När ingår sambos gemensamma bostad i bodelning?

2020-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min mor har registrerat sin partner som sambo sedan två år tillbaka. Modern har en bostadsrätt sedan 7 år, Hennes partner är inte svensk medborgare och väntar på svar från Migrationsverket angående sitt medborgarskap. Bägge är folkbokförda i moderns bostadsrätt under de sista två åren. Fråga: Vad händer med bostadsrätten ifall deras sambo relation skulle upphöra? Har hennes partner rätt till bodelning?Med vänliga hälsningar,Sonen
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I samboförhållanden så kan varje sambo om den vill begära bodelning efter relationen tagit slut (8 § Sambolagen). Vad ingår i bodelningen?Det som ska delas mellan ex-samborna är det som kallas "samboegendom" (8 § Sambolagen). Samboegendom består av husgeråd så som möbler som samborna köpt under tiden de levt tillsammans men också sambos gemensamma bostad. För att en bostad ska anses vara sambornas gemensamma bostad förutsätts att de köpt bostaden med syftet att den ska vara parternas gemensamma hem (3 § och 6 § Sambolagen). Din mamma köpte sin bostadsrätt för 7 år sedan och samborelationen inleddes för 2 år sedan. Därför kan din mammas sambo inte göra något anspråk på hennes bostadsrätt vid en separation då den inte ingår i bodelningen. Vad som ingår är exempelvis möbler, köksmaskiner och liknande som har köpts under de 2 åren de har bott tillsammans. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Måste vi skriva ett samboavtal ang lägenhet även om jag har betalat hela lägenheten själv?

2020-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Måste både sambopartner skriva under ett samboavtal trots att bostadsrätten är köpt från den första med 100% insats från den innan den andra flyttat in?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta vad som krävs för att ett samboavtal ska vara giltigt samt om egendom som bara en har betalat för ska ingå i en eventuell bodelning. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL). Om sambor separerar kan en bodelning görasOm sambor separerar så görs en bodelning (om någon av er påkallar det inom ett år efter att samboförhållandet har upphört) (8 § SamboL). I bodelningen ska all egendom som utgör samboegendom ingå och sedan fördelas mellan er. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Vad avgör vad som är för gemensamt bruk?Avgörande för vad som är gemensam bostad och gemensamt bohag är om egendomen har införskaffats för gemensam användning. Det innebär att om den som köpte lägenhet gjorde det med avsikten att ni skulle bo där ihop så är bostaden gemensam bostad. Om så är fallet så utgör bostaden samboegendom oavsett om en har betalat hela lägenheten själv eller inte. Om lägenheten köptes för att den som köpte den skulle bo där själv så utgör den inte samboegendom t.ex. om den köptes innan ni träffades eller om ni från början tänkt att bo på olika ställen. Genom samboavtal kan ni undanta lägenheten från bodelningenFör att det inte ska uppstå oklarheter om vilken egendom som ska ingå i bodelningen vid en eventuell separation kan ni skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni skriva att lägenheten inte ska ingå i en bodelning (9 § SamboL). Då spelar det ingen roll om den utgör samboegendom eller inte utan lägenheten undantas oavsett från bodelningen. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Det kan skrivas när som helst innan eller under ert förhållande (9 § SamboL). Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

När ingår fastighet i bodelning mellan sambos?

2020-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter äger en fastighet sedan 20 år.Hon blev sambo för 5 år sedan.Jag har sålt en sommarstuga till henne nu.Vad händer vid ev. separation?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det juridiska förhållandet mellan sambos regleras i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det (SamboL 8 §). En bodelning innebär att all samboegendom ska delas lika emellan dem.Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Eftersom din dotter ägde fastigheten sedan tidigare har den inte förvärvats för gemensamt bruk i samboförhållandet, och skulle därför inte ingå i en eventuell bodelning.Till sambos gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (SamboL 7 §). En sommarstuga som används på fritiden räknas alltså inte som samboegendom och skulle inte ingå i en eventuell bodelning. Det förutsätter dock att den används som just fritidshus och inte som deras gemensamma bostad. Hoppas du fick svar på din fråga!

Bodelning vid upphörande av samboförhållande

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta sambo har köpt en bostad under vårt samboförhållande, men för kostnaden av bostaden har jag stått själv helt och hållet. Vi har ett gemensamt barn som bor hos mig varannan vecka, och vi har varit i samboförhållande i 3 år. Nu har vi separerat då hen hade lämnat bostaden själv av egna vilja, och nu kräver hen att bostaden ska delas efter att hen hade flyttat ut och bor på en annan adress sen ett halvt år innan. Rent logiskt är bostaden helt min och det bör vara rättvis om jag får den, då hen hade inte lagt en enda krona för att bekosta bostaden. Hur bör jag göra? Samt vill hen påbörja bodelning via tingsrätt, vem står för kostnader? Med Vänliga Hälsningar
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Avgörande för om en bostad eller bohag ska anses vara samboegendom är att den är förvärvad för gemensamt bruk. Ni köpte en bostad under ert samboförhållande och därmed har denna införskaffats för gemensamt bruk. Det faktum att du stått helt och hållet för det ekonomiska tillskottet föranleder ingen annan bedömning. Detta får som konsekvens att bostaden ska ingå i en bodelning, om endera sambon begär det, 8 § SamboL, och värdet av den samt all annan samboegendom ska delas lika mellan er. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter, 16 § SamboL. SamboavtalGenom samboavtal går det att avtala bort hela sambolagen, med undantag för 22 § SamboL (som behandlar övertaganderätt av bostad i vissa fall), 9 § SamboL. Du hade kunnat försöka träffa en överenskommelse med din sambo om ett annat bodelningsresultat än den likadelning som följer av sambolagen. Jämkning av bodelningFör det fall en bodelning genomförs, kan du försöka påkalla jämkning av bodelningsresultatet, 15 § SamboL. För det fall du innehar en större förmögenhetsmassa (samboegendom) än din före detta sambo, kan en jämkning leda till att du får behålla mer av din egendom. Huruvida jämkning kan komma i fråga avgörs med hänsyn till långvarigheten av ert samboförhållande, era ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Det går inte att dra några säkra slutsatser angående jämkningsmöjligheter utifrån de uppgifter som framförs i frågan. Bodelning med hjälp av bodelningsförrättareFör det fall bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten för att hjälpa er med en bodelning, är huvudregeln att bodelningsförrättarens arvode ska betalas av er med hälften vardera, 26 § SamboL, 17 kap. 1 § ÄktB och 17 kap. 7 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Ska bostaden ingå i bodelningen vid en eventuell separation eller kan vi skriva ett samboavtal att den ska undantas?

2020-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag köpte hösten 2018 en bostadsrätt som jag själv tog lån på och som min sambo flyttade in i tillsammans med mig. Han skrev sig dock inte där pga skulder till kronofogden. Det har han gjort först nu.Vad händer om vi skulle separera? Är jag tvungen att sälja lägenheten då och dela vinsten med honom? Jag har löst bort ett lån med egna pengar från en fastighet jag sålde.Ett samboavtal är väl på sin plats att skriva att bostadsrätten är enskild egendom.Han betalar hyra 4000 kr/månad.
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta vilken egendom som ska ingå i en bodelning om du och din sambo skulle separera. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL). Om sambor separerar kan en bodelning görasOm sambor separerar så görs en bodelning (förutsatt att någon av er påkallar det inom ett år efter att samboförhållandet upphört) (8 § SamboL). I bodelningen ska all egendom som utgör samboegendom ingå och sedan fördelas mellan er. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Vad är gemensam bostad och gemensamt bohag?Avgörande för vad som är gemensam bostad och gemensamt bohag är om egendomen har införskaffats för gemensam användning. Det innebär att om du köpte din lägenhet med avsikten att du och din sambo skulle bo där ihop så är bostaden gemensam bostad och utgör samboegendom oavsett om du betalat hela lägenheten själv eller inte. Om du köpte lägenheten för att bo där själv utgör den inte samboegendom t.ex. om du köpte lägenheten innan du och din sambo träffades eller om ni från början tänkt att bo på olika ställen. Genom samboavtal kan ni undanta egendom från bodelningenOm ni vill undvika oklarheter vid en eventuell bodelning, kan ni i ett samboavtal skriva att lägenheten inte ska ingå (9 § SamboL). Då spelar det ingen roll om den utgör samboegendom eller inte. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Det kan skrivas när som helst innan eller under ert förhållande (9 § SamboL). SammanfattningOm lägenheten införskaffades för gemensamt bruk ska den (eller dess värde) ingå i en bodelning vid en eventuell separation. För att undvika oklarheter kan ni upprätta ett samboavtal och ange att lägenheten är din och inte ingå i en eventuell bodelning. Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Vilken egendom kan jag skriva med i ett samboavtal?

2020-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo vill skriva ett samboavtal då har vi gemensam ekonomi. Vi har ett gemensamt sparkonto som står på en utav samborna och nu vill vi skriva med i avtalet att det kontot ska delas lika vid eventuell bodelning. Kan man skriva med detta i ett samboavtal? Hur ska man skriva det i sådana fall?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta vilken egendom ni kan skriva med i ett samboavtal och specifikt om ni kan skriva att ert gemensamma sparkonto ska ingå vid en eventuell bodelning. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL). Egendom som utgör samboegendom ska ingå i en eventuell bodelningOm sambor separerar så görs en bodelning, förutsatt att någon av er påkallar det inom ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § SamboL). I bodelningen ska all egendom som utgör samboegendom ingå och sedan fördelas mellan er. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Enkelt sammanfattat är samboegendom er bostad (om den har införskaffats med syftet att ni ska bo där ihop) samt möbler och annat inre lösöre som ni tillsammans eller var för sig har köpt till er gemensamma bostad. Ett undantag från vad som ska ingå i bodelningen är om det finns ett avtal som anger att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Sparkonton utgör inte samboegendomErt gemensamma sparkonto utgör alltså inte samboegendom och kommer inte att ingå i en bodelning om ni eventuellt separerar. Istället ska pengarna som finns på kontot delas upp mellan er innan bodelningen i enlighet med hur stor del av summan på kontot som är er del. Utgångspunkten är alltså att ni får den summan som ni själva har satt in. Detta med hänvisning till äganderätten. Om det inte går att bevisa vem som har satt in mer eller mindre pengar på kontot är utgångspunkten att ni får hälften var. SammanfattningEtt samboavtal skrivs för att undanta viss egendom som i annat fall skulle utgöra samboegendom vid en bodelning. Sparkonton utgör inte samboegendom eftersom det inte utgör den gemensamma bostaden eller gemensamt bohag. Istället kommer ert sparkonto att delas mellan er innan en eventuell bodelning görs.Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Skyldig att betala sambons skulder

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är jag skyldig att betala ett lån som står i min sambos namn vid en separation?Jag och min sambo ska separera. Han har ett större banklån och ett par stycken kreditlån som står i hans namn. Vi bor i en hyreslägenhet och har inga direkta tillgångar. Han menar nu på att jag är skyldig att betala hälften på detta lån och dessa kreditskulder. Stämmer det?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Nej. Din sambos skulder är hans egna och du har i regel ingen skyldighet att betala hans skulder. Det som händer vid en separation mellan sambor är att det sker en bodelning enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Likt den bodelning som sker i äktenskap lägger man samman det som är samboegendom och så drar man bort skulderna enligt 12-13 §§ SamboL. Dock skiljer sig det som är samboegendom från vad som är giftorättsgods. Enligt 3 § SamboL så är samboegendom gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Bohag räknas som t ex möbler, köksutrustning och inredning, alltså sådant som kan räknas till det gemensamma hushållet. Dock är det så att enligt 13 § 2 st. SamboL får sambon enbart ta ur samboegendomen för att betala skulder om skulden har att göra med ett inköp som kan räknas som samboegendom. Det innebär alltså kort sagt att köper ni något gemensamt under förhållandet som kan räknas som samboegendom men endast den ena sambon står på köpet så har den rätt att avräkna skulden från den gemensamma samboegendomen. Det betyder inte att du är skyldig att betala någon annans skulder. Det är en huvudregel, till och med inom äktenskapen, att den som tar på sig skulden är även den som har ansvar för att betala den. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger 50 % av vår fastighet. Är jag skyldig att betala på bolånen när jag flyttar, och även när jag inte bor där. Min sambo vill inte sälja och har höga krediter. Att lösa ut mig från fastigheten går nog inte. Ej heller vill han ta ut någon värderingsman och jag får inte detta hellerVad gör jag? Vilka lagar gäller?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vidare förutsätter ett övertagande att din före detta sambo i sådana fall övertar din del av lånet (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. Om din före detta sambo inte kan betala dig genom egendom eller penningbelopp, kan din före detta sambo få skäligt anstånd med betalningen om en godtagbar säkerhet ställs för betalningen, 17 § SamboL. För det fall ett övertagande av bostaden inte skerOm det inte är möjligt för din före detta sambo att överta bostaden och köpa ut dig, alternativt ställa en godtagbar säkerhet för betalningen, har du rätt att begära att bostaden ska säljas, 6 § lagen om samäganderätt. Samäganderättslagen reglerar äganderättsförhållandena delägare sinsemellan, 1 § SamägL. Vid samäganderätt av fastighet är huvudregeln att var och en av delägarna på eget initiativ kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle du alltså kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,