Behöver jag betala faktura för skador på min hund när skadorna orsakats av en annan hund?

2019-08-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, det är en hund som attackerats och bitit min hund.jag har gjort en polisanmäla och till länsstyrelsen.2019-06-26 Det händer 2019-06-25.Nu har kommit en faktura på mera 26 000 kr som kostnader på min hund.Ska jag betala?Med vänlig hälsning
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av skadeståndsrättslig karaktär och regleras främst i lag om tillsyn över hundar och katter (lag om hund och katt). Strikt ansvar för hundägareInom skadeståndsrätten finns en huvudregel som säger att man endast blir skadeståndsansvarig om man varit vårdslös (man vållat skadan). Detta gäller dock inte hundägare. De är ansvariga för skador som hunden orsakar även om de inte varit vållande (19 § lag om hund och katt). Detta kallas att de har ett strikt ansvar. Den andra hundägaren är alltså ansvarig för de skador som din hund fick. Ofta har man ett ansvarsskydd i sin hemförsäkring som täcker situationer som denna, och troligen kommer hundägaren använda sig av denna för att betala. FakturanFör att inte riskera att hamna hos inkasso eller Kronofogden är det att rekommendera att betala fakturan. Den som utställt fakturan har ju inget att göra med vad som hände mellan dig och den andra hundägaren, utan det är du och hen som har ingått ett avtal som hen nu fakturerar dig för. Det du får göra är istället att spara eventuellt kvitto samt fakturan och sedan kräva den andra hundägaren på dessa pengar eftersom det är en skada orsakad av dennes hund. Om hundägaren inte vill betala får man i annat fall vända sig till Kronofogdemyndigheten eller väcka talan hos tingsrätten. Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vad är hundägare skyldig att betala för skada av hunden?

2019-08-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min kopplade hund blev igår svårt biten (på öppen gata) av en lösspringande hund som kom ut från en tomt och hängde sig fast i halsen på min hund. Vad är det hundägaren blir skyldig att betala? Hela veterinärkostnaden eller enbart självrisken? Ärendet är polisanmält.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som hundägare har man ett strikt ansvar över sin hund. Detta innebär att man är ansvarig för skador som ens hund gör även om man själv inte är vållande till dem (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att du kan rikta ett ersättningsanspråk mot den andra hundägaren för de kostnader som du har haft på grund av skadan som dennes hund orsakat. Om du enbart betalar en självrisk för veterinärkostnader m.m. för att försäkringsbolaget tar resterande summa är det självrisken du kan rikta som ersättningsanspråk mot den andra hundägaren. Om du inte är försäkrad och/eller betalar mer kan du rikta även dessa kostnaderna mot den andre hundägaren. Det är alltså de faktiska utgifterna som du haft med anledning av skadan som du kan rikta som ersättningsanspråk mot den andra hundägaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket ansvar har kattägare?

2019-08-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Det är så här att ett barn blev oprovocerat attackerat av en katt på lekplatsen på vårt område. Mamman till barnet var där och såg händelsen.Jag vet att det gäller lite andra lagar om uppsikt över katter gentemot hundar. Men får man ha katter utomhus i tättbebyggt område som är så måna om sitt revir att de ger sig på barn? Jag skulle vilja få detta utrett då det råder delade meningar om vilket ansvar ägaren har för katten.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt i att det gäller strikt ansvar för hundägare vars hundar orskar skada, men även kattägare har ett ansvar. I 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter kan följande läsas:"Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."(https://lagen.nu/2007:1150#P1S1)Detta innebär dock inte att kattägare är skyldiga att alltid hålla sin katt under uppsikt, och det finns inget strikt ansvar för skador som katten orsakar. Men, om det kan räknas som vårdslöst av ägaren att släppa ut katten, dvs. om man kan förutsätta att ägaren vet att katten kommer att orsaka skador, då kan kattägaren bli skadeståndsansvarig. Detta följer av skadeståndsrättsliga regler (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1).Iochmed att det är svårt för en ägare att veta exakt vad en katt kommer att göra är det dock sällsynt att kattägare faktiskt blir skadeståndsansvariga, men de är som sagt inte befriade från ansvar. De är skyldiga att göra vad de kan för att förebygga skador, och om man vet att en katt är aggressivt är det inte rimligt att släppa ut den på en innergård där små barn leker. Om människor riskerar att skadas ställs högre krav på aktsamhet än om egendom riskerar att skadas.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken ersättning kan man få för skada på hund?

2019-07-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min valp blev biten av en lös hund, fick sys i örat. Tyvärr gick inte stygnet som man tänkt och han kommer därför att ha en bit av huden som är borta - "som ett jack". Han var 3,5 månad vid händelsen. Kan vi få ekonomisk ersättning för att hans chanser på exempelvis hundutställningar minskar samt att han blivit mer skrämd än tidigare? Utöver självaste kostnaden för veterinärvården som ägarna till den andra hunden står för.
Emma Bergman | Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hundägare ska ersätta den skada som dess hund orsakat, enligt 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter.Ett husdjur som skadats utgör en sakskada vilket regleras i 5 kap. 7 § Skadeståndslagen. Skadeståndet omfattar ersättning för egendomens värde eller reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad som följt av skadan samt inkomstförlust. Det är alltså möjligt att få ersättning inte bara för veterinärkostnader, utan även för den eventuella värdeminskningen som "jacket" innebär. Det är även värt att notera att den ersättning du har rätt till kan jämkas om du själv på något sätt bidraget till att orsaka skadan. Detta innebär att ersättningen kan bli lägre om du exempelvis själv manat på din hund att attackera eller haft hunden okopplad som självmant sprungit fram till den bitande hunden.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Skadestånd vid personskada tillfogad av hund

2019-08-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag blev illa biten i foten av en hund och fick sy 10 stygn. Hunden var kopplad inomhus hos en bekant som äger hundenJag har nu fått veta att denna hund har bitit andra före mig.Vad ska jag göra och vad har jag rätt till?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i Lag om tillsyn av hundar och katter samt skadeståndslagen. Du har lidit en s.k personskada tillföljd av ett hundbett vilket kan leda till skadestånd. Naturligtvis är det ägaren eller innehavaren till hunden som omfattas av skadeståndsskyldighet. Har du rätt till skadestånd?För hundar gäller s.k rent strikt ansvar, detta kan översättas till att ägaren ansvarar oavsett uppsåt eller oaktsamhet för alla skador som hunden tillfogar sin omgivning (19 § första stycket Lag om tillsyn av hundar och katter). Det krävs däremot fortfarande adekvat kausalitet för att erhålla skadestånd. Med detta menas att dina skador var beräknekliga och en naturlig följd av hundens agerande, vilket det verkar vara utifrån din fråga. Du har rätt till ersättning för 1. sjukvårdskostnader och andra kostnader, 2. inkomstförlust och 3. fysiskt och psykiskt lidande av varaktig och övergående natur, samt andra olägenheter (5 kap. 1 § skL). Du kan även få skadestånd för eventuella sakskador om något klädesplagg eller sko gick sönder i samband med bettet (5 kap. 7 § skL). Lämpligt är även att kontakta länsstyrelsen som kan omhänderta hunden för att undvika att hunden tillfogar fler skador eller olägenheter (11 § lag om tillsyn av hundar och katter). SlutsatsMin bedömning är att du har anledning och rätt att kräva kompensation av ägaren till den hund som tillfogat dig skada. Exakt vilken ersättning du är berättigad till kräver en djupare bedömning samt fler upplysningar. Om du behöver hjälp med att framställa en skadeståndsansökan samt få en djupare bedömning är du välkommen att boka en tid med en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vem betalar veterinärskostnaderna efter att min hund blivit biten?

2019-08-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hade precis påbörjat min promenad med min lilla hund. Har alltid koppel på henne. Plötsligt dyker en lösspringande hund upp o angriper min hund. Han släpper inte taget om henne. Och hon ligger på rygg. Jag kan inte ta bort den hunden och ropar på hjälp, efter en stund kommer en man och hjälper mej att ta bort den lösspringande hunden. Jag tar min o bär hem henne. Mannen ser till att den lösa hunden kommer till sitt hem.2 dagar senare besöker jag veterinären för undersökning av skadorna, hon har en del bitsår, skador i öronen o ögonen.Vem betalar mina veterinärkostnader?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen om tillsyn över hunder och katter. I denna lag framgår av dess 19 paragraf att ägaren eller innehavaren av hunden har ett strikt ansvar för den skada som hunden de äger orsakar. Det är ägaren eller den som innehade hunden som är skyldig att ersätta dina veterinärkostnader förutsatt att undersökningen var medicinskt grundad. Får du tag på ägaren till hunden bör du kräva ersättning för dina skador från denne med hot om stämning. Du kan även anmäla attacken till länsstyrelsen så att den aggressiva hunden kan omhändertas om länsstyrelsen bedömer det vara nödvändigt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skada orsakad av hund när ägaren inte har någon försäkring

2019-07-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag blev illa biten av en hund 29/6Har legat på sjukhus i 3 v och genomgått operationer. Går sjukskriven och har ansiktsmask. Ägaren (en vän) har fortfarande inte anmält skadan till sitt försäkringsbolag. Så jag börjar fundera på om han kanske inte har någon försäkring. Vart vänder jag mej då? Om jag ska göra en skadeanmälan? Med vänlig hälsning
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av skadeståndsrättslig karaktär och regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (lag om hund och katt). Det skadeståndsrättsliga anspråketHuvudregeln inom skadeståndsrätten är att man ska varit vållande till skadan, alltså att man varit vårdslös. Vad gäller hundar gäller dock ett så kallat strikt ansvar och man behöver inte varit vårdslös. En skada som orsakar av en hund ska ersättas av dess ägare även om denna inte vållat skadan (19 § lag om hund och katt). Vad kan du göra?Även om din vän inte har någon försäkring är han skyldig att ersätta dina skador. Det du kan göra är därför att vända dig till tingsrätten med dina skadeståndsrättsliga anspråk. Om du har en egen försäkring som täcker personskador hade jag även tagit kontakt med dem för att se om du behöver lämna in en skadeanmälan även till dem. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Vem är ansvarig för ersättning för skador som en hund orsakat?

2019-07-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min son var nyligen på en månads semester utomlands. Under tiden så bodde hans tjugoåriga dotter i hans lägenhet för att kika till den. Under tiden av hans frånvaro så skaffade dotterns pojkvän en hundvalp som har kissat och bajsat ner hela lägenheten så det stinker urin och avföring överallt och parketten har fått fläckar. Vem är ansvarig för sanering av lägenheten och ersättning för åtgärder av parketten?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Inom skadeståndsrätten så finns det något som heter strikt ansvar. Detta innebär att det föreligger skadeståndsansvar även om det inte funnits något uppsåt eller om inte heller oaktsamhet förelegat. Strikt ansvar regleras bara i ett fåtal lagar och är rätt så ovanligt. En lag som strikt ansvar regleras i är lagen om tillsyn över hundar och katter(Lagen). I denna lag stadgas det att skada som orsakas av hund ska ersättas av dennes ägare eller innehavare(19§). Innehavare i detta fall syftar på de som tagit emot en hund för innehav, såsom hunddagis, passning, osv. I ditt fall så verkar det som att dotterns pojkvän som i detta fall är både ägare och verkar ha varit innehavare skyldig att betala alla ersättningskrav som hunden orsakat. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh