Behöver hundägare betala för skador som han eller hon inte vållat?

Mitt ex tog ut min hund för att rasta den kort bara. Av någon anledning släppte han henne lös i en park där den då attackerade en mycket mindre hund som fick omfattande skador. Mitt ex vet om att han inte får släppa henne lös, och vi har gått promenader tillsammans så han vet reglerna jag har och hur hunden beter sig. För mig var den här händelsen helt oförutsägbar. Vem är skadeståndsskyldig? Jag har även fått ett brev på länsstyrelsen där det står att det gjorts en anmälan men de har valt att lägga ned den pga att jag inte tidigare har någon. Ska jag verkligen inte behöva få en anmälan om det här bör det var han som hade tillsyn över min hund?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om hundägarens skadeståndsansvar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) och det är därmed denna lag som är tillämplig i frågan. 


Hundägares tillsynsplikt 

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § tillsynslagen). Detta innebär i praktiken att du som hundägare men även ditt ex som promenerade hunden har en s.k tillsynsplikt och måste se till att hunden hålls kopplad om man vet med sig sedan tidigare att den kan bli aggressiv mot andra djur. Du skriver att ditt ex är medveten om att han inte får släppa hunden lös och är i övrigt medveten om de regler som gäller. Att han trots allt valde att släppa hunden lös tyder på att han har brustit i sin tillsynsplikt och alltså inte sett till att förebygga skador. 


Det är du som hundägare som har rent strikt ansvar över hunden

När det kommer till hundar har du som hundägare ett så kallat rent strikt ansvar. Detta innebär att om hunden orsakar en skada måste du som ägare ersätta skadan, oavsett om du har varit vållande till skadan eller inte (19 § tillsynslagen). Detta innebär tyvärr att det är du som bär skadeståndsskyldigheten trots att händelsen varit helt oförutsägbar för dig och trots att det var ditt ex som egentligen varit vållande till skadan på den mindre hunden. Dock har du rätt att få tillbaka summan som du har fått betala av den som vållat skadan, alltså ditt ex ( 19 § andra meningen tillsynslagen).  


Att länsstyrelsen har valt att lägga ner anmälan innebär inte att du inte längre blir skadeståndsskyldig om skadelidande (ägaren till den mindre hunden) skulle föra ett skadeståndstalan mot dig. 


Sammanfattningsvis

Trots att det är ditt ex som promenerade hunden när skadehändelsen ägde rum är det du som hundägare som omfattas av ett rent strikt ansvar över den, därmed är blir det du som blir skadeståndsskyldig. Väcks en skadeståndstalan mot dig och blir du ersättningsskyldig, har du dock rätt att kräva tillbaka pengarna från ditt ex.  

Du kan dock börja med att kolla din hemförsäkring och se om den innehåller en ansvarsförsäkring. I sådana fall blir det hemförsäkringen som ersätter skadan! 


Hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänliga hälsningar, 

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”