Grannens katter orsakar lackskador på min bil - hur ska jag gå tillväga?

Hej har en fråga angående katter Har en granne som äger 4 st katter 2 av dom gör lack skader på min bil hur kan jag som äger ny bil får skader på taket katt spår på taket alltså så jag vet dom är där repar taket jag mycket frustrerad på detta vad ska man göra ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över huruvida du ska gå till väga när din grannes katter orsakar lackskador på din bil. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Lag om tillsyn över hundar och katter samt Skadeståndslagen (SkL).

Din grannes ansvar som kattägare

Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hund och katt). Din granne har ett ansvar som kattägare att se efter katterna så att de inte orsakar skador eller andra olägenheter. Kattägare har till skillnad från hundägare inte ett strikt ansvar över sin katt, innebärande att kattägare inte kan bli skadeståndsskyldiga om dom inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hund och katt)

Skadestånd?

Utifrån omständigheterna i din fråga framgår det att katterna har orsakat repor på din bil. Detta kan tänkas utgöra sakskador varför det blir relevant att se till skadeståndslagen. För att kattägaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att denne har agerat uppsåtligt (det vill säga med avsikt) eller vårdslöst och att just dessa katterna har osakat skadorna på din bil. Värt att notera är att det är den skadelidande, det vill säga den som drabbats av skadan, som ska bevisa detta.

Hur kan du gå till väga?

Av din fråga framgår inte om du har tagit kontakt med din granne och talat om att katterna orsakar lackskador på din bil. Mot bakgrund till detta är min första rekommendation att du talar med din granne och informerar om detta, kanske går det att hitta en lösning på problemet. Eftersom kattägare har ett ansvar för sina katter kan det även vara en god idé att informera om detta. Det är möjligt för en kattägare att bli skadeståndsskylig för skador som sina katter orsakar. Värt att notera är att det är du som skadelidande som har bevisbördan i ett sådant läge.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000