Skadestånd när grannens träd fallit över min bil

Ett träd har fallit över våra 2 bilar så att de måste repareras - ena bilen är halvt förstörd och den andra har bucklor och behöver lackas om. Den bilen som for värst ut var helt ny, inköpt 2 veckor tidigare. Ett annat träd (som stod precis bredvid det som nu fallit) föll för 6 månader sedan men missade då bilen, och fler träd på samma ställe lutar oroväckande. Samtliga träd är mossbevuxna och ser inte friska ut. Vi vågar nu inte längre använda parkeringen. Grannen vill inte kännas vid att det är hans mark - han menade först att det var kommunens, men då de meddelade att det inte var kommunal mark ändrade han till att mena att det var en annan grannes. Vi har själva studerat tomtkartor och har inget tvivel över att det trots allt är hans mark och därmed hans träd. Vilka alternativ har vi för att gå vidare? Med självrisker och hyrbil under de månader vi står utan bil tittar vi på kostnader runt 20 000kr som vi gärna hade sett att grannen bekostat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag utgår i svaret från att det faktiskt är fastställt att träden stod på din grannes fastighet. I en sådan situation så kan din granne eventuellt bli skadeståndsskyldig för skadan. 


I denna situation är det främst skadeståndslagen som är tillämplig. Allmänt krävs för ersättningsskyldighet att det dels skett en skada, samt att den skadan vållats (orsakats) genom antingen uppsåt eller av vårdslöshet (Skadeståndslagen 2 kap. 1 §). 


Att skada skett i form av en sakskada verkar vara tydligt i ditt fall då bilarna har skadats. Då det inte finns någonting som pekar på att din granne skulle ha agerat med uppsåt så krävs vårdslöshet eller oaktsamhet på din grannes sida för ersättningsskyldighet. Exempel på vårdslöshet skulle kunna vara att din granne kände till att det fanns en stor risk att träden skulle falla omkull och orsaka skada men inte vidtog åtgärder.


Någonting som talar för att din granne borde ha agerat är att träden lutar samt ser ofriska ut samt att du påtalat detta. Detta förstärks av att ett annat träd intill föll omkull en kort period tidigare. Om trädet däremot fallit omkull till följd av en kraftig storm och träden faktiskt var friska, så kan grannen i de flesta fall inte anses ha agerat vårdslöst eftersom denne inte kunde förutse händelsen. 


Däremot är det svårt att ge något definitivt svar eftersom domstolars bedömning ofta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Dock finns det i detta fall mycket som talar för att din granne kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig.


Det verkar som att du redan fått ersättning genom ditt eget försäkringsbolag och att det endast är självrisken och kostnad för hyrbil du vill ha ersatt. Om det är så att det visar sig att grannen varit vårdslös eller oaktsam så har du rätt till ersättning av grannen för självrisken du betalat. I en sådan situation har även ditt försäkringsbolag rätt att kräva in de utgifter de haft eftersom de betalat ersättning till dig av grannen.


Gällande hyrbilen har en skadelidande (du) rätt till ersättning för hyra av ersättningsobjekt, alltså bilen i detta fall (Skadeståndslagen 5 kap 7 § andra punkten). Du kan eventuellt även har rätt till ersättnings för så kallad onyttiga utgifter du haft, exempelvis för fordonsskatt eller försäkringspremier, för den tiden du inte kunnat bruka fordonet.


I ditt fall skulle jag rekommendera att du i första hand försöker lösa situationen genom att diskutera saken med din granne. Om din granne har hemförsäkring så ersätter den skadeståndsanspråk, om grannen agerat vårdslöst, genom ansvarsförsäkringen som ofta ingår. Således blir kostnaderna för hen i de flesta fall enbart självrisken gentemot sitt eget försäkringsbolag.


Om grannens försäkringsbolag inte vill betala ut ersättning är du alltid välkommen att kontakta Lawline för vidare rådgivning i ärendet.

Max RosenströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000