Hur får jag min exman att medverka i bodelningen?

2019-01-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Cirka ett år efter skiljsmässa, och jag fortfarande boende tillsammans men i åtskilda rum (vi har ett barn tillsammans.), håller min exman på att förhala och är ej villig att genomföra en korrekt bodelning. Hur bör/ska jag gå vidare med detta då det är betydande belopp. Finns även misstanke om att kapital göms undan under denna tid. Novis på detta.Tack!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Bodelning är som regel obligatorisk och inte frivillig (som i t.ex. samboförhållande). Undantaget är om båda makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Så förstår jag av din fråga att inte är fallet. Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts, alternativt genast om någon av er begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Om din make vägrar att medverka till bodelning kan du begära att rätten beslutar om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen och bestämmer när och var bodelningen ska göras. Bodelningsförrättaren ska även pröva sådana frågor som ni inte är överens om (17 kap. 6 § ÄktB). Nackdelen med bodelningsförrättare är att det dels tillkommer en kostnad om 900 kr för att ansöka om sådan, dels att bodelningsförrättaren ska ha lön. Det kan bli kostsamt att anlita en bodelningsförrättare, särskilt om ni har mycket som ska delas upp och ni inte är överens.Mitt förslag till dig innan du ansöker om en bodelningsförrättare är att du anlitar en jurist. Min bedömning, utifrån den information du ger, är att det blir billigare att anlita en jurist. Förhoppningsvis kan du nå fram till din f.d. man via en jurist och du slipper anlita en bodelningsförrättare. En jurist kan hjälpa dig upprätta ett förslag till bodelning, men även kontakta din f.d. man. Ofta gör det större nytta att få en anmodan från en juristbyrå om bodelning än från ens f.d. partner med eventuella konflikter.Även för det fall att du ansöker om att en bodelningsförrättare ska utses kan det vara en god idé att ha en jurist som företräder dig. Bodelningsförrättaren är nämligen opartisk och ska se till att en bodelning görs, vederbörande kommer varken att företräda dig eller din f.d. man.Om du vill ha kontakt med en av våra jurister på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att kontakta mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Med vänliga hälsningar,

Borde hon stå för sin del av lånet trots att hon flyttar ut?

2019-01-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas och ska sälja vår gemensamma bostadsrätt där vi äger 50% var. Hon kommer frivilligt flytta ut till en hyresrätt och det kommer med all sannolikhet ske innan nuvarande bostad är såld. Kommer jag ensam behöva stå för lånet (amortering, ränta) tills bostaden är såld eller ligger det kvar på båda. Som jag förstått det borde hon trots flytten fortsatt stå för sin del av lånet tills bostaden är såld? Är det korrekt?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du över om din fru ska stå kvar på sina lån för bostaden även om hon flyttar. Jag utgår från uppfattningen att också lånet står fördelat 50/50 mellan er.Som jag förstår dig så har ni tagit lånet tillsammans och utgångspunkten är då att ni båda är betalningsansvariga för skulden solidariskt, (2 § SkbrL). Om inget annat anges av avtalet så är detta utgångspunkten och innebär att ni båda alltså kan krävas på betalningen. Om en av er krävs på betalning så har denne också regressrätt på sin medpart. Detta innebär att man kan kräva hälften av den andre så betalningen blir solidarisk. Om det däremot blir aktuellt av olika anledningar att ni vill dela upp lånet mellan er eller flytta över lånet till dig, så råder jag dig att kontakta långivaren/banken så fort som möjligt. Eftersom ni tagit lånet tillsammans så finns heller ingen skyldighet för långivaren att godkänna att lånet skulle överföras till en utav er. Innan detta skulle godkänns så kan ni båda krävas på betalning för lånet.Sammanfattning:Då ni har ett gemensamt lån så är ni båda mycket riktigt solidariskt ansvariga för detta då ni verkar fortsätta att står på lånet tillsammans.Vid oklarheter och ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Vi har även en telefonservice som du hittar här: https://www.lawline.se/contactHoppas du fick klarhet i situationen, med vänliga hälsningar

Värdering av bohag

2018-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man skilde oss för 7 år sen, vi gjorde ingen ordentlig bodelning utan han drog bara och jag tog över lånen och skrev över huset på mig. Sen har jag varit skyldig honom 115000 ;- och eftersom jag inte fick ta något mer lån så sa han att det kunde vänta. Saker i huset var han inte intresserad av . Nu så ska jag betala skulden till honom och då säger han att han vill ha ersättning för saker och möbler jag och barnen fick behålla. Hur mycket är sakerna värda? Det dom är nu eller var då? Han kan gärna ta hälften av sakerna nu, det som finns kvar...Vad säger lagen. Vad är jag skyldig honom ?
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Det finns ingen uttrycklig lagbestämmelse som reglerar hur man ska värdera bohaget vid äktenskapsskillnad. Hur man bör värdera bohag följer istället av rättspraxis. I det fall ena maken får behålla allt eller stora delar av bohaget så att den andra maken måste ersätta detta bör bruksvärdet ligga till grund för värderingen. Detta är för att bruksvärdet är högre än bohagets marknadsvärde. Om det däremot är så att du nu alltså vill behålla en del av bohaget så bör det istället värderas till marknadsvärdet. Tidpunkten som ligger till grund för hur egendomsförhållandena såg ut och även värderingen av bohaget kallas den kritiska tidpunkten och är den dag då talan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen, se 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Man utgår alltså från den när man gör en värdering av bohaget. Med vänlig hälsning,

Bodelning av gemensam bostad: samboende och makar

2018-12-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min särbo ska arrendera en tomt av min mor som vi ska bygga hus på samt bo där permanent. Det vi undrar är vad som skulle ske om vi alternativt gifter oss, vilka lagar gäller då samt om vi inte gör det och delar på oss. Hur kan man möjligt dela upp sin andel om jag skulle till exempel vilja köpa ut killen eller tvärsom? Med vänlig hälsning
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga,Vad jag förstår så kommer ni att bo tillsammans när du och din nuvarande särbo väl uppfört huset, samt att huset blir ert stadigvarande boende (i svaret benämnd "bostad"). Vidare tolkar jag det som att det rör sig om ett bostadsarrende (bl.a. där arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar bostadshus på arrendetomten och det huvudsakliga syftet inte uppenbart syftar till något annat än att utgöra boende åt arrendatorn). Det blir därför fråga om en byggnad på sk. ofri grund, eftersom någon annan (din mor) äger marken medan du och din sambo äger huset. Huset är därför inte ett fastighetstillbehör, utan istället lös egendom.Bodelning mellan makarVid ett eventuellt giftermål blir äktenskapsbalken (1987:230) (här benämnd ÄktB) tillämplig vid en eventuell skilsmässa och ni har möjlighet att dessförinnan skriva äktenskapsförord, som reglerar vad som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Giftorättgodset ingår i en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB), medan enskild egendom hålls utanför dito (jämför 7 kap. 2 § 1 p. ÄktB). Om ni inte skriver ett äktenskapsförord blir egendomen föremål för bodelning vid skilsmässa. Det innebär att också bostaden ingår i en bodelning, åtminstone rent värdemässigt.Undantaget för bostadJag utgår alltså i mitt svar från att huset kommer att utgöra er gemensamma bostad enligt 7 kap. 4 § 3 p. ÄktB. Som huvudregel har den som äger egendomen, eller för den delen önskar få den på sin lott, också rätt till detta (11 kap. 7 § ÄktB). Däremot finns ett undantag för den gemensamma bostaden i 11 kap. 8 § ÄktB: den som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Ett krav på skälighet ställs också upp. Det innebär att även om egendomen, huset, blivit enskild egendom genom äktenskapsförord så omfattas det av övertaganderätten och kan tilldelas den part som behöver bostaden bäst.Bodelning mellan samborLever ni istället tillsammans, i ett parförhållande, blir istället sambolagen (2003:386) (SamboL) tillämplig (se rekvisiten för samboförhållande i 1 § SamboL). Där anges i 3 § SamboL att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, så länge ni förvärvat bostaden för gemensam användning. Definitionen av sambors gemensamma bostad hittar du i 5 § (för er del i 3 p.) SamboL. Bestämmelser om bodelning hittar du i 8 § SamboL, var det anges att bodelning sker på begäran av att någon av parterna, och i 9 § stadgas att ni också kan avtala om vad som ska och inte ska ingå i bodelningen. Övertagande av bostad (i vissa fall) regleras i 22 § SamboL; detta sker under liknande premisser som vid bodelning med anledning av skilsmässa.SammanfattningsvisHar jag förstått dig rätt så kommer ni att uppföra och äga bostaden gemensamt. I det fall ni överens vid en eventuell separation har du, eller din framtida sambo, rätt att så att säga "köpa ut den andre". Det är alltså vid oenighet som problemen uppstår; i princip råder avtalsfrihet för er både när ni skriver äktenskapsförord och vid en eventuell bodelning. Den som vill kunna överta egendom gör bäst i att vid ett äktenskapsförord eller samboavtal, avtala om att denna ska utgöra enskild egendom (vilket ju kanske är vanligast när det som är enskild egendom speglar sig i ägarförhållandena, dvs. att någon av er ensam äger bostaden). Som framgått ovan är man dock inte helt fredad från risken att bli utan rätt till bostaden, exempelvis om den andre skulle behöva bostaden bäst. Detta sker som sagt mot avräkning (11 kap. 8 § ÄktB), dvs. att man istället får ersättning för sin "andel" i huset. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om personbevis vid ansökan om äktenskapsskillnad

2019-01-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vilket personbevis behöver man för att ansöka om bodelning?
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ansöka om bodelning behöver du ett "personbevis för skilsmässa". Detta ska bifogas i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten. Märk väl att personbeviset inte får vara mer än tre månader gammalt. Personbevis finns att beställa direkt på skatteverkets webbplats (Se här).Vänligen,

Hur räknar man vid bodelning?

2019-01-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag o min fru har varit gifta i 6mån och sambo innan dess ca 8år. nu skiljsmässa. vi bor i ett egenbyggt hus där jag står för hela lånet på 2.6Milj och har betalt ALLT genom alla åren. är det verkligen sant att hon ska ha hälften o jag står med hela lånet? huset är värderat till 5 miljoner.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske i vilken er egendom ska fördelas mellan makarna (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva/arv som den ene maken fått med villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).I bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Så sker genom att man först beräknar hur mycket giftorättsgods makarna har, från varje makes giftorättsgods gör man sedan avdrag för de skulder maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter avdrag för skulderna ska läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).I ert fall innebär det förenklat att om fastigheten är värd 5 miljoner kronor kommer lånet först att avräknas och det är det återstående värdet som ska fördelas mellan er i bodelningen.Vänligen,

Utländskt äktenskap

2018-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej . Jag och min man är Vitryska medborgare och vi är gift där. Men vi bor i Sverige och har permanent uppehållstillstånd. I nyvärvade situation funger vi inte ihop längre. Kan vi skilja oss i Sverige? Både jag och han kan inte åka till hemlandet pga stora risker . Mvh /
Hanna Mustafa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När man har gift sig enligt utländsk lag, finns reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap. För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige krävs att äktenskapet godtas i Sverige. För att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige så ska det vara giltigt i den stat där det ingicks,1 kap. 7§. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här vilket kan ses i 3 kap. 2 § 2 punkten. Talan om äktenskapsskillnad prövas sedan enligt svensk lag,3 kap. 4 §. För att ansöka om skilsmässa ska ni vända er till den tingsrätt som er kommun tillhör. Om endast en av er vill skiljas ska en stämningsansökan upprättas. För vidare hjälp angående ansökan om skilsmässa, var vänlig att kontakta oss här på Lawline enligt nedan: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan man tvingas sälja huset vid skilsmässa?

2018-12-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru och jag ska skiljas. Vi har två småbarn under 6 år.Hon studerar och har därav väldigt liten inkomst. Jag jobbar heltid och sköter den ekonomiska försörjningen i vår familj som det ser ut nu.Vår dispyt är huset. Hon vill att vi säljer huset, men jag vill köpa ut henne så att våra barn kan få bo kvar och ha nära till förskola och kompisar. Hon vägrar däremot att bli utköpt då hon tycker jag isåfall tar allt och på så sätt förstör hennes liv. Jag har möjlighet att köpa ut henne samt råd att bo kvar med barnen. Hon kan däremot inte köpa ut mig och har inte råd att bo kvar. Jag vet att det är den som är i mest behov av huset som ska få bo kvar. Men hur är det om hon är den med mest behov men ej kan köpa ut mig och för den delen inte äns ha råd att bo kvar? Hur går vi tillväga med detta moment 22 ?
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Den ena maken får inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostaden och sådant samtycke ska lämnas skriftligen, se 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Man kan vända sig till domstolen om maken inte lämnar samtycke till försäljning enligt 7 kap. 8 § Äktenskapsbalken och i sådant fall väger domstolen båda sidors argumentVid en skilsmässa ska en bodelning ske och i den ska makarnas egendom fördelas mellan dem, se 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken), vilket är allt som inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vid en bodelning ska man först beräkna makarnas andel i boet enligt 11 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Avdrag görs för skulder från respektive makes giftorättsgods enligt 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Resterande del av giftorättsgodset ska räknas ihop och delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Efter andelsberäkningen ska lottläggning ske där man avgör vem som får vad och egendomen i bodelningen fördelas mellan makarna, se 11 kap. 7 § Äktenskapsbalken.Vad gäller den gemensamma bostaden så kommer den som bäst behöver bostaden få den avräknad på sin lott enligt 11 kap. 8 § Äktenskapsbalken. Vid bedömningen tar man hänsyn till vem som kommer ha vårdnaden av gemensamma barn eller möjligheten att skaffa annan bostad. Den maken som inte får bostaden ska bli kompenserad i form av annan egendom eller pengar, så att båda makarna får sin respektive andel. Sammanfattningsvis kan din fru inte tvinga dig att sälja huset innan bodelning har skett utan att ha ditt samtycke eller gå till domstol. Efter bodelningen kommer den av er som bäst behöver bostaden få den avräknad på sin lott och den andra blir kompenserad i form av egendom eller pengar. Vid bodelning fördelas tillgångar och skulder och vilken egendom respektive make ska få. Har du i den situationen möjlighet att köpa ut din maka ser jag inga möjligheter för henne att tvinga fram en försäljning av huset. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp råder jag dig att kontakta en sakkunnig eller våra jurister.Vänligen