Kan jag få skadestånd om grannens träd faller ner över mitt staket?

Hej! Det står ett träd på min grannes tomt/ mark som är i ett dåligt skick och riskerar att blåsa ner. Om det gör det så riskerar det att skada mitt staket och eventuellt min bil. Vi bor på landet men trädet står så att det finns gå och kör vägar vid trädet. Så det finns en risk för personskador också (om det skulle falla så illa) Min granne vet om att trädet är dåligt och riskerar att blåsa ner, men vad jag vet så har han inga planer på att åtgärda risken. Jag kan ställa bilen där den är utom fara. Men vad och vilka regler gäller om trädet blåser ner och slå sönder mitt staket?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till lagtext i skadeståndslagen.

Kan grannen bli skadeståndsskyldig?

För att din granne ska bli ersättningsskyldig om trädet blåser ner över ditt staket krävs att grannen antingen agerat med flit eller vårdslöst. Därutöver måste grannens agerande ha en direkt koppling till skadan på staketet (2 kap. 1 § SkL).

Kan din granne anses agerat med flit eller varit vårdslös?

Ifall att trädet blåser ner över ditt staket har din grannen inte agerat med flit, eftersom att han inte gjort något med avsikt att ditt staket skulle gå sönder. Av relevans är istället att bedöma om din granne kan anses varit vårdslös. Bedömningen beror på omständigheterna som föreligger då situationen inträffar. I det här fallet beskriver du att trädet är i dåligt skick och att grannen känner till det. Det är omständigheter som talar för att grannen varit vårdslös.

Finns det ett orsakssamband?

Huruvida skadan beror på din grannens agerande, sk. orsakssamband, är även det en bedömningsfråga. Ifall att det t.ex. är en frisk gren som faller ner över ditt staket till följd av en storm, föreligger det förmodligen inte ett orsakssamband. Uppstår skadan däremot tillföljd av att din granne underlåter att åtgärda ett ruttet träd skulle det kunna anses föreligga ett orsakssamband. Bedömningen blir således beroende av omständigheterna vid skadetillfället.

Sammantaget bör dock poängteras att det kan vara svårt att bevisa att grannen t.ex. haft kännedom om trädet skick eller att skadan uppstått till följd av din grannes agerande. Det finns en risk att det uppstår en mun mot mun situation.

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000