Kan jag få ersättning för ett ärr efter en operation trots att jag inte är försäkrad?

2021-09-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått ärr på mon fotled efter en operation så jag tänkte höra med er om man kan få ersättning för de fast jag inte är försäkrad?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Har jag rätt till ersättning för ärret?Eftersom du nämner att du inte är försäkrad kommer jag inte att utreda möjligheten att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om du har drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det dock en möjlighet att man kan få rätt till ekonomisk ersättning från den s.k patientförsäkringen. Regler kring en patients rätt till ekonomisk ersättning i samband med hälso- och sjukvården går att finna i patientskadelagen (PSL). För att du som patient ska ha rätt till patientskadeersättning krävs att en skada har uppkommit i samband med sjukvård i Sverige. Det krävs även att skadan har uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i 6 § PSL. En av dessa grunder är att skadan uppkommit till följd av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och att skadan inte, rent objektivt, har kunnat undvikas genom ett annat förfaringssätt (6 § punkt 1 PSL). Alltså kan du ha rätt till ersättning om du har genomgått en operation och därefter lidit skada på grund av detta förutsatt att skadan inte uppkommit om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett sätt som varit mindre riskfyllt. Om det endast hade varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen behandlingsskada som ger rätt till ersättning. Därutöver lämnas inte patientskadeersättning om skadan uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet (7 § punkt 1 PSL). Här avses exempelvis situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling varit tvunget att vidtas utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser. Vad kan jag göra?Om den operationen du genomgått, enligt en efterhandsbedömning, medicinskt anses motivera att ett ärr som uppkommer är en oundviklig följd är det därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Det räcker inte att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation för att ha rätt till ersättning utan det krävs att skadan ska ha kunnat undvikas. Om du har rätt till patientskadeersättning betalas detta ut ur vårdgivarens obligatoriska patientförsäkring (12-13 § PSL). Du vänder dig alltså till vårdgivarens försäkringsgivare för att göra en skadeanmälan. För att ha rätt till ersättning ska en anmälan ha gjorts inom tio år från den tidpunkt då skadan inträffade (23 § PSL). Ersättningens storlek beräknas enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler (8 § PSL). SlutsatsSammanfattningsvis har du alltså möjlighet att få ersättning för ditt ärr till följd av operation förutsatt att ovanstående kriterier är uppfyllda och att du gör en skadeanmälan inom tio år. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid preskription av utdömt skadestånd?

2021-08-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd av hovrätten att betala ett skadestånd till ett företag. Jag har inte fått något krav att jag ska betala och det är snart 2år sedan jag blev dömd. Hur kommer det sig? Kan skulden preskriberas efter en viss tid?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för preskription av utdömt skadestånd. Regler om preskription finns i preskriptionslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Som huvudregel är ett skadestånd en fordran som preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Detta kan dock variera beroende på vilken typ av skadestånd det är fråga om. Jag kommer att beskriva olika alternativ nedan. Inomobligatoriska skadeståndInomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som grundar sig på avtal. Vid dessa skadestånd börjar preskriptionstiden att räknas från dagen då avtalet ingicks. Då preskriberas avtalet alltså 10 år efter dagen då man ingick avtalet. Utomobligatoriska skadeståndUtomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som inte grundar sig på något avtal mellan den skadelidande och skadevållande. Exempel på detta är om du har skadat någon/någons egendom och det inte finns något avtalsförhållande mellan er. Den 10-åriga preskriptionstiden börjar då räknas från dagen för den skadegörande handlingen. Skadestånd mellan konsument och näringsidkareOm skadeståndet avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument för enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Skadestånd på grund av brottOm skadeståndet grundar sig på brott kan preskriptionstiden bli längre än 10 år (3 § preskriptionslagen). Dessa skadestånd preskriberas först när själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kapitlet brottsbalken. Preskriptionstiden kommer då att vara minst 10 år men kan bli längre beroende på hur allvarligt brott det är fråga om. Vad gäller i ditt fall?Det är svårt för mig att säga exakt vad som gäller i ditt fall då jag inte känner till vilken typ av skadestånd du har dömts för. Du nämner dock att du dömdes till skadeståndet för två år sen, vilket innebär att det inte har gått tillräckligt lång tid för att det ska ha preskriberats oavsett vilken typ av skadestånd det gäller. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Kan jag bli ersättningsskyldig till ett hotell då jag utlöste brandalarmet när jag använde min hårtork?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Är man betalningsskyldig för en brandkårsutryckning? Vi var på ett hotell i HBG, Jag blåste håret (med min egen varmluftsborste), brandvarnaren gick igång (men det uppstod ingen brand) och brandkåren kom. Enligt hotellet så anser dem att då jag använde min egen borste så är jag skyldig att betala utryckningen, ca 9000:-! Inga av våra försäkringar gäller då de bara gäller sakskador.Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av den information som framgår av ditt brev är min uppfattning att du inte är ersättningsskyldig för brandutryckningen. Nedan följer en förklaring.Hotellgäster omfattas av hyreslagenDu som hotellgäst omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Först kan nämnas att den lagen ska tolkas till hyresgästens fördel vid oklarheter, se 12 kap 1 § jordabalken. Du som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst. Som hyresgäst har du ett visst ansvar att vårda hotellrummet på ett sådant sätt att skador inte uppstår. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet, se 12 kap 24 § jordabalken.Skulle en skada uppstå, måste en bedömning av den enskilda situationen göras med skadeståndsrättsliga principer. Då utreds vilken typ av skada det är, om du har agerat vårdslöst, kunde du inse risken och storleken på skadan och slutligen vad kunde du göra för att förebygga skadan.Typ av skadaEn grundregel är att sakskador och personskador ska ersättas av den som har orakat skadan, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I ditt fall är det ingen person som har blivit skadad. Det är heller ingen sak som har blivit skadad. Det rör sig om en kostnad för hotellet. De har lidit ekonomisk skada utan att någon person eller sak har blivit skadad. Det är definitionen på en ren förmögenhetsskada, se 1 kap 2 § skadeståndslagen.För att den som har orsakat en ren förmögenhetsskada ska bli ersättningsskyldig, krävs det att skadan uppkommit genom brott, se 2 kap 2 § skadeståndslagen.Att använda en egen hårtork är inte brottsligt. Det är knappast heller vårdslöst beteende.Din situationVi kan konstatera att skadan är en ren förmögenhetsskada. Om vi ser vad som står i 12 kap 24 § jordabalken om hyresgästens ansvar att ersätta uppkommen skada, och gör skadeståndsbedömningen enligt skadeståndsrättsliga principer, kan vi ytterligare konstatera att det krävs att du har begått ett brott för att du ska bli ersättningsskyldig. Vilket du inte har. Hotellägaren går därför utanför vad som gäller för hyreslagen, genom att kräva dig på ersättning för utryckningen. Som jag skrev inledningsvis är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att regler som går utanför hyreslagen är ogiltiga mot hyresgästen, se 12 kap 1 § jordabalken. Hotellägarens krav är därmed ogiltigt.SammanfattningDu som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst och omfattas därför av hyreslagen. Enligt hyreslagen kan du bli ersättningsskyldig för skador som du vållar. Skadan i det här fallet är en ren förmögenhetsskada. För att du ska bli ersättningsskyldig för den krävs det att du har begått ett brott. Att använda en hårtork är inte ett brott. Hotellägaren kan därmed inte kräva dig på skadestånd. Om du behöver hjälp med att bestrida skadeståndsanspråket, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Anlita advokat och hemförsäkring

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, kom hem en em och då hade den nya grannen klippt ner vår gemensamma häck till knähöjd, var huvudhög innan. Jag rusade ut och stoppade dom. 13 m hann dom med. Lovade på plats att rätta till det och bad om ursäkt. Dom ringde häromdagen och jag blev utskälld och dom bad mig hålla kä-n i princip och sa dom inget tänkte göra. Jag sade det var olagligt och ville ha min höjd igen. Dom svarade att nu var det som det var, fixa själv och slängde på luren. Kränkande och hotfullt var samtalet. Jag spelade in det. Dom säger i samtalet att dom har bett om ursäkt och gör inte mer. Ny hög häck kostar 100,000 kr och jag känner mig hotad. Kommunen tyckte bra jag spelade in, pratade om jordabalken och Fastighetslagstiftningen, var hittar jag rätt advokat, vad kostar det, tar hemförsäkringen detta, osv. Jätte ledsen och sover ej pga hotsamtalet, och har bott här i 42 år utan incidenter tidigare. Ska verkligen brott få lönas.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Rätt advokatAtt hitta rätt advokat är beroende av flera saker, vilket gör det svårt för mig att svara på. Du kan googla eller fråga bland personer du känner. Rätt advokat kan också bero på exakt vad du vill få ut av advokaten och vilka åtgärder du vill ta samt om du har krav på advokatens personlighet eller liknande. Du kan anlita en jurist för din fråga genom oss på Lawline, vilket du gör på vår hemsida. Det är då ett timpris på 2 000 kr för dig som privatperson och du kan boka en tid här.Priset för att anlita en advokat eller jurist kan däremot variera. Vissa som är specialiserade eller väldigt eftertraktade kan vara dyrare än andra, och vill du gå till domstol kan det innebära större summor. Det bästa är att fråga varje advokat du kontaktar.HemförsäkringDet är säkrast att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få reda på exakt vad och hur mycket din hemförsäkring täcker när det kommer till advokat. Vanligen täcker hemförsäkringen i alla fall en del av kostnaden.SammanfattningHar du fler frågor så kan du ställa dem genom en ny fråga eller ställa dem till en advokat du anlitar då det är svårt för mig att veta vad du menar med "osv". Kontakta försäkringsbolaget för att få alla detaljer gällande vad din hemförsäkring täcker eller inte täcker. Priset för att anställa en advokat kan variera i stor utsträckning och jag kan därför inte ge dig ett definitivt svar där. Ett alternativ är som jag nämnt att boka tid med en av våra jurister.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skadestånd efter att ha snavat på trädgårdsmöbler?

2021-09-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Snavade på ett stolsben i trädgården. Fick revbensfrakturer. Grymma smärtor. Sjukskriven minst tre veckor. Bord och stolar placerade mitt på gräsmattan där man går igenom om man varit hos grannen.Bara en grind mellan gårdarna. Mkt mörkt på gården och de syntes inte. Bor i bostadsrätt med gemensam trädgård. En av de boende som placerat sitt bord och stolar där.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar det undrar du ifall du har rätt till skadestånd eller liknande från din granne eller föreningen. För att man ska ha rätt till skadestånd för kroppsskador krävs att någon orsakat skadan genom vårdslöshet (SkL 2:1). En skada har onekligen skett och det finns ett orsakssamband mellan denna och att din granne ställde trädgårdsmöbler i trädgården. Dock är det tveksamt att din granne agerat vårdslöst. Så länge det inte finns några regler i din förenings stadgar om att man inte får ställa möbler där eller att man måste ta in dem under natten ser jag inte hur man kan se det som vårdslöst. Föreningen kan knappast heller anses ha agerat vårdslöst genom att låta din granne ha sina möbler där. Jag tror därför inte att du skulle få rätt till skadestånd. Jag kan självklart ha fel eftersom detta är en subjektiv bedömning och jag utgår endast från den lilla information jag har. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Problem med lukt och flugsvärmar på grund av närliggande verksamhet, går det att rikta skadeståndsanspråk?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har ett hus i ett omtyckt villaområde. Kommunen har för några år sedan valt att bevilja en verksamhet som importerar och bränner avföring och andra saker för att göra någon slags miljöbränsle. Detta stör såklart sommarkvällarna då det luktar fruktansvärt i hela bostadsområdet. Det har även blivit problem med flugsvärmar. Bör man inte kunna bli ersatt för detta? Dels för att det sänker värdet på min bostad, och även för att det stör min vardag något fruktansvärt.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSituationen ni befinner er i träffas av 32 kap. miljöbalken (MB). Enligt MB ska skadestånd betalas för sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Men om inte skadan orsakats med uppsåt eller vårdslöshet, ersätts den bara bara om störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten (32 kap. 1 § MB). RättsutredningEnklast är att dela upp lagens rekvisit. Första frågan som bör ställas är huruvida skada kan konstateras. Ren förmögenhetsskada har i praxis och doktrin ansetts vara värdeminskning på fastighet på grund av störande verksamhet i närheten. Det kan också vara fråga om personskada i form av psykisk lidande i och med lukten som du påpekar påverkar vardagen. Nästa fråga handlar om skadan orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet. I så fall behöver man inte utreda tredje frågan. Det är ganska sällan skador kan hänföras till uppsåtligt eller vårdslöst handlande. Jag skulle säga i princip uteslutet när kommunen beviljat verksamheten, såvitt inte lukten uppkommit av andra skäl. Oftast går man alltså vidare till bedömningen, tredje frågan, huruvida störningen skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Med orten avses inte större tätort i dess helhet, snarare stadsdelen (se härvid rättsfallen NJA 1977 s. 424 och NJA 1999 s. 385). Ett bostadsområde i anslutning till beskriven verksamhet eller direkt inom området bör vara en ort. Av betydelse blir inte bara aktuella störningar utan också planering, sett till detaljplan och liknande eftersom det är allmänna handlingar som alla har tillgång till inför ett husköp. Det är en ganska svår avvägning. Generellt gäller att förmögenhetsskada som är bagatellartad bör skäligen kunna tålas på orten. I rättsfallet MÖD 2013:42 ansågs värdeminskning med 5 % bör kunna tålas, detta då inom den s.k toleransgränsen. Domstolarna har fäst avseende vid arten och omfattningen av den skada som störningen orsakat. I skälighetsbedömningen har även vägts in hur stor samhällsnyttan av störningskällan bedömts vara. Lukten du beskriver uppfyller förutsättningar för skadestånd enligt 32 kap. 3 § p.4 MB. Skadeståndsskyldig är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § MB). Grupptalan kan tillämpas (32 kap. 13 § MB) exempelvis tillsammans med dina grannar. Utöver skadeståndsanspråk får enskild också rikta talan om förbud mot fortsatt verksamhet (32 kap. 12 § MB). Sammanfattningsvis kan det, beroende på hur stor värdeminskningen är (ska som minst överstiga 5 %) och såvida ert hus är beläget inom den ort varifrån störningen har sin källa, samt mot bakgrund av eventuell personskada finnas anledning att gå vidare med skadeståndsanspråk. Men det är en ganska komplex bedömning med många parametrar att beakta, vilket inte låter sig göras i detta format. Hälsningar,

Vilket ansvar har badhus för personskador?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vårt kommunala badhus har satt upp skyltar i simhallen "bad sker på egen risk". Har en sådan friskrivning någon som helst påverkan av ev ansvar för skada som kan uppstå för de betalande gästerna i badet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om skylten "bad sker på egen risk" är en giltig friskrivning från ansvar för de olyckor som kan äga rum på badhuset.Friskrivning En ansvarsfriskrivning innebär att en avtalspart friskriver sig från det ansvar som annars skulle uppstått vid eventuell skada. Det är vanligt förekommande att avtal innehåller friskrivningsklausuler, exempelvis kan en säljare vilja friskriva sig från ansvar för fel som uppkommit på grund av att en köpare använt en produkt på ett felaktigt sätt. Det är dock inte möjligt att friskriva sig från alla typer av ansvar. Lagstadgade ansvar går i regel inte att friskriva sig ifrån. Ett exempel är konsumentköplagen, vars bestämmelser inte går att avtala bort till nackdel för konsumenten. Badanläggningars ansvar Badanläggningar, både sådana som drivs av kommun och privata aktörer, som erbjuder bad mot betalning lyder under produktsäkerhetslagen. Badhuset ansvarar för skador som orsakats på grund av säkerhetsbrister i den tjänst de erhåller (1§ produktsäkerhetslagen). Parallellt med det har konsumentverket tagit fram en vägledning för badanläggningar - alltså en standard om hur verksamheten bör utformas och administreras för att minimera risken för skador. Vägledningar brukar utformas som praktiska komplement till lagen, så att man som aktör ska förstå vad som konkret förväntas av en. Besökarens ansvar Konsumenter som besöker badanläggningen ska följa anvisade säkerhetsregler och föräldrar som har med sig sina barn är skyldiga att hålla dessa under uppsikt. SlutsatsFriskrivningen "bad sker på egen risk" kan knappast anses ha någon självständig betydelse för ansvar. Om en skada uppkommer till följd av brott mot produktsäkerhetslagen och avvikelse från den säkerhetsstandard som badanläggningar förväntas upprätthålla ansvarar badanläggningen för skadan. Om skadan däremot uppkommer på grund av att konsumenten brutit mot säkerhetsregler eller inte i tillräcklig grad hållit sitt barn under uppsikt bär badanläggningen inte ansvaret för skadan. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hade min bil parkerad vid jobbets boendet när en från boendet som jag jobbar på råkade cykla in i bilen under arbetstid och orsakade skador på bilen.. vem är skyldig till betala självrisken? Arbetsgivaren eller brukaren?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självrisken ska betalas av försäkringstagaren själv. Om man däremot vet vem som har orsakat skadan så kan försäkringstagaren kräva ersättning från den personen. I detta fallet nämner du att brukaren har orsakat skadan på bilen, i sådant fall kan du rikta ett ersättningsanspråk gentemot brukaren på grund av att denne har orsakat dig en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Arbetsgivaren har inte ett ansvar gentemot de skador som exempelvis en brukare orsakar. Arbetsgivaren har däremot ett principalansvar gentemot sina arbetstagare och de skador de kan komma att orsaka i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen) men det blir inte aktuellt i detta fallet.Således står du för självrisken. Arbetsgivaren kan inte hållas ansvarig men brukaren kan du däremot rikta ett ersättningsanspråk gentemot på grund av den sakskada som denne orsakat dig. Notera dock att det måste kunna bevisas.Vänliga hälsningar,