Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?

2019-04-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?
Christoffer Dahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvaret för hundar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren även om ägaren inte vållat skadan, se 19 §. För hundar gäller det man kallar för strikt ansvar. Detta innebär att ägaren är ansvaring för skador som hunden orsakar oberoende om ägaren varit oaktsam eller inte.Det torde vara en bra idé att hundägaren vänder sig till sitt försäkringsbolag för att undersöka vilka villkor som gäller. Annars borde du kunna begära skadestånd av hundägaren.Vilken ersättning som utgår beror på vilka kostnader som uppstått och vad du kräver ersättning för. Hundägaren kan ha en hemförsäkring som innehåller ett ansvarsskydd för skador som ägarens hund orsakar. Annars kan du föra talan vid tingsrätt om skadeståndsskyldighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Ersättning för skada som orsakats av en annan persons hund

2019-04-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund var på hunddagis och satt i en box med en hund och de var obevakade under 4 timmar. Vår hund blev biten någon gång under dessa 4 timmar och fick tas till veterinär. Jag har betalat för kostnaderna men fått tillbaka från min hundförsäkring, förutom självriskbeloppet. Det jag undrar är, kan jag kräva självriskbeloppet från antingen hunddagiset eller den andra hundägaren? Hunddagiset säger att de inte ersätter självrisken eftersom skadan inte uppkommit på grund av oaktsamhet från deras håll. Med vänliga hälsningar
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § i lag om tillsyn över hundar och katter så ska hundägare ersätta skador som orsakas av dess ägare eller innehavare. Detta är en bestämmelse om så kallat strikt ansvar. Det betyder att det inte behöver visas att hundägaren varit vårdslös eller ens involverad på något sätt när skadan uppstod, skadan ska ersättas ändå. Du kan alltså med stöd av den här paragrafen vända dig till hundägaren och få självrisken ersatt. Det spelar ingen roll om hundägaren anser att hunddagiset ska svara för skadan, du har fortfarande rätt till ersättning från hundägaren. Om hundägaren sedan i sin tur vill bli ersatt från hunddagiset så är det en sak som dom får göra upp om sinsemellan men det påverkar inte din rätt till ersättning.Med vänliga hälsningar

Personskada orsakad i butik

2019-04-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, 30 -03 När jag kikade på ett par silverörhängen inuti i Butiken Guldfynd , så föll det plötsligt en skiva från kassadisken då den ej var fastskruvad och landade på min fot vilket genast orsakade mycket smärta och fick foten att svullna upp direkt. Jag fick en kall burka av en anställ för att minska svullnaden och hon knöt även ett bandage runt foten det var en outhärdlig smärta och jag fick lov och ta en taxi till Närakuten Rosenlund för att söka vård. Efter två och halv timme av väntan med den smärta så tog dom emot mig, efter en röntgen kunde dom konstatera att det varit en stor stöt men att det inte finns någon fraktur, sedan tog jag en taxi hem. Det var tur att jag hade ett par rejäla skor på mig Tydligen var det dessutom inte den första gången del hände enligt en anställ , Först nu valde man att säkra skivan efter att den lossnat ännu en gång. Dagarna sedan händelse har varit plågsamma.Jag är tacksam om du kan vägleda mig eller ge mig några råd, eftersom jag skickar ett mail med fotot på min fot till regionchefen och hon skriver att hon är ledsen och företaget står givetvis för kostnaden av taxi till och från sjukhuset .MVHMagdalena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att begära skadestånd för personskada utifrån skadeståndslagen, se 2 kap. 1 § SkL. Lagen föreskriver att den som antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna. En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men). Om den skadevållande varit vårdslös ska denne ersätta den skadelidande både den ekonomiska och den ideella skadan (SkL 2:1).Du har med andra ord möjlighet att även begära skadestånd för exempelvis eventuell inkomstförlust, men även för den sveda och värk skadan har åsamkat dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hund som orsakat skada på egen gård

2019-04-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej . Har en fråga gällande hundar , har en äldre dam till granne som vid fler tillfällen har släppt fram sin hund till mitt staket på som gränsar till min tomt. Hon har vid varje tillfälle blivit tillsagd att inte släppa fram sin hund till mina då mina hundar som många flock djur gör håller koll på sitt område , det slutade idag med att hennes hund återigen stoppa in sin nos till mina hundar då ena hunden naga tag i nosen på hennes och orsakade veterinär besök för hennes hund ,, nu är då min fråga jag som ifrån ena hållet sagt till henne fler gånger och hon ändå går fram med sin hund som skäller och gormar emot mina hundar så borde det ligga på hennes ansvar nu ?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Tråkigt att du har problem med din granne! När det gäller tillsyn över hundar så har dessvärre hundägaren det som kallas ett strikt ansvar. Det betyder alltså att hundägaren är skyldig att ersätta skador som djuret åstadkommer oavsett hur skadan uppkommit enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. Detta kan tyckas enorm frustrerande för hundägare som känner till de problem du tar upp, alltså det som kan ligga i en hunds natur att försvara sitt revir eller sin ägare/flock. Lagen tar dock inte hänsyn till huruvida motpartens djur varit delaktig i att skadan uppkommit. Däremot så har ju även din granne ett ansvar att hålla sin hund på ett sätt som förebygger olägenheter och skador enligt 1 §. Jag skulle råda dig till att försöka hitta en lösning genom att komma överens, annars finns det en möjlighet att vända sig till polisen och redogöra för att du håller dina hundar under nödvändig uppsikt men att du är orolig för att hennes hund kommer att orsaka fler skador av samma typ som den som redan skett. Lycka till!

Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur

2019-04-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min hund bet ihjäl en huskatt på våran inhägnade tomt. Kattägaren kräver nu att jag ska betala för kremering, en ny katt, samt kastrering och vaccination av den nya katten samt för sveda och värk. Är det ett rimligt krav? Själv tycker jag att kremering och ny katt är rimligt. Betalar jag inte hotar han med att stämma mig.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Du verkar överens med din granne om att du är ansvarig för skadan din hund åsamkade. Jag berör därför inte den frågan mer än att konstatera att det är i linje med vad lagen säger.Vad ska ett skadestånd för sakskada omfatta?Inom skadeståndsrätten är den allmänt rådande principen för bestämmandet av skadeståndets storlek att den skadelidande genom ersättningen ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade inträffat.I skadeståndslagen preciseras denna princip i 5 kap. 7 § som reglerar vad skadeståndet ska utgöra ersättning för när det har uppstått en så kallad sakskada. Eftersom en katt rent rättsligt ses som sin ägares egendom så är skada på en katt sakskada i lagens mening. Ersättningen för en sakskada ska utgå för sakens värde eller reparationskostnad samt värdeminskningar, annan kostnad till följd av skadan, och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.Kostnad för kremeringKremeringen lär ses som en annan kostnad till följd av skadan. Som du säger är det därför rimligt att detta ingår i ersättningen.Kostnad för ny kattErsättning ska som sagt utgå för sakens värde. Det kan vara svårt att värdera en katt men så länge den döda katten inte tillhörde någon särskild kattras som exempelvis siameskatt så får utgångspunkten vara att du ska ersätta din granne med genomsnittspriset för en vanlig sällskapskatt.Kostnad för vaccination och kastreringFrågan om du ska utge ersättning för detta är beroende av huruvida den döda katten var vaccinerad och kastrerad. Det kan sägas vara en någorlunda central del av kattägande att man ser till att vaccinera katten så att denna inte drar på sig sjukdomar och att man kastrerar den för att undvika problem relaterade till parningssäsonger och dylikt. Åtminstone om man bor centralt i närheten av många andra katter.Om den döda katten var vaccinerad och kastrerad så ses detta som en investering i katten vilket ökade dess värde. Den ovan nämnda principen om ersättningen bestämmande leder då till att den skadelidande inte anses fullt ersatt förrän han har fått en ny kastrerad och vaccinerad katt. Men det är upp till din granne att bevisa att katten verkligen var vaccinerad och kastrerad genom att visa upp intyg eller kvitton från veterinär eller liknande.Kostnad för sveda och värkErsättning för sveda och värk kallas för ideellt skadestånd. Inom svensk rätt så gäller att man inte får ideellt skadestånd för sakskador. Du ska alltså inte utge någon sådan ersättning.SammanfattningKostnad för ny katt och kremering ska du ersätta. Huruvida du ska ersätta din granne för vaccination och kastrering beror på om din granne kan styrka att den tidigare katten var kastrerad och vaccinerad. Du behöver inte utge ersättning för sveda och värk.Med vänliga hälsningar

Skadestånd för skada orsakad av hund

2019-04-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vad händer rent juridiskt om en hund rymmer från sin trädgård och attackerar min hund som jag går med på allmän väg i koppel. Scenario 1.Min hund blir skadad och vårdas hos veterinären? Vem står för kostnader?2.Min hund dör?Tacksam för svar!
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Ägaren eller innehavaren till hunden som rymmer ansvarar för alla skador hunden orsakar. Detta framgår av det strikta skadeståndsansvaret i 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. I dina fiktiva scenarion omfattar ersättningen såväl veterinärkostnaderna i 1) som priset för en ny, likvärdig hund i 2). Detta framgår av 5 kap. 7 § 1–2 punkten skadeståndslagen. Bli inte förbryllad över att 5 kap. 7 § avser sakskador, dvs. skador på saker. Djur är saker i skadeståndsrättslig mening.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Kan jag kräva skadestånd av en person som krockat min bil jag lånat ut till denne?

2019-04-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min fd sambo lånar min bil och krockar så den blir skrot. Min försäkring täcker inte skadan eftersom hon anses skyldig av både polis och försäkringsbolag. Om motparten varit vållande hade jag fått 12000 Skr för bilen. Kan jag kräva min sambo på detta belopp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga handlar om att en annan person skadat din egendom du vill ha ersättning för kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan kräva skadestånd av din f.d. samboNu vet jag inte exakt hur krocken gått till, men eftersom din f.d. sambo ansetts skyldig av både polis och försäkringsbolag får hon åtminstone anses ha orsakat skadorna på din bil genom ett oaktsamt beteende, varför hon är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL).Ja, skadeståndet kan avse bilens värdeDå din bil blivit till skrot ligger det närmast till hands att du ska bli tilldömd bilens värde i ersättning av din f.d. sambo. Du har även rätt till ersättning för andra kringkostnader och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL).Skadeståndet kan jämkas om du anses medvållande till skadanJag vet inte varför polisen är inblandad, men har det att göra med att din f.d. sambo körde rattfull eller liknande och du vetat om att hon var påverkad när du lånade ut bilen, så kan du anses medvållande till skadan. I sådana fall kan skadeståndet jämkas och bli mindre (6 kap. 1 § andra stycket SkL).Mitt rådEn uppgörelse i godo är alltid att föredra framför en domstolstvist, varför jag i första hand råder dig att tala med din f.d. sambo. Om du redan gjort det, gör det igen. Berätta att du annars avser ta ärendet vidare till domstol.I andra hand, om inte försäkringsbolaget är behjälpliga, så återstår tyvärr bara en domstolstvist som alternativ.Jag hoppas att det löser sig för dig på ett smidigt sätt och önskar dig en trevlig start på veckan.Med vänliga hälsningar

Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera

2019-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har drabbats av en vattenskada i mitt fritidshus. Rörmokaren som orsakade skadan har tagit på sig ansvaret och har en ansvarsförsäkring. Mitt försäkringsbolag har skött reparationerna och i regress fått betalt av rörmokarens försäkringsbolag. Jag har betalt till reparationsfirman ett s.k. åldersavdrag och självrisk på totalt 103 000kr. Nu säger en advokat med stor kompetens och erfarenhet som jag talat med att rörmokarens försäkringsbolag skall ersätta mig för självrisk och åldersavdrag. Detta eftersom det gäller ett skadestånd och jag skall hållas helt skadelös. Rörmokarens bolag hävdar att det är självklart att jag inte skall få ersättning för åldersavdraget.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) Utredning Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan. I 5 kap. 7 § SkL fastslås att den som lider sakskada ske få ersättning för bland annat reparationskostnad och värdeminskning.För att förstå tillämpningen i ditt fall kan det vara en god idé att beskriva rättsförhållandena på enklast möjliga sätt. Enligt min uppfattning är det som hänt att rörmokaren orsakat dig en sakskada genom (antagligen) vårdslöst handlande. Enligt bestämmelserna jag nämnt ovan ska denne därför ersätta dig för den kostnad du har för att återställa den skadade egendomen. Avdrag för ålder och bruk får dock göras från den summa som ska ersättas. Detta är det grundläggande rättsförhållandet. Hade jag bara känt till förhållandena i stycket ovan hade jag gissat att det som skedde därefter var att du anlitade en hantverkare för att åtgärda skadan och att rörmokarens försäkringsbolag betalde detta med avdrag för ålder och bruk samt att rörmokaren betalade en självrisk till sitt försäkringsbolag. Såsom jag tolkar din fråga gick det dock inte till så. Spontant uppfattar jag det som märkligt att du har behövt betala något över huvud taget, särskilt eftersom åldersavdraget är något som dras av från en ersättning och inte något som betalas av någon part. Det som kan sägas generellt är att jag överensstämmer med kommentaren från den advokat du talat med. När någon lidit skada är det en allmän skadeståndsrättslig princip att denne genom ersättningen ska försättas i samma (ofta ekonomiska) ställning som den var i innan den skadegörande handlingen inträffade. Därför borde, enligt min uppfattning, rörmokaren från början ha varit skyldig att ersätta dig för den kostnad du ådrogs genom skadan. Att det sedan är rörmokarens försäkringsbolag som tar den yttersta kostnaden är inte relevant i det sammanhanget. Om jag ska spekulera kan jag möjligen föreställa mig en situation där ett arbete ska utföras på egendom som är värd 10' kronor. Anta att egendomen under arbetet skadas och blir värd 0 kronor: då uppgår den lidna skadan till 10' kronor. Om vi antar att den skadelidande då anlitar en hantverkare för att delvis reparera och/eller delvis ersätta egendomen ifråga och egendomen efter detta är värd 25' kronor kan förstås inte skadevållaren tvingas betala 25' kronor utan denne kommer bara betala 10' kronor. Därför kommer skadelidanden förlora pengar trots att denne fått full ersättning för sin skada. Enligt min uppfattning skulle det kunna vara detta som hänt i ditt fall, men kanske är otydligt på grund av hur de olika försäkringsbolagen hanterat det eller någon liknande omständighet.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att inför vårt samtal (se separat e-post) försöka få klarhet i hur mycket din egendom ansågs vara värd innan skadan inträffade och hur mycket den anses vara värd nu. Detta eftersom det avgörande för förståelsen av ditt fall är om någon förbättring skedde då detta skulle kunna förklara att du trots skadeståndsersättning fått utgifter.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning