Kan man skilja sig om man inte har pengar?

Om man inte har pengar kan man skiljas ändå från nuvarande man och gifta sig med en ny snarast möjligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och ingående av nytt äktenskap. Detta regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Äktenskapsskillnad:

Det räcker med att en person i äktenskapet vill skilja sig för att äktenskapet ska kunna upplösas (se 5:2 ÄktB). I denna situation kan skiljsmässa bara ske efter en betänketid.

Betänketiden startar efter att någon har börjat en process om att skilja sig och den andra maken/makan har fått vetskap om detta (se 5:3 ÄktB). Efter sex månader får man be domstol att man ska skilja sig, vilket kommer leda till skiljsmässa.

Har man levt åtskiljt i två år innan processen om skiljsmässa kan man skilja sig utan betänketid (se 5:4 ÄktB).

I vissa fall finns det situationer när domstolen kommer finna att det inte behövs betänketid och att skiljsmässa ska ske utan någon sådan (se 14:6 ÄktB). Dessa situationer är om (se 5:5 ÄktB):

  • det görs sannolikt att någon var under 18 år när äktenskapet började,
  • makarna är släkt med varandra i upp- eller nedstigande led (förälder-barn, etc) eller är helsyskon,
  • någon var redan gift eller i ett registrerat partnerskap när de ingick  äktenskapet,

Detta är en lista på äktenskapshinder som gör att äktenskap inte får ingås (se 2 kap. ÄktB).

Det finns inget krav på pengar för att genomgå en skiljasmässa. Under en skiljsmässa ska en bodelning ske (makarnas egendom fördelas) (se 9:1 ÄktB). Det krävs dock inte att man har egendom.

Gifta sig med någon ny efteråt:

Som vi sagt är det ett äktenskapshinder att gifta sig med någon när man redan är gift. Du får alltså gifta dig med någon ny när äktenskapet är upplöst (med antagande att inga andra äktenskapshinder finns)

Äktenskapet anses upplöst när domen om äktenskapsskillnad har fått laga kraft, alltså är rättsligt erkänd (se 5:6 ÄktB). Detta sker när tiden för överklagande av domstolens beslut har gått ut. Detta bör stå på domen.

Slutsats:

Ja! Man får skilja sig från sin make/maka även om man inte har pengar. Du får även gifta om dig när skilsmässan har vunnit laga kraft. Hur lång tid det tar från att vilja skilja sig till att gifta sig med någon ny beror på omständigheter så som betänketid och tid för överklagande av do om äktenskapsskillnad.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000