Vad innebär strikt ansvar när man äger en hund? Kan man varna om att man har en hund för att undgå ansvar?

Hej, Jag är medveten om att en hundägare har ett s.k. strikt ansvar för sin hunds agerande och att ett skadestånd för skador som en hund orsakar en människa, kan jämkas enl. skadeståndslagen om denna människa anses ha bidragit till att skadan uppkommit. - Vad innebär "strikt ansvar"? - Om vi utgår från det finns ett stängsel mellan hundägarens tomt, där dennes hund vistas, och en grannfastighet, vad gäller om exempelvis ett barn på grannfastigheten sticker in sin hand/arm genom stängslet och blir skadat av hunden? - Spelar det någon roll om hundägaren har satt upp skyltar som varnar för hunden på stängslet? - Spelar det någon roll om ägaren har informerat grannen om att hunden kan skada någon som kommer in på tomten eller sticker in en hand genom stängslet? Tack på förhand för ert svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skadeståndslagen och lag om tillsyn för hundar och katter.

Skadeståndslagen är den grundläggande lagen som handlar om skadestånd. När det finns annan lag som reglerar ett särskilt förhållande så gäller den lagen före skadeståndslagen (1§ skadeståndslagen). I detta fallet reglerar lag om tillsyn för hundar och katter situationer där en hund har orsakat en skada, vilket innebär att jag kommer använda mig av den lagen för att besvara din fråga. När en fråga inte regleras i lag om tillsyn för hundar och katter kommer jag använda mig av skadeståndslagen i mitt svar.


Vad är strikt ansvar?


Strikt ansvar kan förklaras genom att man läser 19§ 1st lag om tillsyn för hundar och katter:


“En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan”.


Det vill säga oavsett vem som har vållat skadan som orsakats av en hund ska ägaren ersätta skadan. Det görs ingen bedömning om vem som kan anses vara ansvarig i frågan om hur skadan skedde utan ansvaret ligger alltid på hundägaren om hunden orsakade skadan.


I paragrafen nämns även ägare och innehavare. Detta gäller i en situation när exempelvis en exempelvis din vän har tagit hand om hunden för underhåll. Då blir den som “innehavare” skadeståndsskyldig.


Däremot kan det finnas en möjlighet till jämkning. Om en person uppsåtligen, det vill säga aktivt försöker skadas av en hund, eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan kan skadeståndet jämkas för dig som hundägare (6:1 skadeståndslagen).


Vad gäller i den situationen du ställde upp?


I den situationen du har ställt upp rör det sig om en hundägare och dennes hund som förvaras i fastigheten. Grannfastigheten har ett barn som har stuckit in sin hand genom stängslet. Du undrar vem som blir ansvarig för skadan.


Till att börja med hjälper inte skylten hundägaren. Man kan inte sätta upp en skylt för att få bort sitt strikta ansvar enligt 19§ lag om tillsyn för hundar och katter utan hundägaren är ansvarig för skadan och är skyldig att ersätta den som har skett på barnet. Man kan inte heller som hundägare komma undan från skadeståndsansvar genom att informera att hunden är våldsam.


Däremot skulle möjligen omständigheten att barnet har stuckit in handen genom stängslet kunna vara en omständighet som kan anses vara att denne har genom “grov vårdslöshet medverkat till skadan” vilken kan föranleda ett jämkat skadestånd enligt 6:1 skadeståndslagen.


Vad kan du göra nu?


Om det är så att du behöver ytterligare hjälp i din fråga kan du ställa fler frågor på vår hemsida eller boka tid med en av våra jurister.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”