FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/12/2023

Underhållsskyldighet och condictio indebiti

Hej. Är andra föräldern skyldig att berätta om barnet hoppat av gymnasiet så man inte fortsätter betala underhåll. Om den inte gör det, blir den då återbetalning skyldig. Andra föräldern har vårdnaden så får inte reda på något.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är föräldrabalken (FB) som reglerar underhållsskyldighetens varaktighet.

Är en förälder skyldig att berätta om barnet avslutat sin skolgång?

En förälder ska informera den förälder som inte har vårdnaden om barnet om upplysningar som kan främja umgänget (6:15 4 st. FB). I första hand menas upplysningar för att umgänget ska fungera väl, till exempel om barnet ska flytta till en viss ort, hälso- och sjukdomstillstånd, men även mindre ingripande frågor så att umgängesföräldern inte framstår som en utomstående person och att han eller hon är insatt i barnets liv så att barnet kan få råd och stöd. Detta kan till exempel vara upplysningar om barnets skolgång, mobbningsproblem, fritidsintressen med mera. En ovilja att informera umgängesföräldern kan ses som en obenägenhet att främja kontakten mellan barnet och umgängesföräldern, som i sin tur kan påverka vårdnadssituationen (6:2 a FB). Har du därför rätt till umgänge bör du även få information om barnet har avslutat sin skolgång, men vårdnadshavaren är inte skyldig att berätta detta för dig. Det kan dock påverka vårdnadshavarens rätt till vårdnaden om barnet.

Hur länge ska underhåll betalas?

En förälders underhållsskyldighet upphör när ett barn fyller 18 år, men vid oavslutad skolgång kvarstår underhållsskyldigheten medan studierna pågår. Dock upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 21 år (7:1 2 st. FB). Efter att ett barn fyllt 18 år är en förälder därför underhållsskyldig bara om barnet går i skolan. Återupptar barnet skolgången återuppstår underhållsskyldigheten för föräldern.

Finns en återbetalningsskyldighet?

Mig veterligen finns ingen rättslig grund för återbetalning av felaktigt underhåll till barn i föräldrabalken. Det finns dock två rättsprinciper som reglerar en sådan situation. Vid betalningsmisstag (condictio indebiti) är huvudregeln att betalningen ska återgå, eftersom det saknas en rättsgrund för betalningen, till exempel att ditt barn har avslutat sin skolgång och har därför inte rätt till underhåll. Återbetalning ska dock inte göras, om betalningsmottagaren var i god tro om misstaget och därefter fortfarande i god tro har inrättat sig efter betalningen (NJA 2001 s. 353). Har en längre tid gått, så blir det svårare att hävda att mottagaren inte var i god tro och mottagaren lär även ha använt pengarna. Det kan därför bli svårt att återfå betalningarna.

En annan möjlighet att återfå underhållsbetalningen är genom principen om obehörig vinst. I så fall krävs att ett berikande har skett (förmögenhetsöverföring), berikandet ska ha varit obehörigt (sakna rättslig grund), berikandet ska ha skett på någon annans bekostnad, och den berikade parten ska inte ha befogad ansvarsfrihetsgrund. Det är dock svårt för mig att göra en sådan bedömning, eftersom jag saknar ett underlag. Vid första anblick förefaller det som att du skulle kunna nå framgång genom principen om obehörig vinst.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Vårdnadshavaren bör informera dig om barnet har avslutat sin skolgång, eftersom det är en del av din möjlighet att vara insatt i ditt barns liv. Det finns dock ingen skyldighet att informera om en avslutad skolgång. Underhåll ska dock betalas senast till barnet fyller 21 år, så länge barnet går i skola. Har du felaktigt betalat underhåll kan du eventuellt ha rätt till en återbetalning enligt principen om condictio indebiti eller principen om obehörig vinst. Min rekommendation är att du frågor ditt barn om hans eller hennes skolgångssituation, om detta är möjligt. Vidare skulle jag rådfråga om en jurist om möjlighet att återfå felaktiga utbetalningar.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000