Vem blir skadeståndsskyldig när barn förstör egendom på skola?

2018-12-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 13 åriga son med diagnos add släpptes in i ett klassrum tillsammans med en annan elev för att studera dock utan lärare. Istället för att studera började dom leka med limtuber som låg framme detta resulterade i förstörda möbler. Skolan kräver nu oss föräldrar för ersättning för detta. Är detta verkligen rätt då det var skolan som lämnade dom utan uppsikt
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag anser att skolan inte kan kräva er på skadestånd. Man kan bli skadeståndsskyldig för sakskada på grund av vållande (2 kap. 1 § skadeståndslag). Detta kan man bli på grund av eget handlande eller underlåtenhet. Vanligen kan föräldrar därför bli skadeståndsskyldiga för skador deras barn orsakar på grund av att man inte utövat uppsikt korrekt, och alltså varit vållande genom underlåtenhet. I t. ex NJA 1954 s 450 lät en mamma sin dotter leka med sax. Flickan skadade kamrat och då blev modern skadeståndsskyldig.Eftersom du inte var i närheten av din son kan du inte bli ansvarig för underlåtenhet att utöva uppsikt. Emellertid anser jag att detta är ett typfall då en annan vuxen ska anses överta denna roll. I den juridiska doktrinen har det ansetts att t. ex personal på förskolor kan anses vara vållande till skador orsakade av barn när denne inte utövat tillräcklig uppsikt (Hellner, 2014, s 257). Jag anser att detta går att applicera på det fallet du beskriver. Det måste anses culpöst att lämna din son som har ADD utan uppsikt när man tillfälligt förväntas utöva uppsikt över barnet. Arbetsgivaren till den som lämnade ditt barn utan uppsikt blir istället skyldig att ersätta skadan, vilket följer av arbetsgivarens principalansvar (3 kap. 1 § skadeståndslag)

Kan jag kräva ersättning av min granne för att hans eller hennes soptunna rullat ned för gatan och skadat min bil?

2018-12-08 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Grannens soptunna rullade ned för gatan rakt på min bil. Vänster baklyktorna gick sönder. Kostnaden för att laga kommer att bli strax under 3000. Hur löser vi detta. Vi har olika försäkringsbolag.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ersättning genom skada kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Ersättning genom skadestånd kräver medveten eller oaktsam handlingFör att du ska kunna kräva skadestånd av din granne för det inträffade krävs det att hans eller hennes handlande är medvetet eller åtminstone oaktsamt (2 kap. 1 § SkL).Utifrån omständigheterna är det svårt för mig att göra en konkret bedömning. Däremot ser jag det som sannolikt att vi kan utesluta att handlingen är medveten.Om du kan bevisa att din granne handlat oaktsamt genom att exempelvis inte ha låst hjulet/hjulen på soptunnan eller genom att ställa soptunnan på ett sådant sätt att det var sannolikt att den skulle kunna komma att rulla ned för gatan och skada din bil kan du kräva honom eller henne på skadestånd.Svårt att bevisa oaktsam handling av grannen i detta fall Det kan vara svårt för dig att bevisa att grannen agerat oaktsamt, särskilt eftersom grannen ganska enkelt kommer kunna invända med att någon annan måste flyttat soptunnan från den plats där han eller hon ursprungligen ställde den utan hans eller hennes vetskap, eller att han eller hon visst hade låst hjulet/hjulen och att någon annan, utan dennes vetskap, måste gått förbi och låst upp det osv.Finns däremot övervakningsfilm eller liknande på händelsen kan utfallet bli ett annat, men att det skulle finnas framgår åtminstone inte av omständigheterna i din fråga, varför det får anses uteslutet i mitt svar.Möjligheten att kräva ersättning genom grannens hemförsäkringNär en skada uppkommer på din bil ska du givetvis alltid kontakta ditt eget försäkringsbolag och upprätta en s.k. skadeanmälan över det inträffade.Det kan du göra även innan det att du pratat med grannen. Ditt försäkringsbolag kommer förmodligen att inledningsvis handlägga ärendet som en s.k. "annan yttre olyckshändelse", vilket innebär självrisk för dig som kund, vanligtvis ca. 3 000 kr som du själv nämner.Sedan ligger det givetvis lika mycket i ditt försäkringsbolags intresse som i ditt eget att inte själva behöva bekosta reparationen av din bil. Du kommer därför att, om du inte redan fått talat med grannen, bli ombedd att prata med grannen och be honom eller henne att kontakta sitt eget hemförsäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan hos dem.När grannen gjort det ska du be honom eller henne att meddela vilket försäkringsbolag han eller hon är kund hos och vilket ärendenummer försäkringsbolaget har på ärendet.Därefter ska du meddela informationen till ditt eget försäkringsbolag, som ändrar ditt ärende till en "kollision" och tar kontakt med din grannes hemförsäkringsbolag angående ersättningsfrågan.Det är inte säkert att grannens hemförsäkringsbolag kommer gå med på att ersätta skadan/skadorna på din bil. Försäkringsbolaget kan givetvis komma med samma invändningar som jag redogjorde för ovan i skadeståndsfrågan, men så länge du får grannen att göra en anmälan till sitt försäkringsbolag finns det åtminstone en chans.Mina rådPå grund av bevissvårigheterna i skadeståndsfrågan råder jag dig att i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag och ta det vidare därifrån.Skulle det inte gå vägen kan du givetvis i andra hand alltid tala med grannen om att du annars avser gå till rätten med saken.Även om du tvingas betala en självrisk lönar det sig förmodligen ändå att ta det via försäkringen, om det inte rör sig om en närmast obetydlig skada på bilen.Jag hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Måste en restaurang informera om att en maträtt innehåller fläskkött?

2018-12-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej! jag var och åt en bagel på espressohouse. På beskrivningen eller namnet på bageln framgick det inte att den innehöll bacon. Jag insåg inte att mackan innehöll bacon först än at jag nästan ätit klart mackan. jag äter inte fläsk utav religösa själ och blev förvånad att det inte stod att den innehöll fälsk. Efter det har jag haft dåligt samvete och gått runt och tänkt på det samt mått illa. Jag undrar vad jag kan göra, stämma? skadestånd? det måste ha vart många som ätit mackan och inte märkt innehållet. Tack i förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns vissa ingredienser som restauranger är skyldiga att informera om en maträtt innehåller. De aktuella ingredienserna/livsmedelsgrupperna är sådana som orsakar flest överkänslighetsreaktioner (dvs. allergier). Ämnena är spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk och mjölkprodukter samt laktos, nötter, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid, lupin och blötdjur (snäckor, musslor och bläckfisk). Restaurangen måste kunna informera om maten innehåller någon av de uppräknade ingredienserna och informationen kan ges muntligen eller skriftligen. Om informationen är muntlig ska det finnas en upplysning om att informationen finns att få. Skriftlig information kan t.ex. ges i menyn, på en särskild skylt eller i ett informationsställ.Det finns däremot inget krav att informera om att en maträtt innehåller fläskkött. Då restaurangen inte gjort något fel som inte informerat om att mackan innehöll fläskkött, finns det heller inte någon grund för stämning eller skadestånd. Min rekommendation är att du nästa gång frågar om en maträtt innehåller fläskkött. Även om en restaurang i sig inte har någon skyldighet att redovisa annat än de ovan uppräknade allergenerna är min erfarenhet att de flesta restauranger kan besvara en sådan fråga i vilket fall.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Avtalspart A orsakar tredje man skada, har avtalspart B ett ansvar att hjälpa till att reda ut situationen?

2018-12-01 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |En bilskrot "köpte" sambons skrotbil mot att de hämtade den på plats. De fick ur den ur garaget, papper skrevs på, regbevis och bevis på hämtning. Jag stängde vårt garage, vi tackade och sa hej då. Jag lämnade garagelänga/området. Bilskrotspesonen, fick jag veta senare, hade en olycka, en annan garageport blev delvis intryckt, går ej att öppna. Grannen får numret och dagen efter dyker han upp för att få upp garagedörren (lördag) Han berättar att hans chef skickar folk på måndag. Nu säger grannen att JAG ska stå i kontakt med företaget och se till att allt blir fixat. Stämmer det verkligen? Samfällighetsordf påstår detsamma??? Står det inte mellan företaget och den drabbade? Visst helt oförskyllt på grannen men vad hjälper jag som MELLANHAND? Jag köpte en tjänst, det blev klart och vi var klara....hur kan jag ansvara för vad som händer efteråt???Med vänlig hälsning, Mia
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret på din fråga är att du inte har några skyldigheter alls i den här situationen. Det var en anställd på företaget som vållade skadan på garageporten, på grund av detta är det företaget som bär ansvaret. Detta kallas för principalansvar och är en regel som säger att arbetsgivare ansvarar för i stort sett alla skador som dennes anställda vållar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen).Det faktum att anledningen till att bilskrotsarbetaren befann sig i området var för att du hade beställt en tjänst eller sålt egendom leder inte till att du har ett ansvar att reda ut situationen. Det är upp till din granne och företaget att själva göra upp sinsemellan.Med vänliga hälsningar

Vad kan jag få för hjälp från mina försäkringar efter trafikolycka?

2018-12-08 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Förra året i juli råkade jag ut för en fraktur i armbågen i en trafikolycka som passagerare i en bil. Har ff problem och trots ihärdig träning inte kunnat böja armen över 90 grader och ej heller räta ut den helt. Tre dagar innan olyckan sade jag upp mig från mitt jobb som uska på kommunen. Hade tänkt att jobba på ett privat boende där jag skulle fått bättre tider och högre lön. Nu hann jag inte detta innan olyckan Försäkringskassan vägrade sjukskriva mig trots helarmsgips så jag fick börja stämpla. Det står nu klart att jag inte kan återvända till min yrkesroll eftersom jag inte klarar momenten i arbetet som lyft mm. Arbetstränar nu på ett kulturhus och har aktivitetsersättning. Tappat ekonomiskt på detta och kommer upp i hälften vad jag tjänade som usk(inklusive ob). Har lite panik för min låga inkomst eftersom vi bor i villa. Vad för hjälp kan jag begära från mina försäkringar?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att du skadats så illa. Gällande hjälpen du kan få från dina försäkringar beror det på vilka försäkringar du har och ofta till vilket belopp du har försäkrat dig. TrafikförsäkringOm det är en annan person som har varit vållande till skadan i trafiken har du rätt att få ersättning från den personens bilförsäkring, 11 § Trafikskadelagen. Även i annat fall täcker din trafikförsäkring för personskador, 10 § Trafikskadelagen. Genom trafikförsäkringen har du rätt att få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, för ditt lidande på grund av sveda och värk (mer övergående skador) samt dina skador som du beskriver är av bestående art - vilket sker i enlighet med ditt försäkringsbolags beräkningar i ditt enskilda fall. Gällande ersättningen som du kan få för din inkomstförlust så är utgångspunkten att det ska beräknas utifrån vad du skulle ha haft i inkomst om du inte hade skadats och den inkomst som du har till följd av verkningarna som blivit av olyckan. I den beräkningen beaktas tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller liknande åtgärder, din ålder, hur du är bosatt och andra personliga omständigheter, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Jag vågar inte uttala mig om vad som kommer att gälla i ditt fall särskilt, utan i den frågan bör du ha en dialog med det aktuella försäkringsbolaget. OlycksfallsförsäkringOm du har en olycksfallsförsäkring har du även rätt att få viss ersättning ur din olycksfallsförsäkring. Du har inte rätt att få ersättning både genom trafikförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för sjukhuskostnader och liknande, eftersom utgångspunkten är att du endast ska försättas i samma ekonomiska position som innan olyckan inträffade. Du har däremot rätt att få ersättning, utöver det du får från trafikförsäkringen, genom olycksfallsförsäkringen i form av ersättning för medicinsk invaliditet. Som du beskriver dina skador låter det som att du har drabbas av bestående skador efter olycksfallet som gör det möjligt för dig att få ersättning för dessa bestående skador. Normalt när det gäller olycksfallsförsäkringar har du som försäkringstagare fått välja ett visst belopp att försäkra dig till. Utifrån detta belopp brukar försäkringstagaren få en procentuell ersättning som baseras utifrån en läkares bedömning av graden på dina bestående skador. Mina rekommendationer Du bör så snart som möjligt ta kontakt med de aktuella försäkringsbolagen och även se över villkoren för de försäkringar du har. Försäkringsbolagen kommer kunna hjälpa dig vidare med vilken ersättning du är berättigad till. Det är oavsett bra om du ser till att anmäla dina skador.Lycka till och ta hand om dig!Vänliga hälsningar

Min granne röker och lukten sätter sig i mina kläder, kan jag få ersättning?

2018-12-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en granne som röker inne i sin lägenhet som ligger under min. Näst intill dagligen stinker det ciggrök i min lght. Jag har kläder, vinterjackor som luktar. Mina syltade och inlagda matvaror har blivit bruna och oätliga. Styrelsen har haft ett långt samtal med grannen i fråga men ingen skillnad blir det. Flera dagar i veckan kommer jag hem och det luktar så mkt så man kan tro att det är npgon som rökt hos mig. Jag kan emmellanåt inte vara hemma då inte jag inte orkar känna lukten. För att slippa måste jag vädra med vidöppna fönstret och all värme går ut och jag tvingas gå hemma och frysa. Vad har jag för rättigheter? Jag har saker som är förstörda, kan jag begära ersättning? Och eftersom det här inte verkar ta slut så kommer ju mer och mer saker bli förstört med åren. Att jag ska flytta ser jag inte som ett alternativ då det skulle bli en förlustaffär med dagens marknad.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga !Är inomhusrökning tillåten?I flera avgöranden har hyresnämnden accepterat inomhusrökning, till och med i hyreshus där kontraktet haft ett förbud mot rökning. Om det är problem med ventilationen kan föreningen behöva åtgärda detta. Kan du få ersättning för röklukt i kläder?För att du ska kunna kräva skadestånd krävs enligt skadeståndslagen (2 kap 1 § Skadeståndslag) att en skada har orsakats. En skada är i första hand en genom fysiska medel direkt tillfogad skada (Proposition 1972:5 s.579). Att någonting har fått en försämrad funktion kan också räknas som en skada enligt högsta domstolen (NJA 1996 s.68). Det som har blivit skadat ska ha ett mindre värde än vad det hade innan skadehändelsen. I ditt fall så har du kläder som luktar, här har jag svårt att se att det är en tillräckligt konkret skada för att utgöra skada enligt lagens mening. Om du tvättar kläderna blir de återigen luktfria, och har då samma värde som de hade från början. Vad gäller dina syltade och inlagda matvaror påstår du att de har blivit oätliga. Om du kan bevisa att de har blivit oätliga och att det är på grund av din grannes rökning har du lidit en skada. För att skadan ska vara ersättningsgill enligt lagen krävs att skadan orsakats genom att din granne åsidosatt en av rättsordningen uppställd aktsamhetsnorm. Eftersom det är tillåtet att röka inomhus så har din granne inte åsidosatt en aktsamhetsnorm enligt min bedömning.Är det värt att gå till domstol? Om du stämmer din granne och förlorar rättegången blir du skyldig att betala din grannes rättegångskostnader (18 kap 1 § Rättegångsbalk). Beroende på hur omfattande processen blir och om den prövas i en eller flera instanser kan det bli ganska dyrt att betala rättegångskostnader. De flesta hemförsäkringar har ett rättsskydd men detta brukar ha en beloppsspärr, som innebär att du själv måste betala kostnader utöver ett visst belopp. När det rör sig om skador som har ett ringa värde, i ditt fall, mat och kläder, kan det bli en väldigt dyr process i jämförelse med värdet på dina saker som skadats. Vad kan du göra istället? Försök nå en överenskommelse med din granne. Om du tror att det är problem med fastighetens ventilation kan du prata med föreningen och be dem åtgärda detta. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Är en hundägare ersättningsskyldig för personskador?

2018-12-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min mamma blev påsprungen av 2 hundar och föll ner för en trappa. Resultat av detta blev 2 svåra frakturer på ena armen. Hon kommer bla annat att behöva sätta in en protes i axeln. Mamma har själv ingen sjuk/olycksfallsförsäkring. Eftersom fallet orsakades av en annan persons hundar så tycker vi att den personen bör vara ersättningsskyldig för kostnader, sveda värk och eventuell nedsatt funktion av arm. Är vi rätt ute och hur går man vidare i ett sådant fall? Vem kontaktar man?
Linn Gerhardsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Som kort svar på din första fråga kan sägas att du är rätt ute. En hundägare har något som kallas strikt ansvar vilket betyder att hundägare är ersättningsskyldiga för de skador som deras hundar orsakat.En hundägare har som sagt strikt ansvar. Att en person har ett strikt ansvar innebär att denna personen är skadeståndsskyldig oavsett om personen själv har orsakat den uppkomna skadan. Detta är ett undantag från vad som egentligen gäller inom skadeståndsrätten och därför krävs lagstöd för att en person ska anses ha strikt ansvar. För hundägare finns sådant ansvar i 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hund och katt. Där sägs just att en skada som har orsakats av en hund skall ersättas av dess innehavare eller ägare, även om han eller hon inte vållat skadan.Din mamma har lidit en personskada, vilken är ersättningsgill, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Skadestånd till den som har tillfogats en personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk och andra stadigvarande men (vilket träffar de skador som framgår av din fråga). Ersättning för sveda och värk och andra stadigvarande men (ideell skada) bestäms som utgångspunkt utifrån en tabell. Skadeståndets storlek kan dock komma att jämkas på grund av ett eventuellt medvållande från din mammas sida. Det framgår dock inte av din fråga huruvida det finns omständigheter kring det inträffade som tyder på att din mamma varit medvållande, 6 kap. 1 § Skadeståndslagen. Som svar på din andra fråga kan sägas att eftersom att din mamma inte har någon egen försäkring som täcker de inträffade skadorna, är alternativet att vända sig till hundägaren och framställa ett skadeståndsanspråk. Skadeståndsanspråket ska då motsvara de lidna skadorna och uttryckas i en fastställd summa pengar. Här råder jag din mamma att ta kontakt med något försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur mycket pengar personskadorna kan anses vara värda. Om inte hundägaren är villig att betala kan din mamma stämma personen i domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Måste jag betala självrisken?

2018-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag var i helgen ute på en pub med mina vänner. Baren vi är på är väldigt trång och smockfull. Jag står mellan två bord och pratar med mina vänner när de vid bordet bakom undrar över betydelsen för en av mina tatueringar. Jag väder mig om och råkar välta ett vinglas som sen rullar på bordet. Vi torkar upp. Jag erbjuder mig att köpa ett nytt glas vin och berättar klart om tatueringen. Efter detta påstår hon att jag krossat hennes skärm på telefonen, en telefon jag varken rört eller sett tidigare. Sprickan på telefonen var ganska koncentrerad till mitten av glaset och för mig verkar det otroligt att vinglaset kan ha gjort det. Hon tvingar mig att lägga till henne på fb för att prata om hur jag ska kunna kompensera henne. Jag tar bort förfrågan pga råd från vänner och andra på puben (varav en av dem är hennes vän). Hon hör av sig och säger att en "Fair kompensation" är att jag betala halva av en ny telefon Hon redan "tänkt köpa ändå". Jag erbjuder mig att betala halva självrisken trots att det var en olycka. Det duger inte och hon ber om 1500 för att det är vad hon skulle ha fått för telefonen om hon sålt den begagnad. Jag blockar. Hon letar upp mitt telefonnummer, lägger till min mamma på fb och hör av sig igen. Jag blockar hennes nummer och upplever detta väldigt obehagligt. Hur och vad ska jag göra i denna situation? Som jag fattar det genom att läsa tidigare inlägg är jag inte ersättningsskyldig då det var en olycka. Ska jag betala hennes självrisk?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skadestånd är skadeståndslagen tillämplig i det fall inget annat (lagstiftning eller avtal) har företräde 1 § skadeståndslagenDet följer av 2 kap 1 § skadeståndslagen att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Det centrala begreppet här i ditt fall är "vårdslöshet". I det fall mobilen var skadad innan händelsen eller om händelsen inte är att betrakta som vårdslös (att det var en olyckshändelse) har du helt rätt i att du inte har någon skyldighet att ersätta skadorna. För att veta om du är ersättningsskyldig måste det fastställas huruvida du har varit vårdslös i skadeståndslagen mening.Har du agerat vårdslöst?Med tanke på att ni befann er på en bar finns det inga handlingsföreskrifter som avgör din potentiella vårdslöshet. Därför kommer jag att tillämpa en s.k. fri culpabedömning.I rättsfallet NJA 2011 s. 454 tillämpade högsta domstolen en fri culpabedömning. De uttryckte att för att fastställa vårdslöshet måste man beakta risken för att skada ska uppkomma och möjliga skadors storlek. Även möjligheten att inse risken för att skada skulle uppkomma och möjligheter att förebygga skada, samt kostnader för att göra så måste beaktas.Risk för skada att uppståI ditt fall har risken varit ganska stor för att någon typ av skada skulle uppkomma med tanke på platsen som du befann dig på. Det var enligt din utsaga trångt och mycket folk. Förvisso finns det inte särskilt många olika sätt för skador att uppstå, annat än att exempelvis drickor spills genom att folk krockar in i varandra. Sannolikheten för att skada ska uppkomma genom ditt agerande bedömer jag däremot vara liten. Du berättar att du vänt dig om och därmed råkat välta ett vinglas. Att vända sig om på ett normalt sätt torde inte medföra att särskilt stor risk för skada ska uppkommer, inte ens i ett sådant sammanhang som du befann dig i. Hur stor riskerar skadorna att bliOmfattningen på de skador som riskerar att uppstå i sådana sammanhang är inte särskilt höga med hänsyn till att folk inte har med sig särskilt dyrbara saker till en bar, annat än exempelvis mobil och kläder. Det finns därför många sammanhang där skadorna kan bli större. Ditt agerande medför alltså inte att eventuella skador riskerar att bli stora.Din möjlighet att inse risk för skadaMin uppfattning är att du varit medveten om sammanhanget (trång bar med mycket folk). Däremot har din riskinsikt inte varit så omfattande att du kunnat förvänta dig sådana skador som att en mobilskärm skulle kunna gå sönder. Ditt handlande ger inte heller upphov för att du måste ha förstått att risken för att skador skulle uppkomma skulle vara stor. Dina möjligheter att förebygga skadanFör att vinglaset inte skulle välta har du kunnat vidtagit, inte så särskilt omfattande åtgärder. Du hade kunnat sett dig för och eventuellt uppmärksammat vinglaset. Min bedömningJag bedömer att du inte varit vårdslös i detta fall givet den information jag har att utgå från. Risk för att skada skulle uppstå genom ditt agerande har varit liten, eventuella skador som hade kunnat uppstå har inte varit särskilt stor. Du har enligt min mening kunnat förstå att skada skulle kunna uppkomma och du hade eventuellt kunnat förebygga skadan. Däremot resulterar det inte till vårdslöst agerande. Min bedömning är att det rör sig om en olycka och du bör inte betala för självrisken.SammanfattningsvisOm sprickan inte orsakades av din handling ska du inte ersätta skadan. Min bedömning är att du inte varit vårdslös. Det medför att du inte är ersättningsskyldig. Observera dock att min bedömning är gjord efter de omständigheter och det jag kan förutsätta givet den information jag har fått av händelseförloppet. Det är de faktiska omständigheterna i fallet som avgör om du varit vårdslös eller inteJag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,