Behöver ett sällskap betala för mat och dryck om personalen har spillt öl på sällskapet?

2018-11-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag och mina vänner var ute på en krog och åt lite snacks och drack några öl. När vi beställde in sista rundan öl så spillde servitören hela ölen på min vän som då fick sin skjorta helt neddränkt. Dålig stämning uppstod direkt då personalen skämdes och gick iväg från vårt bord och kom ej tillbaks. Vi ville då gå därifrån så vi pratade med chefen som gav oss en öl som kompensation för den som blev utspilld. När vi bad att få gå utan att dricka upp (och därmed inte betala för) sista rundan så hotade han att hålla fast oss. Vid det laget hade vi inte betalat för någon av ölarna/maten än.Vad har vi för rätt till kompensation vid det laget? Har min vän rätt att få kompensation för sin skjorta, är vi tvungna att betala för sista rundan? Hade det varit bättre att vänta på polis och se vad de hade sagt om saken?Tack på förhand
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är aldrig roligt att få öl spilld över sig, men om det händer så kan det vara fördelaktigt att ha koll på reglerna.Det uppstår (tyvärr?) ingen automatisk kompensationsskyldighet för en restaurang, krog eller annat serveringsställe om en anställd från detta ställe skulle spilla öl på en gästs skjorta. Det får i så fall hanteras inom Skadeståndslagens (SkL) regler och principer. Och frågan om skadeståndsskyldigheten för skjortan kommer koka ner till frågan om den anställde agerat på ett felaktigt eller försumligt sätt eller inte. Din kompis kommer ha rätt till skadestånd (sakskada) för skjortan under förutsättning att (1) skjortan gick sönder på något vis och (2) den anställde agerade på ett felaktigt eller försumligt sätt (3:1 SkL). Observera att det arbetsgivaren som har ansvar för den anställde och det är därför denne som i så fall ska ansvara för skadan. Men om det var en olyckshändelse (vilket det troligtvis var?) kommer din kompis inte ha rätt till ersättning för skjortan. Den omständigheten att chefen gav er en öl som kompensation får (enligt mig) betraktas som "good will", dvs. Det var av ren välvilja.Jag vill understryka att det aldrig är bra att gå från ett serveringsställe utan att göra rätt för sig genom att betala för det man ätit och druckit. Eftersom det finns en hög risk att man i så fall gör sig skyldig till bedrägeri eller ringa bedrägeri (9:1 respektive 9:2 Brottsbalken). Och då kommer ägaren (samt alla andra) rätt att gripa - och hålla fast en på platsen (24:7 st. 2 Rättegångsbalken). Därför anser jag det vore mest fördelaktigt för er att ni i första hand betalat för det ni ätit och druckit, inväntat polisen och eventuellt senare löst frågan om ersättning för skjortan.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Felaktig ägare har sålt vidare min egendom!

2018-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejMin sambo lämnade ut sin hund på foder enligt SKK foderavtal. Vi har haft misstankar om att fodervärden inte har kvar hunden i ca 1 år men när vi pratat med henne har hon sagt att hon har henne. Nu har vi fått reda på av en gemensam kompis vi har att hon sålt vidare min sambos hund till en annan, vi har fått namn o adress till denna. Detta är ju grovt avtalsbrott så min fråga är, kan vi ringa polisen och be dom åka och hämta hunden hos den nya personen eller måste vi vänta med att få hem hunden tills rättegång etc har varit?
Hugo Wimby |Hejsan och tack föra att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Beklagar den tråkiga situationen som har uppkommit! Jag ska göra mitt bästa för att förklara hur ni ska få eran hund tillbaka! Vem har äganderätt till hunden idag? Som du nämner i frågan har hunden sålts utan din sambos samtycke. För avgöra om äganderätten har överlåtits till köparen avgörs vid tidpunkten för köpet. Den avgörande faktorn i denna frågan blir huruvida köparen varit i god tro vid köpet. Det betyder att om köparen förutsatte att foderhemmet ägde, eller hade rätt att sälja hunden har köparen utsläckt eran äganderätt till hunden. Detta framgår av 2§ i Lagen om godtrosförvärv av lösöre.Hur ska ni göra för att få tillbaka hunden?Trots att er äganderätt är utsläckt kan ni ha rätt att få tillbaka hunden mot lösen, dock krävs det att du gör det inom 6 månader från att du fått kännedom av att hunden sålts vidare, annars förlorar ni rätten till att få eran hund tillbaka. Detta regelras i 5§ i Lag om godtrosförvärv av lösöre. Lösen brukar motsvara det beloppet som de har köpt hunden för, vilket ni måste betala för att återfå äganderätten till eran hund. Skadeståndsanspråk mot foderhemmetFoderhemmet har uppsåtligen gjort så att ni har lidit ekonomiskt skada genom att sälja eran hund, vilket är ett rekvisit för att ni kan väcka en skadeståndstalan och på så sätt få ut ersättning för lösensumman ni har betalat för att få tillbaka eran hund! På så sätt slipper ni bekosta att få tillbaka eran hund som foderhemmet har sålt. TillvägagångssättUnder förutsättningar som givits ovan har du alltså rätt att gå till den "nya" ägaren och berätta förutsättningarna och hämta tillbaka hunden. Om den nya ägaren motsätter sig detta får du gå till rätten för att avgöra denna tvist. Om det går till rätten skulle jag rekommendera dig att kontakta några av våra verksamma jurister här på Lawline för vidare rådgivning, kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas ni fått svar på eran fråga!Vänligen,

Skuldebrevs förfallodag och ersättning pga låsbyte.

2018-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har fått låna pengar av en väninna som nu kräver tillbaka hela summan trots att vi skrivit ett Skuldebrev där det står att lånets löptid alt: förfallodag är satt till att försäljningen av eller att jag blir utköpt ur mitt hus är gjord dock längst till den 30/4-2019.Kan hon kräva detta, hon hotar att stämma mig, då vi tyvärr blivit ovänner av en helt annan orsak.Flyttade in hos min väninna då jag tänker lämna mitt nuvarande förhållande men vi kom inte överens så bra och jag valde igår att packa ihop mina saker och flytta tillbaka till mitt hus. Kunde inte lägga nycklarna i hennes brevlåda eftersom den inte var låst och jag har meddelat att jag kommer att lämna dem till henne i morgon när jag har ärende ner på stan och kan gå förbi på hennes jobb men hon har nu hotat med att byta lås och skicka räkningen till mig. Vad ska jag göra?
Binh Tran |Hejsan! Angående skuldebrevetVid skuldebrev regleras i skuldebrevslagen. Det finns ingen explicit regleringen om när betalning av skuldebrev ska göras men kan läsas indirekt ur 3§ "är ej bestäms vart betalning ska erläggas". Vad den säger är att förfallodagen ska vara den dag det avtalats om, i ditt fall (30/4 - 2019) eller när du blir utköpt ur ditt hus. Om det står i skuldebrevet kommer du inte ha några problem att bestrida hennes stämningsansökan. Väljer hon att stämma dig trots allt kommer hon att få stå för rättegångskostnaderna.Angående nycklarna Huruvida hon har någon grund för ersättning kan jag inte se. Medvetet byta lås när hon vet att hon kommer få nyckeln dagen efter är ingen grund för skadestånd eller ersättning enligt hyresavtal. Hoppas jag har kunnat göra din dag lite enklare, med vänliga hälsningar!

Vem ansvarar för skador på utlånad bil?

2018-10-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vi lånade en bil från en väns flickvän till en filminspelning. Vi körde lugnt i 30 min utan att tanka den och helt plötsligt slutade den att starta. Vi har provat allt till vår bästa förmåga för att starta bilen, men det ser ut som att det måste lämnas in på en verkstad. Frågan är vem som ska betala. Vi känner att det är något som skulle hänt oavsett vem som körde och ägaren tycker att vi ska betala för allt. Inget kontrakt eller avtal finns, varken muntligt eller skriftligt. Vem ska betala?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ersätta skadan. I huvudregel är den som orsakat en skada på egendom skyldig att ersätta skadan endast om personen orsakade skadan uppsåtligen eller var vårdslös. Eftersom ni inte har orsakat skadan uppsåtligen är alltså den avgörande frågan om ni var vårdslösa eller inte.Orsaken till att bilen slutade starta framgår inte helt av din fråga. Om bilen plötsligt slutade fungera på grund av ett tekniskt fel som orsakats av normalt slitage, och inte av hur ni använde bilen, så kan ni knappast anses ha varit vårdslösa. Därmed har ni inte heller någon skyldighet att ersätta bilägaren för reparationerna.Eftersom du nämner att ni inte tankade bilen kan din fråga tolkas som att bilen slutade att starta på grund av att bränslet tog slut, och att det också var orsaken till att den behöver lämnas in på verkstad. I så fall skulle bilägaren mycket väl kunna argumentera för att föraren har varit vårdslös och därför måste ersätta skadorna. Det brukar normalt sett ankomma på bilföraren att se till att det finns tillräckligt med bränsle, så en bilförare som fortsätter sin färd trots att bränslemätaren pekar på noll skulle troligtvis kunna anses ha varit vårdslös.Kort sammanfattat måste ni ersätta verkstadskostnaderna endast om ni har orsakat skadorna genom vårdslöshet. Om orsaken till skadorna var att bränslet tog slut, är det troligt att ni skulle anses ha varit vårdslösa och därmed vara skyldiga att ersätta kostnaderna.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Min son klämde sig på en vägbom. Kan jag kräva kommunen på ersättning för min son skadade sig?

2018-11-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min son klämde av 2 fingrar i en vägbom som är sönder. Och olåst. Nu har kommunen lagat grinden och låst den. Efter olyckan.. Kan jag kräva kommunen på ersättning för min son skadade sig på grinden?
Christoffer Dahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL).Det framgår inte exakt under vilka omständigheter denna skada skett. Det är nämligen så att kommuner har ett särskilt ansvar för skador som uppkommer under myndighetsutövning. Med myndighetsutövning förstås beslut eller åtgärder som är uttryck för samhällets maktbefogenheter. Exempelvis verksamhet vid skolor, eftersom omsorg och tillsyn över eleverna är något som kommunen måste tillhandahålla då det råder skolplikt.Men eftersom det inte framgår i frågan kommer jag redogöra för det allmänna skadeståndsansvaret, som även gäller kommuner.SkadeståndsmodellenHuvudregeln enligt 2 kap. 1 § SkL är att den som tillfogar annan skada ska ersätta denna. För att fastställa om skadeståndsansvar föreligger måste man se till ett antal faktorer.För det första måste man klargöra att skada träffat en annan. Någon annan än den som "gjort fel" måste ha skadats, vilket är fallet här.För det andra måste skadan ha inträffat genom en aktiv handling eller underlåtenhet trots att man har en handlingsplikt. I regel inträffar ju skador av att andra handlat aktivt, exempelvis genom fysiska tillgrepp eller liknande. Men det kan även förekomma att en part som har en skyldighet vidta en handling, exempelvis att förebygga en fara, har försummat denna handlingsplikt. En sådan plikt kan fastställas genom lag, avtal eller ibland genom allmänna grunder I detta fall framgår inte var eller i vilken omfattning denna vägbom var trasig. Enligt 4 § väglagen har kommunen en skyldighet att ta tillbörlig hänsyn till trafiksäkerhet, allmänna intressen, naturvård och så vidare. Om denna vägbom är i anslutning till allmän väg kan man nog hävda att det är kommunens ansvar att vägbomen inte är trasig.För det tredje krävs det att handlingen som orsakat skada varit uppsåtlig ("med vilja") eller oaktsam. För att bedöma om oaksamhet förlegat (antar att kommunen inte uppsåtligen underlät att fixa vägbomen) måste man ta hänsyn till en standard, fingerad eller rättslig. Finns det lag eller rättspraxis som reglerar frågan, vilket jag redogjorde att det torde göra i detta fall, kan man ta det som måttstock. I andra fall kan domstolen behöva göra godtyckliga bedömningar om fingerade oaktsamhetsstandarder. Detta borde alltså ses som oaktsamt.För det fjärde krävs det att den oaktsamma underlåtenheten att agera och skadan som uppkom har ett rimligt samband. Man pratar inom skadeståndsrätten att det finns en adekvat kausalitet. Att bedöma detta är inte alltid helt lätt. Men vi kan börja med att konstatera att skadan och underlåtelsen att handla har ett samband. Hade vägbomen fungerat som den skulle hade nog aldrig skadan skett. Frågan som återstår är om detta samband är rimligt, eller adekvat. Här brukar man prata om att skadan "ligger i farans riktning" och om detta är något som skadevållaren hade kunnat inse vid handlingstidpunkten (eller när denne borde ha handlat). Detta är svårt att svara på, i och med att det är svårt att veta exakt hur förhållandena var vid skadetillfället, men mycket tyder på att det råder adekvat kausalitet. Alltså att skadan låg i farans riktning.Sammanfattningsvis Det är inte alltid helt lätt att bestämma om skadeståndsansvar föreligger, speciellt när omständigheter i fallet inte framgår helt. Men jag anser ändå att det finns goda möjligheter att få skadestånd enligt ovan anföra punkter. Om ni önskar att driva ärendet vidare kan ni kontakta en verksam jurist. Hoppas att detta var svaret på er fråga!

Kan jag få skadestånd om jag blir smittad av en könssjukdom?

2018-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag var utomlands och har fått könssjukdom. Kan jag få någon form av ersättning för detta? Jag har ingen försäkring.
Hugo Wimby |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att veta huruvida om du ska bli ersätt för din skada måste vi kollande gällande regleringar. Smittskyddslagen innehåller vissa bestämmelser om spridning av könssjukdomar i Sverige. Dock när det kommer till spridning av könssjukdomar utomlands är det det landets lagar som gäller. Så om du kommer bli ersatt i form av skadestånd för att du har blivit smittad utomlands är svårt för mig att svara på! Om du blir smittad i SverigeDen som vet att man bär på en sjukdom har enligt smittskyddslagen 3 kap 1§ en skyldighet att uppsöka en läkare.Om du ska ha rätt till skadestånd eller ersättning i Sverige ska den personen som burit på smittat handlat oaktsamt. Det förutsätter att den personen som burit på smittat haft kännedom att hen har haft en sjukdom och vetskapen att personen kan föra smittan vidare, då kan du ha rätt till ersättningRätt till gratis sjukvårdOm du är Svensk medborgare har du alltid rätt till gratis sjukvård i Sverige. Så du behöver inte oroa dig för att bekosta vården för din sjukdom. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ersättningsbeloppet vid skadeståndskrav?

2018-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad kan en köpare få i ersättning för om han kräver skadestånd?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Det framgår inte av din fråga vilken situation det rör sig om. Är det inom eller utanför ett kontraktsförhållande? Svaret beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vidare är det svårt att ange en exakt summa på det skadestånd som kan dömas ut i varje enskilt fall. Däremot kan man i 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen (SkL) finna regler om beräkning av skadeståndsersättning vid personskada. Skadeståndet omfattar ersättning för kostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk. Vad gäller ersättning för kostnader kan det t.ex. röra sig om kostnader för transport till sjukhus, sjukvård samt ökade levnadskostnader på grund av skadan. Ersättning för inkomstförlust är precis som det låter, ersättning för förlorad arbetsinkomst under sjukskrivningen. Enligt 5 kap. 1 § SkL kan ersättning utgå för sveda och värk. Det brukar karakteriseras som "plåster på såren" för fysiskt och psykiskt lidande under (akuta) sjukdomstiden. Ersättning kan även dömas ut för lyte och men. Med det menas bestående nackdelar och obehag av en skada som inte direkt kan mätas i pengar. Från skadeståndet kan även vissa avdrag göras. Sådan ersättning som ges ut av staten avräknas från skadeståndet. Det kan t.ex. vara arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring.Hoppas att detta var svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Kan jag få ersättning för ärr?

2018-10-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag åker på en klassresa och skadar min smal ben och syr, och inte känner mig bekväm med ärret. Kan jag få skadestånd
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att få svar på din fråga så får vi bland annat gå in i Skadeståndslagen (SKL). Jag kommer i mitt svar att börja med utgå ifrån att skadan var ett resultat av en olycka. Jag kommer även sedan att gå in på vad som gäller om det istället var någon annan som med flit orsakade dig skadan.Du kan kanske få ut ersättning genom din sjuk- och olycksfallsförsäkring Du kan möjligtvis kanske få ersättning från din sjuk- och olycksfallsförsäkring, då från en del sjuk- och olycksfallsförsäkringar ersätter skador som har orsakats av en olycka. Jag kan dock inte svara på hur stor ersättningen skulle kunna tänkas vara, då det t.ex. beror på vilken försäkring du har, ärrets storlek och vart ärret sitter. Du måste dessutom ha varit försäkrad under tidpunkten då olyckan inträffade. Det är också ett vanligt krav från försäkringsbolaget sida att du som har skadat dig ska ha uppsökt en läkare och fått skadan dokumenterad, vilket jag uppfattar det som att du eventuellt kan ha gjort då du har sytt skadan. Att tänka på är även att det är vanligt att försäkringsbolag har preskriptionstider, vilket innebär att du måste anmäla skadan till ditt försäkringsbolag inom en viss tid för att du ska ha rätt till ersättning. Jag rekommenderar dig med andra ord att kontakta ditt försäkringsbolag och höra med dem vad som gäller i ditt fall.Om någon avsiktligen eller genom vårdslöshet har skadat dig så kan du ha rätt till skadestånd Utfallet blir dock annorlunda om det var någon som avsiktligen eller på grund av vårdslöshet orsakat dig skadan. Den personen ska isåfall ersätta dig för detta (SKL 2 kap 1 §). Ersättning för bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande som är av både övergående och bestående karaktär (som t.ex. ärr), är exempel på vad du kan få skadestånd för (SKL 5 kap 1 §). Detta gäller dock som sagt inte om det endast var en ren olycka. Sammanfattning och råd Förutsatt att det var en olycka som orsakade skadan (och därmed ärret), så kan du möjligtvis få ut ersättning från en eventuell sjuk- och olycksfallsförsäkring. Jag rekommenderar dig här att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller. Om det däremot är någon som avsiktligen eller genom vårdslöshet har agerat så att du fick skadan, så kan denne personen vara skyldig att ersätta dig för detta i form av ett skadestånd. Om så är fallet så kan du t.ex. kontakta våra duktiga jurister på info@lawline.se för att få mer hjälp i ärendet. Det går givetvis jättebra att ställa en ny fråga likaså, om du hellre skulle vilja det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,