Ersättning vid skada orsakat av en katt

2020-10-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag har två katter som jag släpper ut utomhus. En grannkatt har sen ca ett år tillbaka attackerat mina regelbundet. Vi har t.o.m. fångat det på kamera ett antal gånger, att vår katt lägger sig i underläge för att visa att han inte vill bråka och att den andra katten attackerar ändå. Detta har lett till många veterinärbesök för vår del. Jag pratade med ägarna till katten för ett år sen. Nu när katten ännu en gång attackerat min pratade jag med dem igen, de hade inte gjort något för att försöka minska skadan deras katt orsakat (inte ens klippa klorna). Har läst tillsynslagen men undrar ifall jag kan kräva skadestånd av ägarna nästa gång detta händer? Då de vet om att deras katt attackerar och t.o.m. erkänt att de har sett att det enbart är deras katt som attackerar men ändå inte gör något åt saken. Vi har bl.a. behövt ta ledigt från jobbet samt stå för många veterinärbesök pga denna katt.
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn över hundar och katter (LthK) och skadeståndslagen (SkL) är tillämplig på er situation.Ni kan få skadestånd av ägarna till katten, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ägare till en katt har ett ansvar att utöva tillsyn över katten och har också skyldighet att förebygga att katten orsaka skador eller avsevärda olägenheter (1 § LthK). Att låta sin katt fritt röra sig utomhus utan uppsikt borde inte anses vara en brist i tillsynsplikten. Dock har ägarna i ert fall inte vidtagit några åtgärder trots ni har upplyst ägarna om skadan deras katt har orsakat, vilket kan anses vara en brist i deras tillsynsplikt.Den som uppsåtligen (med avsikt) eller på grund av vårdslöshet (vårdslöshet innebär att man är oaktsam/slarvig) orsakar personskada eller sakskada ska ersätta den skadan (1 kap. 2 § SkL). Med hänsyn till omständigheterna i ert fall (skadan har uppstått upprepade gånger och ni har upplyst ägaren om problemet) har kattens ägare antagligen brustit i sin tillsynsplikt över katten och därmed borde ägaren anses ha agerat vårdslöst (ägaren har inte vidtagit några åtgärder trots att hen hade kunskap om kattens beteende). Ni måste kunna bevisa att det just var deras katt som orsakade skadan. SlutsatsNi kan kräva skadestånd av kattägaren förutsatt att kattägaren har agerat vårdslöst och därmed orsakat skadan (och att ni kan bevisa detta). Ni kan i sådana fall få ersättning för veterinärkostnaderna och annan kostnad till följd av skadan (exempelvis inkomstförlust) (5 kap. 7 § SkL).Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?

2020-09-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan. Jag var ute en kväll och gick i parken så sprang en tjej rakt in i mig för hon kollade sin telefon, jag får en hård knuff i ryggen och håller på att ramla framlänges men ramlar ej. Jag lyckas precis parera så att jag inte slår i backen och klarar därför av att hålla mig på fötterna. Istället så trillar mina solglasögon och går sönder. Jag väljer att springa efter kvinnan för att berätta om mina märkes solglasögon, så snubblar jag och trillar när jag skulle jaga henne och mina byxor sönderskrapas och det visar sig sen att handen som jag fick ont i är bruten. Har jag rätt att få skådestånd? för vad isåfall? Tacksam för snabb svar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är skadeståndslagen som reglerar situationer, som din, där man inte är i ett avtalsförhållande eller liknande med personen som orsakar skadan. Det är en ganska svårbedömd fråga, så många aspekter spelar in. Nedan ska jag i några steg försöka redogöra för dig vad som krävs för att få skadestånd i dessa situationer.Vilka skador har uppstått?Skadeståndslagen ersätter huvudsakligen person- och sakskador (2 kap. 1§ skadeståndslagen). En peronskada är en ekonomisk skada på grund av exempelvis sjukhusvistelser eller inkomstförlust, eller ideella skador så som psykiskt och fysiskt lidande, ärr och liknande (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Sakskada är ersättning för värdet på det som gått sönder eller vad det kan kosta att laga det, och då räknar man marknadsvärdet (5 kap. 7§ skadeståndslagen). Dina söndriga glasögon och jeans skulle då räknas som sakskador, medan din brutna hand och eventuella funktionsnedsättningar och sjukvårdskostnader skulle räknas som en personskada. Dina skador täcks alltså av skadeståndslagen. Skadan och handlingen har orsakssamband Det krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Här rör det sig om en aktiv handling då löparen har sprungit in i dig och därefter inte stannat. För att hon ska anses ha orsakat skadan, måste det föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan hennes handlande, alltså att hon sprang in i dig, och mellan dina skador. Detta är en bedömning som alltid är svår att göra, och det är svårt för mig att med någon större säkerhet säga att så är fallet. Men det kan absolut vara så. Huvudsakligen frågar man sig om risken för skadan låg i farans riktning när hon sprang in i dig rent allmänt, och det kan man väl tänka sig. Det är en naturlig följd att om någon springer in i någon annan, att man trillar eller skadar sig. Vidare frågan man sig också om hennes handling, att springa in i dig, var både nödvändigt och tillräckligt för att du skulle orsakas de skador du gjorde. Du hade sannolikt inte orsakats skadorna om hon inte hade sprungit in i dig. I alla fall inte i det sammanhanget. Skadorna för sina solglasögon skulle jag säga har ett orsakssamband med att hon sprang in i dig. Den mer tvistiga frågan är om dina följdskador, som du orsakas av att du trillar för att du springer efter henne, kan anses ha ett tillräckligt samband med hennes handlande. Man kan absolut argumentera för detta, men det är svårare. Men det finns rättsfall då skadevållaren har dömts till skadeståndsansvar för att hen så att säga inlett skadeförloppet, och därmed ansvarar för följderna av det, kort sagt. Det finns dock utrymme att jämka skadeståndsansvaret för henne, man man kan anse att du varit medvållande till händelsen (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock grov vårdslöshet för att jämka en personskada, men det krävs bara enkel vårdslöshet för att jämka en sakskada. Det finns utrymme att säga att du åtminstone har medvållat skadorna på dina jeans och din hand. Men å andra sidan var du tvungen att springa efter för att kunna hävda din rätt till skadestånd för dina solglasögon. Föreligger vårdslöshet?Det sista kravet för att hon ska anses skadeståndsskyldig, är att hon måste ha handlat i vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när hon är ute och springer, vilken omfattning skadan har, möjligheten för henne att förebygga skadan och vilken riskinsikt hon haft. Det som talar till din fördel är att hon har sprungit med mobilen. Det kan anses vårdslöst då det finns en påtaglig risk för att man springer in i någon om man inte tittar dit man springer, skadorna du fått är varken särskilt stora eller små, men förhållandevis omfattande utifrån denna typ av händelse. Hon kunde lätt förebyggt skadan genom att titta vart hon sprang. Kan du kräva skadestånd?Det svåraste i detta fall är dels att avgöra om dina söndriga jeans och handskadan har ett tillräckligt start orsakssamband med hennes handlande, då det ändå varit ditt val att springa efter och att du oturligt nog snubblat på något som inte är av hennes orsakande. Näst måste man fastställa att hon varit vårdslös. Det är du som måste kunna bevisa dessa omständigheter i en rättegång för att du ska kunna få ersättning, dels orsakssambandet, dels hennes vårdslöshet, exempelvis att hon sprungit med telefonen. Kan du göra det finns det goda möjligheter för dig att få ersättning för samtliga av dina skador. Dock måste du ju kunna fastställa vem hon är. Vad kan du göra nu?Om du vet vem hon är kan du alltid kontakta henne och framföra ditt anspråk på ersättning, och hoppas att ni kan lösa det utan domstolsförhandling. Annars får du stämma henne vid den tingsrätt där hon bor. Det kan bli kostsamt för den som förlorar rättegången, så det är såklart att föredra att lösa det utan rättegång. Jag vill också poängtera att om du har en olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring, så täcker de ofta sådana skador. Men glöm inte att spara allt underlag du har för dina skador och hennes ansvar!Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Jag kan tyvärr inte ge ett mer säkert svar än detta. Det är domstolen som i slutändan får avgöra detta.Men vill du ha vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta en advokat, eller vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare med rådgivning, att utforma en stämningsansökan och företräda dig en eventuell rättegång. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?

2020-09-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejBor i en BRF, min studsmatta blåste upp på ett stuprör i blåsten och Skade den, är jag ersättning skyldig ?Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell skadeståndsskyldighet kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan vara ersättningsskyldig om du bedöms ha varit vårdslösHändelseförloppet tyder enligt min mening inte på att du medvetet skadat stupröret, varför bedömningen kommer att inriktas mot en vårdslöshetsbedömning. Detaljerna i din frågeställning för att kunna göra en fullgod vårdslöshetsbedömning är visserligen knapphändiga, men jag avser här belysa vissa generella punkter av intresse för bedömningen, så att du själv kan skaffa dig en bild av rättsläget i relation till situationen.Omständigheter som kan göra att du bedöms vårdslösFör att avgöra om du varit vårdslös i nu diskuterade fall skulle vi behöva kolla närmare på framförallt exempelvis din insikt om väderleksförhållandena den aktuella dagen och om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen. Om du haft insikt om att det kommer att blåsa mycket och kraftigt, utan att vidta åtgärder för att förhindra att din studsmatta blåser iväg, som de inte sällan gör när det blåser kraftigt ute, så kan du mycket väl bedömas ha varit vårdslös och ska då som regel ersätta den andra partens, i det här fallet bostadsrättsföreningens, skador på stupröret (2 kap. 1 § SkL).Omständigheter som kan göra att du inte bedöms vårdslösKan du däremot visa på att du inte vetat om att det skulle blåsa mycket och kraftigt, eller även om du vetat om det, exempelvis surrat fast studsmattan i marken eller flyttat på den till ett mer vindstilla ställe på tomten, och att du följt de eventuella instruktioner som finns i produktbeskrivningen till studsmattan, så är det, beroende på omständigheterna, inte säkert att du skulle bedömas ha varit vårdslös, och du ska då som regel inte vara tvungen att ersätta någon uppkommen skada på stupröret.Mitt råd och några avslutande ordDå jag inte vet om du exempelvis haft insikt om att det skulle komma att blåsa mycket och kraftigt, hur studsmattan stått placerad, om den varit fastsurrad till någonting, om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen, eller om du har gjort någonting i övrigt för att förhindra att din studsmatta blåser iväg och skadar någon eller någon annans egendom, så kan jag tyvärr inte ge dig ett slutgiltigt svar på om du är ersättningsskyldig i det aktuella fallet eller inte. Däremot hoppas jag att du själv, utifrån vad jag skrivit ovan och genom att kolla på de faktiska omständigheterna i fallet, kan avgöra om du gjort tillräckligt mycket för att undslippa att bli ersättningsskyldig. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt hemförsäkringsbolag, och rådgör med dem.Slutligen vill jag passa på att önska dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Vilken ersättning kan man få vid halkskada?

2020-09-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Tacksam för råd ang ett fall i en Lidlbutik den 23/6Jag halkade i något liknade flytande margarin. Inget som skulle vara på golvet med andra ord.Jag ådrog mig en kraftigt felställd handledsfraktur vid fallet och gipsad i 5 veckor. Sjukskriven i 8 veckor.En personal gick och hämtade en gul variningsskylt efter mitt fall och satte vid smörjan på golvet.Chefen blev tillkallad och lovade att ringa upp mig, då jag var nära att svimma av smärta och bara behövde komma därifrån. Vilket hon än idag inte har gjort.Jag fick själv kontakta deras ansvarsförsäkring. Tydligen har personal + chef i butiken ljugit och sagt att varningsskylt fanns på plats. Borde finnas övervakningskamera, jag föll i närheten av en nödutgång.Försäkringsbolag säger att de följt alla städrutiner och varningsskylt och att jag i princip får skylla mig själv att jag ramlade, man får räkna med hala fläckar i en livsmedelsbutik enl dem.Har besvarat deras beslut att jag ska försöka få hjälp på något vis och ev gå till tidning.Fick idag 3/9 ett brev ifrån dem att de var villiga att betala ut ersättning på 700 kronor, för läkarkostnader + medicin och samtidigt skriva under att jag avsäger mig rätten att vidare rikta anspråk mot Lidl, oavsett komplicationer o men som uppstår i framtiden. Jag har mer utgifter i form av läkarkostnader, rehab och förlorad inkomst under 8 v än de 700 kr. Är detta rätt av Lidl? Kan jag göra något?Begär endast det jag har förlorat i form av inkomst och utgifter.MvhCarina Lindhe
Joakim Strömbladh |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar vilka krav på ersättning du kan rikta mot butiken till följd av din skada. Regler om skadestånd går att finna i flera olika lagar. I den aktuella situationen är emellertid bestämmelserna i den allmänna skadeståndslagen de mest relevanta. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar. Skadestånd enligt skadeståndslagenEnligt den allmänna ansvarsregeln i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar en personskada ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Regeln ställer upp ett antal rekvisit, det vill säga villkor, som måste vara uppfyllda för att skadestånd ska utgå. Jag kommer nedan att kortfattat försöka förklara vad dessa innebär. För att någon ska ha rätt till ersättning i form av skadestånd krävs det att denne har drabbats av en person- eller sakskada. Av din fråga framgår att du har drabbats av en handledsfraktur. Detta är ett exempel på en personskada. Skadan ska, i sin tur, ha vållats av någon annan antingen genom en aktiv handling eller genom passivitet. Handlingen eller passiviteten måste därtill vara antingen uppsåtlig eller vårdslös. I ditt fall har din skada vållats, alltså orsakats, av butikens underlåtenhet att hålla butiksgolvet rent. Butiken har därigenom framkallat en fara för sina kunder. Hala fläckar bör nämligen inte vara något "man får räkna med" i en livsmedelsbutik. Dessutom har de underlåtit att varna om faran genom att exempelvis ställa ut en varningsskylt. Mycket talar därför för att de inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder och därför orsakat din skada genom passivitet. Givet de risker som ett halt butiksgolv medför och de relativt enkla åtgärder som hade kunnat vidtas för att förebygga din skada så är det dessutom troligt att detta är att bedöma som ett vårdslöst beteende från butikens sida. Slutligen måste det föreligga adekvat kausalitet mellan butikens passivitet och din skada för att du ska vara berättigad till skadestånd. Med detta menas att din skada ska vara en förutsebar följd av butikens passivitet. Av informationen i din fråga framstår det som troligt att skadan aldrig hade uppkommit om golvet hade hållits rent eller om det hade funnits varningsskyltar på plats som upplyst kunderna om halkrisken. Adekvat kausalitet föreligger därför troligtvis. Hur du kan gå vidare med ditt ärendeMycket talar därför för att du har rätt till ersättning av butiken för din personskada. Ersättningen skulle, i så fall, omfatta sjukvårdskostnader, inkomstförluster och ersättning för sveda och värk, alltså mer än vad butiken har erbjudit dig (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Vill butiken inte utge sådan ersättning finns det därför anledning för dig att överväga om du vill väcka talan om skadestånd i domstol. Det måste emellertid påpekas att skadeståndsmål kan vara mycket komplicerade och att det är svårt att sia i hur ett visst fall kan komma att bedömas av domstolen. Bevisningen är av förståeliga skäl av central betydelse och det är du som kärande som har bevisbördan för att butiken faktiskt har vållat din skada genom vårdslöshet. Därtill kommer en risk för dig som kärande att behöva ersätta både dina egna och motpartens rättegångskostnader vid ett eventuellt avslaget yrkande. Det krävs därför mer information om omständigheterna i den aktuella situationen för att avgöra hur du bör agera och om det är värt att föra talan i domstol. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Vänligen,

Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?

2020-10-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har lagt upp till salu fastighet via mäklare och en budgivning gick igång. Köpare skrev till mäklare att han har låne löfte och hans bud var på 765 tkr. Vi skulle träffa för at skriva första kontraktet och då kommer köpare att banken ger inte lån till honom så han backar. Mäklare har erbjudit hjälp med att fixa lån men köpare tackar nej. Då är hans bud ogiltiga och vi har börjat om men högsta bud nu är på 640tkr. En annan budgivare så från början gav 750 tkr tycker att nånting är skum och att man medveten trippat upp priset och backar från köp. Jag undrar om jag kan kräva skadestånd från honom så lagt så högt bud och så att ha låne löfte men inte hade det? P.g.a. honom har jag förlorat köpare för att de tänker att nånting är skum samt får jag nu 125tkr mindre.Tacksam för svar!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Budgivningar regleras inte genom lag och är därtill inte juridiskt bindande. I och med att det inte fanns något kontrakt skrivet mellan er finns det följaktligen ingen kontraktuell grund att kräva skadestånd. Du som säljare har därmed inte rätt till skadestånd av den budgivare som drog sig ut. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Förutsättningar för ersättning

2020-09-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag tränade på gymmet och gjorde sit-ups då maskinen gick sönder (metallen bröts på mitten) så att jag landade platt på ryggen från ca 1 meter.Jag har haft ont i ryggen och rumpan i flera dagar och har inte kunnat träna eller tävla i min idrott som jag skulle ha gjort. Har jag rätt till skadestånd eller ersättning för detta? Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta förutsättningar för att få ersättning. Nedan kommer jag redogöra i detalj. En kort sammanfattning kommer finnas längst ned i dokumentet.Det finns två sätt olika sätt att söka ersättning i detta fallFörsäkringDu kan söka ersättning från ditt försäkringsbolag. En olycksförsäkring brukar ge ersättning vid olyckshändelser. I vissa fall kan även hemförsäkring ge ersättning vid olyckshändelser – hemförsäkring gäller dock främst egendom, ansvarsförsäkring och överfall. Du kan se i ditt försäkringsavtal vad som gäller och om skadan täcks av försäkringen. SkadeståndslagenEtt annat sätt att söka ersättning är genom skadeståndstalan mot gymmet. Skadeståndslagen (SkL) är tillämplig lag vid utom kontraktsförhållande – alltså om det inte avtalats så är det reglerna i skadeståndslagen som gäller (1 kap. 1 § SkL). Du bör därför se i det avtal som du har ingått med gymmet om villkor för ersättning.Om det har inte avtalats något om ersättning så är det, som sagt ovan, reglerna i skadeståndslagen som gäller. Den skada som du har lidit räknas som personskada. Huvudregeln är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). En annan förutsättning är att det ska föreligga adekvat kausalitet. Det ska alltså ha förelegat uppsåt eller vårdslöshet och att det finns ett samband mellan skadehandlingen och skadan för att du ska kunna få ersättning av gymmet.Uppsåt eller vårdslöshetLagen kräver att handlingen ska ha uppkommit genom uppsåt (med filt) eller genom vårdslöshet. I detta fall är det nog tveksamt att gymanläggningen har orsakat skadan med uppsåt. Du ska då bevisa att skadan har uppkommit genom vårdslöshet. För att kunna bedöma om någon har varit vårdslöst brukar man titta på skaderisken, skadans storlek, huruvida personen hade kunnat förebygga skadan samt om den skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske. Som exempel skulle man kunna argumentera att det är viktigt att man ser till att maskinerna i gymmet är säkra eftersom många använder dem och att det kan leda till fruktansvärda skador om maskinerna skulle gå sönder mitt i träningen. Gymmet har i så fall misslyckats med att upprätthålla säkerheten i gymmet. Detta är alltså en argumentationsfråga – du ska argumentera för att gymmet har varit vårdslöst.Adekvat kausalitetFör att få ersättning måste man också bevisa att det föreligger samband mellan skadehandlingen och skadan och att det ska vara tillräckligt förutsebart (adekvat). Du ska alltså kunna bevisa att eftersom maskinen gick sönder och att du därefter landade på ryggen har orsakat ont i ryggen och rumpan. Detta tror jag inte skulle vara ett problem för dig att bevisa.Skadeståndets omfattningSkadestånd skulle då omfatta ersättning för- Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande- Inkomstförlust- Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värd) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Jämkning av skadeståndSkadestånd med anledning av personskada kan jämkas om den skadelidande själv (du) uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (6 kap. 1 § SkL). Skadeståndet kan alltså jämkas om du har uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan. Notera att det krävs grov vårdslöshet för att skadeståndet ska jämkas. Detta eftersom man som regel försöker att ge ersättning till personer som lider av personskada.SammanfattningDu kan få ersättning på två olika sätt. För det första kan du försöka söka ersättning genom ditt försäkringsbolag. För att se om skadan täcks av försäkringen ska du läsa ditt försäkringsavtal. För det andra kan du söka ersättning genom att kräva skadestånd av gymanläggningen. Du måste då kunna bevisa att gymanläggningen har varit vårdslöst och att det föreligger adekvat kausalitet. För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?

2020-09-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min kompis klättrade i min bil och orsakade en skada som kostar 6000 kr att reparera på verkstad, han har ett flertal gånger sagt att han ska betala skadan men har ännu inte gjort det och verkar inte som han tänker göra det. Kan man på något sätt kräva skadestånd eller liknande för att få honom betala skadan han orsakade? Med vänlig hälsning :)
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är fråga om en olyckshändelse och situationen inte regleras av något avtal så ska situationen bedömas utifrån skadeståndslagens (SkL) regler.Skadan:Skadan som uppkommit är en sakskada. Din vän har orsakat skadan genom att klättra i din bil. Att din vän har orsakat skadan är dock inte tillräckligt för att han ska bli ersättningsskyldig utan det krävs att han uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet orsakat sakskadan enligt 2 kap. 1 § SkL. Rena olyckshändelser ersätts alltså inte.Vårdslöshet:Din vän har troligtvis inte orsakat skadan uppsåtligen och frågan är då om han varit vårdslös. En vårdslöshetsbedömning utgår från fyra punkter, nämligen:1.Vad var risken för skadan?2.Vad är den sannolika skadans storlek?3.Vad var möjligheten att undvika skada? och4.Vad var möjligheten för skadevållande att inse risken för skadan?Risk för skada kan anses vara stor då man klättrar i en bil på ett sätt som bilen inte är avsedd att användas. Skadans storlek var 6000 kr vilket är ganska mycket och möjlighet att undvika skada fanns eftersom allt som hade krävts var att din vän inte klättrat i bilen. Möjligheten för din vän att inse risken för skadan kan anses vara stor eftersom det är lätt att inse att en bil kan gå sönder om man klättrar i den. Om din vän varit vårdslös eller inte kan jag inte med säkerhet säga utifrån uppgifterna i frågan. Har han agerat på ett vardagligt sätt och haft normal uppsikt över sina rörelser har han troligtvis inte varit vårdslös. Att klättra i en bil kan dock, i allmänhet, inte anses vara vardagligt och din vän har därmed troligtvis varit vårdslös.Ersättning för sakskada:Att din vän är skadeståndsskyldig i förhållande till en sakskada innebär att du har rätt att få ersättning för reparationskostnader (5 kap. 7 § SkL). I och med att du har rätt till ersättning för reparationskostnaden har du en fordran mot din vän. Din vän har alltså en skuld gentemot dig. Skulle din vän vägra betala kan du antingen vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Alternativet är att hota med att stämma honom i tingsrätten.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har du råkat ut för en sakskada. Du har rätt till skadestånd från din vän om han kan anses varit vårdslös. Det bästa och billigaste är om du och din vän kan komma överens om att han ska betala. Jag rekommenderar att du pratar med din vän och förklarar att om han inte betalar kommer du behöva vända dig till kronofogden och/eller tingsrätten. Vill din vän ändå inte betala rekommenderar jag att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden och i sista hand att du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Att gå vägen genom domstol för att erhålla ersättning kan vara en lång och kostsam historia, som inte sällan kan tära väldigt mycket på exempelvis en vänskap två personer emellan. Därför rekommenderar jag att ni i första hand försöker göra upp i godo. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Polis bryter upp dörr, ersättning?

2020-08-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Mitt galna ex klättrade upp för min balkong och grannen ringde polisen. Väl på plats så började de banka på dörren, jag vågade inte öppna, så till slut bröt de upp den. De gjorde husrannsakan och tog med exet till stationen. Nu går inte dörren att låsa och den är helt förstörd. Vem betalar för ny dörr?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen har man rätt till ersättning för sakskador som orsakats genom annans uppsåt eller vårdslöshet. Om det är försvarligt och andra åtgärder bedöms som otillräckliga, har polisen rätt att använda våld för att bryta upp en dörr, 10 § p. 6 polislagen. Då du genom den uppbrutna dörren orsakats sakskada har du rätt till ersättning. Detta gäller däremot enbart om polisen brutit upp dörren utan att du som skadelidande betett dig på sådant sätt att våld har varit påkallat i situationen, 8 § lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Med tanke på att det rörde sig om ett pågående inbrott då ditt ex försökte ta sig in i din lägenhet har polisen haft stöd till att bryta upp din dörr. För detta har man rätt till ersättning. Dock har du, som du själv skriver, varit inne i lägenheten och hört knackningarna men ändå inte öppnat, vilket gör att polisen har behövt använda våld för att komma in. Du har därför inte rätt till ersättning. Hade du däremot inte varit hemma och haft möjlighet att öppna dörren hade du varit skadeståndsberättigad. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,