Ingår löner, bonusar, optioner etc. som inte ännu utbetalats i bodelningen vid äktenskapsskillnad?

2019-05-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har precis fått ett högt uppsatt direktörsjobb utomlands. Man vill kontraktera honom på 4 år. Det ligger skyhöga bonusar, optioner och en slutbonus etc etc och givetvis en bra grundlön i paketet. Jobbet förutsätter att jag tar hela ansvaret och är hemma under veckorna då han bosätter sig i landet mån-fred.Vid en ev skilsmässa , säg om 1 år Vad kan jag då räkna med vid bodelning att kunna "kräva"?Hans Bonusar etc har kanske inte börjat falla ut, men dessa 4 år förutsätter min hemma varo att finnas för barnen. Kan jag anse att kontraktets värde under kommande åren som det gäller skall ingå i bodelningen då det tas under pågående äktenskap? Eller är det enbart de delar som faktiskt fallit ut som får räknas in- ur ett juridiskt perspektiv
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagDå din fråga rör bodelning vid en eventuell skilsmässa, så kommer vi att kika närmare på äktenskapsbalken (ÄktB).Endast de delar som faktiskt fallit ut tas med i bodelningenNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som regel fördelas lika genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB).Då kollar man på vilka tillgångar och skulder du respektive din man hade den dag talan väcktes om äktenskapsskillnad (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).Lön, bonusar, optioner och dylikt som din man ännu inte erhållit kommer därför inte att räknas med. Det förefaller även naturligt om man tänker på det, eftersom det inte är säkert att han kommer att få dessa. Lönen är visserligen mer säker än vad diverse bonusar och optioner är, men vad händer om han skulle bli uppsagd, sjuk, säger upp sig själv eller något annat liknande händer? I juridisk mening talar man om "den kritiska tidpunkten" och det spelar således ingen roll vad som händer efter det att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit. Endast de tillgångar som du och din man har innan denna tidpunkt räknas med.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fin dag.Med vänliga hälsningar

Kan jag ge bort min bostadsrätt innan skilsmässa så min fru inte får ta del av den?

2019-05-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag har varit gift i 10 år men vårt förhållande blir bara sämre. Vi bor i en bostadsrätt och min fråga lyder så här. Kan jag ge bort min lägenhet som gåva till min far? Skulle det gå så långt att vi går skilda vägar så vill jag inte att min fru tar del av lägenheten.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att en bodelning ska göras utifrån de egendomsförhållanden som förelåg den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (ÄktB 9 kap. 2 § första stycket). Men har du gett bort din bostadsrätt inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väckts, och utan din frus samtycke till detta, så kommer din frus andel vid bodelningen beräknas vara så stor som om denna gåvan inte hade skett, och din del minskas med lika mycket (ÄktB 11 kap. 4 § första stycket). Om du ger bort din bostadsrätt (utan din frus samtycke) inom tre år innan äktenskapsskillnad väcks kommer det alltså läggas till ett belopp så att slutresultatet blir detsamma som om du inte givit bort bostadsrätten. Det ska dock konstateras att din fru då inte får ta del av bostadsrätten, men blir kompenserad för dess värde. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Skilsmässa efter kort äktenskap

2019-05-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Ingått äktenskap 190105 med en 10 år äldre man. Vi har varsin bostadsrätt och varsin egen ekonomi..Min fråga: Kan vi upplösa åktenskapet enligt min vilja?Han vill inte det. Vi behöver ingen jurist eller bodelning . Måste vi båda ansöka om skilsmässa trots att äktenskapet varat så kort tid? Mvh
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Äktenskapsskillnad sker genom dom i tingsrätten. Man ansöker om äktenskapsskillnad där någon av er två har sin hemvist (14 kap. 3 § äktenskapsbalk). Vill endast en av makarna skiljas ska talan i äktenskapsmål väckas genom ansökan om stämning (14 kap. 4 § äktenskapsbalk). Du måste alltså ansöka om stämning om bara du vill skilja dig. Här hittar du blankett för en sådan ansökan om stämning. Har ni inga barn under 16 år krävs ingen betänketid med hänsyn till barnen (5 kap. 1 § äktenskapsbalk). Vill endast du skilja dig har dock din make rätt till betänketid (dvs att du efter ansökan om stämning "tänker över saken"). När minst 6 månader har gått ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om du eller din make framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 2 § äktenskapsbalk)Om du vill skilja dig ska du alltså ansöka om stämning om det, sedan vänta minst 6 månader och vill du fortfarande skilja dig ska du framställa ett särskilt yrkande om det. Det spelar ingen roll att äktenskapet varat en kort tid utan din make har fortfarande rätt till betänketid om endast du vill skilja dig.

Om andra möjligheter när banken inte godkänner övertagande av lån för bostad

2019-05-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag undrar, om jag och min man äger 50% var av en bostadsrätt och han inte har ekonomisk möjlighet att ta över min del av lånet då jag vill sälja lägenheten och han inte vill sälja, hur kan man lösa det, om det ens går på en sådan fredlig väg som möjligt? Andra alternativ också välkomna men helst utan att bli osams.
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Detta är inte en lätt situation och lösningen är ofta helt avgörande av vad den bank som ni har lån hos anser. För att kunna ta över ett lån som i er situation måste den övertagande parten kunna bära lånet själv, det vill säga att banken går med på överföringen av lånet. Om banken inte gör det och du vill sälja bostadsrätten så finns det inte så mycket mer att göra än att sälja hela lägenheten tyvärr. En alternativ lösning är om ni har de ekonomiska medlem kan du ge en tillräcklig summa, t.ex. aktier, till din make i bodelningen, en summa som banken skulle anse räcka som säkerhet. Ett borgensåtagande från din sida för den resterande delen av lånet kanske banken också gå med på, men det kan äventyra dina framtida möjligheter att köpa ny lägenhet. Dessa alternativ är dock beroende av hur mycket du är beredd att gå med på, och er bank. Om dessa alternativa lösningar inte är tilltalande, eller nekas av banken, är en försäljning av hela lägenheten det enda alternativet. Det finns tyvärr inte fredliga vägar i en sådan situation eftersom ni är båda väldigt beroende av vad banken går med på. Den lösning som ni behöver leta efter är den som är mest ekonomisk hållbar för er båda.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Exmake gömmer tillgångar

2019-05-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejMin man vill skiljas , vi har skickat in papper till domstol men nu fått följ frågor om vi skiljas utan betänketid; har det någon betydelse om man begär äktenskapsskillnad innan eller efter bodelningen är klar ? Han har flyttat pengar från vårt gemensamma konto , kan jag begära tillbaka dessa vid försäljning av lägenheten? Kan jag begära kvarsittningsrätt tills bodelningen är klar? Tack på förhand
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! När man ansökt om äktenskapsskillnad så kan makarna välja att ta en betänketid på minst 6 månader och upp till ett år innan ansökan förfaller och man måste ansöka om äktenskapsskillnad på nytt enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 5 kap. 3 §. Har någon av parterna hemmavarande barn under 16 år måste dock äktenskapsskillnaden föregås av betänketiden enligt ÄktB 5 kap. 1 §. Är makarna eniga och inga hemmavarande barn finns så kan man ansöka om att få ta ut skilsmässan på en gång. Det som händer då är att bodelningen som ska göras enligt ÄktB 9 kap. 1 § har sin utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid den kritiska tidpunkten, alltså när ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Det spelar alltså ingen roll att han flyttat över medel. Däremot kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare om du misstänker att ni kommer att ha svårt att komma överens enligt ÄktB 17 kap. Det ansöker du om hos tingsrätten. Det finns även möjlighet att få hjälp av domstolen att sätta delar av tillgångarna under förvaltning för att skydda den ena parten om man misstänker att den andra kommer att markant minska sitt giftorättsgods enligt 9 kap. 8 §. Vem som kommer att ha rätt till ert gemensamma boende om båda vill bo kvar är svårare att svara på med den givna informationen. Det beror nämligen på fler omständigheter, t ex om den ena parten har förvärvat boendet i arv eller testamente, om den är enskild egendom, om det finns barn inblandade. Det finns många frågor i våra arkiv som behandlar detta ämne! Hoppas du fått svar på i alla fall några av dina frågor och lycka till!

Vad har min mamma rätt till i skilsmässan?

2019-05-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar vill skilja sig och undrar hur de ska gå tillväga. Det är min pappa som har skött ekonomin under alla år de har levt tillsammans och mamma vet inte hur mycket tillgångar de har. Hur ska hon få reda på vad hon har rätt till om min pappa inte vill tala om det? Min pappa anser att mamma inte har rätt till hälften av deras tillgångar då hon har haft en mycket lägre inkomst, hur ska de tänka här? Pappa säger att han inte vill dra in några advokater i detta och anser att mamma har rätt till ca 1/3, om hon inte går med på detta vill han sätta dem i personlig konkurs, kan han göra så?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid skilsmässa ska det ske en bodelningNär äktenskapet upplöses ska dina föräldrars egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Såväl din mamma som din pappa har en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten innebär att om någon av dem efter ansökan om skilsmässa säljer egendom måste det redovisas för den andre parten. Det föreligger även en upplysningsplikt, innebärande att båda har en skyldighet att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). I dina föräldrars fall innebär det att din pappa måste informera din mamma om vilka tillgångar han har. Om din pappa inte vill medverka i en bodelning och ge upplysningar får det på din mammas begäran förordnas en bodelningsförrättare (9 kap. 7 § ÄktB). Bodelningsförrättare ska i sådana fall se till att bouppdelning sker (17 kap. 5 § ÄktB). Observera dock att om hon begär en bodelningsförrättare ska vederbörande ha lön, vilket kommer att debiteras både din mamma och pappa. En bodelningsförrättare kommer heller inte att företräda din mamma utan ska endast se till att bodelning sker.Vid bodelning ska först dina föräldrars andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas dem emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Det ska således göras en likadelning, med avdrag för skulder. Som utgångspunkt kan man inte juridiskt påstå att ena maken har rätt till mindre bara för den haft lägre förvärvsinkomst.Sammanfattning och rådÄven om din mamma inte har inblick i din pappas tillgångar har han en skyldighet att upplysa henne om vilka tillgångar och skulder finns. För det fall att tillgångarna förändras efter ansökan om skilsmässa, har han en redovisningsplikt avseende ändringarna.Kan dina föräldrar inte enas finns det möjlighet att ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare. Betänk dock att bodelningsförrättaren är opartisk med uppdraget att bodelning ska ske, vederbörande kommer inte att företräda varken din mamma eller pappa.I din mammas fall skulle jag i första hand rekommendera att hon själv anlitar en jurist som företräder henne i skilsmässan. En jurist kan bevaka hennes intressen och även hjälpa henne att upprätta ett förslag till bodelning. Om din mamma vill boka tid med en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder henne och bevakar hennes intressen är hon varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Flyttar ut vid skilsmässa- vem betalar vad?

2019-05-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, ligger i skilsmässa och nu är vi oense om pengar. Eventuellt kommer jag att flytta ut innan honom. Kanske en eller två månader. Är det så rimligt att jag ska betala hälften av alla kostnader vi har för huset. Alltså lån, amortering, sopor, vatten, el osv, när jag inte ens nyttjar el eller vatten. Såklart betalar jag hälften av vad själva boendet kostar, alltså lån och amortering eftersom att jag står på lånen också. Eller vad gäller egentligen.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att ni ansökt om äktenskapsskillnad innebär inte att ni blir skilda med en gång rent juridiskt. Alltså är ni gifta tills domen från tingsrätten har vunnit laga kraft (efter tre veckor från att tingsrätten meddelat domen att ni skilt er). Detta betyder att ni båda delar på alla kostnader enligt 1 kap 4§ Äktenskapsbalken tills dess. Det bör tilläggas att även om du skaffar ett eget boende och får kostnader ska även dessa kostnader delas på hälften mellan er.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och tveka inte att fråga vid ytterligare frågor!Jag önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Jämkning vid kortvarigt äktenskap, 12:1 Äkta

2019-05-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejHar en fråga ang. särkullbarn vid skilsmässa och bodelningHar varit gift i knappt ett år.Men redan skilsmässa.Jag har ett barn i en annan tidigare relation. 16 år gammalInget skrivet äktenskapsförord.Inga gemensamma barn med min makaHur blir det vid bodelning?Jag äger fastigheter,bilar båtar och har ett eget företagMin maka flyttade in i den fastighet som jag äger för ca ett år sen,men har nu flyttat ut till en egen köpt lägenhet.Skilsmässoansökan är inte på skriven av mig än.Vill veta hur bodelning blir..? Är det skillnad att jag har ett barn som kommer att ärva mig?Hur kommer allt att fördelas vid skilsmässa/bodelning efter ett så kort giftemål.Tacksam för svar
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!SärkullbarnetAtt du har ett annat barn från innan (särkullbarn) bör inte påverka bodelningen, då det vid äktenskapsskillnad inte finns några uttryckliga regler om barn. I princip enda gången som en bodelning kan göras beroende av att det finns barn är om det skulle ha varit en gemensam bostad som ni bodde i och då hade maken med barn kunnat ha bäst rätt att överta den här bostaden enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB). Därför bör det inte spela någon större roll i ditt fall då det är du som har barn sen innan.Bodelning vi vanliga fallHuvudregeln vid bodelning är att all giftorättsgods ska ingå, vilket följer av 10 kap. 1 § ÄktB, vad som faktiskt menas med giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § ÄktB där det framgår att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom här tar inte sikte på vem som äger vad utan vad som är enskild egendom måste ha fåtts genom arv, testamente eller gåva med förbehållet att det ska vara personens enskilda egendom, det här följer av 7 kap. 2 § ÄktB. Om någon av er äger någon enskild egendom ska den inte tas med i bodelningen.Vidare framgår av 11 kap. 2 § ÄktB att vardera make har rätt att täcka sina skulder med sitt giftorättsgods innan båda makars giftorättsgods ska läggas ihop och delas lika enligt 11 kap. 3 § ÄktB.JämkningDet här är hur det går till i vanliga fall men vid korta äktenskap kommer det inte i varje fall delas lika om en jämkning påkallas av den "rikare" maken. Det här görs enligt 12 kap. 1 § ÄktB och tar sikte på de äktenskap som varat mindre än 5 år. Då ert äktenskap bara varat 1 år kan en bodelning istället göras på det här sättet:Efter täckning av skulder skett i 11 kap. 2 § ÄktB och innan varderas giftorättsgods läggs ihop ska en andel av 4/5 dras av från vardera makes giftorätt som de sedan kommer att behålla och därmed inte bodelas. Det är alltså bara 1/5 av varderas giftorättsgods som kommer läggas ihop och sedan delaslika. Hade ert äktenskap varat i två år hade det varit 2/5 som skulle delas lika mellan er.Exempel:Make 1 Giftorättsgods efter skuldtäckning: 500 000 krVad som inte kommer bodelas 4/5: 400 000 krVad som ska läggas ihop 1/5: 100 000 krMake 2Giftorättsgods efter skuldtäckning: 200 000 krVad som inte kommer bordells 4/5: 160 000 krVad som ska läggas ihop 1/5: 40 000 krBodelning: (100 000 + 40 000)/2 = 70 000 krVardera make kommer därmed få 70 000 kr från bodelning.Make 1 kommer därför efter bodelning ha 400 000 kr + 70 000 kr och Make 2 kommer ha 160 000 kr + 70 000 kr.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,