Hur få ut sitt skadestånd?

2019-05-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |201811 förra året blev min exman dömd att betala skadestånd till mig på ett antal summa pengar. Som jag sände vidare till kronofogden. Lämnade även in till brottsligheten. Men min exman påstår sig inte har råd att betala igen skadeståndet. Hur och vart kan man vända sig mer till för att jag ska få ut mitt skadestånd?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag nedan att referera till Försäkringsavtalslagen (FAL), Skadeståndslagen (SkL) och slutligen Brottsskadelagen. Skadestånd av gärningsmanDet finns tre olika sätt att få ut sitt skadestånd. I första hand ska alltid gärningsmannen, i detta fall din exman, betala ut skadeståndet till dig (se 2 kap. 1 § SkL). Om inte din exman vill/kan betala ut skadeståndet till dig, ska du som första steg vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och be dem hjälpa dig att driva in skulden. Om KFM gör bedömningen att gärningsmannen inte kan betala skadeståndet, ska KFM meddela dig om detta. Skadestånd av försäkringsbolag Om det av KFM framkommer att gärningsmannen inte kan betala skadeståndet, kan du som andra steg vända dig till ditt försäkringsbolag och be dem att betala ut skadeståndet. Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att försäkringsfallet skall kunna regleras (se 16 kap. 1 § 1 st. FAL). Du får i sådant fall försäkringsersättning från din hemförsäkring. Vissa bolag betalar ut det skadestånd du har rätt till, andra bolag har egna tabeller på vilket belopp som betalas ut. Skadestånd av BrottsoffermyndighetenOm du inte erhåller full kompensation från gärningsmannen eller försäkringsersättningen kan du i sista hand vända dig till Brottsoffermyndigheten och få s.k brottsskadeersättning (se 21 § Brottsskadelagen). En talan om brottsskadeersättning ska göras inom 3 år från dess att dom eller slutligt beslut vann laga kraft, eller - om du är ett barn - fram tills dess att du fyllt 21 år (se 15 § Brottsskadelagen). Sammanfattning För att sammanfatta det hela ska skadeståndet i första hand betalas av gärningsmannen. I andra hand kan du söka ersättning av ditt försäkringsbolag och i sista hand kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och söka brottsskadeersättning. Jag länkar till Sveriges Domstolar, så du också kan läsa deras förklaring på hur du som brottsoffer kan gå tillväga för att få ut ditt skadestånd. Länk här: http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Brottsoffer/Skadestand/ Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och lycka till! Med vänlig hälsning,

Jag behöver juridisk hjälp angående upprättelse och skadestånd

2019-05-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag söker efter en advokat som kan hjälpa mig angående om upprättelse och skadestånd. Vart kan jag söka eller få tag på en ?
Erica Lager |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline!I din fråga efterfrågar du en advokat men med hänsyn till ditt ärende kan även en jurist hjälpa dig! Om du i annat fall gärna vill ha en advokat rekommenderar jag dig att söka efter advokatbyråer i din närhet. Du kan alltid enkelt boka tid med en av Lawlines egna jurister via vår hemsida här eller ringa för mer information. Kontaktuppgift till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas detta gav dig hjälp!Vänligen,

Vem betalar självrisk vid försäkringsfall?

2019-04-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, våran bostadsföreningen bestämde att alla radiatorer skulle bytas, så dom anlita en rörmokarfirma som utförde arbetet. Två dagar senare ser jag att vårat fiskbensparkett har rest sig och vi har en vattenskada. Ringer rörmokaren han kommer ut å tittar å säger att han ska lösa det utan försäkringsbolag. Vi anmäler vattenskadan till styrelsen, och inget händer mer än att de kommer en fastighetsskötare och stänger av ventilen till elementet, och dom gör ingenting mer än så, inte dom tre una som försäkringsbolaget säger att dom ska.dom vägrar anmäla skadan på den kollektiva bostadsrättsförsäkringen. Vi får ringa och maila i över 3 månader. Nu är den anmäld från dom samt har rörmokaren anmält skadan, alla parter har Länsförsäkringar.Nu har vi fått reda på att vi ska betala 11500kr självrisk och åldersavdrag, när vi inte ens haft ett val att säga nej till att jobbet ska utföras. Vem ska betala våra 11500kr, ställa skadeståndskrav till rörmokaren? Och till styrelsen ? Tacksam för svar, får ingen hjälp, inte ens från vårat försäkringsbolag. Det har gått 7 månader nu, de måste få ett slut.
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att du anmält skadan till ditt försäkringsbolag, ska du kräva självrisken från rörmokaren, eftersom det verkar som att det var hen som vållade (orsakade) skadan. En möjlig anledning till att rörmokaren ville lösa problemet utan att involvera sitt försäkringsbolag är att självrisken för hen med största sannolikhet är väldigt hög. Däremot skall den som vållat skada ersätta den enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, om detta görs genom en ansvarsförsäkring eller betalas direkt från egna medel spelar ingen roll, du ska inte behöva betala för en skada du inte orsakat. Det är alltså antingen rörmokaren eller hans försäkringsbolag som ska betala de 11 500kr som ni betalat i självrisk. Om ni har problem med ert eget försäkringsbolag rekommenderar jag att ni kräver att få en ny handläggare. Om rörmokaren och/eller hens försäkringsbolag vägrar betala självrisken till dig eller ditt försäkringsbolag kan ni kontakta en jurist för att ta ärendet vidare, det kan ni göra via vår hemsida eller per telefon.Vänliga hälsningar,

Vad sker med skadeståndet till en avliden person?

2019-03-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit dömd att betala skadestånd till en person men denna person har nu gått bort. Försvinner skadeståndet då eller vem kommer jag att få betala skadeståndet till?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 6 kap. 3 § skadeståndslagen framgår det motsatsvis att det räcker med att den skadelidande innan dödsfallet framställt ett skadeståndsanspråk hos den skadevållande för att anspråket ska bestå efter dödsfallet. I ditt fall försvinner skulden alltså inte, utan ska istället gå till den avlidnes dödsbo för att sedan fördelas mellan arvingarna och/eller universella testamentstagare. Skadeståndslagen (1972:207) hittar du här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få ersättning ur försäkringen för ärr jag fick som nyfödd?

2019-05-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag opererades några veckor efter födseln för magmunsförträgning. Det slutade med att såret i efterhand blev infekterat och blev betydligt större än menat. Nu när jag växt klart är mitt ärr som sitter mitt på magen ca 10cm tvärsöver och djupt i mitten. Det kan t o m uppfattas som om jag har en extra navel.Det ser förjävligt ut rent utsagt.Då är frågan. Kan jag söka ersättning från det försäkringsbolaget jag var försäkrad hos vid den tiden? Jag är 29 år gammal i år. Har preskriptionstiden gått ut redan sen jag var 10 år, då jag var långt ifrån färdigväxt?Ärret finns ju där och det syns mycket tydligt så fort jag inte har ett plagg på överkroppen. Det är störande, skämmig och riktigt fult.Är det bara att finna sig i det?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din frustration över detta. Många försäkringsbolag ger ersättning för ärr om du har en olycksfallsförsäkring. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av ditt ärr.PreskriptionstidEn skada bör tyvärr anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, har du inte längre har rätt till ersättning. Ersättning för personskada omfattas nämligen oftast av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Jag skulle ändå råda dig att ta kontakt med försäkringsbolaget för att vara säker!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera

2019-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har drabbats av en vattenskada i mitt fritidshus. Rörmokaren som orsakade skadan har tagit på sig ansvaret och har en ansvarsförsäkring. Mitt försäkringsbolag har skött reparationerna och i regress fått betalt av rörmokarens försäkringsbolag. Jag har betalt till reparationsfirman ett s.k. åldersavdrag och självrisk på totalt 103 000kr. Nu säger en advokat med stor kompetens och erfarenhet som jag talat med att rörmokarens försäkringsbolag skall ersätta mig för självrisk och åldersavdrag. Detta eftersom det gäller ett skadestånd och jag skall hållas helt skadelös. Rörmokarens bolag hävdar att det är självklart att jag inte skall få ersättning för åldersavdraget.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) Utredning Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan. I 5 kap. 7 § SkL fastslås att den som lider sakskada ske få ersättning för bland annat reparationskostnad och värdeminskning.För att förstå tillämpningen i ditt fall kan det vara en god idé att beskriva rättsförhållandena på enklast möjliga sätt. Enligt min uppfattning är det som hänt att rörmokaren orsakat dig en sakskada genom (antagligen) vårdslöst handlande. Enligt bestämmelserna jag nämnt ovan ska denne därför ersätta dig för den kostnad du har för att återställa den skadade egendomen. Avdrag för ålder och bruk får dock göras från den summa som ska ersättas. Detta är det grundläggande rättsförhållandet. Hade jag bara känt till förhållandena i stycket ovan hade jag gissat att det som skedde därefter var att du anlitade en hantverkare för att åtgärda skadan och att rörmokarens försäkringsbolag betalde detta med avdrag för ålder och bruk samt att rörmokaren betalade en självrisk till sitt försäkringsbolag. Såsom jag tolkar din fråga gick det dock inte till så. Spontant uppfattar jag det som märkligt att du har behövt betala något över huvud taget, särskilt eftersom åldersavdraget är något som dras av från en ersättning och inte något som betalas av någon part. Det som kan sägas generellt är att jag överensstämmer med kommentaren från den advokat du talat med. När någon lidit skada är det en allmän skadeståndsrättslig princip att denne genom ersättningen ska försättas i samma (ofta ekonomiska) ställning som den var i innan den skadegörande handlingen inträffade. Därför borde, enligt min uppfattning, rörmokaren från början ha varit skyldig att ersätta dig för den kostnad du ådrogs genom skadan. Att det sedan är rörmokarens försäkringsbolag som tar den yttersta kostnaden är inte relevant i det sammanhanget. Om jag ska spekulera kan jag möjligen föreställa mig en situation där ett arbete ska utföras på egendom som är värd 10' kronor. Anta att egendomen under arbetet skadas och blir värd 0 kronor: då uppgår den lidna skadan till 10' kronor. Om vi antar att den skadelidande då anlitar en hantverkare för att delvis reparera och/eller delvis ersätta egendomen ifråga och egendomen efter detta är värd 25' kronor kan förstås inte skadevållaren tvingas betala 25' kronor utan denne kommer bara betala 10' kronor. Därför kommer skadelidanden förlora pengar trots att denne fått full ersättning för sin skada. Enligt min uppfattning skulle det kunna vara detta som hänt i ditt fall, men kanske är otydligt på grund av hur de olika försäkringsbolagen hanterat det eller någon liknande omständighet.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att inför vårt samtal (se separat e-post) försöka få klarhet i hur mycket din egendom ansågs vara värd innan skadan inträffade och hur mycket den anses vara värd nu. Detta eftersom det avgörande för förståelsen av ditt fall är om någon förbättring skedde då detta skulle kunna förklara att du trots skadeståndsersättning fått utgifter.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Möjligt att få ersättning för pengar som frånvunnits genom brott utan att anmäla ?

2019-04-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit lurad på ca 100000 kronor. Jag kan inte kontakta någon slags polis eftersom att människan i fråga är extremt kriminell och farlig och har kontakter över hela staden. Kan jag på något vis få tillbaka pengar på någon försäkring? Alla mina sparpengar och lön för lång tid framåt kommer gå åt för att betala av detta...
Emilia Skantsi Flood |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kommer det bli väldigt svårt för dig att få någon ersättning utan att först anmäla händelsen. Om du ska få ersättning på t ex din hemförsäkring kommer ditt försäkringsbolag med allra största sannolikhet kräva att du gjort en anmälan men jag skulle ändå rekommendera att du läser igenom ditt försäkringsavtal eller kontaktar ditt försäkringsbolag för säkerhets skull. Vänlig hälsning

Betalas livförsäkring ut under pågående skilsmässa?

2019-03-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En nära släkting till mig ansökte i sept om skilsmässa som maken inte godkände. Denne make avled 1 sept genom självmord.nu säger afa försäkringsbolag att den livförsäkring som maken hade genom sitt jobb inte skabutbetalas till min släkting eftersom hon begärt skilsmässa. Kan detta stämma? Juridiskt settvar de ju fortfande gifta och bodde ihop. Tingsrätten har meddelat henne att skilsmässoärendet är nedlagt då maken avlidit.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är mångt och mycket efter vad som stadgas i försäkringsvillkoren. I ditt fall har jag inte tagit del av villkoren i försäkringen, dock har jag ögnat igenom villkor för andra försäkringar från AFA Försäkringar. Genomgående verkar det som att ett av villkoren är att "Förordnande till förmån för make eller registrerad partner gäller inte om det pågår mål om äktenskapsskillnad eller mål om upplösning av registrerat partnerskap". Det är sannolikt det som är aktuellt även i din släktings fall. Även om makarna var gifta pågick det ett mål om äktenskapsskillnad (i och med väntetiden) varför det är riktigt att försäkringen inte ska betalas ut.Vänligen,