Uppskattning av skadestånds storlek för ärr i ansiktsområdet

2019-03-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej min dotter 17 år blev dömd för grov misshandel av sin pojkvän. Hon va då 16 år, han 19 årHon blev i maj 2018 dömd till att betala böter på dryga 44 000krNu har hans advokat skickat ytterligare krav på 23000kr för ett litet ärr på ca 1 cm på halsen. Enligt vänner syns inte ärret, på den bild dom bifogat ser ärret inte färdigläkt ut (jag är hudterapeut och arbetar jätte mycke med ärr reducering osv) Har försökt att goggla mig till detta om skadestånd för ärr och hittar endast info om att det är något som ska ingå i det skadestånd hon blivit dömd för. Kan säga att jag själv har ett långt ärr över hela halsen efter operation, försäkringsbolaget gav mig inte en krona. Min sambo har ett ärr i ansiktet efter en misshandel, syns ordentligt. Han fick 5000kr av försäkringsbolag. Om dom har rätt att kräva min dotter på ytterligare skadestånd är verkligen 23000kr rimligt. Dom hotar med rättslig hjälp om inte pengarna är på kontot den 23/3En parantes, vi borde ha anmällt honom för kränkning då han psykiskt misshandlade min dotter under 2 år. Men vi va så korkade o efterkloka o när han anmälde henne så kändes det försent.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses vara skäligt skadestånd för tillfogande av ett ärr. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Den som vållar annan personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § SkL. I ersättningen för personskada ska enligt 5 kap. 1 § SkL räknas in bland annat fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men). Ärr omfattas av denna bestämmelse, men torde anses vara en lindrig form av men jämfört med exempelvis invalidisering. Typiskt sett bestäms ersättningen utifrån en bedömning av skadan utifrån var på kroppen ärret sitter, hur missprydande ärret är och hur gammalt offret är. Ofta bestäms skadestånd utifrån skadeståndstabeller av olika slag. Vidare ska den som allvarligt kränker annan genom brott ska ersätta den skada som kränkningen innebär enligt 2 kap. 3 § SkL. Tillämpat i det enskilda fallet är det mycket svårt att avgöra vad som utgör skäligt skadestånd då detta helt beror på hur framträdande ärret är. Bedömningen försvåras ytterligare av att jag inte helt förstår omständigheterna såsom du beskriver dem: i regel förs talan om skadestånd (kränkningsersättning) med anledning av brott parallellt med brottmålsprocessen, men du skriver att din dotter enbart dömts till böter och att skadeståndsanspråk för enbart ärret, och inte kränkningen, kommit senare. Detta ter sig något märkligt, varför jag drar slutsatsen att jag nog inte förstår dig helt rätt. Med det sagt anger Trafikskadenämndens skadeståndstabell att ett mindre, men framträdande, ärr bör ge rätt till en ersättning på mellan 18 och 27 tkr, vilket stämmer mycket väl överens med din dotters pojkväns anspråk. Jag är inte specialiserad på skadeståndsrätt, än mindre denna del av skadeståndsrätten, men min personliga spontana bedömning är att detta möjligen ter sig något högt. Det bör dock understrykas att min bedömning bör tas med en mycket stor nypa salt, särskilt eftersom jag inte vet säkert i vilken grad skadestånd redan utgått.Angående frågan om huruvida din dotters pojkvän gjort sig skyldig till ofredande eller något liknande brott kan jag tyvärr inte säga så mycket utan insyn i omständigheterna. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att kontakta Brottsoffermyndigheten, Trafikskadenämnden och andra och höra dig för tills du tycker dig ha fått tillräckligt med stöd för att bilda dig en uppfattning om vilken storlek på skadeståndet som tycks vara rimlig enligt gällande rätt. När ni bildat er en uppfattning kan ni ta ställning till din dotters pojkväns krav. Avseende pojkvännens eventuella brott rekommenderar jag att ni läser brottsbalken, sannolikt är fjärde eller möjligen femte kapitlet mest relevant, och ser om ni bedömer att din dotter kan ha utsatts för ett brott. Om ni bedömer att så är fallet och tycker er ha stark bevisning för detta rekommenderar jag att ni polisanmäler händelserna och låter en åklagare ta ställning till om åtal bör väckas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadestånd genom brott

2019-02-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Min kollega har spridit en lättklädd bild av mig på min arbetsplats som jag skickade till honom i förtroende. Jag är chef och har nu fått sparken pga detta då jag varit provanställd men han får vara kvar trots inhyrd personal pga lögner han tagit upp med min chef. Han är anmäld för förtal. Om polisen väljer att inte ta ärendet vidare, har jag rätt att driva rättsprocessen privat? Eller är polisens nej ett nej?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Först och främst vill jag säga att det är bra att du anmälde personen i fråga för förtal. Eftersom att du anmält honom för det, kommer jag inte gå in på förtalsbrottet något mer. Såsom jag uppfattar frågan undrar du om du kan driva processen om polisen väljer att inte fortsätta ärendet. Om polisen väljer att lägga ner ärendet, kan du inte längre driva en straffrättslig process. Det återfinns en bestämmelse i skadeståndslagens 2 kap. 3 § om kränkning. I den paragrafen, krävs det dock att din chef blir dömd för brottet. Således kan man sammanfattningsvis säga att ifall det mot förmodan blir som så att polisen lägger ner fallet, så kan du dessvärre inte göra något för att bedriva processen vidare eftersom det krävs enligt skadeståndslagen att kränkningen skett genom brott.

Skadestånd vid bedrägeri

2019-02-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för bedrägeri av en privatperson, betalat för saker där allt inte levererats. Inledningsvis levererades sakerna jag köpt men efter en stor betalning slutade leveranserna. Polisutredningen har blivit nedlagt maa att personen utreds/åtalas/kommer dömas för grövre brott. Försäkringsbolaget ersätter inte min förlust. Hur kan jag få tillbaka mina pengar?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är ett bedrägeri så är det såklart ett brott, i så fall måste det ha skett ett vilseledande moment, som ger en ekonomisk vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för brottsoffret, 9 kap 1 § Brottsbalken. I annat fall kan det ju vara en köprättslig tvist som gör att säljaren håller inne varan. I det mitt svar utgår jag från att det är ett bedrägeri och således ett brott. Det du beskriver är en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada, 1 kap 2 § Skadeståndslagen. Enligt 2 kap 2 § Skadeståndslagen så ska den som vållar en förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Skadeståndslagen hittar du här.Om man har en försäkring så kan man göra som du har gjort, dvs vända sig till sitt försäkringsbolag och försöka få ut ersättning från försäkringen. De allra flesta försäkringsbolag betalar inte ut ersättning för ren förmögenhetsskador, (jag känner i vart fall inte till något försäkringsbolag som ersätter sådana skador). Om man inte får ersättning eller bara delvis ersättning från försäkringsbolaget kan man i vissa fall få ersättning i form av en Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning ges i normalfallet inte för rena förmögenhetsskador, se 6-8 § Brottsskadelagen.Sista utväg att få skadestånd för rena förmögenhetsskador är från gärningsmannen själv. Om förundersökningen har lagts ned så är denna möjlighet för tillfället i alla fall inte aktuell. Däremot har jag kännedom om flera bedrägerifall där man har tagit upp tidigare anmälningar som lagts ned, när det har kommit in nya anmälningar mot samma person. Detta har sedan blivit en rättegång och en dom på skadeståndsskyldighet för gärningsmannen. Just nu verkar det tyvärr finnas små möjligheter att få tillbaka dina pengar. Jag hoppas ändå att du blev nöjd med svaret även om det kanske inte var det svar du hade hoppats på.Med vänlig hälsning,

Vilken ersättning kan man begära vid våldtäkt?

2019-01-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |hur mycket kan man begära i ersättning vid våldtäkt då man blivit drogad och fått en könssjukdom som har lett till miktions problem ( urinlekage) psykisk lidande och ekonomisk bortfall så jag missade en hel del i skolan pga att jag inte mådde bra och mår fortfarande inte bra vågar inte gå ut eller något. jag har blivit utslängd från skolan samt så har socialen slängt ut mig från mitt familjehem då jag var plaserad vid tillfället. risikere nu att bli hemlös och står helt utan ekonomi.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag säga att det är tråkigt att höra vad du har blivit utsatt för. Jag hoppas att min vägledning till dig kommer vara till hjälp.Det du först bör göra om du inte redan gjort det är att polisanmäla händelsen såfort som möjligt och även uppsöka sjukvård, på så sätt kan läkarna ta prover och föra en dokumentation som kan vara till hjälp vid eventuell rättegång. När förundersökningen påbörjas kommer du få ett målsägandebiträde som kommer stå vid din sida under hela processen och som även kan hjälpa dig med t.ex. socialen och skolan. Efter en våldtäkt behöver du alltså inte fundera över kostnaderna för din advokat/målsägandebiträde utan det är svenska staten som helt och fullt står för denna kostnad.Enligt 2 kap 1§ och 3§ Skadeståndslagen har du i detta fall rätt till ersättning för person- och sakskada samt för den kränkning som du lidit av. Den som har blivit utsatt för våldtäkt har rätt till:* kostnader för sjukvård, samtalsterapi och andra utgifter som har samband med skadan* inkomstförlust* fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk), till exempel om den skadade varit inlagd på sjukhus eller genomgått smärtsam behandling* bestående skador (lyte och men), till exempel ärr, förlust av tänder, nedsatt syn eller hörselsärskilda olägenheter till följd av en bestående skada, till exempel mycket påtagliga besvär i arbetslivet.Notera att en schabloniserad ersättning för sveda och värk utgår vid vissa typer av brott. Den schabloniserade ersättningen vid våldtäkt är 15 000 kronor, då behöver du inte skicka in en medicinsk utredning för att få ersättning.Du kan också få ersättning för skada på kläder, glasögon och liknande föremål som du bar på sig vid brottstillfället. Däremot kan du inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta dina kostnader, men skulle det vara så att han inte kan, täcker din hemförsäkring en del kostnader om du uppfyller deras villkor. Innan du kan få ersättning från en försäkring för ett överfall krävs det oftast att polisens förundersökning är nedlagd eller att en dom har fallit. Om försäkringen inte täcker hela beloppet eller nekar din ansökan, kan du vända dig till brottsoffermyndigheten. Jag vill uppmärksamma att polisen ibland handlägger ärenden snabbt och ibland långsamt, vilket påverkar när du kan få hjälp av ditt målsägandebiträde. Om det krånglar till sig ännu mer med te.x. boende tills dess vill jag föreslå att du kollar upp vilka kvinnojourer som finns i din stad t.ex. genom att vänd dig till din hemkommun och be om en lista med olika kvinnojourer eller söka på internet själv. De flesta kvinnojourer erbjuder skyddat boende tills man hittat ett permanent. Annars kan UMO också hjälpa dig med vägledning och vara ett bollplank, som självklart har tystnadsplikt.Sammanfattningsvis är det svårt för mig att uppskatta det totala belopp du har rätt till, eftersom att jag inte har tillgång till detaljerad information för ditt ärende. Jag råder dig därför att polisanmäla händelsen i första hand, för att därefter kontakta ditt försäkringsbolag (om du/socialen har någon) för att anmäla händelsen till försäkringsbolaget också och för att få svar på om dem kan täcka dina kostnader. Skulle det vara så att dem inte kan täcka dina kostnader vänder du dig till brottsoffermyndigheten, där hjälper de dig att fastställa vilken summa du har rätt till.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan en få ersättning när en fallit offer för ett brott men gärningspersonen inte har hittats?

2019-03-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son med familj blev utsatta för ett väpnat rån i hemmet. Rånaren kom över bilnyckel och stal bilen. Bilen hittades senare av polisen. Rånaren har inte hittats. Har min son och barnbarnet (som blev utsatta för rånaren) rätt till någon form av ersättning från t ex Brottsoffermyndigheten eller hemförsäkring?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand ska ett brottsoffer ersättas genom skadestånd som betalas ut av gärningspersonen. Eftersom att rånaren inte har hittats finns det dock andra vägar att gå för din son.Ersättning från försäkringsbolagetFör att få pengar från Brottsoffermyndigheten, så kallad brottsskadeersättning, måste din son först undersöka om han kan bli ersatt genom sitt försäkringsbolag. Om det är möjligt att bli ersatt av försäkringsbolaget eller inte beror på försäkringsvillkoren i hemförsäkringen – det är hur som helst viktigt att anmäla brottet till försäkringsbolaget så fort som möjligt för att ha en möjlighet att bli ersatt. För att ta reda på om och i så fall vilken ersättning han kan få bör han titta i sitt försäkringsbrev eller helt enkelt kontakta försäkringsbolaget.BrottsskadeersättningOm din son av någon anledning inte kan bli ersatt genom sin hemförsäkring är det möjligt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det ansöker han om genom att beställa och skicka in en blankett, vilken kan laddas ner från Brottsoffermyndighetens hemsida. Detta ska göras senast tre år efter det att brottet begicks eller förundersökningen lades ner.Vilka skador ersätts?Det är framför allt personskador, det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och kostnader som uppkommit på grund av sådana skador som ersätts. Om några sådana skador inte uppstod i samband med brottet kan även vissa sakskador ersättas, till exempel om bilen var skadad på något sätt då den återfanns. Vidare kan din son få ersättning för den kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem. SammanfattningVanligtvis finns det möjlighet att bli ersatt för skador vid brott genom hemförsäkringen. Om det inte skulle vara så kan din son kontakta Brottsoffermyndigheten på ovan angivna sätt. Jag skulle tro att din son och ditt barnbarn troligtvis kommer att kunna ersättas på något sätt, framför allt på grund av den grova kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad får man i skadestånd vid misshandel?

2019-02-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej .jag hjälper min dotter hon ska på rättegång på måndag hon vart misshandlad på jobbet hur mycket kan hon begära sved och värk och psykiskt lidande hon fick åka till akuten och vissa alla blåmärken som hon fick
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag har noterat att du behövde hjälp innan din dotters rättegång på en måndag. Jag förstår att detta datum tyvärr kan ha passerat, men enligt min mening är din fråga fortfarande värd att besvara. Till att börja med har skadestånd ett reparativt syfte; den som orsakat en skada ska som huvudregel försätta den skadelidande i samma situation som om skadan aldrig hade skett. Vad gäller misshandel kan detta leda till både ekonomiska och ideella förluster. Nedan kommer jag räkna upp sådana poster som din dotter skulle kunna få ersättning för, men jag vet tyvärr för lite om fallet för att kunna uttala mig om några konkreta summor. Personskador, 5 kap. 1 § skadeståndslagen Den ekonomiska personskadeersättningen omfattar sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Din dotter kan alltså få ersättning för t.ex. smärtstillande mediciner som hon själv fått bekosta och om hon tvingats sjukskriva sig från sitt jobb. Det är viktigt att komma ihåg att man inte har rätt till skadestånd i den mån kostnaderna ersatts från annat håll, vilket är av stor vikt när det gäller ersättning för sjukvårdskostnader. Den ideella personskadeersättningen omfattar bland annat ersättning för sveda och värk. Denna post fungerar som en kompensation för det lidande och de besvär personen har under den akuta sjukdomstiden. Denna ersättning fungerar som en kompensation för det fysiskt och/eller psykiskt lidande personen har från det att skadan uppkom till dess att den är läkt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. I praktiken bestäms ersättningen utifrån en tabell upprättad av Trafikskadenämnden. I tabellen föreskrivs ett månatligt grundbelopp som kan variera beroende på vårdtyp, skadetyp samt vårdtidens längd. För personskada som inte kräver stadigvarande sjukhusvård är ersättningen lägst 2.500 kr/månad enligt 2019 års tabell (se mer här). Sakskador, 5 kap. 7 § skadeståndslagenDin dotter kan alltså få ersättning för egendom som skadats eller förlorats vid misshandeln. Ersättning beräknas utifrån sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning.Kränkningsersättning, 5 kap. 6 § skadeståndslagenUtöver ersättning för person- och sakskador kan din dotter få kränkningsersättning för den kräkning av hennes personliga integritet som angreppet inneburit. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till, men misshandel av mindre grovt slag ger ofta mellan 5 000 – 10 000 kr. För att få vägledning kring hur mycket ersättning man kan få kan man utgå från Brottsoffermyndighetens referatsamling (se här, särskilt s. 48-57). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Jag har fått ersättning från mitt försäkringsbolag men den skyldige ska väl också betala?

2019-02-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har fått ersättning från mitt förs.bolag men den skyldige ska väl också betala?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skyldige ska betala till ditt försäkringsbolag Då du fått ersättning av ditt försäkringsbolag för skadan anses du vara fullt ut kompenserad för den skada du lidit.Det som rent faktiskt händer när ditt försäkringsbolag ersätter dig är att de tar över ditt skadeståndskrav på den skyldige.Du har därför rätt i att den skyldige ska betala, men nu till ditt försäkringsbolag i stället för till dig.Oftast vänder sig den skadelidande, som du gjort, till sitt egna försäkringsbolag för att bli ersatt på grund av att det kan vara svårt att kräva den skyldige på pengar, särskilt om denne inte har några pengar att betala skadeståndet med.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Går det att begära skadestånd med anledning av brott?

2019-01-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag undrar en del saker.Det är så att min dotter blev den 16/1 2019 utsatt för våld i skolan. Det var fem killar som stod runt henne och slog henne med ett skärp och sedan skickade det vidare så nästa person kunde slå. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra eller hur jag ska gå tillväga. Jag har meddelat skolan och de har anmält det till både polisen och socialen. Min dotter är en person som stänger mycket inom sig och jag har pratat med henne mycket om detta som hänt. Kan man begära ersättning för sveda och värk eller kränkning? Eller något annat? Tacksam för svar.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom händelsen redan är anmäld till polisen kommer jag inte att gå in på det straffrättsliga utan endast behandla rätt till skadestånd.Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av skadeståndslagen (SkL).På vilka grunder kan skadestånd ges?Om någon uppsåtligt orsakar en skada på en person ska denne ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Genom att slå med skärp har här de uppsåtligen orsakat en skada på din dotter. Det kan även bli aktuellt med skadestånd för kränkning då det förmodligen rör sig om ett brott där din dotter blivit allvarligt kränkt (SkL 2 kap. 3 §). Här ska det noteras att om din dotter skulle definiera sin kränkningsskada till ett mindre värde än 5 000 kr anses hon inte ha drabbats av en allvarlig kränkning som ger rätt till skadestånd på denna grund. Om det rör sig om personer som är under arton år så kan skadeståndet sättas ner (SkL 2 kap. 4 §). Det är här vårdnadshavare till barnen som ska ersätta personskadan och kräkningsskadan, denna ersättnign kan även sättas ner (SkL 3 kap. 5 §). Vad kan ni begära ersättning för?Eftersom jag inte har så mycket information om vilka skador som uppstått så blir det svårt för mig att ge exakta besked. Därför kommer denna del innehålla generell information om vad ersättningen kan omfatta. Ersättning för personskador omfattar sjukvårdskostnader och andra kostnader, inkomstförlust, fysisk och psykiskt lidande som är övergående (sveda och värk) samt skador som är av bestående art. Det kan även ges ersättning för särskilda olägenheter till följd av denna skada (SkL 5 kap. 1 §). Ersättning för kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till själva händelsens art och varaktighet (SkL 5 kap. 6). I paragrafen kan du läsa vad som särskilt kommer att beaktas gällande handlingen som orsakat kränkningen.Slutsats och rådDet kan alltså bli aktuellt med skadestånd både för kräkning och personskada. Leder det till rättegång är det inte ovanligt att åklagaren även kommer att framställa skadeståndsanspråket, det kan också vara så att ett målsägandebiträde hjälper till med detta. Eftersom jag inte riktigt vet hur långt processen kommit så skulle jag råda dig att ta kontakt med den myndighet där målet handläggs i nuläget och framföra att ni kommer vilja föra en skadeståndstalan. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar