Utgör en bostad samboegendom som har införskaffats innan sambon fått uppehållstillstånd och flyttat hit?

2018-06-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har bott utomlands i flera år och ska nu flytta hem till Sverige tillsammans med min pojkvän. Jag har köpt en bostad och har skaffat jobb för att uppfylla försörjningskraven för anhörighetsinvandring. Vi är sambos i Kanada och jag köpte bostad så att jag kan sponsra honom för uppehållstillstånd. Tanken är att han ska flytta in med mig i Sverige när han får uppehållstillstånd.Min fråga är om bostaden täcks av sambolagen om man han får uppehållstillstånd i Sverige, eftersom jag köpte den för gemensamt bruk (även om man inte kommer bo där innan han får uppehållstillstånd). Skulle vara bra att veta om vi behöver skriva samboavtal eller inte
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ett samboförhållande upphör ska samborna dela lika på all samboegendom om någon av samborna begär detta och det inte finns något samboavtal. Om ingen av dem skulle begära någon bodelning tar varje sambo helt enkelt sin egen egendom. Om det däremot ska göras en bodelning ska som sagt all samboegendom delas upp. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Vanligtvis brukar man säga att bostad och bohag som har införskaffats under samboförhållandet (då man bor ihop) är förvärvat för gemensam användning. Egendom som har införskaffats innan man har flyttat ihop kan dock också vara förvärvat för gemensam användning även om det inte är lika självklart. Det som avgör är syftet med köpet. Då du och din pojkvän varit sambos i Kanada tidigare och du skaffar lägenheten för att ni ska kunna bo där tillsammans skulle jag nog säga att bostaden är förvärvad för gemensam användning, det är mycket som talar för det. Bostaden utgör i så fall även samboegendom, sådan egendom som ska delas lika vid en bodelning. Det finns dock ett visst "argumentationsutrymme" och det är svårt att säga exakt vad som skulle gälla. Allt handlar om vem av er som kan bevisa syftet med köpet, om den införskaffades för att användas gemensamt eller inte. Även om mycket talar för att bostaden skulle utgöra samboegendom (och därmed delas lika på vid en bodelning) är det alltid säkrast att skriva ett samboavtal. Genom att skriva ett samboavtal får ni bestämma själva hur egendomen ska delas upp och slippa ovissheten om ni skulle flytta isär. I ett samboavtal kan ni bestämma att bostaden antingen ska eller inte ska ingå. Ni kan även avtala om att sambolagen ska gälla på all övrig egendom, bara inte på bostaden. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Det krävs inga vittnen även om sådana alltid kan vara bra att ha ur bevissynpunkt.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur köper man in sig i sin sambos bolag?

2018-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har ett AB med 2 st verksamheter; ett café & diner och en glasskiosk. Jag har avslutat min egen verksamhet och är den som mestadels sköter dessa 2 verksamheter medan min sambo pendlar till Norge veckovis. Jag har lagt ner väldigt mycket tid och energi och är den som fått det att fungera. Jag undrar hur vad jag behöver göra för att kunna ta över om han skulle avlida. Det känns förstås inte rättvist att hans barn ärver det jag byggt upp och de inte lagt ner någon möda överhuvudtaget på. Kan jag köpa in mig eller kan vi skriva någonting?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB).Vad gäller arv och testamenteDin sambos barn har rätt att få ut sin laglott om din sambo går bort, laglotten är hälften av alla tillgångar (7 kap 1 § ÄB). Om det inte finns något testamente ärver barnen även allt övrigt. Din sambo kan testamentera företaget till dig, men för att det inte ska inkräkta på hans barns laglott måste han ha tillräckligt med övriga tillgångar när dödsboets värde fastställs.Finns det någon annan lösning?Som du säger kan du köpa in dig i företaget. Ett sätt att göra det är genom att utfärda fler aktier och sälja dem från företaget till dig. Ett annat alternativ är att du köper aktier av din sambo.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har sambo rätt till uppsägningstid vid bostad som inte är samboegendom?

2018-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om man varit sambo i, säg 3 år och sen separerar kan den som bodde i hyresrätten från början (är den ende av dom som står på kontraktet) kasta ut den andre hur som helst? Fått för mig att man ska ha rätt till 3 mån "uppsägningstid" enligt jordabalken eller gäller det endast vid bostadsrätt och ej hyresrätt? Har den personen nått skyddsnät som hjälper hen från att bli hemlös? Bodelning är ej aktuellt.
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om samboförhållande respektive hyra regleras i Sambolagen (SamboL) och 12 kap. jordabalken (JB) även kallad hyreslagen.Samboförhållande och samboegendom?Hyresrätten kommer inte att ingå i bodelningen på grund av att den inte anses utgöra samboegendom. För att bostad ska anses utgöra samboegendom ska den vara förvärvad för gemensam användning (3 § och 5 § SamboL). Även fast bostaden inte utgör samboegendom har kan du eventuellt ha rätt till bostaden. Detta skulle vara på grund av att du bäst behöver eftersom att du har t.ex. barn från ett tidigare förhållande. Om du och din sambo inte har haft barn tillsammans eller sedan tidigare krävs det synnerliga skäl ska föreligga (22 § SamboL)Det kan vara värt att nämna att juridiskt sätt upphör man inte att vara sambos bara för att samborna slutar vara intima med varandra, utan ett samboförhållande upphävs när att någon gifter sig, den ene dör eller att samborna flyttar isär (2 § SamboL)Om samborna har ingått ett samboavtal med varandra kan sambon som inte hade hyresrätten sedan innan rätt till bostaden. Är hyreslagen tillämplig?Hyreslagen är inte tillämplig i detta fall på grund av att sambon som har haft hyresrätten sedan tidigare inte är hyresvärd till sin sambo. Det föreligger inte något avtal om andrahandsuthyrning. Det görs inte någon skillnad mellan om det är en bostadsrätt eller hyresrätt i detta sammanhang.SlutsatsSammanfattningsvis har en sambo inte någon rätt att bo kvar i lägenheten om bostaden inte är samboegendom, så länge det inte finns ett samboavtal eller avtal om andrahandsuthytning. Det innebär att sambon som flyttade in har inte några rättigheter att bo kvar i lägenheten. Om sambon inte flyttar självmant kan den andra sambon som hade hyresrätten begära handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning kan avse att man vill få någon att flytta ut från exempelvis en bostadslägenhet, så kallad avhysning. Detta kan man ansöka om hos kronofogdemyndigheten. Med vänliga hälsningar

Hur avgörs samägande?

2018-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambopar som ska separera har en gemensamt inköpt fyrhjuling, som nu sålts. Kvinnan i förhållandet lade en kontantinsats på 20 000 kronor vid köpet. Paret förlorade endast 2000 kronor vi försäljningen. Registreringen står på mannen. Nu hävdar han att hon inte har rättighet till några pengar vid försäljningen. Vad är det som gäller?Undrande f.d. sambo
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som sambor finner man i Sambolagen (SamboL).Vad säger Sambolagen?I en bodelning mellan sambor ingår all samboegendom, om inte något annat har avtalats. Samboegendom är den gemensamma bostaden och allt bohag (3 § SamboL). En fyrhjuling är inte bohag och kvinnan har där med inte rätt till den genom bodelningen.Finns det någon annan lösning?Vid en eventuell tvist skulle följande resonemang kunna föras. Å ena sidan kan man se kvinnan som delägare eftersom hon bidrog vid köpet. Å andra sidan står fyrhjulingen registrerad på mannen vilket tyder på att han är ensam ägare. Det är alltså svårt att avgöra vad som gäller, med mannen har troligen ensam äganderätt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har sambos någon underhållsskyldighet mot varandra?

2018-06-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo väntar vårat första barn i januari 2019. Han vill vara pappaledig 5-6 månader, därför kom vi överens om att jag skulle ta ut så få dagar som möjligt första året så han kan vara hemma. Jag utgick då ifrån att vi kommer dela lika på all inkomst eftersom jag kommer få så väldigt lite under ledigheten (samtidigt som jag ju missar ca 300 000 i inkomst + tjänstepension, ränta...) och han tjänar väldigt bra men det ville han först inte. Efter lite resonerande verkar han förstått att det blir ohållbart i längden. Jag tycker det känns läskigt att han när som helst kan ändra sig dock, jag blir ju så beroende av honom. För barnets skull vill jag att vi ska kunna vara hemma så länge som möjligt, och då måste vi snåla på dagar första året. Kan vi skriva ett avtal om att ekonomin ska vara gemensam?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunkt och strukturJag kommer i mitt svar att utgå från att ni är sambos i den mening lagen anger för att samboskap ska vara aktuellt. Jag kommer att redogöra för vad som gäller som sambo, men även vad som gäller inom ett äktenskap då det finns stora skillnader mellan äktenskap och samboskap. Det finns även en skillnad mellan underhållsskyldighet mot sambo och underhållsskyldighet mot barn vilket därefter redogörs för.Det finns ingen lagstadgad underhållsskyldighet som samboDu beskriver i din fråga att ni är sambos, vilket gör att sambolagen (SamboL) är tillämplig. Sambos är två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Sambolagen ger ett minimiskydd åt den svagare parten när ett samboförhållande upphör och innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses, om en sambos rätt att överta bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet. Däremot finns det i lagen ingen försörjningsskyldighet av den andra sambon.Hade ni varit gifta, eller skulle välja att göra så, finns det en underhållsskyldighet inom äktenskapet. Vid äktenskap blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Inom äktenskapet ska var och en av makarna bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det den ena maken ska bidra med inte räcker till för dennes personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Till underhållet hör i första hand vad som behövs för makarnas gemensamma behov. Dit räknas vanliga levnadskostnader t.ex. mat, bostad och övriga hushållskostnader. Till personliga behov räknas bl.a. kläder, hygien- och hälsoartiklar. Med andra ord räknas praktiskt taget alla vanliga levnadskostnader in i underhållet.Det finns en underhållsskyldighet för ert gemensamma barnDå ni snart ska få ert barn kommer föräldrabalken (FB) att aktualiseras. Föräldrabalken reglerar det mesta som har att göra med barnets boende, vårdnad, namn och underhållsskyldighet. Föräldrarna har i förhållande till sina barn en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). När det gäller underhållsskyldigheten till barn utgås från er föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att om du tjänar lite pengar och din sambo mer kan han behöva skjuta till mer för barnets underhåll.Kan det avtalas om gemensam ekonomi?Det blir svårt för er att skriva ett avtal om att ekonomin ska vara gemensam och att alla utgifter ska delas lika. Ni kan skriva ett sådant avtal och det kan ha en viss moralisk effekt, juridiskt är det däremot svårare att få det att hålla. Värt att tänka på är att, även om det må låta oromantiskt, så är äktenskapet även det en form av avtal. Vid ingående av äktenskap finns ett större skydd både vad gäller underhållsskyldighet inom äktenskapet, som vad som sker om ni skulle välja att gå skilda vägar eller om någon av er skulle avlida.Sammanfattningsvis finns det ingen underhållsskyldighet mellan sambos, däremot har föräldrar en underhållsskyldighet mot sina barn. Äktenskapet ger en större trygghet än samboskapet vad gäller ekonomi, arv m.m. Om ni fortsättningsvis väljer att vara sambos och inte gifter er rekommenderar jag att ni dels skriver ett samboavtal som reglerar vad som gäller för det fall att ni en dag skulle välja att gå skilda vägar, dels upprättar ett testamente om vem som ska ärva vem den dag någon av er går bort. För det fall att ni vill upprätta ett samboavtal erbjuder vid det på vår hemsida. Alternativt kan ni boka en tid med någon av våra kunniga jurister som kan hjälpa er med både avtal och testamente!Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Är fritidshus samboegendom?

2018-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mamma äger en sommarstuga som är inköpt av henne och hennes sambo står inte på några papper. Vad händer om han dör? Med vänlig hälsning
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar utifrån din fråga att din mamma och hennes sambo inte har något samboavtal och att sambolagen därför att tillämplig fullt ut. Sambolagen reglerar bland annat bodelning mellan sambos när den ena sambon dör. Det betyder alltså att om din mammas sambo dör kommer det kunna ske en bodelning mellan dem enligt 8 § sambolagen, om din mamma begär det. Om din mamma inte begär bodelning kommer alltså ingen bodelning ske, och var och en behåller sin egendom. I en bodelning mellan sambos ingår endast bostad och bohag, vilket följer av 3 § sambolagen. Din mammas sommarstuga lär inte räknas som deras gemensamma bostad, då det verkar som att den inte är förvärvad för gemensamt bruk. Dessutom framgår av 7 § sambolagen att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte ska ingå i bodelning mellan sambos. Slutsatsen blir att din mammas sommarstuga inte verkar kunna bli föremål för någon bodelning även om din mamma begär en sådan, då den inte är samboegendom. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vill du läsa mer i sambolagen kan du klicka på länken ovan.

Bodelning och lägenhet för sambor

2018-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo kommer troligen separera och jag undrar vad jag har rätt till vad gäller lgh. Vi har gemensamt köpt en bostadsrätt. Äger den 50/50, han har dock lagt in ca. 150.000 kr mer än jag.Lgh har idag ett marknadsvärde på 4.500.000 kr. Den summan är statistik från området. Vi har lån på 760.000 kr. Vi gör en vinst på ca. 1.500.000. Jag har 2 barn sen tidigare relation varannan vecka.1. Då jag har barn som fortf går i skola i området vill jag bo kvar, helst i vår gemensamma lgh för att slippa riva upp barnen. Dock måste jag då lösa ut honom och har svårt att få så högt lån då jag har barn och kalkyl räknas på hög ränta. Har jag rätt till någon ekonomisk fördel i detta läge iom att jag har barn?2. Gäller det marknadsvärdet på lgh som finns som statistik hos bankerna eller måste man ta dit egen mäklare? 3. Finns det nån lösning på hur jag kan få ihop pengar att köpa ut honom, tex han tar lån och jag betalar honom månadsvis? Nån går i borgen? Mina föräldrar tar lån som jag betalar? Annat?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påverkar barnen situationen?Att ha vårdnad om barn kan vid en eventuell tvist göra det troligare att du får köpa ut din sambo än att din sambo får köpa ut dig, det påverkar dock inte hur mycket som ska betalas eller något liknande.Värderingen av lägenhetenDet finns inga direkta regler om hur lägenheten ska värderas. Det vanliga är att man ber en mäklare att göra en värdering, men om båda parter är överens kan man göra på annat sätt, tex använda taxeringsvärdet eller någon annan värdering.Kan man göra betalningen på något annat sätt?Det finns inte heller några regler om hur betalningen ska ske. Det kan ni komma överens om hur ni vill. Det vanliga är att man lånar pengar från tex bank eller sina föräldrar och betalar hela summan direkt. Men som du säger kan, om han går med på det, kan du betala honom månadsvis, ungefär som du lånat av honom.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har man rätt till huset vid separation i samboförhållande?

2018-06-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!Jag flyttade in i min sambos hus för 8 år sedan. Huset är hans.Han har 2 barn sedan innan. Vi har inte skrivit samboavtal. Vad händer vi skulle separera, eller om han skulle förolyckas? Står jag på bar backe då? Vi har tillsammans rivit halva huset och byggt om det helt. Han har erbjudit mig att överta 5% av huset. Är det rimligt?
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Utgångspunkten i ett samboförhållande är att var och en av samborna äger sin egendom. Det som ingår i en bodelning vid en eventuell separation är det som utgör så kallad samboegendom. Enligt 3 § sambolagen ska bostad endast utgöra samboegendom om den har införskaffats för gemensamt bruk, det vill säga förvärvad i syfte att utgöra sambornas gemensamma bostad. Eftersom din partner äger huset sen tidigare anses den ej ha förvärvats i syfte att utgöra er gemensamma bostad. För att sammanfatta, huset kommer inte att ingå i en eventuell bodelning eftersom den inte utgör samboegendom. Det spelar ingen roll om du har bidragit till renoveringen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen