Strikt ansvar för hundägare

2020-01-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min grannes hundar springer ut i gatan när jag kör förbi med bilen vilket jag måste för att komma hem. Jag kör i 20km/h men de går ändå fort när de kommer rätt ut och jag får bromsa hårt, en gång jagad de även efter mig in i skärmtaket. Får de vara så?Samma grannes hundar accepterar heller inte mina hundar så när jag är ute på min tomt med mina hundar så rusar de varje dag morrande och skällandes mot staketet och jag är rädd att hans rottweiler flyger över en dag. Får det vara så, vad kan jag göra? Och om hans hund kommer in på min tomt och de slåss vems fel är det om min hund försvarar mig/tomten? Jag är väldigt tryckt och rädd för detta. Jag vill absolut inte att mina hundar blir skadade. Mina hundar vet gränserna och bryr sig inte om vad som händer utanför tomten men de spänner sig såklart alltid när grannens hundar kommer farande mot staketet o de känner ju att jag blir rädd med. Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det absolut bästa är såklart att försöka komma överens med grannen. Det framgår inte av din fråga huruvida du försökt och misslyckats men den här typen av privata förhållanden kan ofta vara svåra för det allmänna att lägga sig i. Det man ska behålla i åtanke medan vi fortsätter svaret nedan är att hundägare har ett strikt ansvar. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska hundarna enligt 1 § hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter. Det finns ju många risker i det du beskriver och jag ska försöka besvara de tre största jag ser. Om hundarna skadas då du kör bilenSkulle hundarna skadas på något sätt för att de springer ut och du inte hinner stanna så åligger den risken ägaren och det är din granne som kommer att få stå för kostnaderna själv. Om hundarna skadar dig eller dina tillhörigheter Om hundarna orsakar skada på dig, kläder eller kanske till och med på bilen för att du måste bromsa eller blir skrämd och kör ner i diket, vad vet jag så är grannen enligt lagen om tillsyn över katter och hundar 19 § skyldig att ersätta de kostnader som uppkommer på grund av att hundarna orsakat skada som ett resultat av bristen på tillsyn över dem! Om hundarna skadar dina hundar Skulle hundarna ta sig över staketet eller attackera dina hundar på något sätt och orsaka skada så är även här enligt 19 § grannen ersättningsskyldig för veterinärkostnader och annat som kan uppkomma. Dessvärre är det även så att du själv kan komma att bli ersättningsskyldig för skada som dina hundar gör på grannens hundar även om de bara försöker försvara sig själva. Det är ofta detta som kan skapa problem för hundägare i och med det strikta ansvaret! Om en liten hund skulle få för sig att ställa till bråk och en större hund skulle få för sig att sätta den lilla på plats och därmed orsakar skada så blir ägaren till den större hunden ändå skyldig att ersätta skadan på den mindre hunden oavsett vem som startade bråket. Detta kan av nästan alla hundägare kännas enormt orättvist men det är en följd av det strikta ansvaret som lagen föreskriver. Det är därför viktigt att man kommer till en överenskommelse innan något allvarlig händer för endera parten! LösningBåde jagandet av bilen när du kör och att hundarna jagar dig på ett sätt som du beskriver låter otroligt obehagligt och något som definitivt kan klassas som en avsevärd olägenhet. Var befinner sig ägarna i dessa skeenden? Är de medvetna om vad som pågår och hur hundarna beter sig? Försöker de kalla tillbaka dem? Om en ägare brister i sin tillsyn så kan länsstyrelsen enligt 8 § meddela förelägganden och förbud för att komma tillrätta med problemet. Hjälper inte det så kan länsstyrelsen enligt 11 § omhänderta hunden med hjälp av polismyndigheten. Så, om jag vore du skulle jag börja dokumentera allt som händer. Börja filma och fota händelser, se till att få vittnen så gott det går till händelserna så du kan styrka din historia. Försök såklart att prata med grannen, förhoppningsvis kan du förklara dina känslor och hitta ett sätt som fungerar för er båda, men fortsätt dokumentera. Bara för att man kommer överens om något betyder inte det att den andra parten kommer hålla sig till det. Hjälper inte något av detta så gör en polisanmälan! Hoppas du fått svar på din fråga och ett stort lycka till!

Vad händer om en hund biter en annan hund?

2019-12-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om båda hundarna är lösa intill sina ägare och en blir biten.Vad gäller?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det handlar om två olika hundägare, varav ena hunden biter den andra hunden.För att få svar på det här behöver vi titta i lagen om tillsyn över hundar och katter. I 19 § framgår det att hundägare har vad som kallas ett strikt ansvar för sin hund. Det betyder att hundägaren ansvarar för alla skador som dennes hund orsakar, även om det inte är ägarens fel.I ditt scenario hade alltså detsamma gällt vare sig hundarna var kopplade eller inte. Om den ena hunden har blivit biten och fått någon form av skada, så blir hundägaren till den hund som bet skadeståndsskyldig.Hoppas du känner att du fått svar på det du ville veta!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till ersättning för veterinärkostnader och för att jag var ledig från jobbet om min hund blev attackerad?

2019-11-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min Hund blev attackerad av en annan hund och jag blev tvungen att söka veterinärvård för min hund. hon har nu blivit opererad två gånger. Jag hade min hund lös och tränade inkallningar och hade sagt stop till min hund så hon stod still ca 20 meter ifrån mig när det helt plötsligt dyker upp en annan hund som attackerar min hund. Min hund (LUNA) försöker att fly undan och det tar en liten stund innan vi får stop på dem , vid det här laget hade dom kommit fram till hundägarna...det var som att hon vallade in eller kanske "apporterade" bytet . Var tvungen att ta ledigt från jobbet för två operationer och undrar vad jag kan få i ersättning
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att din hund blev attackerad av en annan hund och som följd till detta skadade din hund sig. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan få i ersättning och då främst ersättning för de två operationerna, samt ersättning för att du var tvungen att ta ledigt från jobbet. Lagen som är tillämplig det aktuella fallet är lagen om tillsyn över hundar och katter eftersom det är en hund som attackerat din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du varit hemma från jobbet regleras i skadeståndslagen (SkL), då den innehåller bestämmelser om skadestånd i allmänna fall. Vad säger lagen?Lag om tillsyn över hundar och katterI lagen om tillsyn över hundar och katter framgår det att skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hundägaren till den hund som attackerat vägrar att betala för de veterinärkostnader som uppstår så hade du kunnat föra en talan om skadeståndsskyldighet vid en tingsrätt.Skadeståndslagen I Skadeståndslagens mening så betraktas hundar som en sak. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § andra punkten SkL). Denna tillämpas dock strikt och det är bara skador som inte kunnat undvikas som ersätts. Man får alltså fråga sig om du hade kunnat undvika att vara borta från jobbet medan hunden var på operation. Saker som kan påverka denna bedömning kan t.ex. vara hur lång tid operationerna tog och om du behövde åka till en annan stad för att operera hunden. Varade operationerna i flera timmar talar det för att du hade haft möjlighet att jobba under tiden och därmed undvika kostnaden att vara borta från jobbet. Var du tvungen att åka till en annan stad för att kunna operera hunden talar detta dock för att du inte haft möjlighet att ta dig till jobbet under tiden och därför inte kunnat undvika kostnaden. Sammanfattning Du har rätt till ersättning för veterinärkostnaderna som uppstod till följd av skadorna på din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet beror på omständigheterna i just ditt fall och om du hade möjlighet att undvika kostnaden. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den andra hundägaren och meddelar dina krav. Går inte personen med på dessa kan du stämma personen vid en tingsrätt. Vill du ha hjälp med denna processen och även utreda mer exakt om du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet kan du kontakta oss här. Med vänliga hälsningar

Hundägarens strikta ansvar

2019-10-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om en hundägare vars hund är orsak till en olycka bara går från platsen för olyckan, är det olagligt? I vårt fall avvek hundägaren när hunden attackerat och jagat en häst så ryttaren ramlade av och skadade sig rejält. Ryttaren fick åka ambulans och ligger kvar på sjukhus 3 dagar senare.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Orsakar en hund skada har hundens ägare ett strikt ansvar att ersätta skadan, även om ägaren själv inte varit vållande till skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägaren till hunden är alltså skadeståndsskyldig för de skador som uppkommit på hästen och ryttaren.Mitt råd är att ryttaren kontaktar hundägaren och påtalar hans skadeståndsskyldighet. Skulle de inte komma överens kan en stämningsansökan lämnas in till domstol. Behöver ni ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att boka en tid hos lawlines jurister (här). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem ansvarar om en hund biter någon?

2019-12-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min 17 år gamla dotter tar hand om en hund, vem är ansvarig om hunden biter någon??
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Med innehavare avses den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta skadeståndsansvaret kan drabba exempelvis en fodervärd eller den som har hand om en hund i ett s.k. hunddagis.Om hunden orsakar en skada medan din dotter tar hand om den ska hon alltså ersätta skadan, även om hon inte vållat skadan.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har en hundägare?

2019-12-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Har en liten blandras på 13 år, i lördags blev jag sjuk och blev förd med ambulans till sjukhus.Grannen passade min lille lurv och efter en stund kom ett par andra grannar och ringde på dörren och gick in i min lägenhet, hon som passade min vovve sa till dom att dom skulle låta bli honom vara för att han blev och var stressad pga att jag åkte iväg.Mannen strutade i vad hundvakten sa och började känna på vovvens päls varav vovven gjorde ett utfall och naffsade i mannens ben, det gick inte hål i huden och han blev inte skadad.Nu vill grannarna att jag ska avliva min hund (dom säger att han inte är frisk för såhär gör inte en frisk hund) Dom tror också att han kommer att bita dom om vi träffas på i trapphuset, han har aldrig bitit någon där utan kan säga ifrån med att morra osv när han blir trängd dock aldrig i trapphuset.+ Jag tycker inte att dom hade i min lägenhet att göra.Har grannarna rätt i att bestämma om att jag ska avliva min hund?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att direkt ge dig ett kort svar: Nej, dina grannar ha ingen rätt att bestämma om vad som händer med din hund.Hundägarens ansvar för hundenSom hundägare har du ett så kallat strikt ansvar för din hund, vilket regleras i Lag om tillsyn över hundar och katter (19 §). Med detta sagt ansvarar du som ägare till hunden för alla skador som en hund kan orsaka. Skulle din hund alltså förstöra något, exempelvis din grannes byxor, kan du bli skadeståndsansvarig och alltså behöva ersätta byxorna. I många fall har man en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring, som eventuellt kan täcka sådana skadeståndsbelopp. Skadeståndet kan också jämkas - det vill säga sättas ned i belopp - om den skadelidande medverkat till skadan, genom att exempelvis reta upp din hund eller liknande (Skadeståndslagen 6 kap. 1 §).Vad kan dina grannar göra?Dina grannar har ingen som helst rätt att bestämma över din hund, eftersom det är du som är ägaren. Om din granne som blev biten känner att det var en allvarlig skada, så kan han anmäla detta till polisen. Detta kommer dock inte betyda att du måste avliva din hund, då det ska väldigt mycket till innan något sådant beslutas. Polisen kan omhänderta en hund som allvarligt har skadat någon, alternativt om de har fått in många anmälningar avseende samma hund och du som hundägare inte vidtagit tillräckliga åtgärder.Utifrån din fråga, dvs. att din granne inte verkar ha lidit någon större skada, att grannen själv valde att röra hunden trots att hundvakten sa emot, att grannen utan lov gick in i din lägenhet, samt att din hund aldrig bitit någon förut, så är det mycket osannolikt att polisen skulle - vid en eventuell polisanmälan - utreda detta vidare. Du behöver därför inte oroa dig om vad dina grannar säger.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att kommentera här nedan så besvarar jag din kommentar så snart jag kan.Vänligen,

Min grannes hanhund har betäckt min tik, kan jag kräva skadestånd?

2019-11-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, grannens hund sprang över till våran gård och smet sig in i våran rastgård, där mina två tikar var och senare så märker vi att den ena tiken är dräktig. Kan jag begära skadestånd av dom ? Hon vill att jag ska betala språng avgift till henne, men vi har inte skrivit något kontrakt och blandras valparna slutade med att det blev 6 raser i dom. vad ska jag göra?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om du kan begära skadestånd av din granne, och i sådant fall hur. Rätt till skadestånd för skada orsakad av hundarRegeln om rätt till skadestånd för skada orsakad av hund finns i lagen om tillsyn över hundar och katter, närmare bestämt i 19 §. Regeln säger att om en hund orsakat en skada ska dess ägare eller innehavare ersätta skadan, även om ägaren eller innehavaren inte vållat (orsakat) skadan. I ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 1990 s.80) har ägaren till en lösspringande hanhund ansetts vara skadeståndsskyldig för att hunden betäckt en avelstik. Med hänsyn till denna regel, och ovan nämna rättsfall, har du alltså goda möjligheter att beviljas skadestånd från din granne. Hur begär du skadestånd? För att begära skadestånd skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten. I din stämningsansökan är det viktigt att du anger vad det är du yrkar på, d.v.s. att din granne ska betala skadestånd. Du ska även ange dina grunder för yrkandet, här kan du beskriva händelsen och varför du anser att grannen ska betala skadeståndet. Ange även vilken skada du lidit till följd av händelsen, exempelvis kostnader för språngavgift. Vill du läsa vidare om hur du går vidare med ditt skadeståndsanspråk kan du läsa vidare här.Hur mycket skadestånd kan du få?Hur mycket du kan få i skadestånd beror på vilka kostnader du kan visa att händelsen har inneburit för dig. Något du bör vara uppmärksam på är att grannens skadeståndsskyldighet kan sättas ned i belopp, om domstolen bedömer att du varit medvållande till händelsen på något sätt (SkL 6 kap. 1 §). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

strikt skadeståndsansvar för kor - lagen om ägofred

2019-10-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejOm jag förstår det rätt så har en djurägare (bonde) strikt ansvar för skador som hans kor orsakar i min villaträdgård när de rymmer från sin hage?Nu har det hänt för sjunde gången och skadorna är mer omfattande än någonsin.Om djurägaren inte tar sitt ansvar och skyller på att någon annan (länsstyrelsen) ska sköta stängslet, så har jag som skadedrabbad tydligen problem att få ersättning för skadorna.Djurägaren tycker helt enkelt att det är lättare om han slipper betala.Djurägaren har eventuellt en försäkring, men vägrar att tala om vilket försäkringsbolag han har.Djurens framfart och alla skador är väl dokumenterade med foto och registreringsnumret i öronen visar vem som äger korna.Vad har jag för möjligheter?Hur enkelt är det i praktiken att stämma någon som har strikt ansvar?Vad finns det för risker med att stämma någon?Kan jag råka ut för att behöva betala djurägarens juristkostnader om jag på något sätt misslyckas med att bevisa att det är hans kor?MVH
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar på ett så logiskt sätt som möjligt för att utreda rättsläget samt besvara dina frågor. Jag har inte satt alla dina frågor under någon rubrik men min ambition är att mitt svar sammantaget kommer besvara samtliga dina frågor. Har ägaren strikt ansvar för kornaVanligtvis regleras skadeståndsansvar genom ett så kallar culpaansvar men i detta fall finns det faktiskt en lag som skulle kunna leda till att ägaren har strikt ansvar. Åtminstone strikt ansvar till att avse vissa särskilda skador. Lagen jag talar om är lag om ägofred, som är en gammal lag och som sällan tillämpas av domstolarna. 5 kap. 47 § i lagen innehåller en skadeståndsregel som säger att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och orsakar skada därå, ska djurens ägare ersätta detta. Skadeståndsbestämmelsen ger uttryck för ett strikt ansvar eftersom den inte talar om någon eventuell vårdslöshet från ägarens sida. Det räcker alltså att hemdjuren olovligen kommer in på annans mark och förstör dess ägor. För att veta om denna bestämmelse kan tillämpas i ditt fall måste först utredas vad som menas med hemdjur och sedan ägor. Att det är fråga om att korna olovligen befunnit sig på din mark förtäljs direkt av din fråga. Vad som menas med hemdjur och ägorI SOU 2013:38 del 1 s. 221 skriver utredaren att med hemdjur avses bland annat kor. Vidare skriver man att syftet är att skydda ägor, vilket i sig är mark. I din fråga skriver du inte exakt vad som förstörts annat än att det uppstått skador i din villaträdgård. Jag tolkar det som skador på själva marken i sig. Att gräset eller växter och annat sådant har förstörts. Dessa skador är sådana som lagen också avser. Däremot omfattar lagen inte annat än just skador på mark. Det innebär att skador på byggnader eller lösa saker inte täcks av det strikta ansvaret. Ett rättsfall på detta område är NJA 1960 s. 49. Någons kor hade tagit sig i på ett kritbruk och ramlat ner i en cementbassäng och därmed orsakat skada på industrimaterialet. Eftersom skadan inte uppkommit på sådan egendom som lagen avser kunde inte det strikta ansvaret tillämpas. Konsekvensen av att det ägaren inte har strikt ansvar för andra skador än på ägor är att det istället föreligger vanligt culpaansvar. Det skulle i så fall bli upp till dig att styrka att koägaren har varit vårdslös. Att stämma någon som har strikt ansvarDå det är fråga om en civilrättslig tvist gäller som utgångspunkt att du ska styrka de omständigheter som du åberopar. Eftersom koägaren inte har ett vanligt culpaansvar behöver du inte styrka omständigheter som talar för att denne varit vårdslös. Det strikta ansvaret som följer av lagen gör att han heller inte kan skylla ifrån sig ansvaret på någon annan. Frågan om stängslet har således ingen betydelse för fråga om det strikta ansvaret. Det enda du behöver styrka är att det är markägarens kor som olovligen kommit in på din mark och som skadat ägor. Genom den dokumentation som du har gjort verkar det inte vara något problem för dig att uppfylla denna bevisbörda. Det ska tilläggas att du måste kunna redogöra för värdet på de skador som har uppstått. Det kan förstås vara krångligt när det kommer till skador på mark. I det fall andra skador än på ägor har uppstått måste du styrka de omständigheter som talar för att koägaren varit vårdslös. Det exempelvis vara att stängslet inte varit så bra som det rimligen borde vara. Det kan även röra sig om andra bristande försiktighetsåtgärder som borde ha vidtagits för att undvika skada. Koägaren kan inte skylla ifrån sig på länsstyrelsen eftersom det är hans ansvar att se till att korna inte orsakar skada. Övriga risker med att stämma någon är ju alltid ovissheten kring hur det kommer att gå. Du bör även göra avvägningen för om du själv bör skaffa ett juridiskt ombud. I sådana fall kommer du säkerligen behöva betala löpande arvode till denne under tvistens gång. Du kommer därför sannolikt att behöva ligga ute med pengar. Sedan är det ju så att tvister ofta tar lång tid. Det finns dessutom risk för att motparten överklagar och att en ny prövning görs i hovrätten. Kan du riskera att betala motpartens rättegångskostnaderI vanliga tvistemål är det så att den part som förlorar målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (18 kap 1 § rättegånsbalken). Har motparten haft ett juridiskt ombud kan det därför röra sig om mycket pengar. Särskilt om målet tar tid eller överklagas. Att du förlorar målet skulle kunna vara att du misslyckas med att bevisa att det är hans kor. Däremot vore det märkligt om han förnekade att det var hans kor. Särskilt om du har bild på deras öronmärkning. Så länge han bara erkänner att det är hans kor har du uppfyllt din bevisbörda på den punkten. I hemförsäkringar finns det ofta möjlighet till rättsskydd som medför viss försäkringsersättning för rättegångskostnader. Om du överväger att stämma koägaren bör du därför undersöka vilka möjligheterna att få sådan ersättning är. SammanfattningDet strikta ansvaret gäller om någon kor olovligen kommer in på annans mark och orsakar skada på markägarens ägor. Det strikta ansvaret gäller inte om korna orsakar skada på annat än markägor. Är det fråga om skador på byggnad eller lösöre så som utemöblering eller annat gäller istället vanligt culpaansvar. Då måste du stryka omständigheter som talar för att koägaren har varit vårdslös. Vid ett strikt ansvar föreligger ingen bevisbörda för sådana omständigheter. Att driva en process kan vara kostsamt. Skulle du vinna blir du ju ersatt för dina eventuella rättegångskostnader och även för de skador korna orsakat. Däremot kostar det ju tid och engagemang. Förlorar du kommer du behöva ersatta motpartens rättegångskostnader. Mitt råd är därför att i första hand försöka lösa detta privat med koägaren. Du skulle kunna kontakta denna och uppge ditt krav på skadestånd och i annat fall informera personen att du annars kan komma att ta målet till domstol. Alternativt kan du direkt ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Kronofogden skulle då höra av sig till koägaren och denne får ange om den medger eller bestrider ditt betalningskrav. Om det bestrids så är det upp till dig om du vill att kronofogden ska lämna ärendet till tingsrätten eller avskriva ärendet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,