Betalas livförsäkring ut under pågående skilsmässa?

2019-03-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En nära släkting till mig ansökte i sept om skilsmässa som maken inte godkände. Denne make avled 1 sept genom självmord.nu säger afa försäkringsbolag att den livförsäkring som maken hade genom sitt jobb inte skabutbetalas till min släkting eftersom hon begärt skilsmässa. Kan detta stämma? Juridiskt settvar de ju fortfande gifta och bodde ihop. Tingsrätten har meddelat henne att skilsmässoärendet är nedlagt då maken avlidit.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är mångt och mycket efter vad som stadgas i försäkringsvillkoren. I ditt fall har jag inte tagit del av villkoren i försäkringen, dock har jag ögnat igenom villkor för andra försäkringar från AFA Försäkringar. Genomgående verkar det som att ett av villkoren är att "Förordnande till förmån för make eller registrerad partner gäller inte om det pågår mål om äktenskapsskillnad eller mål om upplösning av registrerat partnerskap". Det är sannolikt det som är aktuellt även i din släktings fall. Även om makarna var gifta pågick det ett mål om äktenskapsskillnad (i och med väntetiden) varför det är riktigt att försäkringen inte ska betalas ut.Vänligen,

Skolfråga skadeståndsrätt

2019-03-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har ett skolarbete med följande händelse och undrade om ni skulle kunna hjälpa till lite.Rutger Rapping arbetar som servitör på en av stans populäraste barer. En ovanligt livlig fredagskväll känner han sig alltmer på efterkälken med alla beställningar som väller in i en strid strö. I ett försök att komma ikapp lastar han en hel bricka full med rödvinskaraffer och kryssar ut i den stojiga trängseln mellan bargäster och matbord. I den andra handen bär han två stora varmrättstallrikar. I trängseln törnar han ihop helt lätt med en gäst. Han tappar kontrollen över sin last och sekunden senare har matgästen Majken fått två gratinerade humrar i knäet samt en dusch av flera liter rött vin över sig. Hon blir rosenrasande, inte bara att för att kvällen är förstörd utan i synnerhet eftersom hennes dyra vita favoritkappa är helt och hållet indränkt i vin. Rutger ursäktar sig för allt han är värd, men lyckas inte få Majken på bättre humör.Men Rutger Rapping på lördagen kommer tillbaka till jobbet möts han av den nitiske och skrupelfria restaurangchefen Hagbard som meddelar att Majken hört av sig och krävt ersättning för det inträffade i form av 2 500 kronor i ersättning för kappan. Hon krävde även 1 000 kronor för "sveda och värk" som hon kallade det, eftersom hon blivit så ledsen över att hennes favoritplagg blivit förstört. Ett plagg som Majken har köpt på den lilla fina och exklusiva butiken Åh Paris. Restaurangchefen Hagbard säger åt Rutger att betala henne pengarna så snart
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Lawline besvarar inte skolfrågor så tyvärr kan jag inte hjälpa dig med denna fråga. Jag hänvisar dig till kurslitteratur på skadeståndsrättens område. Lycka till!Vänligen,

Lista om påskrift för att säga upp min anställning - kan jag begära skadestånd på grund av kränkning?

2019-03-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Undrar om man kan stämma en skola för skadestånd när man som personal blivit kränkt av föräldrar? Föräldrarna har i det här fallet mailat runt en lista om påskrift i syfte att skolan ska säga upp min anställning. Finns det något man kan göra i denna situation?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår att det måste vara fruktansvärt kränkande att bli utsatt för detta. Jag ska försöka förklara vad som gäller vid skadestånd för kränkning på det sätt du blivit utsatt för. Ersättning för kränkning är en särskild typ av skadestånd på det sättet att det inte förutsätter att fysisk skada uppkommit. Det förutsätts dock att skadan orsakats av brott av viss typ. Det krävs att föräldrarna gjort sig skyldiga till brottFör att du ska kunna få skadestånd på grund av kränkning krävs först och främst alltså att kränkningen ska ha uppkommit genom att föräldrarna begått ett brott. Det kan inte röra sig om vilket brott som helst, det krävs att brottet är ett "angrepp mot person, frihet, frid eller ära" (SkL 2 kap. 3 §). Har föräldrarna gjort sig skyldiga till brott? Jag kan inte på rak arm bedöma om föräldrarna har begått något brott, eftersom jag inte vet några detaljer kring händelsen, vad som står i mailet eller liknande. Ett brott som skulle kunna stämma överens med deras handlande är förtal. Angrepp mot ära är som sagt sådana brott som kan ge grund för skadestånd på grund av kränkning. Denna kategori av brott innefattar bl.a. förtal. Förtal innebär att någon pekar ut någon annan som antingen brottsling, klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är avsedd att utsätta denne för andras missaktning. (BrB 5 kap. 1 §)Det har ingen betydelse om uppgiften som spridits är sann eller inte, handlingen kan utgöra brott ändå. Vad kan du göra? Om du vet med dig att föräldrarnas agerande skulle kunna utgöra förtal, t.ex. om mailet innehöll uppgifter om dig som varit avsedda att utsätta dig för andras missaktning, råder jag dig att polisanmäla detta. Det krävs nämligen att det är utrett att ett brott har begåtts för att du ska ha rätt till skadestånd. Sedan kan du gå vidare med en stämningsansökan. Jag hoppas du fått svar på din fråga återkom gärna om du har några mer frågor. Önskar dig lycka till med ärendet! Med vänlig hälsning,

Skadestånd på grund av felaktig vård

2019-02-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Var uppe på min vårdcentral och skulle göra nageltrång operation! 5 månader senare så fick jag åka upp igen efter felaktig behandling som ledde till komplikationer! Nu har det gått ytterligare 5 månader och det har blivit värre komplikationer! Har även ärr på andra stortån och nagelbit som växer upp istället för rakt pga 6-8 felaktiga behandlingar! Min fråga är om jag kan fylla i någon skadeanmälan och begära skadestånd !Mvh
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man har skadats i offentlig vård eller i privat vård som har avtal med offentlig vårdgivare, kan man ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen. I så fall ska man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF). Enligt LÖF måste patienten lidit av en patientskada. En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Huruvida du har rätt till ersättning är svårt för mig att avgöra då jag inte har alla detaljer och inte den kunskap som krävs. Utifrån den information du har gett låter det dock som att du skulle kunna ha möjlighet till ersättning, eftersom du har fått ett ärr. Du kan gör en anmälan om skada, på https://lof.se/patient/anmalan/innan-skadeanmalan/ . Sedan får LÖF utreda om de anser att din skada uppfyller förutsättningarna för att kunna få skadestånd. Hoppas du blir nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadeståndskyldighet vid olyckshändelse

2019-03-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min 5åriga son ställde sig på en sittpall på min dotters dansträning. Benet gick plötsligt av på pallen o sonen rasade i golvet o slog sig.Nu vill danstränaren att jag ska betala 400 kr för pallen. Jag bad att få ta hem den o skruva fast benet igen men fick ej detta.Är detta verkligen rätt och riktigt?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen med din fråga till Lawline!De grundläggande reglerna för skadestånd när man orsakar en sakskada hittar man i skadeståndslagen (SkL). Utgångspunkten är att man ska ersätta skador man orsakar på saker om man varit oaktsam eller haft uppsåt att skada saken 2 kap 1 § SKL.Att vara oaktsam innebär att man är oförsiktig, medan uppsåt innebär att man gör något med avsikt.Om din son t.ex. hoppat på pallen och den gått sönder, skulle jag möjligen bedöma det som oaktsam. Skulle din son ta pallen och slå den i väggen skulle jag troligtvis bedöma det som uppsåt. Jag bör dock tillägga att barnets ålder spelar roll när det kommer till skadestånd. Det tas hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter när det kommer till bedömning av skadestånd. Eftersom ditt barn bara är 5 år talar det starkare för att skadestånd inte kan krävas i denna situation, oavsett om det vore uppsåt/oaktsamhet 2 kap 4 § SKL.Utifrån situationen du beskrivit, d.v.s. att din son stått på pallen och den plötsligt gått sönder, anser jag att det är en ren olyckshändelse. Uppsåt eller oaktsamhet föreligger inte i min mening från din sons sida. Vid olyckshändelser kan inte personen dömas till att betala skadestånd.Jag tycker att det har varit schysst av dig att erbjuda att försöka fixa pallen, vilket du har rätt till att göra oavsett om du blir skadeståndsskyldig eller inte. Men det är oresonabelt av dansläraren att inte ge dig en chans till att fixa stolen och dessutom kräva dig på 400 kr.Sammanfattningsvis menar jag att skadan uppstått genom olyckshändelse och att du därför inte är skyldig att betala något. Det låter på din fråga som att det är enkelt att skruva fast benet igen. I och med att dansläraren inte velat att du ska skruva fast benet igen får denne lösa det själv. Jag hoppas din son mår bra och at ni får en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Vilka är förutsättningarna för att få skadestånd?

2019-03-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! När kan man be om skadestånd? Jag berättade om en händelse till polisen men glömde nämna att jag ville ha skadestånd, är 16 år.
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen (SkL) reglerar när skadestånd kan bli aktuellt och vilka typer av skador som berättigar till skadestånd. Nedan kommer jag att sammanfatta vad som krävs för att få skadestånd. 1.Skadestånd förutsätter att skada har uppkommitSkadeståndslagen behandlar fyra olika typer av skador:-Personskada-Sakskada-Ren förmögenhetsskada-KränkningPersonskada är en kroppslig eller psykisk skada som orsakas av någons handlande t.ex. ett brutet ben. Sakskada är en skada som drabbar ett föremål t.ex. skada på en bil (2 kap. 1 § SkL). Sakskador är alltså inte skador på människor. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har samband med person-eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). Ett exempel på en ren förmögenhetsskada är när ett företags goodwill blir försämrat på grund av smutskastning från en konkurrent. Kränkning uppstår när en person allvarligt kränker någon annan person genom angrepp mot dennes frihet, frid eller ära (2 kap. 3 § SkL). 2.Skadestånd kräver uppsåt/oaktsamhetUppsåt innebär att en person med flit har skadat eller tagit sönder något. Oaktsamhet betyder att en person har varit slarvig eller inte tillräckligt försiktig och därför har skadan skett. 3.Skadestånd kräver adekvat kausalitetKausalitet innebär orsakssamband. Det gäller att bedöma om det finns en koppling mellan personens agerande och skadan som har uppkommit. Om bedömningen visar att det finns ett orsakssamband måste man gå vidare och undersöka om orsakssambandet är adekvat. Då kollar man om det verkligen var just den handlingen som orsakade skadan. Om person A blir misshandlad och drabbas sedan av en hjärnskada måste man undersöka om misshandeln var orsaken till hjärnskadan.Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det inte får finnas en ansvarsfrihetsgrund d.v.s. en grund som befriar skadevållaren från ansvar. En ansvarsfrihetsgrund finns vid nödvärn eller samtycke.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Bedömning av läkare efter hundbett

2019-03-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Blivit biten av en hund och har ett ärr på ena vaden. Det är tydligt framträdande fortfarande efter tio månader. Motparten begär en bedömning av läkare. Hur gör jag nu?
Emilia Skantsi Flood |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag vore dig skulle jag börja med att kontakta mitt försäkringsbolag. Sen vet jag inte om du uppsökte en läkare i samband med att du blev biten av hunden eller inte men om du gjorde det bör du begära ett utdrag ur din journal. Journalen kan du hitta genom att logga in på 1177 vårdguiden. Om du ännu inte besökt läkare bör du göra det nu. Det går alldeles utmärkt att boka en tid på den vårdcentral där du är skriven. I vilket fall som helst kommer du behöva ett läkarintyg om du ska ha möjlighet att få försäkringsersättning eller skadestånd. Vänlig hälsning

Vårdslös fastighetsägares skadeståndsskyldighet

2019-02-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad är lagrummet för när en fastighetsägare är vårdslös och därigenom blir skadeståndsskyldig?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lagrummet som du är ute efter är 5 Kap. 1 § Skadeståndslagen. Har fastighetsägaren varit vårdslös och därmed är skadeståndsskyldig faller detta in under5 Kap 1 § Skadeståndslagen För att få ersättning krävs det att en fastighetsägare har varit vårdslös eller oansvarig. Det är den skadelidande som bär bevisbördan för att visa att fastighetsägaren har varit vårdslös eller oansvarig och därigenom orsakat skadan. Har fastighetsägaren varit vårdslös och därmed är skadeståndsskyldig regleras detta i 5 Kap 1 § Skadeståndslagen. Det innebär att den skadelidande ska få ersättning för de skäligs kostnaderna som uppkommit med anledning av skadan. Skadeståndet omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidandeinkomstförlustpsykiskt och fysiskt lidande av övergående natur (sveda och värk), eller av bestående art ( lyte och men) samt särskilda olägenheter till följd av skadanErsättningarna är skattefria enligt 8 Kap 15 § Inkomstskattelagen.