Underhållsstöd när man inte får underhållsbidrag

2021-04-21 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har ensam vårdnad om min son men har ändå rätt till underhåll från hans pappa. Hans pappa är arbetslös och jag har inte fått underhåll sedan augusti 2019. Hur ska jag göra? För det är ju pengar jag har rätt till. Vår son är född 2004.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Medan underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när du inte lever tillsammans med barnets andra förälder och hen inte betalar underhållsbidrag.Du kan alltså få pnegar till underhåll av barnet i form av underhållsstöd när en bidragsskyldig förälder inte betalar ut underhållsbidrag. För att få underhållsstöd måste man göra en ansökan hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om det och göra din ansökan här.Underhållsstöd fungerar alltså som en suppleant till underhållsbidrag. Den bidragsskyldige föräldern – i ditt fal, barnets pappa – kommer då att bli betalningsskyldig gentemot Försäkringskassan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Underhållsskyldig till sambons barn?

2021-04-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej! En fråga om underhåll. Jag är sambo med en man som har två barn. Min sambo har pga sitt tidigare äktenskap skuldsanering. Vi har inga gemensamma barn, är inte gifta & inte förlovade. Har bott tillsammans i snart 6år. Barnen bor hos oss varannan helg + några extra dagar i månaden. Deras mamma får därför underhåll. Försäkringskassan har tidigare gett min sambo anstånd på underhållet då han lever på existensminimum pga skuldsaneringen. Han har även varit arbetslös under 1år med ca 8-10k i A-kassa. Nu har FK beslutat att han inte längre skall få anstånd då min inkomst på 19k gör att vi enligt FK gemensamt har råd att betala underhåll. De har endast räknat min inkomst, inte mina utgifter. Enligt det jag själv kunnat läsa mig till är jag som sambo inte skyldig att betala underhåll så länge vi inte är gifta eller har gemensamma barn? Därför ska inte min lön finnas med i beräkningen? Eller har jag missuppfattat situationen? Vi lever från månad till månad, drömmer om hus & ett liv efter skuldsaneringen. Men nya beslutet krossar våra drömmar & vi går nu back varje månad till följd av detta.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll till barn finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Vem är underhållsskyldig till barn?Det är föräldrar som är underhållsskyldiga till sina barn, du som är sambo med en förälder är alltså som huvudregel inte underhållsskyldig till dennes barn. Underhållets storlek bestäms med hänsyn till barnets behov av underhåll och föräldrarnas ekonomiska förmåga att betala (7 kap. 1 § FB). Det är den förälder som inte bor tillsammans med barnet som ska betala underhållet (7 kap. 2 § FB). Precis som du skriver kan man som sambo i vissa fall bli underhållsskyldig till sin partners barn, så är fallet om man har gemensamma barn (7 kap. 5 § FB). Eftersom ni inte har gemensamma barn är du inte underhållsskyldig.Sambos gemensamma hushållI Sambolagens 1 § beskrivs ett samboförhållande som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Gemensamt hushåll kan beskrivas så att samborna delar på sysslor och utgifter som förekommer i hemmet. Det är inte ett krav att sambor ska ha t.ex. ett gemensamt bankkonto men det ska åtminstone finnas något form av ekonomiskt samarbete. Utan att veta bakgrunden till Försäkringskassans beslut, kan jag anta att de har tagit din inkomst i beaktning eftersom ni är sambos och därför förväntas ha ett gemensamt hushåll och dela på kostnader. Däremot ska inte din inkomst räknas med vid beräkningen av underhållets storlek, eftersom du inte är underhållsskyldig.SammanfattningEftersom du och din sambo inte har gemensamma barn är du inte underhållsskyldig i förhållande till hans barn. Orsaken till varför Försäkringskassan anser att han har råd att betala underhållet kan vara för att ni är sambos och har ett gemensamt hushåll. Jag skulle rekommendera att ni hör av er till Försäkringskassan och ber om en förklaring till beslutet. Oavsett ska din inkomst inte tas med i beräkningen av underhållets storlek då du inte är skyldig att betala underhållet.

Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

2021-04-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min sambo gjorde en tjej gravid långt innan vi träffades. Han har aldrig träffat detta barn och önskade ej detta barn men hon behöll det.Han är ju fader till barnet och nu är barnet 6år gammalt , hon och hennes pojkvän vill att hennes pojkvän ska adoptera barnet , vilket är en ganska rimlig väg att gå då min sambo aldrig träffat barnet och barnet kallar hennes pojkvän för sin pappa då han har varit fadersfigur åt barnet i 6 års tid. Min sambo har under dessa 6år betalt underhåll för barnet , men nu när dom äntligen valt att adoptera barnet så har ju inte min sambo någon skyldighet till detta längre. Finns det någon möjlighet för min sambo att få tillbaka underhållspengarna han har betalt för detta barn? Då dom under dessa år levt som familj och nu väljer att gå denna väg.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sitt barn. Det är föräldrarna som ansvarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Denna underhållsskyldighet kvarstår till att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Förälder som inte bor med sitt barn har även underhållsskyldighet (7 kap. 2 § FB). I ditt fall har din sambo troligtvis uppfyllt sin underhållsskyldighet gentemot sitt barn eftersom du nämner att han har betalat underhåll. Om adoptionen genomförs kommer barnet inte i fortsättningen att betraktas som din sambos barn. Genom adoptionen klipps alla rättsliga band mellan den biologiska föräldern och barnet. Adoptivföräldern blir istället barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 § FB). Därmed har din sambo inte längre en underhållsskyldighet utan denna skyldighet övergår till adoptivföräldern. Slutligen så kan dock inte din sambo få det utbetalda underhållet tillbaka men har ingen skyldighet efter adoptionen att fortsätta att betala underhåll för barnet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

barns inkomster påverkan underhållsstöd

2021-03-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag undrar en sak jag har ett barn som precis fyllt 17 år i november han studerar på gymnasiet om han skulle jobba på lov hur mycket får han tjäna på ett år så inte underhållstödet blir drabbat? Mvh
Oscar |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om ditt barns inkomster kan komma att påverka dennes underhållsstöd. Jag kommer använda mig av Föräldrabalken (FB) i mitt svar på frågan. Siffrorna kring prsibasbeloppet är från 2021 ska anmärkas! Vad säger lagen 7 kap Föräldrabalken (FB). I 1 § FB går det att läsa att vid bestämmandet av underhållsskyldigheten så ska man ta hänsyn till barnets egna inkomster. Detta innebär alltså att beroende på om barn tjänar pengar, så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar under den tiden. Med detta menar jag naturligtvis inte att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör så fort barn tjänar pengar, men i den mån barn till exempel arbetar och tjänar pengar, eller får avkastning på egendom så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar i motsvarande mån.Utifrån ett schablonbelopp beräknas ett 17 år gammalt barns behov vara 95% av prisbasbeloppet. Årskostnaden räknas således ut genom formeln 47.600 kr x 0.95 = 45 220 kr per år. Vilket innebär ca 3.768 kr / månad. Avdrag för barnbidrag för göras med 1250 kr. barnet har då ett behov motsvarande 2518 kr i månaden. Man kommer även väga in barnets inkomster, om dessa är stora och väsentligt minskar barnets ekonomiska behov. Vad innebär för ditt barn - utan att veta hur stora ditt barns inkomster är, så kan det sägas att ett barns inkomster påverkar underhållsstöd enligt 7 kap 1 § FB, vilket medför att storleken på inkomsterna kan påverka barnbidraget i fråga.Hoppas att det var svar på din fråga!

Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?

2021-04-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Vid delad vårdnad av barnen, vad gäller ekonomiskt.Har den ena föräldern rätt att köpa saker utan att diskutera med den andre föräldern först och sen komma och kräva pengar för inköpet?Tack på förhand!
Joanna Guardado |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom kort om underhållsskyldighet och därefter besvara lite om din aktuella situation. Vad innebär underhållsskyldighet? Vid delad vårdnad ska föräldrarna gemensamt svara för underhåll till barnet, se 7 kap 1§ Föräldrabalken (FB). I första hand är det barnets grundläggande försörjning som skall tillgodoses. Underhållsskyldigheten fullföljs då vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera.Vad händer när barnet bor stadigvarande hos den andra föräldern?Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Om man inte kan komma överens om summan på underhållsbidraget kan det fastställas genom dom eller avtal, se 7 kap 2§ FB. Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Kan den andra föräldern kräva pengar för inköp som ej godkänts av dig innan?Då barnen har sitt stadigvarande boende hos den andra föräldern är du skyldig att betala underhållsbidrag. Detta kan som nämnt fastställas i dom eller avtal. Huruvida du behöver betala för något som den andra parten köpt utan godkännande beror på. Det beror helt på vad det är som inhandlats och huruvida du betalar underhållsbidrag eller ej. Underhållsbidraget är en fast summa som betalas och den andra har egentligen ej rätt till mer än det och det bidraget ska som nämnt täcka sådant som tillhör barnets grundläggande försörjning. Rent praktiskt spelar det alltså ingen roll huruvida båda föräldrarna hunnit godkänna köpet eller inte utan handlar snarare om vad det är som köpts och hur väsentligt det är för att uppfylla underhållsskyldigheten gentemot barnen. I praktiken kan det dock anses rimligt att vara överens innan köp gjorts för att säkerhetsställa att det är ett något som barnet behöver samt ett pris som passar båda parternas ekonomiska situation. Då jag ej har all information om ditt ärende rekommenderar jag dig att vända dig till en av våra jurister om hur ni kan lösa frågor om barnets försörjning. Där kan du få rådgivning som är mer anpassat för ditt ärende. Du kan komma i kontakt med dem här.Vänligen,

Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?

2021-04-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min f.d. separerade för andra gången nu, denna gång med investeringar i husköp. För att banken skulle gå med på att min f.d. tog över huslånen fick jag skriva under ett avtal om underhållsbidrag där summan överskrider det "lagliga"/nominella underhållsbidraget för tre barn med ca 40%.I avtalet står "...betalas ut så länge barnen bor kvar i huset på [adress]. När ett av barnen flyttar hemifrån kvarstår samma belopp eftersom barnen som bor kvar hemma blir äldre och då också kostar mer. Underhållsbidraget justeras fr.o.m. när två av de tre barnen flyttat hemifrån och vidare när alla tre barn flyttat hemifrån."Jag känner att det här avtalet skulle kunna löpa på hur länge som helst. Redan nu är det äldsta barnet 21, tjänar pengar på lite ströjobb, men bor fortfarande hemma. Är avtalet verkligen rimligt och har jag någon rättighet att ifrågasätta det jag skrivit under, nu tre år sedan?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Bestämmelser om en förälders underhållsskyldighet återfinns i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldighet En förälder är underhållsskyldig för sitt barn till dess att barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet då fortfarande utbildar sig på gymnasial eller annan jämförlig grundnivå (7 kap. 1 § FB). Om barnet bor hos den ena föräldern varaktigt så ska den andre föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket FB). Ett sådant underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller, som i ditt fall, genom avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det är föräldrarna själva som kommer överens om vilken summa underhållet ska vara, men tanken är att det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Jämka eller ändra ett avtal om underhållsskyldighet? Ett avtal om underhåll kan jämkas av domstol om omständigheterna föranleder det, eller om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt (7 kap. 10 § första och andra stycket FB). I ditt fall anger du att beloppet som ni har avtalat om är avsevärt mycket högre än det "normala", vilket kan vara en omständighet som gör det oskäligt. Vidare kan en annan förutsättning som gör att avtalet bör jämkas vara att bidrag nu utgår till en 21-åring (som du därmed inte enligt lag är skyldig att underhålla), som dessutom tjänar egna pengar. Bidraget behövs därmed inte för att tillförsäkra denne boende, mat och fritidsintressen. Något annat som du kan åberopa för att fastställa att avtalet inte ska löpa "hur länge som helst" är att avsikten vid avtalets ingående var att det endast skulle gälla under en begränsad tid. Jag tolkar din fråga som att det enda slutdatum som finns i avtalet är den dag då alla barn har flyttat hemifrån. I teorin skulle därför avtalet kunna löpa under barnens hela livstid, vilket förmodligen inte var syftet när avtalet slöts. Genom att tolka avtalet i ljuset av dess ändamål kan man därför åstadkomma en ändring så att det bara ska utgå underhåll medan barnen faktiskt är "barn" (underåriga). Hur gör man?En talan om underhåll får väckas vid domstolen i den ort där svaranden har sin hemvist (7 kap. 12 § FB). Med andra ord kan du väcka talan i den ort där din före detta och barnen bor.Är avtalet/ summan rimlig? Att du ska betala underhållsbidrag även fast barnen får egen inkomst kan betraktas som mindre rimligt, särskilt om det är fråga om stora belopp. Huruvida beloppet i sig är rimligt är svårt för mig att avgöra utan närmare omständigheter. Försäkringskassan, och även vissa kommuner, kan hjälpa till att göra sådana bedömningar. Sammanfattning och rådEn förälder är underhållsskyldig för sina barn tills att de är 18 år, eller 21 år om de fortsatt går en utbildning på grundnivå. Det går att jämka ett avtal om underhållsbidrag vid domstol om förutsättningarna ändras eller om det föreligger någon omständighet som gör det oskäligt. Att avtalet löper på utan någon egentlig sluttid, att det utgår till barn över 21 år samt att beloppet är väldigt mycket högre än det "normala" är omständigheter som tyder på att jämkning är möjligt. Det är dock svårt för mig att göra en närmare bedömning utan att veta de exakta omständigheterna. Mitt råd till dig om du vill åstadkomma en förändring av avtalet är därför först att försöka komma överens med din före detta om hur avtalet ska ändras. Detta kommer att bespara er både tid och pengar. Är en frivillig överenskommelse inte möjlig så är min rekommendation till dig att du istället väcker talan i domstol om saken. Skulle du behöva mer hjälp i ärendet så kan jag varmt rekommendera dig att ta hjälp av en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller i övrigt har frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Begära underhållsbidrag retroaktivt från den andre föräldern

2021-03-31 i Underhåll
FRÅGA |HejMin före detta sambo sedan 22 år sade i Januari 2020 att hon ej hade råd betala för barnen som bodde hos mig på heltid efter vår separation. Hon flyttade hem till sina föräldrar en kortare period.Det gäller 3 månader för 2 barn som då var 15 & 17 år gamlaHar hört man kan kräva retroaktivt 3 år tillbaka i underhållsstöd. Stämmer detta ? / Vänligen, 2 barns far söder om söder
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln i 7 kap 2 § föräldrabalken ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet betala underhållsbidrag. Detta kan antingen ske genom dom eller avtal, det går alltså bra att föräldrarna avtalar om bidraget ifall det passar dem bäst. Kan de inte komma överens går det dock som sagt att stämma den andre föräldern och få en dom på det istället. Bidragets storlek avgörs bland annat då av förälderns inkomst, bostadskostnader och barnets ålder (7 kap 1 § FB).Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Som huvudregel ska detta bidrag medges fullt ut, den underhållsskyldige ska alltså betala hela den sammanlagda kostnaden. Detta gäller dock bara om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige sett till dennes ekonomiska förhållanden och betalningsmöjlighet. Även om den underhållsskyldige har haft möjlighet att betala löpande under hela perioden kan det fortfarande ses som oskäligt att behöva betala allt som en klumpsumma vid ett tillfälle.Sammanfattningsvis kan du begära underhållsstöd retroaktivt från modern, dock max tre år bakåt i tiden (vilket inte är aktuellt i ditt fall ändå). Du kan antingen göra detta genom avtal med henne eller genom att stämma henne i domstol. Som huvudregel ska hon betala lika mycket som om hon hade betalat löpande och månadsvis under hela året. Detta kan dock leda till en stor klumpsumma vilket kan anses vara oskäligt för henne, beroende på hennes ekonomiska situation.Med vänlig hälsning,

Är det rätt att ena föräldern betalar mer fast barnen bor växelvis?

2021-03-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej min man och barnens mamma har gemensam vårdnad, barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnens mamma har båda barnbidragen och kräver att min man skall betala alla fritidsaktiviteter såsom ridning, sång etc, även busskort mm. Hon har också ställt om fakturor till honom som är relaterade till barnen. De har ungefär samma inkomst. Min fråga är om detta verkligen är ok? Utifrån min horisont så bör barnbidragen delas dem emellan och sedan att de delar på övriga kostnader som de är överens om. Vad har min man för ekonomiska rättigheter här? Tacksam för svar! Mvh U
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhåll och föräldrars underhållskyldighet som du frågar om regleras i föräldrabalken (FB). Allmänt om underhållsskyldighetenEtt barn har rätt till omvårdnad, en god uppfostran och trygghet enligt 6 kap. 1 § FB. Om båda föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet, ska båda se till att barnet får tillgodosett detta och ansvara för barnet. Detta står i 6 kap. 2 § FB. Om barnet är under 18 år ska vårdnadshavarna svara för underhållet för barnet (7 kap. 1 § FB). Det innefattar saker i försörjningen av barnet så som kläder, mat, aktiviteter, boende och annat. Underhållet kan variera beroende på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga.I en situation att vårdnadshavarna inte bor ihop, ska den föräldern som inte bor med barnet eller inte heller har vårdnaden om barnet uppfylla sin del av underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag. Summan ska gå till barnet och de saker som nämndes ovan, och kan fastställas antingen genom dom i tingsrätt eller avtalat mellan föräldrarna. Detta står i 7 kap. 2 § FB.Vad gäller i din situation?När barnen bor växelvis och lika mycket hos båda föräldrarna ska det normalt inte utgå något underhållsbidrag. Det är då vanligt att föräldrarna delar på barnbidraget samt kostnader gällande barnen. Ett annat vanligt alternativ är ifall den ena föräldern får hela barnbidraget men även ensam betalar för kostnader för ex. aktiviteter, idrott eller köper mer kläder till barnet. Det är upp till föräldrarna gemensamt att bestämma en sådan uppdelning. I 7 kap. 6 § FB sägs att om ena föräldern försummar sin underhållsskyldighet kan den föräldern åläggas att betala underhållsbidrag. I rättsfallet NJA 2013 s.955 diskuterades att det kan gälla situationer där barnen bor växelvis, och oftast om den ena föräldern har ett mycket större ekonomiskt betalningsutrymme än den andra. Det verkar inte som att detta skulle vara aktuell i ert fall, då det inte verkar handla om någon försummelse från någon av föräldrarna eller att det finns en stor ekonomisk skillnad. Om omständigheter föreligger likt du nämner, ser jag ingen anledning till varför han skulle betala för fler utgifter, när hon har båda barnbidragen. Exempelvis kan det annars spela stor roll ifall den ena föräldern har betydligt bättre ekonomi och inkomst än den andra. Men om föräldrarna har svårigheter att samarbeta så är det inte alltid lätt, då det många gånger är upp till föräldrarna gemensamt att bestämma om såna här saker.Vad har din man för ekonomiska rättigheter i situationen?Han kan prata med barnets mamma om att de ska dela på barnbidragen, och framföra att om han ska betala aktiviteter och andra fakturor gällande barnen så vill han också ha del av barnbidraget som är ägnat att gå till sådana saker. Alternativt att hon också ska ta del i att betala för fler aktiviteter. Om föräldrarna inte är överens och vill göra en anmälan om ändring av barnbidraget, så kan ena föräldern göra det ensamt varefter Försäkringskassan startar en utredning och sen beslutar vem/ om båda bör ha bidraget. Det går att läsa mer om det här på Försäkringskassans hemsida. Utöver detta har jag inte mer råd att ge till er. Det kan vara ett alternativ att ta till juridisk hjälp för att möjligtvis ansöka om få beslut om underhållsbidrag i tingsrätten. Men juridiska tvister är sällan det bästa för barnet, så därför rekommenderar jag att föräldrarna försöker få till en gemensam lösning för ekonomin gällande barnen. Om de valt att dela på vårdnad och boende så ska de även dela på kostnader. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering! Även om det inte är en lätt situation. Med vänliga hälsningar,