Kan sambor avtala om att den ena ska få mer från försäljning av gemensam bostad vid bodelning?

Hej Jag har fått en gåva på 2 miljoner som enskild egendom. Är sambo där vi äger ett hus tillsammans. Funderar på att lägga 500 000 av gåvan på att bygga ett garage på våran tomt. Kan jag på något sätt skriva så att jag får typ 500 000 mer om vi skulle sälja huset och separera?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag tolkar din fråga så undrar du om det är möjligt att upprätta någon form av skriftlig handling för att säkerställa att pengarna från en försäljning av huset inte delas lika vid en eventuell bodelning mellan dig och din sambo.


Vad ska ingå i en bodelning mellan sambor?

Vid en bodelning mellan sambor så ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Efter avdrag för täckning av skulder ska egendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). I samboegendomen ingår dock inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda samt vad som trätt i sådan egendoms ställe (4 § SamboL). Som huvudregel gäller alltså att om man t.ex. köper en soffa för pengar som varit enskild egendom så kommer även soffan att anses som enskild egendom. Skulle den enskilda egendomen däremot anses ha sammanblandats med annan egendom på så sätt att den inte går att särskilja från annan egendom så kan den anses ha förlorat sin karaktär av enskild egendom. för att säkerställa att så inte riskerar att ske i ditt fall så är min rekommendation att du och din sambo upprättar ett samboavtal.


Samboavtal

Sambor får avtala om att en bodelning inte ska ske överhuvudtaget eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Det går alltså inte att avtala om att någon av samborna ska få en större summa pengar vid en försäljning av viss samboegendom. I ert fall bör ni därför skriva att huset ska undantas från bodelningen. Något som är viktigt att tänka på är att avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda.


Hoppas att du fått svar på din fråga, om du skulle vilja ha hjälp med hur du ska utforma ett samboavtal eller om du har några andra funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig!


Vänligen,

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning