Kan en kommun bli skadeståndsskyldig för olyckor som sker på kommunal mark

2019-05-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om en privatperson har ställt sin studsmatta på kommunens mark. Blir kommunen då skadeståndsskyldiga om det skulle hända en olycka på studsmattan?Tack på förhand!Med vänliga hälsningarSanna Fransson
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!En kommun kan inte bli skadeståndsskyldig bara på den grunden att det skett en olycka på en studsmatta som placerats på deras mark. Att kommunen känner till att det står en studsmatta på deras mark räcker inte heller. Det här gäller inte bara kommuner, det finns ingen generell regel som säger att man är ansvarig för alla skador som sker på mark som man äger. För skadeståndsskyldighet utanför avtalssituationer så krävs det nämligen att det kan visas att någon orsakat skadan genom vårdslöshet. Bara det faktum att man tillåter någon att placera en studsmatta på mark man äger kan inte sägas vara vårdslöst.Det går att föreställa sig en situation där en kommun skulle kunna bli skadeståndsskyldig för en olycka på en studsmatta. Men då rör det sig snarast om situationer barn bjuds in att hoppa och där kommunen åtagit sig att ansvara för säkerheten på studsmattan. I ett sådant fall anses de personer som ska ansvara för säkerheten ha åtagit sig en högre handlingsplikt och om de misslyckas med att hålla studsmattan säker så att ett barn skadar sig på den så kan det anses vara så vårdslöst att deras arbetsgivare, kommunen, ska betala skadestånd.Med vänliga hälsningar

Ersättning för självrisk

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag var inblandad i en vad jag antar kallar olycka när jag var ute och körde en motorcykel.När jag åkte hem från en kompis såg jag en kraftigt berusad man liggandes halvvägs ut mitt på vägen och jag stannade för att se hur han mådde. Det stannade även flertalet passerande fordon och gående.Efter mycket kravlande av den berusade som hamnade mer och mer ute i vägen så försökte han resa på sig och satte sin hand på mitt ben ur ingenstans och halvvägs upp ramlade han och bröt av en av sidoväskorna samt en blinkers och gav repskador på bakre skärmen.Polisen kom efter en stund och hämtade upp den berusade mannen då han var aggressiv och svingade mot flertalet personer och träffade en som lämnade platsen senare.Polisen sa att dem skulle göra en rapport på parkeringsskada på min motorcykel eftersom jag stod stilla när det hände.Min fråga i det stora hela är hur jag ska se till så jag inte drabbas av detta ekonomiskt, jag ska göra en skadeanmälan men antar att jag kommer åka på självrisken eftersom det är ganska mycket som behöver bytas, kan jag be försäkringsbolaget ta det med den berusade mannen som skadade min motorcykel eller kommer jag behöva stå för det hela?Om det annars skulle vara så att försäkringsbolaget inte vill ta det med han, hur kan jag ekonomisk ersättning av den berusade personen då jag inte tycker jag ska behöva stå för notan för hans gärningar?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om fordonet varit parkerat kan man mycket riktigt få ersättning för parkeringsskada men då krävs att skadan orsakats av ett annat okänt motorfordon, se här. Vidare täcker inte din trafikförsäkring skador på ditt eget fordon.Min bedömning är istället att den berusade mannen gjort sig skyldig till skadegörelse. Har du en vagnskadeförsäkring så finns det möjlighet att du kan få ersättning ur denna. Vagnskadeförsäkring ingår normalt om du har helförsäkring på fordonet. I så fall ska du kontakta försäkringsbolaget där du har denna försäkring. Som regel kan man inte få både försäkringsersättning och skadestånd. När försäkringsbolaget betalat ut ersättning tar försäkringsbolagets din plats och får rätt att kräva skadevållaren på skadestånd. Du kan såklart kräva skadestånd för eventuell självrisk enligt nedan om personen inte ersätter dig frivilligt.Har du ingen vagnskadeförsäkring eller garanti så är min bedömning att den skadevållande personen kommer få stå för hela skadan på ditt fordon. Enligt Skadeståndslagen 2 kap. 1§ så ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sakskada ersätta denna. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt eventuell annan kostnad till följd av skadan, se Skadeståndslagen 5 kap. 7§. Du bör meddela den skadevållande personen att du kommer att kräva skadestånd och eventuellt kontakta dennes försäkringsbolag om personen har en ansvarsförsäkring. Vill personen inte frivilligt betala så kan du lämna in en stämningsansökan hos tingsrätt. Om domstolen fastslår att du har rätt till skadestånd kan du sedan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få ut pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan man kräva i ersättning man blivit orsakad en personskada?

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, en onykter kille slog en annan kille i huvudet med en glasflaska och min svärson (som satt vid bordet intill) fick glas från flaskan mitt i ena ögat. Han har opererat ögat 3 ggr men synen går inte att rädda, han är helt blind på ögat. Det börjar dra ihop sig till rättegång och han har precis fått reda på att han inte har rätt till målsägandebiträde och efter konsultation med åklagaren så visar det sig att denne inte kan/vill driva skadeståndsfrågan. Överklagan om biträde skulle gjorts inom en vecka och denna tid passerades innan beskedet kom från åklagaren. Inte någonstans har det stått att åklagaren inte driver skadeståndsfrågor och nu verkar det alltså som att han måste anlita egen advokat. Är detta verkligen rätt och vanligt och vad kan han begära skadestånd för (sveda/värk, inkomstbortfall, men)...? Hur stort skadestånd borde han kunna yrka på...?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din svärson har blivit orsakad en personskada och enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat en personskada ersätta den. Av 5 kap. 1 § framgår det att skadestånd till den som tillfogats personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, bestående men samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Den sistnämnda tar sikte på t.ex fördyrande levnadskostnader och ekonomiska förluster i privatlivet som sammanhänger med skadan. I andra och tredje stycket framgår hur man beräknar inkomstförlusten. Det är svårt att uppskatta vad en viss personskada är värd i pengar. Ersättning brukar därför bestämmas schablonmässigt med ledning från Trafikskadenämndens tabeller. Mitt råd är att ni tar en titt där och även funderar på vilka skadeposter i 5 kap. 1 § SkL som blir aktuella att kräva ersättning för i din svärsons fall. Först då kan man få en ungefärlig bild av vad som är ett rimligt belopp och är inget jag kan säga mer precist nu utan närmare insyn i alla omständigheter. Det bör även nämnas att domstolen inte kan förplikta den skadevållande att betala ut ett högre belopp än vad din svärson yrkat på (17 kap. 3 § RB). Det är därför viktigt att noggrant undersöka vad han vill kräva ersättning för. Domstolen kan å andra sidan döma ut ett lägre belopp än vad som yrkats, och det är därför 'bättre' att vid tveksamheter yrka på ett lite högre belopp än ett lägre.Skulle ni vara i ytterligare behov av juridisk rådgivning är ni varm välkomna att ta kontakt med någon av våra jurister här eller ställa en ny fråga. Skadeståndslagen hittar du här och rättegångsbalken hittar du här. Hoppats du fått svar på din fråga!Vänligen,

Lawline besvarar inte skolfrågor

2019-04-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Utanför sin verkstad har ett företag placerat en reklamskylt, en så kallad trottoarpratare. Nu har det inte burit sig bättre än att en kund, Lars Persson, råkade snubbla på skylten och slå ut två tänder. Dessutom skrapade han upp byxorna. En av de som äger företaget ringde efter en taxi som ska köra Lars till en akuttandläkare. På vägen till tandläkaren springer en hund ut i gatan så att taxin måste tvärbromsa. Bilen bakom hinner inte stanna utan kör in i taxin och Lars bryter armen. I bilen som körde in i taxin fanns en dyrbar kristallvas som gick sönder i krocken. Efter detta kommer det ett krav från Lars på tandläkarräkningen, byxorna, akutavgift på sjukhuset och ersättning för förlorad arbetsinkomst under de 6 veckor som han gått gipsad. Dessutom kommer det ett krav på ersättning för kristallvasen som gick sönder i krocken. Båda företagsägarna är tveksamma till om de verkligen behöver betala alla dessa kostnader? En av deras kunder säger att de inte behöver betala något alls. Vilka lagar gäller? Är företaget skyldiga att betala? Föreligger adekvat kausalitet?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Lawline besvarar inte skolfrågor. Jag hänvisar dig därför till skadeståndslagen och relevant kurslitteratur på skadeståndsrättens område. Vänligen,

Ansvar för träd som blåst över på grannens tomt

2019-05-11 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag har en tämligen enkel fråga. Efter stormen Alfrida blåste en del träd ner på min grannes tomt och skadade i mindre omfattning hennes staket. Hon fick ersättning från sitt försäkringsbolag för detta. Två av träden stod innanför min tomtgräns. Hon kräver nu mig på att betala självrisken (1.500 kr). Är det ok?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om grannförhållanden finns i jordabalken (JB). Där anförs att varje fastighetsägare har ansvar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Om en granne till en fastighetsägare skulle störa sig på att en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt tränger in på grannens tomt, får grannen ta bort grenen (3 kap. 2 § JB).Fråga i ditt fall är dock vem som bär ansvar för skada när träd faller ner över grannens tomt. Huruvida du ska ansvara för att två träd blåste ner på grannens staket beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Frågor man kan ställa sig är om du hade anledning att anta att träden skulle falla ner över grannens staket? Hur var väderförhållandena och hur är träden placerade i förhållande till grannens tomt? Har ni pratat tidigare om att ta ner träden? Eftersom det rör sig om en storm, vilket är något som du inte kan rå för är det inget som tyder på att du varit vårdslös på något sätt. Därför är det inte mycket grund för att göra dig ansvarig eller kräva 1.500 kr. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Skadestånd pga reklam vid spelpaus

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag har spärrat mig via spelpaus.se vilket gör att jag inte får direktreklam från casinon och inte har möjlighet att spela. Endå får jag mail ifrån olika casino bolag om erbjudanden och detta har påverkat mig psykiskt och fick mig att spela igen när avstängningen från spelpaus upphävdes. Jag undrar om jag kan begära skadestånd för att casino bolagen brutit mot reglerna och skickat direktreklam till mig via hotmail. Mvh
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om skadestånd är tillämplig lag för att besvara frågan skadeståndslagen (SkL).För att börja med kan sägas att för att få skadestånd för psykisk påverkan krävs att det är medicinskt påvisbart vilket framkommit genom praxis. Du måste alltså själv kunna bevisa genom ett sjukintyg att reklamen påverkat dig psykiskt och därmed fick dig att börja spela igen.Skadestånd för psykisk påverkan ses som en personskada och regleras i 2 kap. 1 § SkL. För att skadestånd för personskada ska kunna utgå krävs dessutom att den som åsamkat skadan handlat med uppsåt (alltså att spelbolagen med mening har orsakat dig den här skadan) eller genom vårdslöshet., det här följer också av 2 kap. 1 § SkL. För att bedöma vårdslöshet krävs att flera aspekter tas i beaktning, och just i ditt fall utan mer information kan det vara svårt att bedöma om vårdslöshet föreligger från spelsidorna.Jag tror dessvärre att du kommer ha väldigt svårt att ha framgång med en skadeståndstalan, och då främst på grund av det höga beviskravet på psykisk personskada men också på grund av vårdslöshetsbedömningen.En sista sak jag skulle vilja lyfta fram är från spelpaus.se där det står att allmänna utskick inte stoppas, och är det ingen direkt reklam så omfattas det inte av spärrningen du hade gjort. Skulle det dock röra sig om direkt reklam så skulle jag råda dig att kontakta konsumentverket som spelpaus.se också hänvisar till.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadad tapet under fiberindragning, vem ska betala för skadan?

2019-04-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag har fått tapet förstörd när min bostadsrättsförening bytte till fiber. Bytet föranleddes av ett ägarbyte avseende leverantör av bredband. Vem ska stå för kostnaden för ny tapet?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Tapen är en sak och i juridiska termer blir det en sakskada som skadevållaren ska ersätta, om denne orsakade den uppsåtligen eller av vårdslöshet, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det avgörande i sådana här fall är om skadevållaren kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (oaktsamhet), för att anses vara ersättningsskyldig. För att avgöra om skadevållaren har uppträtt vårdslöst kan man först titta på vilket handlingssätt som i ett visst läge hade varit det riktiga. Beroende på vilken typ av situation som föreligger kan man få hjälp av bestämmelser i lagar och författningar eller offentliga myndigheters föreskrifter. Om det saknas sådan vägledning får man göra en så kallad fri culpabedömning (culpa = latin för vårdslöshet/oaktsamhet). Den centrala frågan är då vilka risker skadegörarens uppträdande medfört. Ju större sannolikhet det föreligger för att en skada ska uppstå och ju allvarligare skadan riskerar att bli, desto mer försiktighet får man kräva av den handlande. I viss utsträckning får man också ta hänsyn till skadevållarens person när man bedömer hens handlande. Av en yrkesman begär man särskilda kunskaper och ett särskilt omdöme, när hen utför tjänster inom sitt område. De är därför en väsentlig fråga om hen handlat som en god representant för hens yrkesgrupp. Slutligen tar man också hänsyn till vilken möjlighet som fanns att förebygga skadan, samt vilken insikt skadevållaren hade i det enskilda fallet. Man gör sedan en helhetsbedömning av de olika omständigheterna i den enskilda fallet. Vårdslöshet anses föreligga om skadevållaren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas skulle ha handlat, om han hade varit i skadevållarens situation. Förutom i 2 kap. 1 § skadeståndslagen finns även en motsvarande bestämmelse i 32 § konsumenttjänstlagen. Den paragrafen innebär att skadevållaren måste bevisa att den inte varit vårdslös för att denne ska slippa skadeståndsansvar. Jag tolkar din situation om att det skedde ett ägarbyte hos bredbandsleverantören, vilket innebar att bolaget skulle utföra arbete i ditt hem och råkade i samband med det skada tapeten. Den här typen av skador betecknas som utomobligatoriska, det vill säga att det är en skada som uppkommit utanför det befintliga avtalsförhållandet. För utomobligatoriska skador är huvudregeln att skadevållaren är ersättningsskyldig, vilket innebär att det är den faktiska utföraren av arbetet som orsakade skadan som primärt är ersättningsskyldig. Om den personen t.ex. är anställd av ett bolag som anlitades av bredbandsleverantören är det den du kan vända dig till. Om det var t.ex. en tekniker utsänd från bredbandsleverantören själv som utförde arbetet ska du höra av dig till bredbandsleverantören.Det bör dock även uppmärksammas att den skadelidande i sin tur ansvarar för att minimera sin skada. Det innebär att du inte kan "passa på" och byta upp dig till en dyrare tapet på skadevållarens bekostnad, men du ska bli kompenserad genom att i största möjliga utsträckning få tapeten återställd till samma skick som innan skadan ägde rum.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Personskada orsakad i butik

2019-04-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, 30 -03 När jag kikade på ett par silverörhängen inuti i Butiken Guldfynd , så föll det plötsligt en skiva från kassadisken då den ej var fastskruvad och landade på min fot vilket genast orsakade mycket smärta och fick foten att svullna upp direkt. Jag fick en kall burka av en anställ för att minska svullnaden och hon knöt även ett bandage runt foten det var en outhärdlig smärta och jag fick lov och ta en taxi till Närakuten Rosenlund för att söka vård. Efter två och halv timme av väntan med den smärta så tog dom emot mig, efter en röntgen kunde dom konstatera att det varit en stor stöt men att det inte finns någon fraktur, sedan tog jag en taxi hem. Det var tur att jag hade ett par rejäla skor på mig Tydligen var det dessutom inte den första gången del hände enligt en anställ , Först nu valde man att säkra skivan efter att den lossnat ännu en gång. Dagarna sedan händelse har varit plågsamma.Jag är tacksam om du kan vägleda mig eller ge mig några råd, eftersom jag skickar ett mail med fotot på min fot till regionchefen och hon skriver att hon är ledsen och företaget står givetvis för kostnaden av taxi till och från sjukhuset .MVHMagdalena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att begära skadestånd för personskada utifrån skadeståndslagen, se 2 kap. 1 § SkL. Lagen föreskriver att den som antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna. En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men). Om den skadevållande varit vårdslös ska denne ersätta den skadelidande både den ekonomiska och den ideella skadan (SkL 2:1).Du har med andra ord möjlighet att även begära skadestånd för exempelvis eventuell inkomstförlust, men även för den sveda och värk skadan har åsamkat dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!