Vems ansvar är det när en hund orsakar en skada?

2018-11-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej !Jag äger en hund samt har personlig assistent. Om assistenten går ensam, eller med mig och assistenten håller hundens koppel (jag oförmögen till det).Som hundägare har man ju ett strikt ansvar för hunden.Var ligger ansvarsfrågan om hunden ställer till någon skada.
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Det är både ägaren och innehavaren av hunden som har ett strikt ansvar för skada tillfogats av hundenPrecis som du säger är det du som ägare till hunden som har ett strikt ansvar enligt 19 § Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I samma paragraf står det även att den som är innehavaren av hunden har ett strikt ansvar för den. Innehavare av en hund är en person som regelbundet ansvarar för hunden. Din personliga assistens skulle därför kunna falla under innehavare och därmed även hen ha ett strikt ansvar för hunden. Skada tillfogad av hunden gör att ägaren och innehavarens är skadeståndsansvarigaMed strikt ansvar menas att hundägaren och innehavaren av hunden blir skadeståndsskyldig oavsett vem det är som vållat skadan eller inte vållat skadan. Alltså:1. Om det skulle vara så att din hund skulle orsaka en skada när din personliga assistent är ute med hunden själv är både du och din assistent skadeståndsskyldiga och därför skyldiga att ersätta den skada som hunden tillfogat.2. Om det är så att ni är ute och går med hunden tillsammans och din personliga assistent håller i hunden är det även vid detta tillfället strikt ansvar för er båda och båda är därför skadeståndsskyldiga. Detta innebär att den som skadades av hunden kan begära skadestånd av er båda. Ni har båda två ett gemensamt ansvar för hunden och har därför gemensam skyldighet att ersätta om en skada uppkommer.Sammanfattning - både du och din personliga assistent är strikt ansvariga för hunden. - om hunden skadar någon/något har ni därmed gemensam ersättningsskyldighet.- detta gäller både om ni är ute med hunden gemensamt men även om sin personliga assistent är ute med hunden själv.RådEftersom ni båda är ansvariga kan det bli svårt, om det faktiskt uppstår en skada pga hunden, att gemensamt komma överens kring vem som ska stå för skadan som hunden orsakat. Jag skulle rekommendera er att prata om detta och i förväg försöka komma fram till hur ni vill att det ska vara. För att vara säkra på att det inte kommer stå ord mot vid eventuell skada kan ni skriva ett avtal som rör ansvar för hunden. Om ni inte gör det kommer ni gemensamt vara strikt skadeståndsskyldiga, vilket såklart kan vara så ni vill ha det! Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några fler funderingar kan du ställa en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning. Ha en fin dag!

Vad gäller strikt hundägaransvar?

2018-11-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en ovälkommen hund springer in i min lägenhet, där jag har tre hundar. Alla går i försvarsställning o kommer säkert döda. Vad gäller då?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis har alla hundägare ett strikt hundägaransvar innebärande att ägaren är skyldig att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Det strikta ägaransvaret framgår av 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadas din hund av andra hundar så lider du en så kallad sakskada och ägaren till hunden som orsakat skadan är då skadeståndsskyldig gentemot dig, på samma sätt som du blir skadeståndsskyldig för skada din hund gör på den andra ägarens hundar. Vad ägaren eller innehavaren eventuellt betalt i skadestånd har denne sedan rätt att få tillbaka av den som vållat skadan om någon annan var vållande. Sammanfattningsvis är hundägaren alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna tillbaka från den som egentligen har orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om det sker på din egendom och en annan lös hund kommer dit. Blir den andra hunden skadan är det du som blir skadeståndsansvarig trots att den andra hunden inte har på din egendom att göra. I ditt fall skulle du bli skadeståndsskyldig för eventuell skada dina hundar orsakar och vice versa. Sedan om det står klart vem som egentligen vållat skadorna har den andra parten rätt att kräva tillbaka pengarna som utgjorde skadeståndet. Vänligen,

Kan jag få skadestånd då en annan katt har skadat min katt?

2018-10-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan jag "tvinga" grannen att betala veterinärräkningen när deras katt tagit sig in på vår tomt (har verkligen försökt att mota monstret med hjälp av nät, galler m m) och sårat vår katt?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumLagar som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Skadeståndslagen (SkL) och Lag om tillsyn över hundar och katter (Lthk).Skadeståndsansvar för katterTill skillnad från hundägare föreligger det inget så kallat strikt ansvar för all skada som katter vållar. När det gäller kattägares ansvar för den skada som katterna gör krävs det dels att man måste kunna bevisa att det var den specifika katten som orsakade skadan och ägaren måste ha handlat vårdslöst. Det anses inte vårdslöst av en kattägare att endast låta katten vara ute, utan det krävs att något mer har skett. Exempel på detta kan jag tänka mig är om du har talat med grannen om besvär som katten har orsakat tidigare och grannen inte har gjort något för att förhindra att det händer igen, 1 § Lthk.Om ni lyckas bevisa att det gäller den specifika katten och att ägaren har agerat vårdslöst kan du kräva skadestånd för den skada som katten vållade på din katt. Detta skall således omfatta veterinärskostnaderna, 2 kap. 1 § SkL.RådMitt råd till dig är att tala med grannen om du inte redan har gjort det och förklara situationen. Vill du yrka på skadestånd ska du skicka in en skadeståndsansökan till tingsrätten.Jag önskar dig stort lycka till och hoppas att detta var till hjälp.Vänligen

Skadeståndsansvar för eventuell skada orsakad av katt

2018-10-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min granne har väldigt exklusiva bilar som står på dennes uppfart.jag har katt som vistas både inne och ute.Min katt satt bredvid bilarna och granne påpekade att om det blir repor kommer det att bli väldig dyrt för oss.Ska tilläggas att denne själv har katt samt att det finns många andra utekatter.Jag förstår att jag kan bli skadestånd skyldig men de bör väl då bevisa att det var min katt som gjort detta ?(min katt har daglig tillsyn får gå in och ut minst 3 ggr /dag.)Om jag sätter upp en så kallad katt avskräckare som sänder ljudvågor över deras uppfart, så har jag försökt att förhindra detta ? Det går inte att ha denna katt inomhus permanent, tyvärr.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 § lag om tillsyn över hund och katt.När det gäller skador som en katt har orsakat blir skadeståndslagen tillämplig. För att du ska bli skadeståndsskyldig så krävs det att din granne visar att det är just din katt som orsakat skadan samt att du har varit oaktsam i tillsynen över din katt. Till en början måste alltså din granne visa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det kan finnas vissa svårigheter i det, speciellt om det finns flera katter som liknar din i området. Som sagt måste även dina grannar visa att du varit oaktsam i tillsynen över din katt. Enligt min mening kan det inte ses som oaktsamt att låta sin katt vistas utomhus. På dessa grunder är min bedömning att det skulle bli svårt för dina grannar att driva en process gentemot dig. Du skriver också i frågan att du funderat på att sätta upp en s.k. kattavskräckare. Det skulle kunna vara effektivt då din katt sannolikt inte skulle gå in på grannens tomt. Samtidigt skulle det kunna leda till besvär då din granne har katt. Den skulle då sannolikt också bli påverkad. Innan du sätter upp en kattavskräckare rekommenderar jag dig därför att prata med din granne om det. Om ni önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hundägares skadeståndsskyldighet när hund skadar katt

2018-11-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Passade en hund som dagmatte. Denna hund bet och nästan dödade min katt. Kan jag kräva skadestånd av hundägaren?
Louise Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar vilket innebär att ägaren är skyldig att ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller om det var en olyckshändelse. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Ägaren/innehavaren till hunden behöver inte själv ha agerat med uppsåt eller varit vårdslös. Denne är strikt ansvarig för skador som hunden orsakar.Djur räknas som saker inom skadeståndsrätten. Det innebär att du som ägare till katten har drabbats av en sakskada. Hundägaren är skyldig att betala kostnaden för de skador som hunden orsakat, exempelvis veterinärkostnader. Vänligen,

Strikt hundägaransvar

2018-10-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Vi har mängder med äpplen varför vi under många års tid skänkt bort överskottet genom att ställa ut kassar med fallfrukt utanför grinden. På grinden har vi en skylt som talar om att vi har flera stora hundar som vaktar samt uppgift om telefonnummer så att man kan ringa och be oss ta in hundarna. Plötsligt står en man (cyklist) i hallen och öppnar dörren utan att ringa på trots ringklocka. Hundarna rusar fram och skäller samt en av dem biter/nafsar mannen i benet. Jag tror inte att det blev allvarligare än att byxorna fick en reva. Min fråga är nu vilket ansvar jag har för det inträffade. Jag vet ju att jag som hundägare har strikt ansvar för min hund:VänligenYlva Eliasson
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Hundägare har som du säger strikt hundägaransvar. Det innebär att hundägare ansvarar för skador deras hund orsakar oavsett om ägarna har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. Detta enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadeståndet kan i vissa fall jämkas om det kan bevisas att den skadelidande har medverkat till skadan, se 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. Hur bedömningen skulle bli i detta fall kan jag inte svara på men man kan tänka sig att det faktum att mannen ignorerade skyltarna samt gick in i huset utan att ringa på ringklockan gör att han ska anses medverka till sin egen skada. Hoppas jag har besvarat din fråga.Vänligen

Skada orsakad av häst

2018-10-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min bil+ hästsläp stod parkerade på en gårdsplan. En annan person som parkerat bredvid skulle lasta av sin häst och hästen kastade sig in i min bil o orsakade en skada i form av en buckla. När jag anmälde skadan till mitt försäkringsbolag sa dom att ägaren av hästen som skadat min bil inte har skyldighet att betala min självrisk på 3000kr. Hon har även kollat med sitt försäkringsbolag och dom har sagt samma sak. Hon har därefter erbjudit mig hälften av självrisken, dvs 1500kr. Och jag har inte gjort något fel, bara parkerat min bil och blivit påhoppad. Kan man hävda Skadeståndslagen och tvinga henne att betala 3000kr. Jag har bara krävt denna summa, men kommer sannolikt att få fler utgifter i samband med lagningen då jag är väldigt beroende av min bil.Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hästägare har inte ett strikt ansvar för de skador hästen orsakar. Det innebär att för en hästägare ska bli skadeståndsskyldig så måste det påvisas att ägaren orsakat skadan antingen med mening eller genom att vara vårdslös 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Idet här fallet kan vi utesluta att skadan uppkommit genom hästägarens avsikt. Det innebär att det återstår att pröva om kravet på vårdslöshet uppfyllts. Denna bedömning görs av rätten varför jag inte kan ge dig ett fullständigt svar. Jag kan endast bidra med fakta om hur en sådan prövning går till. Därefter är det upp till dig om du vill pröva möjligheten att få skadestånd genom en domstolsprövning. Bedömningen domstolen gör benämns för fri culpabedömning och består av fyra rekvisit som måste uppfyllas. Dessa rekvisit är följande:1. risken för skadan (om risken är stor så är det något som talar för vårdslöshet och tvärtom)2. den sannolika skadans storlek (hur stor skada kunde förutses, ju större skada desto mer talar det för vårdslöshet)3. möjligheten att förekomma skadan (hur stor är chansen att kunna undvika en sådan skada, bland annat kommer rätten bedöma om den parkeringsplats som användes oftast används för att lasta på och av hästar. Om platsen oftast används för detta så är det något som talar för att risken inte är så stor)4. möjligheten att inse risken (denna bedömning varierar och enligt mig så kommer det spela roll hur väl hästägaren känner sin häst och om det är en ung häst eftersom det är omständigheter som är avgörande i en bedömning om vårdslöshet. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!

Vad gäller om något händer när jag passar en hund?

2018-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Passar en hund som ej är försäkrad vad är det som gäller om något händer?
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av fråganJag har två olika tolkningar av din fråga. 1. vem blir skyldig att betala om hunden du passar skadar en människa eller egendom? 2. Blir du skadeståndsansvarig ifall hunden blir skadad när du passar den? Jag kommer svara på båda nedan.Vilken lag är tillämplig?Lagen som reglerar hundars skadeståndsansvar är Lagen om tillsyn över hundar och katter (HundL). Lagen som reglerar skadestånd på saker (som hundar är) är Skadeståndslagen (SkL).1. Vad gäller om hunden du passar orsakar skada?För hundar är det strikt skadeståndsansvar. Det innebär att skadestånd ska betalas oavsett om det var en olycka eller att hunden exempelvis blev provocerad, 19 § HundL. Frågan är då om det är du eller ägaren som ska betala skadeståndet. I paragraf 19 står det att det är ägaren eller innehavaren som ska betala skadeståndet. Innehavare är man inte bara för att man passar en hund lite kort. Jag kan inte bedöma om du är innehavare med den informationen du angav i frågan. Men när lagen stiftades så var exempel på innehavare fodervärd, hunddagis och någon som lånat hunden för jakt, 19 § HundL.Men även om det är så att du inte bedöms vara innehavare så kan du bli skadeståndsansvsarig för hunden du passar, detta om du har vållat skadan. Det går till så att ägaren då får betala den skadade och sedan kräva dig på det beloppet, 19 § HundL. Du kan ha vållat skadan om du exempelvis tröttnat på hunden och därför släpper ut den på din dåligt inhägnade baksida varför hunden rymmer och biter en granne. 2. Vad händer om hunden skadas när du passar den?För att du ska bli skyldig att ersätta ägaren så måste du vara skadeståndsansvarig, det blir du om du agerat vårdslöst eller med uppsåt, 2 kap. 1 § SkL. Det kan exempelvis betraktas som vårdslöst om du gick med hunden okopplad längs en trafikerad landsväg varpå hunden blir överkörd. Om hunden var försäkrad hade skadeståndet troligen blivit mindre eftersom du då betalt självrisken. Om du själv har en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet. Om du inte är vårdslös eller avsiktligt skadat hunden så blir du inte skyldig att ersätta ägaren. Hoppas jag svarat på din fråga, annars får du ställa en ny!Vänliga hälsningar,