FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll25/04/2023

Har barn rätt till internet?

Hej! Mina barns pappa, min exman, har inget Internet hemma. När mina barn, den äldsta nu tonåring, är hos sin pappa varannan vecka, tar deras lilla surf som ingår i telefonabonnemangen slut på en dag. Vi delar på kostnaden för detta. Men hemma hos mig använder de ju mitt Wi-Fi. Nu kan barnen inte så mycket som skicka ett mms, kolla upp en vägbeskrivning etc. Jag anser att det är ett måste idag och har bett pappan skaffa nån form av uppkoppling, men han är för snål. Kan jag kräva detta? Läste att Internet är en mänsklig rättighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om huruvida du kan kräva att att din exman, alltså dina barns vårdnadshavare, ger dem tillgång till internet genom abonnemang eller wifi.


Regler kring underhållsskyldighet

Som vårdnadshavare måste en förälder se till att barns behov är tillgodosedda utifrån ekonomisk förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). Vad som anses som tillgodosedda ska göras utifrån en skälighetsbedömning där barnens behov vägs mot vad förälderns ekonomiska förmåga är. Om en förälder till exempel har en väldigt god ekonomi kan därmed barnens behov också öka. Det är dock även så att om den ena föräldern tjänar mer än den andra ska även denna föräldern betala mer för att tillgodose barnens behov. För att barnens behov ska anses vara åtminstone grundläggande uppfyllda krävs att de har tillgång till mat, boende och kläder. 


Internet har debatterats om det ska utgöra en mänsklig rättighet. Det har dock aldrig blivit en verklighet. Det som många medier skriver fel angående är att FN har sagt att internet är en mänsklig rättighet. De har endast sagt att internet inte ska begränsas genom censur med mera. 


Hur detta tillämpas i ditt fall

Utgångspunkten är att internet inte är något man kan kräva att en vårdnadshavare ger sina barn tillgång till. Om vårdnadshavaren själv har en väldigt god ekonomisk förmåga kan dock potentiellt detta krävas. Reglerna är ofta vaga och mycket av vårdnadstvister ligger hos vårdnadshavare att lösa sinsemellan. Om detta inte går finns det dock alternativ istället för att gå till domstol. Man kan genom sin kommun gå på samarbetssamtal vilket kan vara ett bra sätt att komma överens om vad som är rimligt för barn att ha tillgång till. Under dessa samtal ligger fokus alltid på barnets bästa. Om du anser att din exman dock lever i en mycket högre standard än era gemensamma barn kan det vara så att 7 kap 1 § föräldrabalken inte uppfyllts. Detta kan innebära att din exman blir tvungen att betala underhållsbidrag till dig i framtiden men rättegång är också en väldigt ingripande process. För nogrannare information angående frågan kan det vara bra att kontakta myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (nya socialtjänsten) eller din lokala kommun angående detta. De kan hjälpa dig mer angående hur en rimlig fördelning ska se ut i förhållande till inkomst.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Jacob ÅbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”