FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/04/2024

Kan jag få skadestånd då kommunen tagit ned träd utanför min tomt?

Kan man begära ersättning från sin granne - kommunen- som tagit ner ca 125 träd precis utanför vår tomt vilket orsakat fukt i vår krypgrund.? Vid besiktning i samband m fsg framkom att förhöjt värde uppstått å att att det skett på senare tid.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har kommunen tagit ner träd utanför din tomt som du misstänker har orsakat fukt i din krypgrund. Du undrar nu om du har till ersättning för detta. I grund och botten blir detta en skadeståndsfråga där du anser att kommunens agerande har orsakat dig skada. Därmed vänder vi oss till skadeståndslagen.


När kan du ha rätt till skadestånd?

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar annan sak- eller personskada ersätta denna skada. Lite förenklat kan man säga att om någon har skadat din egendom, antingen med mening eller för att dem inte varit så försiktiga som dem ska vara, så ska det ersätta det.

I ditt fall misstänker du att nedtagningen av dessa träd har lett till fukt i din krypgrund vilket då skulle vara skadan. För att du ska ha rätt till ersättning krävs att denna fukt dels faktiskt uppstått på grund av nedhuggningen av träden, samt dels att kommunen varit vårdslösa, det vill säga inte vidtagit alla de säkerhetsåtgärder som kan förväntas av dem, när dem tagit ned träden.

Jag kan inte göra en bedömning i ditt fall eftersom jag inte har tillgång till all den information som krävs för en skadeståndsbedömning. Jag råder dig att i ett första steg kontakta kommunen, berätta vad som har hänt och din syn på saker, och försöka komma till samförstånd den vägen. Om detta inte skulle fungera kan du kontakta en jurist för att gå igenom ärendet lite noggrannare. Du kan exempelvis boka tid med en jurist via oss på Lawline här.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000