Kan man erhålla brottsskadeersättning mer än tre år efter att brottet begicks?

Jag har blivit utsatt för våld utav mitt ex. Detta har hänt för ca 6 år sedan. Han hade blivit dömd till fängelse. Han har sedan dess suttit inne från och till och inte haft någon inkomst däröver har jag inte fått min skadestånd. Får brev ifrån kronofogden varje gång dem granskat honom att han har inga tillgångar. Jag har nyligen fått reda på att man kunde få hjälp med sin skadestånd ifrån Brottsoffermyndigheten men det står på hemsidan att det ska vara upp till 3 år efter domen. Jag undrar om det finns några andra sätt på och kunna få tillbaka sin skadestånd nu när det hade gått mer än 3 år? Hur ska man gå till väga isf? Jag vet att han kommer aldrig skaffa sig ett jobb eftersom han blev grov kriminell och åker in och ut ifrån fängelse så jag kommer aldrig få min skadestånd genom kronofogden. Tycker det är konstigt att kronofogden inte hade meddelat mig innan hur jag kunde gå till väga för och få tillbaks mina pengar för skador jag bär på ens idag. Förklarade lite kort hur det ligger till men min allmän fråga är om man få sin skadestånd på något sätt om det gick mer än 3 år? Och var säker man sig till isf?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tre olika sätt att driva in skadestånd från en gärningsman som inte kan eller som inte vill betala ut skadeståndet. Det verkar som att du läst på om hur processen fungerar, men jag kommer nedan att redogöra kort för de olika alternativen. 

Kronofogden kan hjälpa till att driva in skulden

I första hand kan Kronofogden, precis som du skriver, hjälpa dig att driva in skadeståndet från gärningsmannen. Om det visar sig att gärningsmannen inte har tillräckligt med pengar så kan dock inte Kronofogden bistå med så mycket till hjälp. Skadeståndet får i sådana fall drivas in på annat sätt. 

Du kan vända dig till ditt försäkringsbolag

Det finns möjlighet att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag. Risken finns att inte hela beloppet kan täckas av försäkringen och i sådana fall har du kan du istället vända dig till staten. 

Brottsskadeersättning

Ersättningen som du kan få från Brottsoffermyndigheten, genom staten, kallas brottsskadeersättning. Bestämmelser om brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen. Det är du själv i egenskap av brottsoffer som behöver göra en ansökan om sådan ersättning. Värt att notera är att det är olika regler som gäller för skadestånd och för brottsskadeersättning, vilket kan innebära att beloppet du får från staten inte täcker hela skadeståndet. Precis som du skriver krävs det att ansökan om brottsskadeersättning inkommer senast tre år efter domen vunnit laga kraft, 15 § första stycket brottsskadelagen. Det finns däremot ett undantag från den huvudregeln, vilket följer av 15 § tredje stycket brottsskadelagen. Där framgår att ansökan kan prövas även om den kommit in för sent. Men i sådana fall krävs det att synnerliga skäl föreligger. Av Karnovs lagkommentar till bestämmelsen i databasen JUNO, skriven av Ann-Christine Lindeblad, framgår att "synnerliga skäl kan föreligga om det framstår som orimligt eller stötande att kräva att brottsoffret har gjort ansökan om brottsskadeersättning inom den ordinarie ansökningstiden. Så kan vara fallet om sökanden har drabbats av en allvarlig sjukdom som medfört att denne inte har kunnat ta tillvara sin rätt. Det förhållandet att sökanden inte hade kännedom om systemet med brottsskadeersättning har Brottsoffermyndigheten inte ansett utgöra synnerliga skäl. Det kan aldrig bli aktuellt att pröva en ansökan om anspråket på brottsskadeersättning är preskriberat." 

Sammanfattning

För att ansökan om brottsskadeersättning ska prövas trots att den kommit in för sent krävs att synnerliga skäl föreligger. Att brottsoffer inte känner till hur systemet med ansökan fungerar och att det krävs att ansökan inkommer inom tre år utgör inte synnerliga skäl. Det verkar alltså inte som att du kommer ha möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning då synnerliga skäl inte föreligger. Tyvärr verkar det som att det blir svårt för dig att få ditt skadestånd, om det inte är så att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag. 

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem! Du kan också boka tid med någon av Lawlines duktiga jurister

Vänligen, 

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo