Hur regleras skadestånd till staten i brottmål?

Hej! I ett dubbelmord i blev den dömde bla dömd till att betala skadestånd till såväl brottssoffrens familjer, men även till staten. Jag har koll på skadeståndsförfarandet till brottsoffer, men hur regleras ett skadestånd till staten och varför ska han betala det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur en gärningsperson kan blir skadeståndsskyldig gentemot staten.

Skadestånd till staten 

I vissa fall kan staten föra skadeståndstalan gentemot en gärningsperson. I enlighet med brottsskadelagen ska ersättning av staten betalas till den som drabbats av skada till följd av brott (1 § Brottsskadelagen). Brottsskadeersättning betalas om brottet har begåtts i Sverige (2 § Brottsskadelagen). Om brottsskadeersättning har utbetalats inträder staten i den skadelidandes rätt till skadestånd. Staten kan då återkräva upp till det utbetalade beloppet och löpande ränta från betalningsdagen (28 § Brottsskadelagen). Detta innebär att staten i efterhand kan återkräva summan som de har betalat ut till brottsoffren.

Brottsoffermyndigheten ska kräva vad staten har rätt till om gärningspersonen är känd och det inte är olämpligt med hänsyn till gärningspersonens personliga förhållanden. (29 § Brottsskadelagen). Brottsoffermyndigheten kan därmed genom att företräda staten återkräva brottsskadeersättning som betalts ut (2 § Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten).

Sammanfattningsvis kan staten i vissa fall av gärningspersoner återkräva brottsskadeersättning som betalats ut.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt!

Med vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo