Föredetta sambo vägrar flytta

Hej. Jag och min sambo har gjort slut. Jag står på kontraktet och han skrev sig på min adress när vi flyttade ihop. Nu har det gått ett år och vi har gjort slut. Men han vägrar flytta och säger att jag inte har någon rätt att be honom flytta ut pga sambolagen.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline.


Sambolagens regler för gemensam bostad

En gemensam bostad är samboegendom om den införskaffats för gemensam användning, 3 § sambolagen. En gemensam bostad är en bostad som innehas för att vara sambornas gemensamma hem, 5 § sambolagen.


Övertagande av bostad

En sambo kan i vissa fall få rätt att överta den gemensamma bostaden som ej utgör samboegendom som den andre innehar genom bostadsrätt eller hyresrätt. Det kan ske om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, 22 § sambolagen. Ett sådant yrkande ska dock framställas inom ett år från förhållandets upphörande, 22 § 2st sambolagen.


Handräckning (Avhysning)

Du kan genom en ansökan till Kronofogdemyndigheten ålägga din föredetta att flytta. Ett yrkande om fullgörelse av förpliktelse får prövas av Kronofogdemyndigheten enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ett yrkande om förpliktelse kan både vara betalningsföreläggande och handräckning får, om förlikning i saken är tillåten, handla om åläggande för en tidigare nyttjanderättshavare att flytta från bostadslägenhet när besittningsrätten upphört. Det är även kallat avhysning. Detta framgår av 3 §. En sådan ansökan kan enkelt göras på Kronofogdemyndighetens hemsida. 


Sammanfattning

Nej det verkar inte baserat på informationen i frågan som om din föredetta sambo har någon besittningsrätt till bostaden, inte heller verkar det som att bostaden utgör samboegendom. Min rekommendation är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten för hjälp med avhysning.


Hoppas du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning