Skadestånd för trasig mobil

Hej lawline! Jag har en fråga. I min skola så stod jag med mobilen och då sprang det förbi två elever som sprang in i mig vilket gjorde att jag tappade mobilen och baksidan sprack helt. Uppskattar svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om personerna som sprang in i dig ska ersätta din trasiga mobil. Eftersom att din fråga rör skadestånd kommer jag i mitt svar hänvisa till lagtext i skadeståndslagen.


Du kan få skadestånd om personerna agerat uppsåtligt eller vårdslöst

För att kunna kräva skadestånd av någon krävs först och främst att en skada uppkommit. I ditt fall har din mobil gått sönder, vilket är en sakskada. För att de två personerna ska kunna bli skadeståndsskyldiga krävs att deras handling orsakat skadan. Av din fråga framkommer att två personer sprungit in i dig och att du då tappat din mobil. Det var när du tappade mobilen som den gick sönder. Deras handlande har alltså orsakat skadan på din mobil. Det här är även en beräknelig följd av att springa in i någon.


Därutöver krävs att personerna agerat uppsåtligt eller vårdslöst (2 kap. 1 § SkL). De ska alltså antingen tagit sönder din mobil med flit eller genom att ha agerat oaktsamt. Av frågan framkommer det inte att de två personerna tagit sönder din mobil med flit, jag kommer därför i mitt svar utgå från att skadan inte uppkommit uppsåtligt. Det blir därför avgörande om personerna agerat vårdslöst. Vid en sådan bedömning beaktas särskilt om;

  • det var stor risk för att skadan uppkom genom agerandet,
  • vilken storlek en förväntad skada skulle ha,
  • ifall att skadan kunde undvikas på något sätt, och
  • om personerna som sprang in i dig hade möjlighet att förstå risken för skada.

Generellt ställs det strängare krav på att en person undviker ett agerande om det funnits en hög risk att agerandet skulle leda till stora skador.


Viktigt för bedömningen är därför hur personerna som sprang in i dig agerade. Risken för skada kan anses varit stor om personerna t.ex. sprang in i dig medvetet. Gick de däremot runt i skolan lugnt eller annars betedde sig normalt bör risken ses som låg. Den skada som kan uppstå av att springa in i en person är förmodligen som störst att t.ex. en mobil helt och hållet går sönder. En mobiltelefons värde är vanligen några tusen. 


Skadan hade i ditt fall enkelt kunnat undvikas genoma att de två personerna inte sprang in i dig. Hur stor möjligheten var för personerna att förstå risken för att de skulle råka ha sönder din mobil beror återigen på deras agerande. Möjligheten för personerna att inse att du kunde tappa din mobil och att den då riskerade gå sönder får anses stor om de t.ex. sprang in i dig med flit. Den här möjligheten kan anses mindre om de t.ex. sprang in i dig när de korsade ett hörn eller på annat sätt hade svårt att se dig.


Bedömningen av om personerna agerat vårdslöst beror alltså på deras betende. Har personerna agerat vårdslöst kan du begära skadestånd av personerna.


Skadeståndet kan jämkas om du medverkat till skadan m.m.

Ett skadestånd kan jämkas (sättas ner) om du har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st. SkL). Det här skulle kunna bli fallet om även du har agerat vårdslöst genom att t.ex. springa i korridorerna eller inte sett dig för ordentligt. Hur mycket skadeståndet jämkas beror på vad som i ditt fall anses skäligt (6 kap. 1 § 3 st. SkL). Skälighetsbedömningen påverkas t.ex. av vem som är den främsta anledningen till att du tappade mobilen.


Är personerna under 18 år kan deras ålder innebära att skadeståndet jämkas (2 kap. 4 § SkL). Bedömningen här påverkas bl.a. av ålder och utveckling på personerna som sprang in i dig. Även andra faktorer som handlingens beskaffenhet och om personerna har en ansvarsförsäkring kan spela in.


Sammanfattning

Möjligheten för dig att kräva skadestånd av de två personerna som sprang in i dig påverkas alltså av om de agerat vårdslöst eller inte. Ifall att du medverkat till skadan kan skadeståndet sättas ner utifrån vad som är skäligt i ditt fall. Även ålder och mognad på de två personerna som sprang in i dig kan påverka skadeståndets storlek.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”