Vem står för kostnaden vid skadegörelse om det inte täcks av bilens försäkring?

Hej! Min killes bror har slagit sönder alla min killes rutor på bilen, repat bagageluckan och slagit bucklor på bilen med en baseballträ. Vi har även en film på händelsen där man tydligt ser att det är han som slår sönder den. En polisanmälan är gjorde men vi har också kontaktat hans försäkringsbolag, det visade sig att hans halvförsäkring inte täcker dessa skador. Kommer hans bror ändå behöva betala skadestånd till min kille som kommer att täcka kostnaderna för bilen ? Eller hur går detta tillväga, dessa kostnader är inte något vi vill betala.

Lawline svarar

Hej,

Tack så mycket för din fråga, och för att du har vänt dig till oss på Lawline.

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av skadeståndslagen (SkL) samt rättegångsbalken (RB).

Vem står för kostnaden vid skadegörelse om det inte täcks av bilens försäkring?

Som försäkringsbolaget säkerligen förklarade så krävs det att bilen har en helförsäkring för att yttre skador på den egna bilen till följd av yttre olyckshändelser, trafikolycka samt skadegörelse ska täckas, därmed kan försäkringen inte hjälpa er med kostnaderna i dettta fallet.

Det som man då får göra är att vända ett skadeståndsanspråk mot den personen som har orsakat skadorna vilket i detta fallet är din pojkväns bror. 

Hur kräver man skadestånd?

Den som av vårdslöshet eller avsiktligen har orsakat sakskada (skada på bilen i detta fall) ska ersätta den ( 2 kap 1 § SkL). Utifrån din beskrivning i frågan är det ganska uppenbart att din pojkväns bror haft som avsikt att skada bilen, därmed gör jag bedömningen att uppsåt föreligger. Vidare krävs det också att så kallad adekvat akusalitet föreligger, vilket innebär att det finns ett tydligt orsakssamband mellan handligen och att skadan uppstod till följd av detta. I detta fallet är det också ganska tydligt att ett orsakssamband föreligger eftersom skadorna uppstod på grund av din pojkväns brors handlande. 

Utifrån denna bedömningen så ska alltså din pojkväns bror ersätta skadorna på bilen. Detta inkluderar ersättning för reparationskostnader, värdeminskning samt andra kostnader till följd av skadan (5 kap 7 § SkL).

Det ni får göra är att vända er till din pojkväns bror och kräva han på ersättning. Ni kan ansöka om stämning i tingsrätten för att få en dom på ert skadetånd (42 kap 2 § RB). Krav på ersättning kan även lämnas in i samband med polisanmälan för brottet, då är åklagaren den som har en skyldighet att ta upp skadeståndsanspråket i samband med rättegången (om åtal väcks för brottet). I sådana fall är det domstolen som beslutar om skadeståndet.

Sammanfattningsvis har ni rätt att få ersättning för reaparationskostnader, värdeminskning och andra kostnader till följd av skadan från den som har orsaka skadan. Ni kan vända er direkt till din pojkväns bror och kräva skadeståndet. Det finns också möjlighet att ansöka om stämning i tingsrätten och att få hjälp av åklagaren att kräva det i samaband med en eventuell rättegång. 

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo