Dold samäganderätt och bodelning vid upphört samboförhållande

Hej, Jag och min sambo separerade för ca 1,5 år sedan och han flyttade ut. Endast sambo, vi köpte huset tillsammans och har aldrig varit gifta. Jag bor kvar i det gemensamma huset så länge tills jag hittar någon annan stans att bo. När vi köpte och flyttade in i huset för ca 9 år sedan så la han in mer pengar än mig som kontantinsats. Men jag har finansierat mycket annat under årens gång. Vad jag har förstått så ska allt ändå delas på hälften vid en framtida försäljning. Men gäller detta även om vi varit separerade och inte sambos under nu ca 1,5 års tid, eller blir reglerna annorlunda efter 12 månader? Har han rätt till hela sin del i kontantinsats han la in? Vi har inte gjort något bodelning eller skrivit några papper sedan tidigare. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för sambor vid separation. Frågan är särskilt inriktad på vad som gäller för den gemensamt inköpta bostaden och därför kommer jag att i mitt svar att utgå från de regler som gäller för bostad och inte annan egendom. Eftersom din fråga handlar om ett tidigare samboförhållande kommer jag att besvara frågan utifrån reglerna i sambolagen.

Sambolagen eller inte?

För att sambolagen över huvud taget ska bli tillämpliga krävs det att det har rört sig om ett samboförhållande enligt sambolagens definition. Detta innebär att du och din före detta sambo stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Utifrån de uppgifter som du har angett i din fråga kan det förutsättas att det har rört sig om ett samboförhållande enligt lagens mening. Detta samboförhållande har upphört genom att du och din före detta sambo har flyttat isär (2 § sambolagen).

Vem äger egendomen?

Som utgångspunkt gäller det att den som har förvärvat egendom är den som äger egendomen. Det finns dock undantag från denna regel. När det gäller bohag kan det dock föreligga samäganderätt om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk och ni båda har inkomst. När det gäller bostad kan dold samäganderätt föreligga om bostaden har förvärvats för gemensamt bruk, ni båda har bidragit ekonomiskt till förvärvet och er avsikt har varit att äga bostaden tillsammans. Av din fråga framgår det att du också har betalat handpenningen till bostaden även om din före detta sambo har betalat mer än dig. Det finns inget krav på hur mycket man ska ha bidragit för att anses vara samägare, bara att det ekonomiska bidraget är direkt kopplat till bostaden och lämnas med avsikt att bli ägare av bostaden. Av frågan framgår det inte vem som står som ägare till bostaden men bostaden kan förutsätts vara hälften samägt av dig och din sambo (1 § samägandelagen). Den som står som ägare till bostaden är den öppna ägaren och förfogar över bostaden. Däremot kan den dolda ägaren kräva att den dolda samäganderätten omvandlas till öppen samäganderätt. Detta leder till att det nu finns två öppna ägare och dessa besitter förfoganderätten av bostaden tillsammans (2 § samägandelagen). Denna omvandling från dold till öppen samäganderätt kan till exempel ske genom en lagakraftvunnen dom om samäganderätt.

Samboegendom eller inte?

När ett samboförhållande upphör är det enbart egendom som utgör samboegendom som kan komma att delas mellan samborna vid en eventuell bodelning. Egendom som samborna äger blir automatiskt inte samboegendom vid ett samboförhållande utan vissa kriterier måste vara uppfyllda. Beträffande bostaden som ni har köpt kan detta vara en samboegendom om den har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen) samt innehafts för gemensamt bruk genom att du och din före detta sambo har använt den tillsammans som er gemensamma bostad (5 § sambolagen) förutsatt att den huvudsakligen inte har använts till fritidsändamål (7 § sambolagen).

När ska bodelning genomföras?

När ett samboförhållande upphör måste bodelning inte ske, det är alltså frivilligt men det måste ske om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Det finns dock en tidsfrist för när bodelning senast får begäras. Bodelning ska senast begäras ett år efter det att samboförhållandet upphördt. Av din fråga förstår jag att det har gått mer än ett år sedan ert samboförhållande upphört. Detta innebär att tidsfristen för att ansöka om bodelning har utgått och bodelning kan inte begäras med framgång. Om din före detta sambo hävdar att denna tidsfristen inte har löpt ut är det hen som har bevisbördan för detta påstående (se NJA 2008 s. 49). 

Sammanfattning

Om bostaden omfattas av en dold samäganderätt och den dolda ägaren skulle få detta bekräftat till exempel genom en lagakraftvunnen dom kan den öppna ägaren inte fritt förfoga över bostaden. Men tills det dolda ägandet har omvandlats till ett öppet ägande, är det den som står som ägare till bostaden som bestämmer över bostaden. Vad gäller bodelning har tidsfristen för detta löpt ut och rätten till bodelning har således gått förlorad. Samboegendomen kan därför inte bli föremål för bodelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hiwen Ulusoy Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning