Underhåll vid delad vårdnad

2021-01-31 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min dotters pappa separerade för lite drygt 3 år sedan. Jag har inte dragit upp underhållsbidrag förrän nu. Tanken var att hon skulle bo växelvis hos oss och att vi skulle dela allt lika, vilket vi gjort.Det har dock blivit att hon successivt bott mer och mer hos mig.Mitt ex tjänar betydligt mycket mer än vad jag gör, men han vill inte uppge sin fulla inkomst (han har jour varannan månad samt bonus 2 ggr/år) när vi fyller i "hjälp verktyget" på F-kassans hemsida. Han vill inte heller betala något retroaktivt.Uträkningen vi gjorde anser jag inte är enligt verklighetens siffror samt han hävdar att han kommer att dra av ifrån det för varje dag vår dotter bor hos honom Stämmer detta? Tacksam för svar och vägledning i hur vi går vidare i dettaMed vänlig hälsning,Emelie
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag vill påpeka att jag kommer endast att utgå från den information jag blivit given i mitt svar, finns det andra omständigheter så kan slutresultatet bli ett annat.Då detta berör vårdnad av barn så kommer vi att vända oss till föräldrabalken för att få svar. Barn har rätt att erhålla underhåll från föräldrar, utifrån barnens behov och vad som är att se som skäligt, 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Vanligen skall endast underhåll utgå när enbart en av föräldrarna har vårdnad om barnen eller endast en av föräldrarna sambor tillsammans med barnen ( 7 kap 2 § FB). Dock framkommer det i NJA 2013 s 955 (ett rättsfall från Högsta domstolen) att när barnen bor växelvis mellan två föräldrar som har gemensam vårdnad av barnen så ska den person med högst ekonomisk standard betala underhåll för barnen, så att barnen kan leva på samma eller snarliknande ekonomiska/materiella nivå som den ekonomiskt starkaste föräldern. Stöd för detta återfinns i 7 kap 6 § FB.Detta innebär att om underhållet för barnet, alltså barnets försörjning, betalning av aktiviteter, försäkringar, och liknande utgifter som behövs för att garantera ett bra liv för barnet försummas av den ena föräldern, ska denna betala underhåll till barnet (i praktiken den andra föräldern), enligt NJA 2013 s 955. Detta medför att det återfinns ett lagligt krav på att barnets far ska betala sin del av underhållet utifrån er gemensamma ekonomi samt att han ska betala underhåll trots att ni har delad vårdnad. För att bevisa att han har sådan inkomst som du påstår behövs skriftlig bevisning av något slag, från arbetsgivare eller liknande.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Uträkning av underhållsbidrag

2021-01-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag och min 4-åriga sons pappa har gemensam vårdnad. Min son är hos sin pappa varannan helg. Jag får 1100 kr överfört varje månad dvs halva barnbidraget som går direkt till sonens sparkonto vilket vi kommit överens om, även min halva av barnbidraget. Resten går till halva förskoleavgiften. Hur mycket utöver det bör jag få per månad i underhåll?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Såsom jag uppfattat din fråga undrar du hur mycket du bör kunna uppbära i underhållsbidrag från din sons far när er son bor hos dig övervägande del av tiden. Jag kommer nedan att göra mitt bästa att utifrån denna tolkning av din fråga besvara den. Själva uträkningen är dock relativt komplicerad och krånglig. Jag kommer därav börja med att kort redogöra för, innan jag går in på hur man gör uträkningen i praktiken, vad jag anser du bör göra i denna aktuella situation för att komma vidare. Om du ändå är intresserad av hur man gör själva uträkningen kommer denna att finnas nedan. Kort sammanfattning av min slutsatsEftersom att jag inte har informationen som krävs för att räkna ut underhållsbidraget i detta enskilda fall kan jag tyvärr inte hjälpa dig med själva uträkningen. Jag rekommenderar dock starkt att du kontaktar en jurist eller tar hjälp av det fantastiska verktyg vilket framtagits av Försäkringskassan för att hjälpa sådana som er att lösa dessa situationer (Länk dit: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/). Den information som krävs är nämligen din och faderns inkomster samt eventuella boendekostnader. Nedan kommer jag att redogöra för hur beräkningen görs, om ni vill göra den själva eller är intresserade av hur den går till.Du har rätt att få en viss mängd i underhållsbidrag av ditt barns farEtt underhållsbidrag utges av den förälder som ett barn inte bor med för att denne förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet vilken stadgas i 7:1 FB. Detta följer av 7:2 st. 1 p. 2 FB, som stadgar att underhållsbidrag ska betalas ut när föräldrarna har gemensam vårdnad, men barnet endast varaktigt bor hos den ene föräldern. Detta bidrag betalas ut av ena föräldern till den andra föräldern direkt, och är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föräldrarnas inkomster och barns enskilda behov. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom (FB 7:2 st. 2). Uträkningen av underhållsbidragetUnderhållsbidraget är i det enskilda fallet dock relativt knepigt att räkna ut, då det inte i 7:1 FB har klargjorts någon tydlig metod för hur mycket som bör utgå i underhållsbidrag i det enskilda fallet. Det har härav vuxit fram en typ av schablonmetod som tjänar som vägledning i uträkningen av ett underhållsbidrag, vilken ser ut enl. följande:Barnets behov x Bidragspliktig förälders överskott / Föräldrarnas sammanlagda överskott = UnderhållsbidragBarnets behovBarnets behov beräknas genom att ta en viss procentandel av det gällande prisbasbeloppet för det aktuella året. Hur hög procentandelen är varierar med hänsyn till barnets ålder (65 % av PBB för barn under 5 år, 80 % av PBB för barn under 12 år, 95% av PBB för barn under 18 år). Till barnets behov läggs barnomsorgskostnaden till och barnbidrag + ev. flerbarnstillägg dras av (se SFB 14 – 16 kap).Det sammanlagda överskottet och den enskilda förälderns överskottDen sammanlagda ekonomiska förmågan (överskottet) räknas ut genom att ta båda föräldrarnas överskott tillsammans. En förälders överskott räknas ut genom att ta dennes lön (Inkomst) - Skatt - egna levnadskostnader (120 % av PBB enl. 7:3 FB) - Skälig Boendekostnad för föräldern i fråga, vilket resulterar i överskottet för den föräldern.Sammanfattning, vad gäller för dig?Eftersom att jag inte har informationen som krävs för att räkna ut underhållsbidraget i detta enskilda fall kan jag tyvärr inte hjälpa dig med själva uträkningen. Jag rekommenderar dock starkt att du härmed kontaktar en jurist eller tar hjälp av det fantastiska verktyg vilket framtagits av Försäkringskassan för att hjälpa sådana som er att lösa dessa situationer (Länk dit: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/). Ifall att det är någonting mer ni undrar över eller behöver hjälp med är det bara att kontakta oss på Lawline. Hoppas att det var ett någorlunda hjälpsamt svar!

Barnbidrag och växelvist boende

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Barnen, båda 12 år, bor växelvis varannan vecka sedan 5 år tillbaka. Mamman har ensam vårdnad. Pappa och Mamma delar på kostnader. Hon behåller hela båda barnbidragen då hon anser att Pappan tjänar bättre och därmed inte förtjänar hälften av barnbidraget. Får hon göra så? Kan ju inte vara rätt när barnen bor växelvis. Om hon inte får göra så, kan pappan begära hälften av barnbidraget retroaktivt av henne?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken), men vid växelvist boende lämnas barnbidraget med hälften till vardera flräldern efter anmälan av någon av dem (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Det är tyvärr inte möjligt att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman i dagsläget får hela barnbidraget men barnen bor växelvist mellan föräldrarna kan föräldern anmäla att den ska få del av hälften av barnbidraget, vilket föräldern har rätt till. Här finns mer information om barnbidrag och hur en anmälan ensam kan görasav dig till Försäkringskassan för att i framtiden dela på barnbidraget.

Försörjningsskyldighet för sambos barn

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Är jag försörjningsskyldig för min sambos barn sedan ett tidigare förhållande?Barnet bor varannan vecka hos oss. Mvh M
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försörjningsplikt för barn behandlas i föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap. 1 § FB har föräldrar en försörjningsplikt gentemot sina barn. Av 7 kap. 5 § FB fastslås att en styvförälder kan bli försörjningsskyldig om hen är gift med föräldern som har vårdnaden om barnet eller om hen har egna barn tillsammans med sambon. Eftersom du inte är gift med din partner så gäller denna bestämmelse endast om ni har egna barn tillsammans. Då din sambos barn är från ett tidigare förhållande har du alltså ingen försörjningsplikt. Har du ytterligare frågor är du mer än välkommen tillbaka till oss på Lawline!Allt gott,

Rätt till avdrag för underhållsbidrag

2021-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Har en fråga om underhållsstöd. Jag har betalat underhållsstöd till min dotters mamma under ett år, eftersom dottern mer eller mindre flyttade till mamma för ett år sedan. Dottern är också tillräckligt gammal för att ändra sin folkbokföringsadress själv så hon blev också skriven där då. Det har jag inga problem med, men nu har situation ändrats och jag undrar vad som gäller? Under senare tid har dottern spenderat mer och mer tid hemma hos mig igen och nu vill hon bo i min lägenhet under veckorna när hon studerar. Så min fråga är :Ska jag ändå behöva betala underhållsstöd till mamman, om dottern bor i min lägenhet säg 20 dagar i månaden och utöver det tillbringar en helg eller två hemma hos mig? Jag själv bor inte i lägenheten, men äger och betalar för den. I min värld är det självklart att jag inte ska behöva betala i det läget, men enligt försäkringskassan så kan jag behöva göra det ändå....? Jag får inte ihop den logiken, att om jag huserar dottern 80% av tiden; att jag ändå ska betala mamman underhållsstöd? Och hur får man rätsida på det gentemot försäkringskassan och mamman, när inbetalningskorten fortsätter komma?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du skickar in din fråga till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om avdrag från underhållet när ditt barn bor hos dig. Rätt att göra avdrag - Utgångspunkt för beräkning av underhållsbidrag görs utifrån förälders inkomst efter skatt. Varje förälder har rätt att undandra en summa för sina egna levnadskostnader 7 kap 3 § föräldrabalken, närmare bestämt 10 % av basbeloppet (47 300 kr år 2020) samt de kostnader man har för sitt boende. I och med att detta är de enda kostnader som man har rätt att undandra enligt lag vid beräkning av underhåll, bör resekostnader inte kunna dras av från underhållet. Detta eftersom de troligen inte utgör boende eller levnadskostnader.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40.Detta innebär att du bör ha rätt till avdrag för den tiden som ditt barn bor hos dig, men det kan eventuellt att försäkringskassan gör bedömningen att du endast har rätt till avdrag för den tiden ditt barn bor hos dig där du själv bor. Kan vara att de inte anser dottern bor hos dig när hon bor själv i en lägenhet som du endast äger och själv inte är skriven i. Detta är dock spekulationer från min sida och jag rekommenderar fortsatt dialog med försäkringskassan. hoppas att de var svar på din fråga!

Underhållsbidrag trots växelvist boende?

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter bor varannan vecka hos mig och hennes mamma. Hennes mamma har själv valt att börja studera, alltså så minskar hennes inkomst. Och då berättar hon att hon ska ansöka om underhåll av mig för att hon själv tjänar mindre än mig, fast vi har delad vårdnad, varannan vecka. Hur är det ens möjligt? Bör tilläggas att hon jobbar extra, hon har bostadsbidrag, hela barnbidraget. Vilket jag nu vill ha hälften av.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. I vanliga fall behöver ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Underhållsskyldigheten anses normalt uppfylld när barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Då kan det vara bra för barnet om föräldern som har högre inkomst betalar för att barnets levnadsstandard inte ska variera alltför mycket från vecka till vecka. Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen kan en förälder i vissa fall behöva betala underhållsbidrag trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Förutsättningen är att den föräldern har en mycket större ekonomisk förmåga än den andra föräldern. Högsta domstolen säger också att en central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har (NJA 2013 s. 955).Om det är så att du har en mycket större ekonomisk förmåga än ditt barns mamma är det därför möjligt att du blir underhållsskyldig trots att boendet är växelvis.Rätt till underhållsstöd när du har barnen boende hos dig växelvisDet finns också en möjlighet att barnets mamma kan få underhållsstöd från Försäkringskassan vid växelvist boende. För att ha rätt till det krävs bland annat att man har låga inkomster. Vad gör ni om ni inte kan komma överens?Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol.Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom (7 kap. 2 § Föräldrarbalken). Sammanfattningsvis ska vardera förälder ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga. Om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andre kan det ibland anses rimligt att den föräldern betalar underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis. Om du vill ha mer information om underhållsbidrag i din situation rekommenderar jag att du bokar ett kostnadsfritt webbmöte med en handläggare hos Försäkringskassan. Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar

Ingår bostadskostnad i underhållsbidrag?

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en 17-årig dotter som valt att bo hos sin andra förälder, vilken jag är skild ifrån. Jag har förstått att föräldrar är försörjningsskyldiga tills dottern är 21 år så länge hon går i gymnasium eller annan grundutbildning. Vi föräldrar delar på alla rörliga kostnader för henne, men den andre föräldern kräver att jag också ska betala hens kostnader relaterat till bostadsrätten som del av avgift, ränta på lån, hemförsäkring etc. Jag har också egen bostadsrätt och har sedan skilsmässan kommunicerat att min dotter också kan bo hos mig när eller om hon vill. Vi föräldrar har löneinkomster på liknande nivå. Är det verkligen rimligt att jag ska stå för delar av den andre förälderns bostadsrättskostnader?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).Utredning Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn upp till 18 års ålder eller, om barnet ännu går i skolan efter 18 års ålder, upp till 21 års ålder. Underhållsskyldighetens omfattning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, samt med hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner. När ett barns behov ska bedömas används typiskt sett schablonbelopp beroende på barnets ålder som fastställs utifrån det rådande prisbasbeloppet (se sidan 14 i detta dokument). Schablonbeloppet är avsett att täcka kostnader för grundläggande behov såsom livsmedel, hygienartiklar, husgeråd, med mera. För ett barn över 13 års ålder var schablonen för 2020 3745 kronor per månad. Kostnader för boende är enligt min uppfattning inte inräknat i schablonbeloppet, men tas inte heller upp på sådant som inte ingår. Schablonbeloppet måste dock justeras i varje enskilt fall utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets eventuella särskilda utgifter som är hänförliga till individuella förhållanden på barnets sida. Ett barn som yrkar underhållsbidrag av en förälder har bevisbördan för sitt påstående om förälderns förmåga att utge underhållsbidrag.I 7 kap. 2 § FB fastslås att en förälder som inte varaktigt bor med sitt barn ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala så kallat underhållsbidrag till barnet samt att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Eftersom underhållsbidrag är ett sätt att fullgöra underhållsskyldighet ska enligt min uppfattning underhållsbidragets omfattning bestämmas på samma sätt som underhållsskyldighetens omfattning, se ovan.Enligt min uppfattning kan du inte anses skyldig att räkna med en andel av din före detta makes boendekostnader i ditt underhållsbidrag. Detta baserar jag på att bostadskostnader inte nämns som en sådan faktor som anses inräknad i schablonbeloppet men inte heller nämns som en sådan kostnad som kan läggas till schablonbeloppet. Det skulle te sig märkligt att inte ta med boendekostnad i schablonbeloppet med tanke på hur självklart behovet av en bostad är, vilket leder till slutsatsen att boendekostnaden som huvudregel måste anses vara något som ska bäras av föräldrarna. Sannolikt baseras detta i det faktum att föräldrarna själva måste ha en bostad och att föräldrarna därför inte har en specifik skyldighet att ersätta barnet för bostadskostnader. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att inte godta din före detta makes begäran om ett ökat underhållsbidrag baserat på bostadskostnader såvida inte det underhållsbidrag du eventuellt genom avtal utger är mycket förmånligt. Förutsatt att det underhållsbidrag du utger kan sägas ligga inom ett normalt spann är det sannolikt bäst för dig att hålla fast vid detta och låta din dotter, eventuellt företrädd av din före detta make, väcka talan om att underhållsbidraget ska höjas. I den situationen skulle ett skäligt belopp fastställas genom dom.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning

När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?

2021-01-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag och min make ska skiljas. Han har tillfälligt flyttat ut ur vårt gemensamma hus. Men när jag hittar annat så ska han köpa ut mig. När ska han börja betala underhåll? Nu när han flyttat ut ( vi betalar ju räkningarna från gemensamt konto) eller efter bodelning???Mvh
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till frågor om underhåll mellan makar är det äktenskapsbalken som är tillämplig lag. Huvudregeln är att om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § första stycket äktenskapsbalken). I de fall man är oense om underhållets omfattning kan en domstol komma att fastställa detta. Det är alltså inte ett krav på att underhåll ska betalas ut efter bodelningen utan det kan ske innan. Utifrån den information du anger i frågan har ni ett gemensamt konto. Så länge detta konto räcker för att du ska kunna försörja dig själv till det att bodelningen är klar och skilsmässan är avslutad kommer underhåll antagligen inte komma ifråga.Efter det att bodelningen gjorts är istället huvudregeln att varje make svarar för sin egen försörjning (6 kap. 7 § första stycket äktenskapsbalken). Skulle det vara så att en make behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § andra stycket äktenskapsbalken). Här behövs alltså en bedömning göras utifrån den ena makens behov att erhålla ekonomiskt stöd efter skilsmässan kontra den andra makens förmåga att betala ett sådant ekonomiskt stöd. För att besvara din fråga om just när underhåll kan komma ifråga gör jag bedömningen att det antagligen blir efter det att bodelningen gjorts, i och med att ni för närvarande delar på ett konto för att betala räkningar och dylikt. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,