Har min dotters mamma rätt till underhållsbidrag?

2019-03-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad för min dotters. Min dotter bor vanligtvis hälften av tiden hos mig. Nu har dotterns mor mot min uttryckliga vilja tagit en betydligt större del av vårdnaden. Jag har absolut inte brustit i mitt ansvar som förälder. Jag har nyligen blivit sambo vill jag nämna i sammanhanget. Nu vill dotterns mor att jag skall betala underhållsbidrag till henne för min dotter. Har hon rätt till underhållsbidrag i ett sånt här läge? Trots att inget absolut inget annat vill jag att min dotter bor hälften av tiden hos mig.
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten för underhållsskyldigheten är att föräldrarna svarar för underhållet till deras samlade ekonomiska förmåga. Underhållet ska även beräknas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern som barnet bor hos betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. (7 kap. 1 § föräldrabalken.)Enligt 2 § ska en förälder betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidrag bestäms genom dom eller avtal. Du och din dotters mamma måste alltså komma överens om underhåll i ett avtal eller så kan du väcka talan i domstol (görs till tingsrätten i barnets hemvistkommun). Avtalet ska godkännas av socialnämnden. Domstolen kan besluta om att vårdnaden ska delas lika vilket ni kom överens om från början och att ni ska betala lika mycket i underhåll. Dock om en av er tjänar betydligt mer kan denne behöva stå för fler kostnader trots att ni delar lika på vårdnaden. (Se NJA 2013 s. 955: När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk.)Enligt RH 1993:64: Barn, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och är folkbokfört hos modern, har yrkat underhållsbidrag av sin far. Barnet har vistats hos denne i så stor omfattning att barnet ansetts ha bott varaktigt inte endast hos modern utan även hos fadern. Talan om underhållsbidrag har ogillats.Du behöver inte betala något till din dotters mamma utan domstolsbeslut. Din dotter har också rätt till att spendera lika tid hos båda sina föräldrar. Beroende på hur gammal din dotter är har hon ju äldre hon är mer rätt att bestämma var hon vill bo. Om hon vill bo mer hos en förälder är det hennes beslut. Dock ska hänsyn tas till ålder och mognad. Från och med tolv års ålder brukar barnet få ta fler egna beslut. (6 kap. 2 a § och 11 § föräldrabalken.)Om du skulle ha någon kortare uppföljande fråga är du välkommen att höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.Med vänlig hälsning

Hur mycket underhållsbidrag ska jag betala för mitt barn?

2019-03-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej, vår son bor hos sin pappa men är varannan helg hos mig (fre-sön) mer under storhelgerna, varje höstlov, varannan jul och nyår, varannan påsk, varje kristihimmelfärdsdag osv. Har 1 barn varannan vecka också och 1 barn som kommer nu i maj. Jag bor själv med mina barn när de är hos mig. Har en inkomst på ca 24000 kr före skatt inkl barnbidrag i det. Hur ska jag kunna ha råd att betala underhåll för min son som är 7 år? Min ekonomi går nästan jämnt upp +-0 ibland även -.... Sen har man ju skulder sedan innan och då blir man ju knappt av med de skulderna heller. vad kan jag göra? Hur mkt ska jag betala? jag mår jätte dåligt och känner mig som en usel förälder när man inte kan betala underhåll för sitt barn.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). Det är barnets föräldrar som ansvarar för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Det är i första hand barnets grundläggande försörjningsbehov som ska tillgodoses. Kostnaderna för barnets underhåll ska fördelas mellan föräldrarna efter var och ens förmåga. Det innebär att en förälder som tjänar mer och/eller har mindre utgifter ska stå för en större del av underhållet (7 kap. 1 § 3 stycket FB). En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag för barnet, om föräldern har gemensam vårdnad om barnet men barnet varaktigt bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § 1 stycket FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, dvs. det är möjligt för er att komma överens om ett belopp som du ska betala som underhåll för ditt barn till barnets pappa (7 kap. 2 § 2 stycket FB). Jag rekommenderar att du pratar med din sons pappa och ser om ni kan komma överens om ett underhållsbidrag som känns bra för er båda. På försäkringskassans hemsida finns en kalkylator där man kan beräkna ut en rättvis summa för underhållsbidrag. Där finns även avtal om underhållsbidrag som ni kan fylla i, eller så kommer ni överens muntligt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad har sambos för försörjningsansvar?

2019-03-10 i Underhåll
FRÅGA |Jag o min tjej har blivit sambo i hennes lägenhet där hon har 3barn sen tidigare, hon säger att hon har 19800 kr i mån o jag har cirka 20000 kr per mån o hyran är ca 9000/mån o utöver det så har vi det vanliga el, internet, mat, vars en bil o parkering, betalkanaler o min fråga är vad jag ska betala för att kunna bo som sambo med henne o barnen, för som det är nu så har jag inte en enda krona kvar efter att jag har betalat mina o dom räkningarna hon säger att hon inte har pengar till. MVH
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en massa lagar som reglerar människors liv, ensamma såsom i relation med andra. Er relation som sambos regleras utav sambolagen. Det sägs ingenting däri om underhållsskyldighet mellan sambos. Du nämner att din sambo har barn vilket betyder att föräldrabalken påverkar den relationen. I ett fall kan en sambo bli underhållsskyldig mot sin sambos barn. Det är om samborna även har ett gemensamt barn (7 kap. 5 § föräldrabalken). Du har inte nämnt att ni har några barn tillsammans vilket betyder att föräldrabalken inte heller ger dig någon underhållsskyldighet gentemot din sambo eller hennes barn. Du nämner att din sambo inte har pengar till att betala alla hennes räkningar. I socialtjänstlagen finns en rätt till ekonomiskt bistånd om man inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). "Tillgodosedda på annat sätt" har socialstyrelsen tolkat som att det kan betyda att en sambos inkomst ska räknas med (SOSFS 2013:1 (S)), alltså att behovet kan tillgodoses av en sambo. Det betyder dock inget annat än att det ekonomiska biståndet som din sambo får kan sättas ned eftersom du har en inkomst. Det innebär inte någon juridisk skyldighet för dig att hjälpa till ekonomiskt.Utefter din beskrivning av din situation hittar jag inget stöd i lag för att du skulle vara tvungen att betala någonting som din sambo står på. Räkningar som skickas till dig eftersom du har t.ex. ett abonnemang hos C More eller liknande behöver du förstås betala enligt avtalsrättsliga principer. Men inte hennes.Du nämner att du bor hos din sambo. Det finns inte heller något i lagen som ger dig en rätt att bo där. Det betyder att hon kan ställa upp krav för att du ska bo där. I de kraven kan ingå att betala vissa räkningar. Dessa kommer juridiskt ses som ett avtal. Du får bo där mot att du bidrar, ekonomiskt eller på annat sätt. Av avtalsrättsliga principer följer som sagt att du behöver följa avtalet. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon lag som ger dig en skyldighet att betala något till din sambo. Det finns dock inte heller någon juridisk rätt för dig att bo i hennes lägenhet. Därför kan hon ställa krav på dig för att du ska få bo där. Hon kan ställa som krav att betala vissa räkningar. Jag råder dig dock att diskutera detta med din sambo. Kanske har ni för mycket utgifter för vad ni har råd med. Kanske kan ni hitta något annat sätt att spara pengar. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Ska båda föräldrar betala underhåll för barn på HVB-hem?

2019-03-03 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är placerad på Hvb hem enligt LVU, paragraf 3 Att vi föräldrar , två separata hushåll ska betala varsitt underhåll ??Jag 2075kr/ mån,, sjukskriven med inkomst på 16000 Vad hennes pappa betalar vet jag ej,, Ska vi verkligen betala båda två???
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i socialtjänstlagen(SoL) och socialtjänstförordningen.Föräldrar ska betala i skälig utsträckningFöräldrar till ett barn som vårdas på ett boende av socialnämnden ska betala en skälig del av kommunens kostnader(SoL 8:1 2st). Detta belopp får maximalt uppgå till det belopp som gäller för understöd, och ska baseras på den inkomst ni föräldrar har(socialtjänstförordningen 6:2). SvarSvaret på din fråga är alltså ja, ni båda behöver betala för kostnaderna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2019-03-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Mitt barn är 19 år och går i skolan. Jag betalar underhåll enligt alla konstens regler. Men barnet har nu också ett jobb med en inkomst på runt 60.000kr i år.Ska jag fortfarande betala underhåll, som i detta fall Swishas till mamman varje månad.Mvh
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om underhållsskyldighetEnligt 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till och med dess att barnet fyller 21 år. Då ditt barn är 19 och fortfarande går i skolan är du skyldig att betala underhållsbidrag. Bidragens storlekUnderhållsskyldigheten betalas utifrån vad som anses vara skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man beaktar även barnets egna inkomster och tillgångar vid beräknandet av bidragets storlek, se 7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken. Detta utesluter dock inte att föräldrarna ändå kan ha underhållsskyldighet för att barnet ska komma upp i den standard som den är berättigat till, se prop. 1978/79:12 s 154. För att veta hur mycket du ska betala kan du använda dig av försäkringskassans verktyg som räknar ut en "rättvis summa". Denna når du via följande länk (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/).Vidare vill jag även tillägga att du ska betala bidraget direkt till barnet och inte till mamman eftersom barnet är över 18 år. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barnbidrag vid gemensam vårdnad

2019-03-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Om jag och barnens pappa har gemensam vårdnad men jag har barnen 98% av tiden. Kan han ändå kräva halva barnbidraget, som inte ska gå till barnen från hans sida? Han lägger inga pengar alls på barnen eller har dom hos han mer än stora pojken kanske 1 dag i veckan. Barnen är 6 år resp 6 månader.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni gemensam vårdnad om barn födda före den 1 mars 2014 kan ni föräldrar välja vem av er som ska få barnbidraget. Om ni inte har gjort ett aktivt val så betalas pengarna ut till mamman. Föräldrar som inte bor tillsammans, men är överens om att dela på barnbidraget, kan ansöka om det.Är barnen födda efter den 1 mars 2014 är barnbidraget fördelat på båda föräldrarna om de har gemensam vårdnad. När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas barnbidrag med hälften till vardera föräldern. Om föräldrarna vill ändra mottagare av barnbidraget måste de vända sig till Försäkringskassan. I 16 kap. 7§ Socialförsäkringsbalken (SFB) stadgas att om barnet varaktigt bor tillsammans med endast en av föräldrarna, har den föräldern efter anmälan till Försäkringskassan rätt att uppbära bidraget.Du bör därmed göra en anmälan till Försäkringskassan om att era gemensamma barn varaktigt bor hos dig. Om en sådan anmälan redan är gjord och Försäkringskassan fann att anmälan stämmer, så har inte barnens pappa rätt att kräva att han ska få ta del av bidraget. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur länge ska man betala underhållsstöd till barn?

2019-03-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej , min fråga om underhållstöd som jag betalat helt och hållet via försäkringskassan eftersom vi har inga kommunikation eller samarbete till pappa till barnet , dotter fyller 18år i denna månad och hon pluggar på gymnasiet och kommer att få student nästa år . Frågan är hur lång måste fortsätta betala underhållstöd till barnet , efter studenten min dotter kommer att plugga vidare på universitet enligt sina planering.Tack för svaret ///
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Ett barn har rätt till underhållsstöd tills dess att barnet har gått ut gymnasiet, eller om barnet inte går ut gymnasiet, fram till juni det år då barnet fyller 20 år (7 § Lag om underhållsstöd).Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Underhållsskyldighet

2019-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag betalar underhållsbidrag till mitt ex 3600:- för tre barn sedan får hon ytterligare ca 1000:- från försäkringskassan. Jag har barnen varannan helg. Mitt ex skickar med flickkläder till min son och kläder med fläckar på. Har jag ingen rätt att hon ska skicka med rätt kläder, rätt storlekar utan fläckar och pojkkläder till min femåring. Kan jag inte ställa krav? Mvh Dennis
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om vad underhållsskyldigheten gällande barn skall täcka. Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50% hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller annat. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Vad gäller kraven som du nämner skall detta täcka behovet av barnet enligt ovan. Det skall vara underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, detta inkluderar kläder och dylikt. Kriterierna är att det skall tillgodose barnet behov och vara i barnets bästa och intresse.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,