Vart ansöker jag om äktenskapsskillnad?

2019-09-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om jag vill upphäva mitt äktenskap, med en man ifrån turkiet, hur gör jag då?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Skilsmässa i Sverige För att upphäva ditt äktenskap ska du vända dig till tingsrätten. Du ansöker du om äktenskapsskillnad till en tingsrätt för den ort där en av er var folkbokförd den 1 november föregående år. Du kan läsa mer här.Skilsmässa i Turkiet Den juridiska rådgivning på Lawline fokuserar på svensk rätt samt EU-rätt. Det brukar generellt sett räcka med att visa upp den svenska domen i utlandet för att man ska bli registrerad som skilda även där eftersom många länder godtar den svenska skilsmässodomen. För att exakt veta vad som gäller i Turkiet hade jag rekommenderat att du vänder dig till en turkisk jurist eller till den turkiska ambassaden.Hoppas du fått svar på din fråga!

Jämkning av bodelning, kortvarigt äktenskap?

2019-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min fru ska skiljas. När vi träffades hade jag inga pengar att komma in med. Hon hade en lägenhet som vi sålde och köpte oss ett hus. Idag 5 år senare ska vi skiljas och vi besitter inte på något äktenskapsförord. Hon vill inte att det ska delas 50/50 eftersom jag inte kom in med något, vilket hon accepterade då vi träffades men har hela tiden tyckt det har varit jobbigt. Hon säger att jag får 20%Hon har två barn sedan ett tidigare förhållande och tillsammans med mig har vi två.Vi står 50% var på lånet på huset vi har idag dock med en gemensam ekonomi. Jag kräver 50% för att tänka på mina barns och mitt bästa.Vad har jag rätt till? Och hur mycket kommer det att bli i slutet till vardera maka? Hur räknar jag??
Sean Persson |När det gäller bodelning så ska värdet av allt giftorättsgods, efter att skulderna dragits av läggas ihop och sen delas rakt av, 50/50(11 kap. 3§ Äktenskapsbalken).Eftersom ni inte har något äktenskapsförord är all egendom giftorättsgods. Det kan finnas undantag om hon eller du ärvt något med förbehåll att det ska vara enskild egendom. Det finns en jämkningsregel som innebär att man kan jämka bodelning om det har varit ett kortvarigt äktenskap(12 kap. 1§ Äktenskapsbalken). Ett kortvarigt äktenskap anses vara under 5 år, och då räknas också tiden man varit sambos bland annat in också. Ert äktenskap skulle alltså inte vara kortvarigt. Det kan också jämkas beroende på ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt men jag har ingen information om era ekonomiska förhållanden idag så kan inte uttala mig där. Allt som allt låter det som att ni ska genomföra en bodelning och dela allt på hälften. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!Mvh

Gemensamt lån vid äktenskapsskillnad

2019-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |är skild sedan ett år och min man har ett lån med mig som medsökan som han tog när vi var gifta.Måste jag betala halva lånet nu?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom ni har tagit ett lån med solidariskt ansvar kan borgenären(långivaren) kräva hela betalningssumman från var och en av er. Det blir sedan upp till er att fördela lånekostnaderna inbördes. Om inget annat är överenskommet mellan er ska fördelningen vara 50/50. Om en av er har betalat för mycket kan hen kräva den andre på mellanskillnaden (2 § Skuldebrevslagen). Detta innebär alltså att så länge som du står på lånet så behöver du betala av det. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem får bo kvar i hyresrätten vid skilsmässa?

2019-08-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Om man är gift och bor i en lägenhet tillsammans. Mannen är den enda som på hyreskontraktet, om man skiljer sig och mannen har kronofogden och kvinnan har fastanställning och har Inte kronofogden men hon har 2 barn att ta hand om och han har 1 barn. Vem får lägenheten då?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Enligt lagen ska den make som bäst behöver bostaden ha rätt till den (11 kap 8 § ÄktB). Detta gäller så länge det kan anses skäligt för den som ej står på kontraktet att ta över det. Eftersom de i fallet bor i en hyresrätt räknas den som gemensam bostad utan värde. Detta innebär att den som övertar lägenheten inte kommer att behöva betala den andre maken för att få bostaden på sin lott vid skilsmässan.Vem har störst behov av bostaden? Det finns mycket som kan väga in gällande vem som har störst behov av en hyresrätt. Saker som svårigheter att skaffa ny bostad kan komma att spela roll. Tyngst för möjligheten att få bostaden väger vanligtvis om någon av parterna har barn alternativt ett gemensamt barn där den ena föräldern får ensam vårdnad. I din fråga har båda parterna barn och det framgår inte om något av barnen är gemensamt.Om Kronofogden försvårar mannens möjlighet till att skaffa en ny bostad för sig och sitt barn är det möjligt att han skulle anses ha bäst rätt till lägenheten. Även det faktum att han står på kontraktet talar till hans fördel. Kvinnans två barn och anställning kan göra att hon har bäst rätt, särskilt om lägenheten är nödvändig eller nära till hennes arbete. Även andra saker, som hälsa, kan visa sig vara avgörande.Hur avgörs frågan?Det går inte att säga säkert utifrån omständigheterna vem som skulle få lägenheten. Om mannen och kvinnan inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar är det vanligt att en bodelningsförättare utses. Detta görs genom att någon eller båda parter gör en ansökan om detta hos tingsrätten. Denna person kommer sedan att göra en bedömning utifrån samtliga omständigheter och bestämma vem som har bäst rätt och får bo kvar i hyresrätten. Mer om detta och hur du ansöker kan hittas hos Sveriges domstolar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken skilsmässoblankett ska fyllas i när makarna är överens om att skiljas men den ena maken inte har någon möjlighet att bidra med sin underskrift?

2019-09-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Paret är överens om att de ska skiljas men gemensam blankett går inte eftersom kvinnan inte går att nå för underskrift. Paret har inga barn. Kvinnan kom nyligen till Sverige och har flyttat från mannen till för mannen okänd adress. Vilken blankett ska användas?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna skilja sig ska en skilsmässoansökan göras hos tingsrätten. Då fyller man i en blankett och skickar in den till tingsrätten. Om makarna är överens om att skiljas ska den gemensamma ansökningsblanketten användas. Men för att kunna använda den gemensamma ansökningsblanketten krävs en underskrift från båda makarna. I detta fall får mannen använda den enskilda ansökningsblanketten då det inte går att få en underskrift från kvinnan.Blanketterna hittar man på Sveriges domstolars hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Studieskulder vid bodelning?

2019-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag skulle vilja ha hjälp med ett räkneexempel vad gäller bodelning. Om jag hade 372.000 sek på mitt konto och min före detta fru hade 10.000 sek på sitt konto samma dag som ansökan om skilsmässa inkom samt min före detta fru hade inga skulder vid det aktuella tillfället och jag hade 200.000 kr i CSN-lån. Hur räknas man ut hur mycket det ena parten är skyldig den andra?Allt annat lika. Gemensamma lägenheten byttes mot två mindre. Möblerna har redan delats upp och barnen bor varannan vecka hos mig och varannan vecka hos henne. Inget äktenskapsförord har skrivits. Så som jag har förstått det ska mina skulder till CSN räknas med.Vem blir skyldig vem och hur mycket? Hur räknar man?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!När det gäller bodelning så räknar man först ihop sina tillgångar och drar av skulderna(11 kap. 1-2§ Äktenskapsbalken). Skulle man ha enskild egendom som är behäftad med skuld kan man dock inte räkna med den skulden. Studieskulder ingår också i bodelningen men det finns en sak att komma ihåg med studieskulder. Skulle du ha 100 000 i tillgångar och 200 000 i studieskulder skulle du inte bodela med - 100 000, utan du skulle bodela med 0. De skulderna får du stå för själv om inte ditt giftorättsgods skulle täcka det. I det här fallet skulle er bodelning troligtvis se ut såhär:372 000 + 10 000 = 382 000. Sen drar man av för dina studieskulder på 200 000, kvar blir då 182 000, eftersom hon inte har några skulder är detta ert slutgiltiga nummer och det ska delas på 2. Kvar blir då 91 000 kr var. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kommer jag att behöva betala av min ex-mans CSN-lån vid en skilsmässa?

2019-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är nyskild och huset ska säljas. Min ex man hade csn lån innan vi gifte oss. Ska jag betala halva det?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du kommer personligen inte att behöva betala halva lånet till CSN. Din ex-man kommer dock att få skuldtäckning för lånet när bodelningen görs, se Äktenskapsbalken 11 kap 2 §. Detta innebär att din ex-man kommer att få undanhålla från bodelningen, så mycket pengar som lånet upp går till, och sedan kommer ni att dela på resten, förutsatt att ni inte har någon enskild egendom. Detsamma gäller för dina skulder. Sammanfattningsvis så innebär detta i praktiken att du kommer att behöva betala på hans CSN-lån, eftersom dessa pengar som han kommer få skuldtäckning för, annars hade delats upp mellan er i bodelningen. Jag förstår att detta inte är något positivt besked för dig, men det är tyvärr så som lagen ser ut.Hoppas att detta har varit till hjälp!Vänligen,

Ingår aktiebolag i en bodelning?

2019-08-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Måste jag dela mitt aktiebolag vid skilsmässa? jag startdade mitt AB 2010 och träffade min nuvarande fru 2013. Nu vill min fru ha skilsmässa och halva mitt bolag. Jag har stått som 100% ägare hela tiden av bolaget...
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen (7 kap. 10 § äktenskapsbalk). All egendom ni äger är giftorättsgods om inte något annat föreskrivits, t. ex om ni gjort ett äktenskapsförord eller om ni ärvt egendom med en särskild föreskrift om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalk). Detta innebär att din fru har rätt till halva bolaget om inte ni. Det spelar då ingen roll att du står som 100 % ägare eller att du startade bolaget innan ni gifte er.