FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll25/11/2023

Hur fungerar bestämmanderätt vid gemensam vårdnad?

En kvinna och en man har delad vårdnad om sina gemensamma barn, och sedan separation har barnen bott växelvis varannan vecka hos föräldrarna. Inför varje sommar är de oense om upplägg. Mamman vill att man under sommaren fortsätter med växelvis boende (då hon ändå är ledig hela sommaren eftersom hon jobbar som lärare). Pappan vill att man har barnen längre intervaller under sommaren, förslagsvis att han har barnen under sin semesterperiod på fyra sammanhängande veckor. Om det inte är möjligt, att man åtminstone kör intervall med två eller tre veckor. Så att det är möjligt att åka på semester. De har inget skriftligt avtalat. Frågor: 1. Vem bestämmer vilket upplägg som gäller på sommaren? Dvs om det är varannan vecka eller längre perioder. (Om planen bara är att vara hemma, ej resa.) 2. Vid resa: Om pappa meddelar att han är utomlands två-tre veckor under sommaren ett halvår före sommaren, har mamman då rätt att förbjuda den här semestern? Om han till exempel antingen erbjuder att ha barnen alla dessa veckor, eller säger att hon får ha barnen under den här tiden - alltså ger henne valet. Han vill åka utomlands, gärna med barnen, men om hon inte vill så kan de få vara hos henne under tiden. Kan hon då kräva att han är hemma varannan vecka som de annars brukar köra (fast alltså inte har avtalat skriftligen). Dvs hindra honom från att åka på semester inte bara med barnen utan även utan barnen.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Som jag förstår din fråga undrar du vad som gäller för en resa när två föräldrar har gemensam vårdnad och den ena föräldern motsätter sig att denna resa blir av, samt hur boendefrågan ska delas upp. 


Grundläggande om gemensam vårdnad 

Vid frågor om vårdnad blir föräldrabalken tillämplig. I 6 kap Föräldrabalken finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Enligt 6:2a FB ska barnets bästa som utgångspunkt alltid beaktas i alla frågor som rör barnet. 


När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ansvarar de båda för frågor gällande barnet/barnen. Detta innebär att de gemensamt ska besluta om frågor kring barnet, som exempelvis boende och skolgång. 


Enligt lagens mening ska de som är vårdnadshavare över barnen också tillsammans bestämma i frågor som är av ingripande betydelse för barnet. Med detta avses frågor som kan anses ha betydelse för barnets framtid eller trygghet, varvid innefattar boende, och andra personliga angelägenheter (11 §). Detta innebär att en förälder inte har rätten att flytta med barnet till exempelvis en annan ort, utan att den andre föräldern samtycker till detta. 

Dock är det viktigt att nämna att den förälder som har barnet hos sig har rätt att ta beslut på egen hand kring annat som rör exempelvis den dagliga omsorgen, fritidsaktiviteter, m.m. Viktigt är dock att barnet själv ska få mer beslutanderätt i frågor som rör denne själv ju äldre barnet blir. 


Vid frågor som rör boende är alltså utgångspunkten att föräldrarna tillsammans ska avtala om vad som gäller, och kan ni inte komma överens tillsammans gällade barnets boende finns det möjlighet (enligt 6 kap 18 § FB) att kontakta socialtjänsten för att få till ett samarbetssamtal med socialtjänsten. 


Sammanfattningsvis är alltså utgångspunkten att regler om barnet vid gemensam vårdnad också innebär gemensam besutanderätt ihop med att alla beslut som tas ska vara för barnets bästa. Ni bör alltså vara överens som utgångspunkt i besluten kring hur ni delar upp boendesituationen över sommaren. 


Vid ytterligare frågor, tveka inte på att höra av er till Lawline! 


Hoppas du fått din fråga besvarad! 

Bästa hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000