Träd föll på bil

Hej, Det är så att min bil stod på en betalparkering i Stockholm i cirka ett dygn. Dagen efter när jag skulle till min bil såg jag att ett enorm del av ett träd hade brustit på min bil. Detta orsakade självklart skador på min bil som sedan gick via min bilförsäkring. När fastighetsskötare kom på plats för att avskilja trädet från min bil så märkte de snabbt att trädet var ruttet och att det egentligen hade behövts huggas ner för ett bra tag sedan innan olyckan. Detta ledde komplikationer i både mitt arbete- och privatliv då jag inte bor i Stockholm. Hade jag eller någon annan varit på plats hade det kunnat sluta med stora personskador eller dödsfall. Utöver detta fick jag reda på att trädet inte ägdes av kommunen utan ett företag. Min fråga är: Kan jag som drabbad på något sätt kräva kompensation eller skadestånd och vilka ska jag vända mig till?

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar kring kompensation utöver skador på din bil då ett träd fallit på bilen samt vem du ska vända dig till angående en sådan kompensation.


Regler kring skadestånd och följdskador

Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen har den som orsakat en sakskada (alltså en skada på ett föremål) krav på sig att ersätta denna skada om denna varit uppsåtlig eller vårdslös. Uppsåtlighet är det aldrig frågan om när ett träd faller utan detta handlar potentiellt om en vårdslöshet. Om den som lidit skadat kan bevisa detta har denne rätt till kompensation för skadan samt potentiella följdskador denna drabbats av. Om du har fått kompensation genom din försäkring kan du inte kräva ersättning från personen som orsakar skadan. Hur detta tillämpas i ditt fall

De potentiella skador du tar upp, som att någon hade kunnat skadats ifall trädet trillade ner vid fel tidpunkt, kan inte ge någon ersättning eller betalningsskyldighet. Om dina komplikationer du pratar om varit ekonomiska, t.ex. att det lett till ökade bensinkostnader eller liknande har skulle du kunna kräva ersättning för detta samt för din självrisk på försäkringen. För detta krävs dock att du kan bevisa att företaget som äger marken där trädet står på har varit vållande, alltså varit så vårdslösa i sin skötsel av trädet att det finns en tydlig koppling mellan deras vårdslöshet och den skada du drabbats av. 


I ditt fall är det troligen lättast att ta kontakt med företaget som äger marken och be om något typ av skriftligt bevis från fastighetsskötaren som kan skriva ut att trädet varit ruttet och bör ha huggits ner tidigare. Bilder hjälper troligen även. Om de inte vill gå med på att ersätta detta kan du kräva dem på ersättning för detta i domstol. 


Du kan läsa mer om hur du gör för att lösa tvisten i domstol på dessa hemsidor:

https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/avgor-tvisten-i-domstol/

https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/sa-hanteras-ett-tvistemal-i-tingsratten/Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Jacob ÅbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000