Tillbakatagande av kontantinsats.

2019-09-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Äger hus står på lån tillsammans med min sambo.Skall dela på oss nu , frågan är.Jag la in kontantinsats på huset, men pengar jag fick från mitt förra hus som jag ägde själv .Har jag rätt att få tillbaka dom?. Går det att spåra att dom kommer från mig ?
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar över kan få tillbaka kontantinsatsen från husköpet.SamboL definerar Samboegendom 3§ som bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning.Så om ni inte köpte huset tillsammans kan det betyda att huset inte utgör samboegendom och därför inte ska bodelas.Annars är det tyvärr nödvändigt att det finns något dokument som visar att du äger en större del av huset p.g.a att du betalade kontantinsatsen.Hoppas det besvarade din fråga!

Vilken sambo får bo kvar i bostaden?

2019-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Mitt ex köpte lägenhet i spekulationssyfte innan vi träffades men han bodde aldrig där innan (då den byggdes). Vi flyttade in tillsammans när vi fick tillträde. Vi var inte gifta utan sambos i 2 år i lägenheten och har 1 barn. Han står på lånet. Hur gäller sambolagen i detta fall? Jag hyr nu lägenheten i andra hand och blir utsparkad i maj 2020 eftersom inte föreningen tillåter längre andrahandsuthyrning.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Som du skriver i din fråga är det sambolagen (2003:376) som är aktuell på samboförhållanden (1 § sambolagen). När sambos separerar är det samboegendomen som fördelas lika mellan dem (3 § och 8 § sambolagen). Vad som utgör samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. En bostad som en sambo köpt innan denne blev sambo och det inte var avsett att denne bostad skulle vara till båda två vid tillfället för köpet kommer därav inte räknas som samboegendom (3 § sambolag).Dock kan det bli aktuellt att den sambon som inte äger bostaden kan få överta denne vid samboskapets upphörande. Kriteriet för ett sådant övertagande är att denne sambon är den som bäst behöver bostaden. Gällande detta kriterium har det tagits hänsyn till om det finns gemensamma barn och vem som har vårdnaden om barnet, dessutom tas det även hänsyn till vem av parterna som har enklast att skaffa ny bostad. Om sambon som inte äger bostaden övertar den ska denne ersätta den ägande sambon för värdet på bostaden, vilket sker genom att bostadens värde räknas av på andelen av samboegendomen. Skulle samboegendomen inte täcka upp värdet för bostaden så ska överskjutande belopp betalas i pengar. (22 § sambolagen)SammanfattningAv frågan ser det inte ut som att bostaden skulle vara samboegendom och därav kommer den inte att vara med i en bodelning. Dock finns det möjlighet för dig att överta bostaden enligt lagen, förutsatt att du är den av er som anses behöva bostaden mest.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Samboseparation - hur lösa ut sambo från huset?

2019-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, vi är på väg att separera, är inte gifta utan är sambos. Vi köpte huset för 2.3 miljoner. Jag la in 390 000 från en tidigare försäljning och tillsammans la vi in 150 000 till. Med lagfart och lånebrev fick vi ta ca 1.8 miljoner i lån. Vi har inte omvärderat huset men gissar på att det är värt ca 2.8 miljoner. Min fråga är hur mycket jag måste betala för att lösa ut henne från huset?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är sambos blir sambolagen (SL) tillämplig. Vad gäller vid separation för sambos?När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras ifall en av samborna begär det, 8 § SL. I bodelningen ingår allt som räknas som samboegendom. Sambors gemensamma bostad räknas som samboegendom om bostaden förvärvats för att användas gemensamt. Ett undantag till detta är om samborna skrivit ett så kallat samboavtal och avtalat om att något annat ska gälla.Utifrån din fråga förstår jag det som att du och din sambo köpte huset för att använda det gemensamt, vilket innebär att huset räknas som samboegendom. Eftersom du inte nämner något om ett samboavtal mellan er kommer jag utgå ifrån att ett sådant inte finns. Huset räknas därmed som samboegendom. Hur ska en bodelning göras mellan er?Ifall du eller din sambo har skulder när ert samboförhållande upphör ska ni först och främst få dessa skulder täckta, 13 § SL. Efter att avdrag från skulderna gjorts ska sedan det som är kvar av samboegendomen delas lika mellan er, 14 § SL. Eftersom jag inte vet något om eventuella skulder eller ifall ni har ytterligare samboegendom kommer jag här bara utgå ifrån huset. Huset räknas som samboegendom till ett värde av uppskattningsvis 2 800 000 kr och detta ska då delas lika mellan er. Detta innebär att ni båda har rätt till 1 400 000 kr var i bodelningen. Utifrån din fråga förstår jag det som att ni äger huset gemensamt. I sådana fall har den av er som bäst behöver huset rätt att få det i bodelningen och köpa ut den andre sambon från huset. Huset kan antingen köpas ut genom att den ena sambon ger den andre annan samboegendom eller pengar, se 16-17 §§ SL. Hur mycket ska du betala för att lösa ut din sambo från huset?Du har alltså möjlighet att lösa ut din sambo ur huset i enlighet med 16-17 §§ SL, men du måste ersätta henne för detta eftersom huset räknas som er samboegendom. Vid en beräkning av hur mycket du måste betala henne bör huset först värderas. Min rekommendation är att ni anlitar en mäklare som gör värderingen, så du vet att huset värderas rätt. Jag kommer här att utgå ifrån att huset är värt 2 800 000 kr. Om du säljer huset så småningom kommer du att behöva betala skatt på den vinst du gjort på det. Skatten ligger på 22% och betalas på den vinst ni gjort på huset som i nuläget är:2 800 000 (huset nuvarande värde) - 2 300 000 (vad ni köpte huset för) - (eventuella mäklarkostnader för försäljningen) = 500 000 krI nuläget har ni alltså gjort en vinst på 500 000 kr på huset och ifall ni skulle sälja det idag skulle ni behöva betala 22% av 500 000 kr i skatt. 0,22*500 000 = 110 000 kr. När du ska lösa ut din sambo ur huset ska ni räkna med denna skatt som ett fiktivt belopp så att du inte betalar för mycket till henne, även om du inte behöver betala någon faktisk skatt på huset förrän vid en eventuell försäljning. Uträkningen blir alltså såhär:2 800 000-110 000 = 2 690 0002 690 000/2 = 1 345 000Ifall ni inte haft några lån på huset idag skulle du alltså behöva betala 1 345 000 kr till din sambo. Ifall ni fortfarande har kvar lån på huset måste däremot detta räknas med också. Exempelvis om ni fortfarande har lån på huset till ett värde av 1 800 000 kr så blir uträkningen såhär:2 690 000 - 1 800 000 = 890 000890 000/2 = 445 000I det här exemplet behöver du alltså betala din sambo 445 000 kr för att lösa ut henne ur huset samtidigt som du tar över alla lån på det. Exakt hur mycket du behöver betala din sambo beror alltså på hur mycket lån ni har kvar på huset. Min rekommendation är att ni upprättar ett bodelningsavtal där ni reglerar exakt hur mycket du ska lösa ut din sambo för, så du ser till att allt går rätt till för dig och att du inte får några problem med detta i framtiden. Ifall du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsvtal kan Lawlines juristbyrå hjälpa dig med detta, i sådana fall kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du också välkommen att höra av dig till mig där. Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig!Vänliga hälsningar

sambor och deras egendom

2019-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Har en son som är sambo med en tjej som knappt inte jobbat alls sedan dom blev ihop (2år nu). Trots på tryckningar om att hjälpa till att betala.Han har köpt allt i lägenheten för sina pengar ochstår för lägenheten. Kan han få ut henne och behålla sina saker?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilken utsträckning din son får behålla det som han köpt till en lägenhet där han och hans sambo bor om de skulle separera. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något samboavtal eller liknande på plats. Vad säger lagen? Den viktigaste lagen som reglerar samboförhållanden är sambolagen. Den egendom som räknas som gemensam för båda sambor (samboegendom) är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bohag kan förenklat definieras som sådant som är till för hushållet, till exempel lampor, möbler, mattor och tvättmaskiner (6 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör av andra skäl än äktenskap ska på begäran samboegendomen delas upp mellan samborna, detta framgår av 8 § sambolagen. Sådant som förvärvats innan samboförhållandet inleddes är inte samboegendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Enligt 15 § sambolagen finns dock en möjlighet att jämka bodelningen om den är oskälig med beaktande av sambornas ekonomiska förhållanden, samboförhållandets längd eller omständigheterna i övrigt. En jämkning enligt denna bestämmelse kan få till följd att den ena sambon får behålla mer av samboegendomen än den andra. Vad gäller lägenheten kan sägas att även den ingår i en bodelning om den förvärvats för deras gemensamma bruk. Det är möjligt att istället för att avstå egendom erbjuda den andra sambon motsvarande belopp i pengar (17 § sambolagen). I vissa fall kan dock den andra sambon överta bostaden även om den inte utgör samboegendom (och således inte ska ingå i bodelningen). Detta ska dock endast ske om den sambon är den som behöver bostaden mest och detta är skäligt. Har samborna inte barn tillsammans är det endast i rena undantagsfall som detta kan ske (22 § sambolagen).Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att samboegendomen (dvs det som köpts för gemensam användning) ska fördelas lika mellan samborna genom bodelning om samboförhållandet upphör. Det finns en möjlighet att begära jämkning av bodelningen om man tycker den är oskälig, utan att känna till mer detaljer om samboförhållandets längd och annat kan jag dock inte uttala mig om utsikterna att vinna framgång med en sådan jämkning. Vad gäller lägenheten kan sägas att även den ingår i en bodelning om den införskaffats för gemensamt bruk av båda sambor, annars får den ursprunglige ägaren som stark huvudregel behålla bostaden då den inte ingår i bodelningen. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?

2019-09-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän vistades i min etta varje dag, eftersom min pojkvän pluggade och bodde hemma. Jag hade precis blivit klar med mina studier och fått ett jobb. Jag bestämde mig för att köpa en större lägenhet för det var jobbigt att bo på 25 m2, utan ett riktigt kök och sovrum. Mitt syfte med lägenhetsköpet var att flytta till något större eftersom jag nu hade råd med det.Jag köpte min lägenhet i slutet av november 2018. Jag flyttade inte in direkt eftersom jag inte hade några möbler. Jag sov hos min pojkvän som bor med sin familj. Jag åkte hem dagligen till min lägenhet för att hämta kläder, men hade en låda hos honom. Där bodde jag i ca 4 månader. Sedan började jag köpa säng, tv, soffa, osv.. och började vistas och bo i min egen lägenhet. Eftersom varken jag eller min pojkvän vill vara ensamma så började han också vara mer hos mig. Min pojvän vistas hos mig jätte mycket. Vi sover hos mig, äter hos mig och i princip lever hos mig. Men min pojkvän har alla sina kläder och egendom hemma hos sina föräldrar, där han "bor" och är folkbokförd. Han har 2 lådor med kläder hos mig och kanske tre par skor. Han har av praktiska skäl nycklar till lägenheten. Han betalar inga räkningar, hyra eller försäkring. Vi kan skifta mellan vem som köper mat. Hur kan jag bevisa att lägenhetsköpet endast var för eget bruk? Var går gränsen mellan sambor och ett par där den ena vistas hos den andra väldigt mycket? Kommer han enligt någon sambolag ha rätt till min bostadsrätt eller bohag?
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var går gränsen mellan sambor och ett par där ena vistas hos den andra väldigt mycket? I sambolagen finns kriterier på vad som menas med sambo. Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). För att kunna avgöra om ett par anses vara sambor eller inte görs en helhetsbedömning av olika kriterier. De kriterier man tittar på är:Gemensam folkbokföringsadress Gemensamma barn Gemensam ekonomi och ansvar över hushåll Sexuellt samliv Ömsesidiga testamentenOm det finns något samboavtal Har paret tecknat ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkringOm ett par vid en helhetsbedömning uppfyller kriterierna anses paret vara sambor. Har din pojkvän rätt till din bostadsrätt och ditt bohag? Av det du skrivit tolkar jag det som att du köpt din bostadsrätt och ditt bohag med intentionen att ha den för eget bruk. Du skriver att din pojkvän är folkbokförd hos sina föräldrar och har majoriteten av sina saker där. Du skriver också att han har tillgång till din lägenhet, köper mat och bor med dig majoriteten av tiden. I en dom från Högsta domstolen (NJA 1994 s. 256) framkom det att i de fall då ett par har olika folkbokföringsadresser är det avgörande om den gemensamma bostaden har karaktär av huvudsaklig bostad. Sambolagen innebär en rätt att ni vid en separation (2 § sambolagen) delar på det som använts för gemensamt bruk med andra ord bostad och bohag (3 § sambolagen). För att din pojkvän ska ha rätt till din bostad och bohag krävs det att ni uppfyller de ovan nämnda kriterierna för sambor och att din bostad anses vara hans huvudsakliga bostad. Hur du kan göra för att klargöra att din bostad är för eget brukFör att försäkra dig om att din bostad och ditt bohag endast är för ditt eget bruk kan du upprätta ett samboavtal med din pojkvän. I samboavtalet kan du bestämma att din bostad och ditt bohag hålls utanför vid en separation. Om ett samboavtal skulle vara av intresse kan ni på vår hemsida enkelt upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?

2019-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring sambor återfinns i SamboL.Till att börja med ingår enbart sambors gemensamma bostad och bohag vid en eventuell separation, 3 §. En bostad som inte är sambornas gemensamma bostad delar samborna därför inte på vid en separation. Förutsättningen för att en bostad ska ingå i bodelningen är att den är förvärvad eller införskaffad för gemensamt boende, se 5 § (se 5 § för definition utav gemensam bostad). En lägenhet som ena parten haft innan förhållandet inleddes är därför inte inräknat som en gemensam bostad.För att behålla bostaden, om denna enligt sambolagen ska ingå i bodelningen, kan man skriva ett samboavtal. Där kan ni avtala om vad som ska ingå, eller inte ingå i bodelningen, enligt 9 §. Som svar på din fråga kan ni upprätta ett samboavtal, detta avtal kan i sin tur innebära att du kan behålla lägenheten. Vidare har jag ovan beskrivit vad som krävs för att en lägenhet ska ses vara gemensam bostad och ingå i bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Rätt till hus som sambor

2019-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min son äger ett hus där båda står för lånen. De är sambos. Hon tog över halva lånet för 5 månader sen. De har ett barn ihop. Nu vill hon flytta och kräver att han ska sälja huset och ge henne pengar. Finns det inte en lag att det ska ha gått 6 månader vid ett banklån innan de räknas som sambos?Hon har inte betalt ngt utan han köpte huset för 3 år sen och hon har bott där i två år.
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vad sambos har rätt till då ett samboförhållande upphör. Regler kring detta går att finna i Sambolagen (SamboL). Vid ett samboförhållandes upphörande ska bodelning på begäran av någon av parterna äga rum där samboegendomen ska delas upp mellan samborna (8 § SamboL). Först och främst ser man till vilken egendom som utgjort samboegendom samt hur stor del av samboegendomen som samborna enskilt äger (12 § SamboL). Då din fråga rör själva fastigheten, begränsar jag mitt svar till den. Sambornas gemensamma bostad utgör nämligen samboegendom och ska därför delas mellan samborna, men det är förutsatt att fastigheten köpts för gemensam användning (3 § SamboL). Din sons hus har inte utgjort samboegendom i och med att han köpte den innan deras förhållande och således inte för deras gemensamma användning. Din sons flickvän skulle härmed inte kunna kräva del av fastigheten utifrån SamboL, då den inte utgjort samboegendom. Då kommer vi till frågan om dold samäganderätt som din sons flickvän eventuellt skulle vilja hävda. För att dold samäganderätt ska anses föreligga ska: 1) köpet av huset varit avsett för att båda skulle bo där; 2) båda ha bidragit ekonomiskt vid köptillfället (NJA 2013 s. 242). Om dessa båda är uppfyllda ska de anses vara samägare av huset. Vid samägande kan den ena ägaren tvinga fram en försäljning (6 § Samäganderättslagen). Enligt informationen du givit kan vi konstatera att inget av kraven är uppfyllda i och med att huset köpts innan din sons flickvän var med i bilden. Att ha bidragit ekonomiskt efter själva köpet ger inte någon samäganderätt och försäljning kan därför inte framtvingas av din sons flickvän enligt den informationen jag tagit del av. Hoppas du fick svar på frågan!Med vänliga hälsningar,

Sambo nekas tillträde till bostad, rätt till sina tillhörigheter

2019-09-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har en kompis som har ett gemensamt hus med sin sambo nu ska dom gå ifrån varandra och hon nekar honom tillträde till deras gemensamma bostad han får inte ens komma in och hämta kläder. Hur ska han gå till väga och får hon ens neka honom tillträde till bostaden?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker dela upp svaret enligt dina två delfrågor:1. Har din kompis tillträde till huset, eller kan sambon neka honom tillträde?2. Hur kan personen ifråga gå till väga för att få sina saker? Angående tillträde till huset Om det är deras gemensamma bostad har din kompis tillträde. Om det däremot inte längre skulle vara deras gemensamma bostad och din kompis flyttat ut, kan den före detta sambon neka honom tillträde. Om din kompis då går in utan lov gör han sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap 6§ brottsbalken). Hur kan man gå till väga för att få sina saker? Din kompis har givetvis rätt till de saker som är hans. Enklast är att han får dem i samförstånd med sin före detta sambo. Om det alternativet inte finns, går det att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Se mer här. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,