Ska pengarna synas på motpartens konto det angivna datumet eller ska jag senast betala då?

2019-06-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vid en tingsrätt dom blev jag dömd att betala senast 26 juniVad innebär detta att pengarna ska synas på motpartens kontoEller att jag kan betala på dagen den 26 juniTacksam för ett svar
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Nu har jag inte din dom framför mig, men om det står att du senast ska betala 26 juni innebär det att du har till och med 26 juni på dig att betala. Annars brukar det oftast stå något i stil med '' pengarna ska finnas på mottagarens konto vid detta angivna datum'' om de nu vill att mottagaren ska se pengarna på sitt konto då. Som sagt tolkar jag det som att du kan betala den 26 juni.Återkom gärna vid fler frågor!Önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

Vem betalar skadestånd när underårig gjort sig skyldig till misshandel?

2019-06-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMin son ( 16 år ) blev utsatt för grov misshandel (strypning ), medvetslös och fördes till sjukhus med ambulans. Polisen fanns på plats och han har blivit hörd 3 ggr, även varit i Solna för rättsmedicinsk undersökning.Gärningsmannen i fråga är 15 år.Min son vill inte kräva skadestånd eftersom gärningsmannen även är/var hans bästa vän. (Hur den vänskapen utvecklas nu får vi se )Kan vi begära skadestånd eller ersättning utan att 15-åringen drabbas ?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall 15-åringen kommer få betala skadeståndet eller inte. Skadestånd av denna typ regleras i skadeståndslagen (SKL). När uppstår skadeståndsansvar?Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Man kan inte få skadestånd för rena olyckshändelser. I detta fall verkar det funnits uppsåt, det handlar alltså inte om en olyckshändelse och skadan täcks in i skadeståndslagen. Vad gäller misshandelsbrott kan man även få skadestånd för kränkning som brottet innebär mot målsägandens person (2 kap. 3 § SKL). Vem har skadeståndsansvar?Det är som huvudregel den som vållar skadan som ska betala skadeståndet (2 kap. 1 § SKL). Är den som vållat skadan under 18 år gammal kan skadeståndet sättas ned med hänsyn till bl.a. ålder, mognad och handlingens beskaffenhet (2 kap. 4 § SKL). I detta fall är 15-åringen ganska nära 18 år samt att handlingen är ganska allvarlig, vilket är något som talar emot att jämkning kommer göras. Jag kan dock inte säga med säkerhet huruvida jämkning kommer ske eller inte. Dock har även föräldrarna ett ansvar i detta fall, om de även är vårdnadshavare till 15-åringen. En förälder som även har vårdnaden om ett barn ska ersätta skadestånd för personskada och kränkning som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SKL). Ansvaret är dock begränsat till ⅕ prisbasbelopp, vilket motsvarar ca 9000 kr (3 kap. 5 § andra stycket SKL). Ansvaret är solidariskt och om föräldrarna betalar skadeståndet kan de sedan kräva att 15-åringen i sin tur betalar föräldrarna. SammanfattningSom huvudregel är det den som vållar skadan som ska ersätta den, alltså 15-åringen i detta fall. Eftersom 15-åringen är minderårig kan skadeståndet möjligtvis sättas ned. Eftersom personen är minderårig och skadeståndet uppkommit pga. brott är det troligtvis personens föräldrar som kommer få betala skadeståndet (om de också har vårdnaden om 15-åringen). Föräldrarnas skadestånd är i sådana fall begränsat till ca 9000 kr. 15-åringen kommer alltså med största sannolikhet påverkas om skadestånd begärs. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Min hund bet en annan hund, vem är ansvarig?

2019-06-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund och nu har jag blivit polisanmäld säger hundägaren. Det var en olyckshändelse det som hände. Vad händer nu?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en speciell lag med regler angående djurägares ansvar som heter: lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvarDu är som hundägare ansvarig för alla skador som din hund orsakar, även om händelsen var en olycka och du inte på något sätt har orsakat skadan. (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter) Detta kallas för "strikt ansvar" och innebär alltså att du måste ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som den andra hunden fick när din hund bet den. Vad kan du göra nu?Mitt råd till dig är att ta kontakt med den andra hundägaren och se om ni kan lösa situationen med skadeståndsersättning för eventuella skador som den andra hunden fick, utan att behöva involvera polisen. Om den andra hundägaren har hunnit polisanmäla händelsen så kan personen kanske i sådant fall dra tillbaka sin anmälan och istället lösa det direkt med dig. Inget brott har begåttsAtt en hund biter en annan hund är inget brott. Det är däremot ett brott om en person bussar sin hund mot någon annan människa och avsiktligen uppmanar hunden att bitas. Då räknas nämligen hunden som ett vapen. Eftersom du skriver att din hund bet en annan hund och att det var en olycka så har alltså inget brott begåtts. Ersättningsbiten försvinner dock inte för att det inte rör sig om ett brott. Har den andra personen ersättningsanspråk efter hundbettet får ni alltså lösa det mellan er. Hoppas allt löser sig för dig! Vänliga Hälsningar,

Ersättning för att ha suttit oskyldigt häktad

2019-06-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej heter xx, hur mycket skadastånd har jag rätt och få om jag har suttit häktet från 9. April till 22 maj och åklagaren har lagt ner ärandet. det fanns ingen bevis.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BedömningVid frågor om ersättning när man har suttit häktad och sedan blivit frisläppt på grund av bristande bevis blir lagen om ersättning vid frihetsberövanden tillämplig. Med tanke på den lilla information som framgår av frågan är det svårt att göra en bedömning på hur mycket ersättning du har rätt till under perioden 9/4-22/5, då ersättning baseras på bland annat dina (1) utgifter, (2) förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och (3) lidande, 7 §. (1) Exempel på utgifter du kan få ersättning för är resor till och från häktet, såsom taxiresor från häktet för att kunna ta dig hem. (2) Såsom förlorad arbetsförtjänst räknas inkomstförluster i form av utebliven lön, socialbidrag, semester m.m.(3) Vad gäller lidande görs en individuell bedömning. Vad som oftast ligger till grund för avgörandet är längden på frihetsberövandet. Desto längre man har suttit frihetsberövad, desto större är lidandet. Enligt ett uttal från Justitiekanslern har en frihetsberövad normalt sett rätt till 30.000.kr för den första månaden som denne suttit felaktigt häktad. SlutsatsJag kan dessvärre inte ge dig ett exakt svar beträffande hur mycket ersättning du har rätt till, då allt för mycket information saknas. Men du kan ovan läsa hur bedömningen vid beräknandet av ersättning går till. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få ersättning för en skada orsakad av en hund?

2019-06-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund och har sedan börjat halta så pass att han behöver veterinärvård. Problemet nu är att jag inte vet vart ägaren till den attackerade hunden bor och möjöighet till att ta uppgifter just då fanns inte. Jag är verkligen inte sugen oå att betala ett öre för veterinär när någon annan är skyldig... men hur går jag till väga för att slippa denna kostnad om jag inte vet vem ägaren är? Är det ens möjligt? Tack på förhand!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För en skada av en hund så kan du få ersättning av hundens ägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter för veterinärkostnaden.För att kunna utkräva skadestånd måste du dock veta vem du ska rikta kravet mot, så du kan inte få ersättning på detta sätt om du inte vet identiteten på ägaren.Vänligen,

Har min son rätt till ersättning för sveda och värk när han ramlat omkull med cykeln?

2019-06-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min son bröt i måndags båda underarmarna i en cykelolycka. Ha krockade inte med någon utan ramlade själv över styret när han bromsade. Han är nu gipsad på båda armarna. kan ha få ersättning för sveda och värk?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din son cyklat och ramlat, utan att någon annan varit inblandad, är händelsen att betrakta som en olycka. Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. När det gäller försäkringar styrs mycket av försäkringsvillkoren för er försäkring. Min rekommendation är därför att ni kontrollerar villkoren för din sons olycksfallsförsäkring eller kontaktar försäkringsbolaget för information om vad som ingår i försäkringen.Vänligen,

Strikt skadeståndsansvar för hundar

2019-06-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min moster har blivit biten av en hund på ett sånt sätt att hon kommer att vara sjukskriver i minst en vecka från arbete. Har koll på vad för ersättning och skadestånd dem är oskyldiga då jag utbildar mig inom juridik. Men nu är det så att ägaren hävdar att hunden attackerade i försvar och att min moster var på deras tomt. Värt att nämna är att ägarna anser att halva vägen utanför tomten är deras ägo, och att min moster gick på just den sidan. Alltså inte på deras uppfart eller liknande utan just bilvägen precis utanför. Hunden var inte kopplad och var på en tomt utan staket.
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!När det gäller skadeståndsfrågor är en fråga huruvida skadeståndsskyldighet föreligger och en fråga hur stort skadeståndet ska vara. Jag tolkar din fråga som att du är säker vad som gäller vad avser skadeståndets storlek men att du undrar huruvida skadeståndsskyldighet föreligger.I svensk rätt bedöms skadeståndsansvar oftast utifrån en culpabedömning, där man försöker avgöra om skadevållaren varit vårdslös. Alla sak- och personskador blir man därför inte ansvarig för trots att man orsakat dem. När det kommer till skador orsakade av hundar och katter gäller emellertid ett strikt ansvar för ägaren. Det betyder att man blir ansvarig för alla skador oavsett om man vållat dem - d.v.s om hundägaren varit vårdslös eller inte (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Alltså har din moster rätt till skadestånd även om hunden skulle ha agerat i försvar.

Kan jag få skadestånd om mitt hvb-hem har fått kritik från IVO?

2019-05-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man under lång tid varit placerad på ett hvb hem där ivo riktat kritik mot hvb-hemmet, kan jag kräva skadestånd för skadan dom orsakat mig under tiden jag var placerad där?Hur går man tillväga?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer i detta svar att utgå från att det är ett kommunalt hvb-hem som du har bott på. Det faktum att hemmet som du har bott på har fått kritik av IVO, utgör inte en grund för skadestånd. För att du ska kunna få skadestånd från kommunen så krävs det för det första att du personligen har blivit skadad, att något som du äger har blivit skadad eller att du har blivit kränkt. För det andra så krävs det att du har lidit denna skada till följd av att någon har gjort ett fel eller varit väldigt slarvig, se Skadeståndslagen 3 kap 2 §. Jag kan inte bedöma om du har rätt till skadestånd eftersom jag inte vet om hemmet har begått något fel som har lett till att du har lidit skada. Om du vill gå vidare med detta så skulle du kunna försöka vända dig till en advokatbyrå som skulle kunna ta sig an ditt fall. Detta är dock förenat med stora risker eftersom du riskerar att få betala rättegångskostnader om du förlorar. Min rekommendation måste därför tyvärr bli att du inte tar detta till domstol. Förstår att detta inte är ditt önskade svar, men det är den bedömningen som jag gör. Hoppas detta har varit till hjälp! Vänligen,