FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt27/12/2023

När har jag rätt till ersättning enligt patientskadelagen och hur kräver jag ut den?

Hej. Jag har haft problem med kronisk allergi sedan jag var barn. Tog kontakt med min vårdcentral eftersom problemet hade blivit mycket sämre under en 18 månader lång period. Jag började misstänka att någonting "annat" var på gång och behövde proffsig råd. Men behandlingen jag fick var hemsk. Läkaren hade t.ex. skrivit flera fel i mina journal, och har beskrivit mitt problem fel när det gällde en viktig remiss till en hud specialist. Med alla dessa fel och hur oproffsig han var har mitt problem blivit värre och än lösning hamnat längre bort. Ett par av mina läkare jag nu har har sagt att jag möjligtvis skulle ha rätt till ekonomisk ersättning och borde undersöka det. Jag har tagit kontakt med min vårdcentral men det hjälpte inte. Patientnämnden rekommenderar att LÖF kanke kan hjälpa till. Men min fråga är, har jag rätt till ekonomisk ersättning om jag lätt kan bevisa att behandlingen jag fick har kraftig förlängt mitt problem?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Om jag förstår din fråga rätt så har din läkare gjort fel. På grund av detta fel så har dina besvär blivit sämre, och du undrar nu om du har rätt till ersättning på grund av detta. En fullständig bedömning skulle kräva mer information, men jag kommer att anta att felen har skett och att dessa fel kan bevisas. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av patientskadelagen.


Rätten till ersättning i patientskadelagen.

Din rätt till ersättning regleras i patientskadelagen, och då främst 6 §. Paragrafen säger att du som patient har rätt till ersättning för personskada, det vill säga skador på kroppen, i exempelvis de fall då du på grund av felaktig behandling (p. 1) eller felaktig diagnostisering (p. 3).

För rätt ersättning krävs att annan medicinering hade gett bättre resultat, alltså att den skada du har fått på grund av felet inte hade inträffat om rätt behandling hade getts. Enligt samma paragraf andra stycket ska dock en jämförelse göras mot vad andra erfarna läkare hade tagit för beslut. Är sjukdomen så pass svårdiagnostiserad att andra läkare också troligen hade gjort fel kan därmed rätt till ersättning utebli.

I ditt fall verkar det som att det rör sig om antingen fel diagnostisering eller fel medicinering, det har jag lite svårt att avgöra med endast den information jag har fått. Det verkar även som om andra läkare på området hade gjort andra bedömningar mot vad den läkare som gjort fel hade gjort. Jag kan inte säga att du med all säkerhet har rätt till ersättning, men vid en första anblick ser det ut så.


Hur kräver du ut din ersättning?

Det är du som patient som själv anmäler skadan. För att göra detta behöver du fråga din vårdcentral var denne har sin patientförsäkring. Detta är något du har rätt att veta och dem måste ge ut. Därefter skickar du in din anmälning till din vårdgivares försäkringsbolag.

Är din vårdcentral regionfinansierad, det vill säga det är inte en privat vårdcentral, så har dem alltid sin försäkring hos LÖF. Privata vårdgivare kan dock ha sin försäkring hos andra försäkringsbolag.


Sammanfattning och slutliga råd

Jag kan som sagt inte helt säkert säga att du har rätt till ersättning. En sådan bedömning kräver mer information. I första hand rekommenderar jag dig att ta hjälp av Patientförsäkringsföreningens hemsida och se hur dem kan hjälpa dig. I andra hand rekommenderar jag dig att ta hjälp av en jurist för en mer noggrann bedömning av ditt fall och om du har rätt till ersättning. Exempelvis kan du boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att dina möjligheter blev tydligare. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000