Fråga om ersättning när ett träd faller ner på en bil

Vem bär ansvaret när mitt fordon får ett träd på sig vid färd? Nu täcker inte min bilförsäkring skadorna. Är det markägaren ansvar eller? Bilen ifråga är värd ca 100 000.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till frågor om ersättning för sakskador regleras det av skadeståndslagen, som du hittar länk till (här).


Allmänt om skadestånd vid sakskada

För att få ersättning för sakskada krävs det att 1. det finns en skada, 2. någon annan har orsakat skadan, 3. skadan har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen).


Begreppet sakskada innebär skada på all typ av egendom. Det kan handla om allt från hus och lägenheter till bilar och möbler. Det enda som krävs är att den skadade saken har en ägare och saken har ett värde (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Med att det ska vara någon annan som orsakar skadan innebär det att det antingen är en fysisk person som direkt eller indirekt orsakar skadan eller att det är en juridisk person eller fysisk person som bär ansvaret för skadan. Det går exempelvis inte att kräva skada som ett vilt djur orsakar så länge det inte finns någon som bär ansvaret för skador orsakade av det vilda djuret.


Slutligen har vi begreppen uppsåt och vårdslöshet. Vad begreppen tar sikte på är att det måste finnas något i skadevållarens handlande som gör att personen bör läggas till skuld för skadan. Det ges i uttryck i att personen antingen har orsakat skadan avsiktligen (uppsåt) eller att personens agerande utifrån hur en förnuftig och hänsynsfull person skulle ha agerat är mer oaktsamhet (vårdslöshet). Vad som här bedöms är personens handlande som har en direkt och omedelbar anknytning till själva skadan. Att någon exempelvis åker bil väldigt fort in på en parkering, parkerar bilen och att bilen när den är parkerad, på grund av tekniska problem med handbromsen, rullar in i en annan bil, leder inte till att personen har varit vårdslös. Däremot är personen vårdslös om han åker in i en parkerad bil när personen svänger in på parkeringen. Det ska även tilläggas att “handla” och att “underlåta att handla” kan båda två innebära att personen har varit vårdslös. I fråga om underlåtenhet kan en person bara vara vårdslös om personen har en viss skyldighet att handla. Det kan vara en förälders skyldighet att ha ett vakande öga på dennes barn eller en fastighetsägares skyldighet att se över underhållet på fastigheten så att inte någon kommer till skada.


Är det någon som kan bära ansvaret för att trädet föll ner?

I ditt fall har vi att göra med en sakskada som kan ha orsakats genom att någon har underlåtit att handla. Den första frågan är vem som bär ansvaret för trädet som har fallit ner. En markägare har ett ansvar för att den egendom som finns på marken inte orsakar någon annan skada, ansvaret torde därmed ligga på markägaren. Den andra frågan är huruvida markägaren på något sätt kan anses har varit vårdslös genom att inte ha förebyggt så att trädet inte faller ner. Här kan många variabler spela roll. Bland annat trädets skick, hur nära inpå vägen trädet förekommer, hur bärkraftig marken runtomkring är med mera. Men vad som är av störst intresse är om en normalt förnuftig och hänsynsfull markägare/kontrollant av marken skulle ha gjort något åt trädet innan olyckan inträffade. Skulle svaret på den frågan vara ja, så är markägaren ansvarig och ska därmed ersätta skadorna som har uppkommit (2 kap. 1 § Skadeståndslagen).


Hoppas du fick svar på din fråga


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000