FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll01/02/2024

Möjligt att avtala bort underhållsskyldighet och underhållsbidrag?

Vad jag förstår kan man inte avtala bort sin underhållsbidragsskyldighet gentemot sina barn. Läste nånstans på F-kassans sida att om man av någon anledning betalar mindre eller inte alls byggs det upp en skuld som måste betalas senare. Samtidigt står det att om man har barnen boende hos sig ungefär lika mycket och har samma utgifter (mat, kläder, blöjor etc. kort sagt att jag betalar allt barnen behöver när jag har dem hos mig) och har ungefär samma inkomst, så behöver man inte betala underhållsbidrag... Vad gäller här egentligen? Jag vill ju inte stå för alla kostnader när de bor hos mig, för att sedan behöva betala en skuld till F-kassan för att jag inte betalat in underhållsbidrag till F-kassan. Och så står det att man kan skriva avtal hos familjerätten (samarbetssamtal), men om man skriver ett avtal om att jag inte ska betala underhållsbidrag eftersom jag betalar allt barnen behöver när de är hos mig.... Man kunde ju inte avtala bort underhållsbidraget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldighet

Underhållsskyldigheten är den försörjningsskyldighet som barnets föräldrar har gentemot sitt barn för att se till att barnets behov är uppfyllda (7 kap. 1 § FB). Om en förälder

  1. Inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor med barnet, eller
  2. Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men barnet varaktigt bor med endast den andra föräldern, 

fullgör föräldern sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, är inte denna paragraf tillämplig och underhållsbidrag behöver inte betalas. Ifall föräldrarnas levnadsnivå skiljer sig åt kan den föräldern som har det bättre ställt ekonomiskt ändå bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern. Detta sker för att upprätthålla levnadsstandarden som barnet får hos föräldern som har en högre levnadsstandard, även när barnet inte bor med denne. Barnet har rätt till att inneha en liknande levnadsstandard oberoende av hos vilken förälder denne bor hos (7 kap. 6 § FB & NJA 2013 s. 955)

Avtala bort underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Du har helt rätt i att det inte går att avtala bort sin underhållsskyldighet gentemot sina barn. Det är en tvingande lagregel eftersom en föräldrar ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning såsom barnets boende, mat, kläder m.m. (7 kap. 1 § FB). Även underhållsbidrag är tvingande och kan inte avtalas bort, under förutsättning att kraven är uppfyllda för att ha rätt till underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).

Skuld om betalning inte sker

Om föräldern som ska betala underhållsbidrag inte betalar, får istället den förälder som barnet bor hos underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 2 § SFB). Den betalningsskyldige föräldern blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för underhållsstödet som betalas ut. 

Skilj på underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag är två olika begrepp som måste särskiljas. Underhållskyldigheten innebär en skyldighet för föräldrarna att försörja sina barn. Underhållsbidrag är däremot ett sätt för föräldren som inte varaktigt bor med sitt barn, att uppfylla sin försörjningsskyldighet genom att betala ett belopp till den andre föräldrern. Underhållsbidrag aktualiseras därmed inte alltid, utan endast när vissa förutsättningar är uppfyllda, som är framställda lite längre upp.

Din situation

Utifrån omständigheterna i frågan, anger du att barnen bor ungefär lika mycket hos såväl dig som den andre föräldern, har samma utgifter, och att du och den andre förälderna har ungefär samma inkomst. I ditt fall blir det därmed inte aktuellt med att behöva betala underhållsbidrag till den andre föräldern, och därmed kan inte heller skuld uppkomma hos Försäkringskassan. Underhållsbidrag aktualiseras endast om förutsättningarna för det är uppfyllda, vilket det i ditt fall inte är. På så sätt uppfyller du alltså din underhållsskyldighet och underhållsbidrag är inte aktuellt. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000