Vilka förhållanden ligger till grund för bodelningen vid skilsmässa och vad händer om man försöker göra sig av med egendom innan bodelningen genomförts?

Hej, Vi har sparat undan lite pengar cirka 300000 på konto som min man står för. Jag har sparkonto med cirka 190000. Vid en eventuell skilsmässa som kommer ske i snart framtid finns det betydligt mindre pengar på sparkonton p.g.a. ett husköp (stuga). Avtalat var att mannen ska står som ägare. Nu har han angett att vårt gemensamt barn ska vara ägare och han betalar huset. Inte som ett lån eller gåva till barnet utan han betalar kontant. Är det summan som finns vid tidpunkten vid skilsmässan som gäller eller kan man backa i tiden för att se om pengar plockats ut innan för att undgå delning? All egendom är giftorättsgods och inget äktenskapsförord finns.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga ger upphovet till flera följdfrågor och för att jag ska kunna svara på den krävs det att jag gör lite olika tolkningar av din fråga och omständigheterna i den. Är min tolkning fel är du mer än välkommen att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Min tolkning av din fråga

Jag tolkar din fråga som att du undrar först vilka ekonomiska förhållanden som ska ligga till grund för bodelningen vid en skilsmässa. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar vad som händer om den ena maken försöker göra sig av med egendom innan en bodelning ska göras eller innan talan om skilsmässa har väckts.


Vilka ekonomiska förhållanden ligger till grund för bodelning?

Denna fråga besvaras med att det är dem egendomsförhållanden som finns vid den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks (9 kapitlet 2§ ÄktB). 


Vad händer om den ena maken försöker göra sig av med egendom?

I det fall en make försöker göra sig av med egendom följer det att man vid en bodelning och tills det att den förrättas är skyldig att redovisa sina tillgångar samt andra uppgifter som kan vara av betydelse för bodelningen (9 kapitlet 3§ ÄktB). 

Vidare framgår det att om man uppfyller vissa förutsättningar kan man även inräkna ex gåvor som den ena maken gett bort i bodelningen. Det följer så att om den ena maken gett bort gåva utan bådas samtycke, att detta har skett inom 3 år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes och gåvan inte är i obetydlig omfattning kan den ändå komma att ingå i bodelningen som giftorättsgods (11 kapitlet 4§ ÄktB). Vad som är gåva får avgöras efter en helhetsbedömning av rättshandlingen. Det är alltså fullt möjligt att din make genom att upprätta denna konstellation där han betalar kontanter och barnet står som ägare att den ändå ska räknas som giftorättsgods i bodelningen. 


Sammanfattningsvis

De ekonomiska förhållanden som ligger till grund för en bodelning är den som finns den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks hos tingsrätten. Det är vidare inte möjligt att genom ex gåvor möjligt för den ena maken innan talan väckts göra sig av med giftorättsgods eller på samma sätt öka sin enskilda egendom. Det följer även av den redovisningsplikt som makar har gentemot varandra att egendom av betydelse för bodelningen kan komma att redovisas så som stugan i din fråga. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000