Vart kan man vända sig för att få ersättning för misshandel?

Min son blev misshandlad av sin pedagog på förskolan. Han är 5 år. Vi undrar om man kan söka ersättning för sådant för utom vårat eget försäkringsbolag.

Lawline svarar


Hej,


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Lagrum

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av skadeståndslagen (SkL).


Rätt till ersättning utifrån skadeståndslagen

Någon som blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till skadestånd för de skador som orsakats genom brottet, i detta fall genom misshandel. Det är den som har orsakat skadorna som ska ersätta dem (2 kap 1 § SkL). Ersättning i samband med en personskada som din son blivit utsatt för innefattar ersättning för sjukvårdskostnader samt ersättning för fysisk och psykiskt lidande ( 5 kap 1 § SkL). 


Ersättningen får ni kräva från personen som har orsakat skadorna, det vill säga i detta fall pedagogen som utsatt din son för misshandeln. Om ni vill begära ersättning bör ni ha med det i polisanmälan. Åklagaren kan hjälpa er att kräva ersättning och det är sedan domstolen som avgör ifall skadeståndet ska beviljas. Detta är alltså i de fall som polisanmälan leder till att åtal väcks och att en rättegång ska äga rum. I de fall där åklagaren av olika anledningar inte har tillräckliga grunder för att väcka åtal är det pedagogen ni måste vända er till direkt för att kräva skadestånd. 


Finns det någon annan ersättning ditt barn kan få?

Det finns även möjlighet att få ersättning från brottsoffermyndigheten. Detta är i de fall som det inte går att få ersättning från personen som begått brottet eller då försäkringen inte heller kan ge full ersättning. Via brottsoffermyndigheten är det främst ersättning för kränkningen och personskador som kan ges. 


Jag tipsar dig om att läsa på deras webbplats där du kan få mer information. Du kan läsa om det här. 


Utöver dessa två så är det via försäkringsbolaget som du nämner i din fråga du kan vända dig till för att din son ska få ersättning. Det är bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag så fort som möjligt om du inte redan gjort detta för att göra en anmälan hos dem.


Sammanfattningsvis har din son rätt till ersättning enligt skadeståndslagen för personskador, kränkning, sveda och värk. Detta kan krävas i domstol om åtal väcks mot personen som begått brottet annars måste skadeståndet riktas direkt mot pedagogen. Sedan som du nämnde kan ersättning ges via försäkringen. Det finns också möjlighet att få ersättning via brottsoffermyndigheten ifall din son inte får ersättning via försäkringen eller skadeståndslagen. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. 


Hälsningar,


Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”