Upprättande av avtal om ägande av olika andelar i bostadsrätt

Två unga personer ska flytta ihop och ska köpa en bostadsrätt. De vill äga hälften var. De kan betala lika kontantinsats. Den ena har dock mera kapital vid start. Ex Bostadsrätten kostar 2 000000. De betalar lika i kontantinsats men den ena partnern kan betala 500000 direkt och få ner lånet till 1 500000. Hur ska detta kompenseras av den andre? Om paret skulle separera efter en tid. Skulle den ena parten få mer % av vinsten efter en försäljning eller ska man ha ett inbördes avtal att den ene betalar till den andre partnern varje månad för att kompensera för insatsen? Jag tror att det kommer att bli ett samboavtal men hur ska den som investerar mer i bostadsrätten kompenseras direkt varje månad eller vid ev separation? Gärna förslag på exempel på avtal.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Som jag tolkar ditt scenario ska två personer köpa en bostadsrätt värd 2 mljkr. Den ena personen ska betala av mer av lånet vid start, och du undrar nu hur detta ska kompenseras av den andra på bästa sätt.


Några allmänna råd om samboavtal.

Till att börja med rekommenderar jag absolut ett samboavtal. I ett sådant kan ni reglera vad som ska betraktas som enskild egendom och således inte delas vid en eventuell sambobodelning. Om ni skulle gå tillväga på så sätt att de två äger olika andelar i bostadsrätten kan ni exempelvis skriva in att dessa andelar är enskild egendom.

Glöm inte att även inkludera eventuellt bohag i samboavtalet som ni vill ska vara enskild. Det kan till exempel röra sig om möbler, tavlor eller annat av värde i lägenheten.


Råd om kompensation mellan de två parterna.

Det finns ett antal alternativ ni kan välja här, och ni kan ta det som passar er situation bäst. Exempelvis kan ni välja att den som betalar mer också får äga mer andelar i bostadsrätten. Om person A betalar 500 tkr av bostadsrätten och person B betalar 125 tkr kan det vara rättvist om person A också får äga en 4 gånger så stor andel, det vill säga 80% av bostadsrätten. Detta alternativ kan vara bra om de båda sedan ska dela alla lånekostnader och så framöver. Ett sådant avtal kan utformas så enkelt som att båda skriver under att de äger dessa olika andelar i bostadsrätten, och avtalet blir därmed en bekräftelse på detta.

Ett annat sätt är att göra en avbetalningsplan. Det skulle kunna se ut så att person B, som initialt lägger ut mindre pengar, får äga en mindre andel av lägenheten initialt. Den personen betalar sedan mer varje månad och får då i takt med det också en större ägarandel. Exempelvis kan ni utforma ett avtal där person A initialt äger 80% av lägenheten och person B 20%, men att person B får ytterligare 1% av lägenhetens andelar varje månad fram till dess att båda äger 50% vardera. Skulle bodelning då ske efter 18 månader skulle enligt avtalet person B ha en äganderätt om 38% och person A 62%.

Självklart finns det fler lösningar. Ni får själva välja hur ni vill lägga upp och konstruera avtalet utefter vad som passar er situation bäst. Kom ihåg att vara tydliga med vad ni menar när avtalet skrivs och att all information framgår på ett klart och otvivelaktigt sätt.


Hur görs detta avtal bäst i praktiken?

Jag rekommenderar att ni skriver detta kompensationsavtal som en bilaga till det samboavtal som ni skriver. På så sätt kan ni i samboavtalet skriva att ”bostadsrätten ska vara att betrakta som parternas enskilda egendom och att parterna äger sådana andelar som framgår av bilaga 1”. I bilaga 1 skriver ni sedan den lösning som ni väljer och förklarar den så tydligt att dess betydelse är otvivelaktig.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning