Hur länge måste vi försörja vår son?

2021-09-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har en styvson som fyller 19 år när han tar studenten. Han bor på heltid hos sin far och mig. Jag undrar när vi inte behöver försörja honom längre? Jag förstår att om man fyllt 18 och är klar med sitt gymnasium så är man vuxen och ska klara sig själv. Men måste vi betala något om han ska gå på universitetet och är 19 år då han börjar? Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om föräldrars underhållningsplikt finns i Föräldrabalkens (FB) 7:e kapitel.I 7 kap 1 § 2 st FB går att utläsa att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år eller då barnet är 21 år under förutsättning att barnet studerat under denna tid. Den skolgång som åsyftas är studier i grundskolan, gymnasieskola och viss annan jämförlig grundutbildning. Studier på universitetet räknas inte in här.SammanfattningNi som föräldrar har alltså en plikt att försörja er son tills han tagit studenten, även om han är över 18 då det sker. Det finns inget lagstadgat tvång att ni måste försörja honom efter denna tidpunkt, då han studerar på universitetet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn

2021-09-02 i Underhåll
FRÅGA |Jag undrar om en förälder måste betala underhåll för en 17åring som inte går I skolan, och dessutom fått barn själv. Och vem ska betala för hennes och barnets levnadskostnader, hyra, mat etc. Tack på förhand
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du är ensam vårdnadshavare till din dotter, alternativt att hennes pappa inte är med i bilden och/eller att din dotter inte får underhållsbidrag från honom. I och med att du anger att hon har hyra att betala utgår jag också från att hon och hennes barn inte längre bor hos dig. Vilken lag blir relevant i ditt fall?Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i föräldrabalken. Just föräldrars försörjningsplikt (underhållsskyldighet) regleras i 7 kap. Vilken underhållsskyldighet har du gentemot din dotter?Du som förälder är underhållsskyldig tills ditt barn fyllt 18 år, oavsett om din dotter går i skolan eller ej. Som parentes kan jag tillägga att om hon skulle börja i grund- eller gymnasieskola igen inom snar framtid, skulle underhållsskyldigheten vara även efter att hon fyllt 18, men som längst fram till det att hon fyllt 21 (7 kap 1 § andra stycket FB). Du som förälder svarar för hennes grundläggande försörjning. Hade hon bott hemma hade det inneburit att det uppfylls genom att du betalat för mat, kläder, boende o.s.v. I och med att hon flyttat ut, och du därmed inte varaktigt (permanent eller under längre tid) bor med henne uppfyller du istället underhållsplikten genom att betala underhållsbidrag. Du och din dotter får själva komma överens om hur stort bidraget ska vara (7 kap. 2 § FB). Är du underhållsskyldig gentemot ditt barnbarn?Det korta svaret är nej. Underhållsskyldigheten till ditt barnbarn ligger hos ett hens föräldrar, det vill säga din dotter. Din dotter kan dock ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten för att kunna betala för sina levnadskostnader.Råd utöver ovanståendeOm du och din dotter inte själva vill eller kan komma överens om en summa för underhållsbidraget så har försäkringskassan ett verktyg som kan hjälpa er räkna ut vad som är lämpligt, du hittar det här.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare vi kan hjälpa dig med, eller om det fortfarande finns något du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

2021-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min dotter på 17 år bor heltid hos mig (mamma) hon får underhåll från sin pappa. Men ska hon gå skola på annan ort vilket innebär en hyra på lägenhet och busskort. Det anser hennes pappa att underhållet ska räcka till. Det hör är ju något utöver underhållet kan jag tycka. Hur ska jag tänka, ska jag betala allt förutom det pappan ger i underhåll?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om din dotters underhållsbidrag från hennes far kan utökas då hon har nytillkomna kostnader för busskort och andra boendekostnader än tidigare. Reglerna om underhåll finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB. Jag kommer inledningsvis få igenom hur skyldigheten att betala underhållsbidrag kan förändras då barnet flyttar hemifrån, sedan kommer jag gå igenom hur underhållsbidraget beräknas.UnderhållFöräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Det är det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses. Ju större behov ett barn har, desto högre underhåll (7 kap. 1 § FB). Om båda föräldrarna inte bor tillsammans med barnet ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. (7 kap. 2 § FB).Jag förstår din fråga som att din dotter tidigare har bor hos dig men nu ska flytta hemifrån. Om du har ensam vårdnad över din dotter ska barnets far fortsatt betala underhållsbidrag även om hon inte bor hemma hos dig längre (7 kap. 2 § FB). Om ni däremot har gemensam vårdnad över er dotter är situationen annorlunda. Underhållsskyldigheten kommer i så fall fortfarande kvarstå för både dig och din man, föräldrar är alltid skyldiga för sina barns underhåll, men faderns skyldighet att fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag kommer då upphöra.Skulle det vara så att barnets far inte är skyldig att betala underhållsbidrag längre då barnet flyttar och då underlåter att uppfylla sin underhållsskyldighet finns dock möjlighet för en domstol att ålägga fadern att betala underhållsbidrag till din dotter även om hon inte bor hemma (7 kap. 6 § FB).Barnets behovBeräkningen ska som ovant nämnt utgå från barnets behov. Hänsyn bör tas till särskilda kostnader som det enskilda barnet kan ha, såsom kostnader för barntillsyn eller kostnader pga. sjukdom eller allergier. Barnets behov beräknas av socialstyrelsen på grundval om uppgifter från konsumentverket som har tagit fram schabloner över ett barns behov. Du skriver att din dotter är 17 år gammal. I så fall ska barnets behov anses vara 95 % av aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är år 2021 47 600 kr, 95 % av detta är 45 220 kr. Detta är alltså barnets behov per år.Från barnets behov avräknas sedan barnbidrag som utgår enligt socialförsäkringsbalken. Barnbidraget är 1250 kr i månaden. Detta avräknas enligt följande: (45 220 /12) – 1250 = ca 2518 kr. Utifrån barnets behov ska även eventuellt flerbarnstillägg som utgår räknas av.Föräldrarnas samlade ekonomiska förmågaBeräkningen av underhåll utgår även efter föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Föräldrarnas överskott räknas ut enligt följande: Inkomst – skatt – boendekostnad – levnadskostnad = överskott. Denna beräkning görs för vardera föräldern. Vid beräkningen av förälderns överskott får förbehåll göras för förälderns eget underhåll. (7 kap. 3 § FB).Boendekostnaden: Om föräldern delar bostad med någon får förbehåll göras för halva bostadskostnaden. Barns boendekostnad ingår i förälderns boendekostnad.Levnadskostnaden: Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp (7 kap. 3 § andra stycket FB), det vill säga prisbasbeloppet. Man räknar här med att levnadskostnaden är 10 % av prisbasbeloppet/månad. År 2021 blir detta alltså 4760 kr i levnadskostnad.Ditt fallBarnets far betalar här redan visst underhåll för sin dotter. Huruvida fadern anser att det befintliga underhållet ska räcka till busskort och boendekostnad eller ej saknar betydelse. Avgörande är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Busskort och boendekostnad är en sådana kostnader som kan inräknas i barnets behov och här har alltså barnets behov blivit större. En möjlighet skulle därför eventuellt finnas att få ett utökat underhållsbidrag i enlighet med det utökade behovet. Avgörande för detta är dock att föräldrarnas ekonomiska förmåga kan täcka det ökade behovet samt hur stort underhållsbidraget är idag och vad det går till. Jag kan tyvärr inte göra någon uträkning av föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga i ditt fall utan närmare information om er lönesituation och boendeutgifter. Jag hoppas dock att du med hjälp av formlerna och informationen ovan själv kan göra en beräkning och se om det finns förutsättningar för ett utökat underhållsbidrag från din dotters far, för det fall att hans skyldighet att betala underhållsbidrag för din dotter fortsatt kvarstår efter hennes flytt!Med vänlig hälsning

Kostnader vid gemensam vårdnad

2021-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag & barnens pappa är skilda & barnen bor varannan vecka.Barnen är skrivna hos mig då deras pappa bor i en annan kommun, så faktura för fritids skickas till mig.Det är även jag som betalar deras försäkring, mobilabonnemang & månadspeng.Nu vägrar deras pappa stå för dessa kostnader & kräver att halva barnbidraget går till honom.Vi har tidigare kommit överens om att veckopeng ska delas på & övriga utgifter som fritids, försäkring & mobil ser jag som självklart att vi som vårdnadshavare delar på, men det verkar inte han tycka.Har jag någon rätt att kräva dessa pengar av honom?
Yodit Eshete |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då barnen bor hos er varannan vecka utgår jag ifrån att ni har gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad ansvarar båda föräldrarna gemensamt för barnets kostnader. Fördelningen av kostnader regleras i 7 kap. 1 § föräldrabalken. Det stadgas där att kostnaderna för barnets underhåll ska fördelas mellan föräldrarna utefter deras ekonomiska förmåga. Tjänar du exempelvis mer än barnens pappa kan du behöva stå för fler kostnader. Utan att veta era ekonomiska förhållanden kan jag inte säga att du har rätt att kräva pengarna av honom. Det är dock barnets vårdnadshavare som ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och att barnens behov blir tillgodosedda. Detta framgår av 6 kap. 2 § andra stycket FB. Anser du att han brister i sin skyldighet att försörja barnen i större utsträckning så är en möjlighet att söka att få ensam vårdnad, 6 kap. 5 § FB. Skulle barnen varaktigt bo hos dig eller att enbart du har vårdnaden så är barnens pappa vara skyldig att betala underhållsbidrag men då barnen bor med barnets pappa varannan vecka så är detta inte aktuellt, 7 kap. 2 § FB.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Föräldrars underhållsskyldighet

2021-09-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Har en 18 årig son som går sista året på gymnasiet. Relaterad till att vi inte kommer överens vill han flytta ut. Har vänd sig till socialen som utlovat honom lägenhet och boende.Nu undrar jag om jag, som ensamstående förälder är skyldig till att betala för hans lägenhet och försörjning när han inte längre bor med mig.Bästa hälsningar
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSvaret på din fråga är reglerad i föräldrabalken (FB). Föräldrars underhållsskyldighetSom huvudregel har en förälder en underhållsskyldighet för sitt barn fram till dess barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket första meningen FB). Det finns emellertid undantag från detta. Om barnet har fyllt 18 år och fortfarande går i skolan gäller alltjämt en förälders underhållsskyldighet, dock längst intill barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § andra stycket andra meningen FB). Underhållsskyldigheten bestäms efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och förälders ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Med andra ord är utsträckningen av en förälders underhållsskyldighet olika från fall till fall. Vad gäller i ditt fall? Eftersom ditt barn fortfarande går i gymnasiet och är yngre än 21 år har du en underhållsskyldighet gentemot ditt barn. Denna underhållsskyldighet bestäms som sagt utifrån ditt barns behov och dina ekonomiska förutsättningar. Underhållsskyldigheten fortsätter att gälla trots att ditt barn har flyttat hemifrån. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?

2021-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter går sista året på gymnasiet.Hon har valt att flytta hem till sin syster.Min dotter har förlängt underhållstöd och csn plus att hon jobbar extra på en resturang. Hon har cirka 5-6000 kr i månaden att köpa kläder nöjen snus för.Hur mycket ska jag betala i mat där hon befinner sig nuTack så mycketSer fram emot svar
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglering om föräldrars underhållsskyldighet för deras barn hittar vi i föräldrabalken (FB). Som du säkert vet är du skyldig att svara för din dotters underhåll fram tills det att hon avslutat sin gymnasieutbildning (7 kap. 1 § 2st. FB). Det underhåll som du som förälder är skyldig att stå för bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När underhållsskyldighet bestäms ska man också ta hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner (7 kap. 1 § 1st. FB). Det står alltså inte uttryckligen vilken summa underhållsskyldigheten ligger på, utan det beräknas från fall till fall. Vill du se några exempel på uppskattningar av vad barn i genomsnitt kostar kan du söka dig till Konsumentverkets hemsida. På Försäkringskassans hemsida finns också ett formulär som kan användas vid beräkning av underhållsbidrag. Jag beklagar att jag inte kunde ge ett konkret svar på din fråga, men hoppas ändå att jag kunde bidra med någon klarhet i ämnet! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas underhållsbidrag?

2021-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag har 2 bonusbarn, 15 och 13 år. 15-åringen bor på heltid hos mig och sin pappa sedan 2 år tillbaka, 13-åringen bor 50/50 hos oss resp sin biol.mamma. Jag och min man har dessutom 3 gemensamma barn (9,7,4). Bonusbarnens biologiska mamma har hela tiden haft 50% av barnbidraget till båda sina barn och inte betalat ngt underhållsbidrag för den äldsta dottern, för vi har inte orkat ta tag i denna fråga/konflikt , och det har sagts mellan raderna att vi har ju två inkomster osv. Jag har nu tröttnat på att vara den som ekonomiskt kompenserar för det som biomamman inte betalar. Planen är att börja med att begära hela barnbidraget, men jag skulle även vilja vet vad som vore rimligt att kräva i underhållsbidrag.Jag förstår att det är de biologiska föräldrarnas nettoinkomst (biomamma: ca 35 000, pappa ca 15 000) och barnets ålder som standardmässigt räknas in. Hur räknas min(bonusmammnas) inkomst in( ca 35 000) och det faktum att vi har fler barn boende hos oss? Jag har försökt göra en beräkning på FK's hemsida i deras kalkylator, men får inte riktigt rätt på det. MVH bonusmamman
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur man beräknar underhållsbidrag för ditt bonusbarn som bor på heltid hos sin far. Reglerna om underhåll för barn finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.UnderhållFöräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Det är det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses. Ju större behov ett barn har, desto högre underhåll (7 kap. 1 § FB).Om båda föräldrarna inte bor tillsammans med barnet ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Skyldigheten att betala underhållsbidrag påverkas inte av om föräldern har del i vårdnadsansvaret eller inte, avgörande är om barnet bor varaktigt med den andra föräldern (7 kap. 2 § FB).Barnets behovBeräkningen ska som ovant nämnt utgå från barnets behov. Hänsyn bör tas till särskilda kostnader som det enskilda barnet kan ha, såsom kostnader för barntillsyn eller kostnader pga. sjukdom eller allergier. Barnets behov beräknas av socialstyrelsen på grundval om uppgifter från konsumentverket som har tagit fram schabloner över ett barns behov. Du skriver att barnet här är 15 år gammal. I så fall ska barnets behov anses vara 95 % av aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är år 2021 47 600 kr, 95 % av detta är 45 220 kr. Detta är alltså barnets behov per år.Från barnets behov avräknas sedan barnbidrag som utgår enligt socialförsäkringsbalken. Barnbidraget är 1250 kr i månaden. Detta avräknas enligt följande: (45 220 /12) – 1250 = ca 2518 kr. Från barnets behov ska även eventuellt flerbarnstillägg som utgår räknas av (dividerat på antal barn). Att ni har flera barn kan alltså påverka hur stort flerbarnstillägget blir och således hur stor summa som ska dras av från barnets behov.Föräldrarnas samlade ekonomiska förmågaBeräkningen av underhåll utgår även efter föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Föräldrarnas överskott räknas ut enligt följande: Inkomst – skatt – boendekostnad – levnadskostnad = överskott. Denna beräkning görs för vardera föräldern. Din inkomst som bonusförälder tas alltså inte med i beräkningen av underhållsbidraget. Däremot kan det påverka hur stor kostnad för faderns boende som ska räknas med (se nedan). Vid beräkningen av förälderns överskott får förbehåll göras för förälderns eget underhåll. (7 kap. 3 § FB). Boendekostnaden: Om föräldern delar bostad med någon får förbehåll göras för halva bostadskostnaden. Barns boendekostnad ingår i förälderns boendekostnad.Levnadskostnaden: Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp (7 kap. 3 § andra stycket FB), det vill säga prisbasbeloppet. Man räknar här med att levnadskostnaden är 10 % av prisbasbeloppet/månad. År 2021 blir detta alltså 4760 kr i levnadskostnad.BeräkningenFör att kunna beräkna underhållet måste man först ha beräknat barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Metoden för beräkningen innebär att barnets behov av underhåll fördelas mellan föräldrarna i förhållande till vars och ens överskott. Underhållet beräknas enligt följande formel:Underhållsbidraget = Barnets behov x (Bidragspliktigs förälders överskott / Föräldrarnas sammanlagda överskott)Ditt fallDå jag inte känner till boendekostnaderna för varken barnets far eller mor eller om barnet i fråga har några särskilda kostnader som kan påverka storleken av barnets behov kan jag dessvärre inte beräkna räkna ut vad underhållet skulle bli. Jag hoppas dock att du med hjälp av ovan nämna formler och information har fått lite vägledning så du kan göra uträkningen på egen hand!Med vänlig hälsning

Måste jag betala underhåll till barnet?

2021-08-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag träffade en tjej kort tid (en månad), vi är inte sambo eller gift heller. Hon är gravid och hon vill behålla barnet men jag vill inte. Måste jag i alla fall betala underhåll för barnet? Hon har gjort två aborter tidigare det beror på samma orsakar ( Dåliga relationer) men nu vill hon gå vidare. Vad får jag göra?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap föräldrabalken (FB) samt i 17-19 kap socialförsäkringsbalken (SFB))Föräldrar ska, var och en efter sin förmåga, svara för barnets underhåll till dess barnet fyller 18 år. (7 kap 1 § 1 st FB). Om barnet fortfarande går i gymnasiet efter 18 års ålder är föräldrarna som längst underhållsskyldiga till dess barnet fyller 21 år (7 kap 1 § 2 st FB).Är det så att barnet kommer bo mer eller endast hos mamman kommer du alltså att bli skyldig att betala underhållsbidrag (7 kap 2 § FB). Underhållsbidragets storlek kan fastställas genom avtal, eller om ni inte kommer överens, genom dom (7 kap 2 § 2 st FB). I det fall det inte fungerar att fullgöra underhållsskyldigheten på nämnda sättet kan du uppfylla din underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan (7 kap 2a § FB). Underhållsstödet är ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern. HÄR kan du läsa mer om underhållsstöd och HÄR om underhållsbidrag.För att sammanfatta det så kommer du bli underhållsskyldig om det är fastställt att du är far till barnet och barnet inte bor hos dig. Du kan alltså inte undkomma att behöva betala underhåll även fast du inte vill att mamman ska behålla barnet. Är du konstaterad fader spelar inte din åsikt om att behålla barnet någon roll när det ska bestämmas om du är underhållsskyldig. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,