FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt27/02/2024

Begreppen principalansvar, organansvar och strikt ansvar inom skadeståndsrätten

Vad är, om något, skillnaden mellan principalansvar, organansvar och strikt ansvar inom skadeståndsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Huvudregeln inom svensk rätt är skadeståndsansvar enbart kan utgå i de fall då den skadevållande parten har agerat vårdslöst (2 kap 1 § skadeståndslagen). Strikt ansvar utgör då ett undantag från huvudregeln och innebär att man inte behöver visa vårdslöshet för att skadestånd ska utgå. Exempel på detta går att finna i 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter som innebär att en hundägare ansvarar strikt (oberoende av oaktsamhet) för de skador hens hund orsakar. 


De återstående begreppen, dvs principal- och organansvar, tar istället sikte på när man kan hålla ett företag skadeståndsansvarigt. I dessa fall är huvudregeln fortfarande att 'företaget' ska ha agerat vårdslöst, men begreppen hjälper oss att förklara var vi ska härleda det vårdslösa agerandet. Ett företag kan ju rent fysiskt inte agera utan hjälp av andra fysiska personer. Principalansvar bygger då på att företaget (arbetsgivaren) ansvarar för dess anställda och deras agerande (3 kap 1 § skadeståndslagen), medan organansvar innebär att företaget ansvarar för de i organställning, t ex dess styrelseledamöter. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se.  

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000