Vad kan man begära ut i anhörighetsersättning vid brott mot nära anhörig?

Hej lawline. 

Det är så att min syster blev mördard förra året och jag undrar hur mycket jag kan begära i skadestånd. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras framför allt i skadeståndslagen och genom praxis vilket gör att den kan vara lite svår att ge ett exakt svar på. 


Vilka regler och praxis blir aktuella i ditt fall?

Det följer av skadeståndslagen att det är möjligt för anhöriga att få ersättning om man står den avlidne särskilt nära (2 kap 3a§ SKL). 

Beloppet bestäms oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet till ett skälig belopp som är lika stort för var och en av de ersättningsberättigade (5 kap. 6a SKL). 

När det så gäller summan som betalas ut följer det av NJA 2017 s. 1208 att summan skiftar mellan 30 000-60 000 kr beroende på hur brottet mer specifikt rubriceras. Det följer vidare av förarbetena att ett belopp om 50 000 har ansetts rimligt. 


Vad innebär bestämmelserna i ditt fall?

I ditt fall är det svårt att ge dig en exakt siffra eftersom jag inte vet hur brottet kommer rubriceras. 

Jag får tolka din fråga som att en dom inte har fallit. Jag rekommenderar därmed först att du är tydlig när du har kontakt med polisen eller åklagaren att du/ni som målsägande vill ha skadestånd. Frågan bör således tas upp vid domstolen av åklagaren och domstolen bör så sedan bestämma beloppet när domen väl faller. Vill du vidare ha en specifik summa du kan använda rekommenderar jag att du kontaktar brottsoffermyndigheten vilket du kan göra på https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/. Du kan också kontakt dem ifall du behöver mer hjälp om vart du kan vända dig för att få mer stöd. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det uppstår fler frågor som följd av mitt svar eller om det uppstår en helt ny fråga tveka inte att höra av dig igen!


Med vänliga hälsningar 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo