Kan man häva ett bodelningsavtal om man inte kommer överens

Jag har i ett tidigare äktenskap skrivit på halva lånet på en fastighet som jag byggt åt vår dåvarande familj. Vi skrev fastigheten på min dåvarande fru för att hon skulle känna sig trygg då hon inte hade jobb. Nu har det blivit ett problem då hon inte mår bra pga psykisk sjukdom och jag har varit tvungen att skilja mig då det inte går att känna igen henne. Hon har vägrar att dela på våra egendomar och jag har sagt att det är ok då jag varit dum nog att skrivit på papprena. Jag vill bara att hon löser den del av lånet som jag står på så jag kan gå vidare. Hon vägrade så jag kontaktade banken och de kan inte göra något om inte hon går med på det. Har ni någon lösning på hur jag kan få tillbaka mitt liv. Som det är idag går jag inga lån eller hyra en lgh pga att lånet på fastigheten inte ger mig kreditvärdighet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utdelning

Den lagstiftning som främst kommer vara föremål för denna utredning är Äktenskapsbalken (ÄktB).


Allmänna hållpunkter

Bolån

Vanligvis brukar maken som ta över bostaden, efter en bodelning, få bolånet. Detta ska då ske genom en överenskommelse mellan makarna. Möjlighet finns dock att komma fram till en annan lösning, detta innebär att det är helt upp till makarna att avgöra vem som ska få lånet. Redogörelsen för vem som kommer att stå för bolånet är föremål för en fråga vid en bodelning.

Som jag förstår det, har ni vid bodelningen, kommit överens om att du ska stå för lånet.


Bodelning

Jag tolkar det som så att ni har upprättat ett visst bodelningsavtal, där din f.d maka har rätt att behålla bostaden, medan du fortfarande står för bolånet. Du undrar sedmera hur du kan bli av med bolånet då du inte bor kvar i bostaden.


Bodelningsavtal

Vid en bodelning finns det möjlighet för makarna att förätta ett bodelningsavtal, detta förutsatt att båda parterna är överens och att de båda har skrivit på handlingen, 9 kap. 5 § ÄktB. 


Är ett bodelningsavtal bindande?

Ett giltigt bodelningsavtal är juridisk bindande. Detta innebär att om den ena parten inte skrivit på bodelningsavtalet är inte avtalet bindande. Det innebär även att det inte heller går att ändra eller häva avtalet utan båda partes samtycke.


Ogiltigförklaring av ett bodelningsavtal

Huvudregeln är att avtal ska hållas, men det finns undantag. Det är möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal med stöd av avtalrättens regler (AvtL). Exempelvis genom svek (30 § AvtL), i strid mot tro och heder (33 § AvtL) eller att avtalet är oskäligt (generalklausulen, 36 § AvtL). Detta kan göras genom en process i domstol, 19 kap. 9 § 2 st. Regeringsformen). Huvudregeln är då att för att ett avtal ska ogitligförklaras behöver talan om det väckas i domstol.

Sammanfattningvis innebär det att ett bodelningsavtal är bindande, sålänge det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet.


Bodelningsförättare

Med stöd av den information som tilldelats,  är jag osäker på om det faktiskt förättats ett giltigt bodelningsavtal. Om det är så att ett giltigt bodelningsavtal inte upprättats finns det fortfarande möjlighet att reda ut vad som ska ingå i en bodelning. Då hade jag rekomenderat att ni gör detta genom en bodelningsförrättare som förättar en bodelning (17 kap. 1 § ÄktB). Där kommer en bodelning göras genom att båda makar uppger sina tillgång och skulder (17 kap. 5 § ÄktB).Rekomendation

Som ovan nämnt är ett bodelningsavtal bindande om båda parterna är överens och har skrivit på handlingen (formkrav). Därefter är avtalet bindande, såvida inte båda parterna kommer överens om en ändring eller att avtalet är ogitligt och ska hävas.

Jag rekommenderar dock att ni först ska försöka komma överens om en lösning, detta för att det kan medfölja stora kostander för att bedriva en hävningsprocess av avtalet.Avslutande ord 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har givit dig en en upplysning och att min hantering av ditt ärende varit utförligt och tillfredställande. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Med vänliga hälsningar,

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000