FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll19/03/2023

Vad händer med underhållsbidraget när min inkomst inte är samma som förut?

Hej Om jag betalar ett underhållsbidrag för 2 barn på ca 11.000kr i månaden och de visar sig att jag inte har samma årsinkomst som innan då de baseras på detta blir exet återbetalningsskyldig då?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om vad som egentligen händer med underhållsbidraget när ens årsinkomst förändrats sedan fastställelsen av bidragets storlek. Frågor om underhållsbidrag finns reglerat i föräldrabalken (FB). Jag kommer därför att utgå från det regelverket när jag besvarar din fråga nedan.


Föräldrar till ett barn ska utge underhåll till barnet i den mån det behövs och är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Omfattningen av en förälders underhållsskyldighet ska dock avgöras efter förälderns egen förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Storleken av underhållsbidraget fastställs i sin tur genom dom eller genom avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). En sådan dom eller avtal kan dock jämkas om förändrade förhållanden föranleder det (7 kap. 10 § FB). För att detta ska vara möjligt måste du alltså vända dig till domstol och påkalla jämkning på grund av förändrade ekonomiska omständigheter. En sådan talan ger dock inte upphov till att den andra föräldern blir dig återbetalningsskyldig (7 kap. 10 § första stycket sista meningen). Ändringar av underhållsbidraget gäller endast obetalda, det vill säga framtida, bidrag.


Sammanfattningsvis så har du möjlighet att påkalla jämkning av underhållsbidragets storlek. Om storleken skulle ändras innebär det dock inte att du har rätt att få pengar tillbaka av ditt ex. Sådana ändringar gäller nämligen enbart kommande betalningar. Detta innebär att ansvaret för att få underhållsbidragets storlek omvärderat på grund av dina ekonomiska omständigheter endast ligger på dina axlar. Om du underlåter ett sådant ansvar kommer det inte att påverka ditt ex retroaktivt.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000