bott permanent i ca. 30 år på en egendom tillsammans med sin sambo som de köpte tillsammans för att ha som sin gemensamma bostad. Sambon stod dock ensam för lagfarten. Min fråga är: Hade min far ändå rätt till hälften av värdet på egendomen?Med vänlig hälsningIna Höst
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Din far skulle kunna hävda sin rätt till halva fastigheten genom så kallad dold samäganderätt. Då behövs ett fastställande av domstol att även han var ägare till huset, för att få genom en fastställelsetalan om dold samäganderätt krävs enligt praxis att: Fastigheten köpts för gemensamt ändamål och att han bidrog ekonomiskt eller på annat sätt, båda verkar i din fars fall vara uppfyllda vilket skulle ge han rent juridiskt rätt till halva fastigheten.Dold samäganderätt finns till för just sådana fall som med din far, att skydda den part i ett förhållande som inte står i pappren men som hjälpt till ekonomiskt. Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Vad gäller vid separation om bostaden ägs av ena sambon?

2019-11-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Flyttade till min sambos hus för 6 1/2 år sedan. Han har 3 barn på halvtid jag har 1 på heltid. Jag har fått underhåll för mitt barn. Han har betalat räkningarna och jag all mat, kläder och allt löpande till alla. Vi har köpt allt bohag ihop. Vi har levt som gifta. Vi köpte en bil för 2 år sedan som vi har tillsammans. Vi har haft gemensam ekonomi. Vi ska nu separera. Jag anser att jag har varit med och amorterat på huset och bilen pga gemensam ekonomi. Hans barn har varit som mina egna. Han vill bara räkna in bohaget vid separationen. Är det ens lönt för mig att anlita en juris för att få ut en större del än halva bohaget?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vägledning och regler om vad som gäller i samboförhållande återfinns i sambolagen. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör i regel samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). Enligt din beskrivning har mestadels av bohaget, men inte bostaden, förvärvats under förhållandet och för er gemensamma användning. Som utgångspunkt utgör därmed inte bostaden samboegendom och ska därmed inte heller ingå i en bodelning vid separation. Det motsatta gäller däremot för bohaget som bör fördelas jämt till er båda.Din fråga är däremot en "het potatis" i den juridiska sfären. I ett mål som Högsta domstolen avgjort tidigare år kom en liknande frågeställning att prövas. I målet hade två personer levt i ett samboförhållande i drygt fem år och bott tillsammans i fastighet som en av samborna ägt sedan tidigare. Den sambo som inte ägt fastigheten hade emellertid betalat för bl.a. utbyggnad av fastigheten, en braskamin och målningsarbeten. När samboförhållandet upphörde hävdade sedan betalande sambo att det 1) utgjort ett lån och skulle betalas tillbaka, eller alternativt 2) skulle betalas tillbaka på grund av att det annars skulle uppstå en obehörig vinst för sambon som inte betalat, men ändå fick behålla hela fastigheten.Domstolen prövade både punkter och kom i dess korthet fram till det att 1) om det utgjort ett lån måste den som hävdar det styrka det genom bevisning, och 2) att det inte går att få ersättning för en sådan obehörig vinst som kan anses uppstå genom att den ena sambon efter separationen har kvar fastigheten vars värde ökat i och med de installationer som den andra sambon betalat för.Som du ser har domstolen antagit ett synsätt som gör det mycket svårt för sambor att kräva ersättning för sådant som inte kan härledas under begreppet samboegendom. Det ska dock tilläggas att det är inget som förhindrar sambor från att i en separation komma överens om att en annorlunda fördelning. Avslutningsvis, när ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom en bodelning (8 §). Vanligtvis sker det genom att ett avtal upprättas och skrivs under, utifrån en tidigare utförd bouppteckning över det som ska fördelas. En jurist kan givetvis hjälpa till med detta och även företräda dig i en eventuell tvistighet. Hoppas du fått vägledning i din fråga! Mer information om rättsfallet hittar du på HD:s hemsida (https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2019/20110/) eller genom att trycka på länken till NJA 2019 s. 23. Önskar du kontakt med en jurist, se https://lawline.se/contact.Med vanlig hälsning,

Bodelning av hus i samboförhållande

2019-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag undrar hur man gör när man ska gå skilda vägar? Vi äger halva huset var. Mäklaren har värderat vårt hus till 3 miljoner. Vi har lån på 2.7 miljoner. Om min sambo vill köpa ut mig från huset, kan jag då begära halva vinsten på huset (150 000) plus att vi betalade in 215 000 kr var i handpenning när vi köpte huset. Alltså 365 000 kr? Tacksam för svarMvhCamilla
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det juridiska förhållandet mellan sambos regleras i sambolagen (SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Ert hus är alltså samboegendom eftersom ni köpt det tillsammans för att ha som gemensam bostad. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det (SamboL 8 §). Det innebär att all samboegendom ska delas lika, och ni skulle alltså dela på värdet av ert hus vid en bodelning. Precis som du har gjort avräknar man då först skulden (SamboL 13 §). Kvarvarande värde av huset blir då 300 000, och din andel blir hälften av det, alltså 150 000. Eftersom bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (SamboL 8 §), är det relevanta husets värde, och inte vad ni betalat in. Handpenningen ska därför inte räknas med när man delar på husets värde. Som svar på din fråga kan din sambo köpa ut dig från huset för 150 000.Hoppas du fick svar på din fråga!

Samboavtal om husköp

2019-11-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min pojkvän har precis köpt ett hus och ska bli sambos. Vi ska skriva ett samboavtal innan vi flyttar in med står nu i diskussionen om hur vi ska dela upp allt. Han har väsentligt mycket mer i lön än mig och det är tack vara hans lön som vi kunde få ett så högt lån och därför köpa bostaden. Hur ska vi göra för att dela kostnaderna för att det ska bli rättvist. Kan man stå på bostaden med olika ägandeandel? Justeras detta i samboavtalet? Hur funderar det med lagfarten, kan man stå på olika % där också? Hittills har vi gått in med 50% var i handpenning.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Angående frågan om vad som är ett rättvist sätt att dela upp det ekonomiska på så finns det inget juridiskt svar på detta. Den diskussionen får du och din blivande sambo ha med varandra om vad som känns rättvist för er. Man kan stå med olika ägarandel, vid en sambodelning ska bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk ingå (3 § sambolag). Varje sambo har rätt att få täckning för sina skulder och sedan delar samborna lika på det som finns kvar (13-14 Sambolagen). Det blir alltså andra ägarandelar vid en bodelning än de ni gjorde upp om när ni köpte, om ni inte skriver ett samboavtal om att sambolagen inte ska gälla vid uppdelning av bostaden. Avtalar ni bort sambolagen gäller istället de ägarandelar ni gjort upp om med varandra. Man kan stå på olika andelar av lagfarten, man behöver inte stå hälften var, utan kan välja 40/60 eller 20/80 eller vad man vill. När ni ansöker om lagfart fyller ni i vilka andelar som respektive lagfartssökande kommer att inneha. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.