Vad gäller om testamentet är skrivet innan samboavtalet, gäller samboavtalet först eller testamentet?

Jag är osäker vad gäller samboavtal och testamente. Vad gäller om testamentet är skrivet innan samboavtalet, gäller samboavtalet först eller testamentet? Det känns otryggt med alla oklara regler!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag inledningsvis att förklara vad ett samboavtal respektive testamente är för att sedan svara på vad som är skillnaden mellan dessa.

Regler om sambor återfinns i sambolagen och regler om testamente och arv återfinns i ärvdabalken.

Samboavtal

Med ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens regler om likadelning och själva komma överens om hur bostaden och bohaget ska fördelas vid en separation. Den ena sambon kanske har köpt bostaden själv och vill därför inte att värdet ska delas lika vid en eventuell separation. Då kan samborna upprätta ett samboavtal som säger att bostaden ska tillfalla sambon som köpt den.

Syftet med samboavtal är alltså att avtala bort sambolagens regler om likadelning för att istället komma överens om hur bostad och bohag ska fördelas.

Testamente
Om en person avlider delas arvet ut i enlighet med ärvdabalkens regler. Kort sagt delas arvingar in i tre klasser. Den första arvsklassen består av bröstarvingar (den avlidnes barn och barnbarn). Arvet ska delas lika mellan bröstarvingarna vilket innebär att om det finns två barn ska dessa ärva 50 % var. Finns inga bröstarvingar går man vidare till den andra arvsklassen som består av den avlindas föräldrar eller syskon om föräldrarna gått bort. Det innebär att om båda föräldrarna är vid liv ska arvet delas lika mellan dom. Finns inte föräldrar eller syskon vid liv går man vidare till tredje arvsklassen som består av den avlindas far- och morföräldrar och deras barn.

Med ett testamente är det dock möjligt att sätta arvsordningen helt eller delvis ur spel. Som exempel kan man:
-Testamentera så att sin sambo får en del av arvet
-Ge en del av arvet till en organisation eller liknande
-Ge mer åt en arvinge och mindre till en annan
Det finns dock vissa begränsningar. Det går till exempel inte göra sina barn helt arvslösa.

Syftet med ett testamente är alltså att det finns en vilja att arvet efter den döde ska delas ut på ett annat sätt än enligt ärvdabalkens regler.

Vad är skillnaden mellan ett samboavtal och ett testamente?
Som framgått ovan används samboavtal för att avtala bort sambolagens regler för att vid en eventuell separation inte behöva dela bohag och bostad lika. Testamente används istället för att sätta ärvdabalkens regler ur spel och själv bestämma hur arvet ska fördelas.

Detta innebär att samboavtalet har företräde framför testamentet till följd av att samboavtalet syftar till att avgöra hur fördelningen av bostad och bohag ska ske mellan sambos. När det är klarlagt träder testamentet in för att avgöra hur den dödes tillgångar ska fördelas.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, Aksel

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning