Hur ska samboegendom delas under en bodelning?

Hej, hur räknar man vid utköp av sambo. Hus värde 6000000 Inköp 4500000 Förbättringar 100000 Kvar i lån 1800000 (egentligen sambos del kvar eftersom vi står 50/50 på huset) Jag har betalat av 2200000 (fick förskott arv) Tack.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga undrar du hur bodelningen går till vid ett samboförhållande och specifikt hur det ska räknas ut i ditt fall. För att ta reda på det vänder vi oss till sambolagen.


Vad säger sambolagen?

Enligt 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag, vilket innebär bland annat möbler och inredning, samboegendom om dem har förvärvats för gemensam användning. När ett samboförhållande upphör ska enligt 8 § en bodelning ske. Om någon av samborna har en skuld, så som ett lån, som är kopplat till samboegendomen ska denne göra avdrag för skulden enligt 13 §. När avdrag har gjorts för skulderna ska resterande samboegendom läggas ihop och sedan ska värdet delas lika enligt 14 §.

Samboegendomen och skulderna värderas till det mest aktuella värdet när bodelningen sker.


Hur blir det i ditt fall?

Ni har ett gemensamt hus som har ett värde av 6 000 000. Det är din sambos del av lånet som kvarstår om 1 800 000. Din sambo får därmed göra avdrag för denna skuld från sin del eftersom lånet är kopplat till samboegendomen (huset). Din sambo går således in med 3 000 000 – 1 800 000 = 1 200 000. Du går in med 3 000 000 blankt eftersom du inte har några lån kvar kopplade till samboegendomen. Totalt blir detta 4 200 000 i samboegendom som ska delas lika.

Ni ska således få 2 100 000 vardera vid en eventuell bodelning från samboegendomen.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning