Råkat ta sönder någon annans telefon - måste jag betala?

Hejsan, min son var på gymmet. I omklädningsrummet hade en kille lagt sin mobil på en bänk under sina kläder. Min son tog fram sin handduk ur sitt skåp som var ovanför bänken och råkade riva ner telefonen. Telefonen hade inga skydd och baksidan sprack. Bör min son betala hela deras självrisk? Han tycker att det var vårdslöst av barnet att lämna telefonen så. Mamman till pojken vill att vi betalar allt men jag tycker det känns rimligare att dela på kostnaden. 

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag utgår från att det inte finns något avtal som reglerar mellan din son och den skadelidande. Därmed är det fråga om sk. utomkontraktuellt skadestånd som regleras i Skadeståndslagen (SkL), 1 kap 1 § SkL. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan, 2 kap 1 § SkL.


Vårdslöshet

En första förutsättning för att sin son ska vara ersättningsskyldig är att han anses vårdslös. Generellt sett har alla har en plikt att inte skada andras egendom till följd av eget beteende. Det som talar för vårdslöshet är bland annat att det funnits enkla handlingsalternativ och att man borde ha insett att agerandet kan leda till skada. Ett enkelt handlingsalternativ hade varit att lyfta ur handduken ur skåpet i stället för att dra ner den, eller att dra ner den försiktigt så att sakerna på bänken inte rördes. Jag utgår från att din son såg att det låg kläder på bänken, varför det enligt mig hade varit ett enkelt handlingsalternativ att lyfta handduken försiktigt. Däremot verkar det inte ha funnits några omständigheter som talar för att din son var medveten om att en telefon låg under kläderna. Därmed har han inte haft möjlighet att inse risken för skada genom sitt agerande.


Utifrån de få omständigheter som du angett, är det svårt att bedöma huruvida din son varit vårdslös i sitt agerande och jag kan inte ge ett definitivt svar. Det är en argumentationsfråga. Det som talar för vårdslöshet är att det funnits enkla handlingsalternativ och det som talar mot vårdslöshet är att det inte verkat funnits någon möjlighet att inse risk för skada.


Ersättning

Om din son varit vårdslös, ska han som huvudregel ersätta skadan. Ersättning för sakskador omfattar enligt 5 kap 7 § SkL ersättning för sakens värde eller reparationskostnader. Kostnaden för självrisk är en reparationskostnad, som din son är skyldig att ersätta som huvudregel.


Ersättningen kan dock sättas ned (jämkas) för det fall den som drabbats av skadan själv har medverkat till skadan, 6 kap 1 § 2 st SkL. Jämkning förutsätter alltså inte att den skadelidande varit vårdslös själv, utan det räcker att den skadelidande har medverkat till skadan. Det innebär att den skadelidande själv också har ett visst ansvar för att motverka skada. Utgångspunkten är att man försöker jämföra den vårdslöshet som förekommit hos båda parter. Det vanligaste är att skadeståndet efter en sådan jämförelse fastställs till en kvot del, vanligtvis 1/3, 1/2 eller 2/3 av reparationskostnaden. Kvotdelen är beroende på hur stor del av skadan som kan anses hänförlig till din sons agerande.

I detta fall anser jag att det finns grund för att jämka ersättningen till till exempel hälften. Hade telefonen legat synbar på bänken, till exempel vid sidan av kläderna eller på kläderna, hade det funnits mer anledning för din son att vara vaksam och mer skuld kunnat läggas på honom.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska din son som huvudregel ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL. Ersättningsskyldighet förutsätter att din son varit vårdslös. De enkla handlingsalternativen som funnits tyder på att så är fallet. Troligtvis finns dock någon form av medverkan från den skadelidande eftersom telefonen placerats under kläder och därmed inte varit synbar för din son. Mer skuld hade kunnat läggas på din son om telefonen varit synbar. Jag råder dig att prata med den skadelidandes vårdnadshavare och nå en överenskommelse.


Argument för om din son inte vill betala alls eller endast betala en del av självrisken:

- Din son har inte haft möjlighet att inse risken för skada eftersom teleonen inte var synlig (2 kap 1 § SkL)

- Skadelidande har medverkat till skadan genom att placera telefonen under kläderna så att den inte är synbar. Hade den varit synbar hade sonen kunnat inse risken för skada och anpassat sitt beteende därefter. (6 kap 1 § 2 st SkL).


Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000