FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/08/2023

Är föräldrar försörjningsskyldiga för barn som studerar på komvux?

Hej Sambons barn som tog student 2023 med godkända betyg. Vill nu gå en efter gymnasial utb på 1 år på via komvux. Hon är 19 år. Ska sambon då stå för busskort och studiemedel. Eller ska barnet som får nu högre bidrag stå för detta själv? Då plikten för försörjnkng slutar när hen tagit student Mvh nyfiken

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om ersättningsskyldighet regleras i föräldrabalken.


Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga?

Generellt gäller att föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn fram tills barnet fyllt arton år. Underhållsskyldigheten kan dock fortsätta tills att barnet är tjugoett år om barnets skolgång fortfarande pågår efter 18 års ålder (7 kap. 1 § FB). I lagen står det att skolgång räknas som studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Högsta domstolen (HD) har i ett rättsfall (NJA 1990 s. 49) konstaterat att fortsatta studier vid komvux kan medföra underhållsskyldighet för föräldrar. I domen skriver HD att om utbildningen fortsätter på en annan linje bör den vara motiverad av förhållandena för att föräldrarnas underhållsskyldighet ska fortsätta. Det framgår dock att kraven inte ska ställas för högt och att undantag från underhållsskyldighet endast bör kunna ske om studierna äger rum av “ovidkommande skäl”, t.ex. endast för att få ut underhållsstöd.


Hur stort underhåll är rimligt?

Vid bedömning av hur stort ett underhållsstöd ska vara räknas olika faktorer in. Dels beaktas barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga. Därutöver tas även hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner (7 kap. 1 § FB).


Är din sambo underhållsskyldig?

Sammantaget är det inte säkert att din sambo undkommer underhållsskyldighet enbart på grund av att hans barn tagit studenten. Hur stort underhållet ska vara bedöms efter barnets behov samt din sambos ekonomiska förmåga. Barnets höjda bidrag är en sådan faktor som kan spela in i hur stort behov hon har av underhållet.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”