Vilket ansvar har en kattägare för kattens handlingar?

Vilket ansvar har en kattägare när deras katt olovligen smiter in i ett grannhus och river ner flera, dyrbara och känslomässigt ovärderliga glasföremål? Katten har ett flertag gånger blivit bortjagad från trädgården runt det hus den smög in i och har aldrig hälsats välkommen eller gullats med av de personer som bor i den trädgården.

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Regler om tillsyn av hundar och katter finns i lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) och det är alltså denna lagen som blir tillämplig i frågan. 


Katter ska hållas under tillsyn


Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter ( 1 § tillsynslagen). Som kattägare måste man alltså  ständigt hålla tillsyn över sin katt så att den inte medför skador eller olägenheter för omgivningen. 


Inget strikt ansvar som kattägare


Kattägare har däremot inte strikt ansvar för sina katter på det sätt som hundägare har ( 19 § tillsynslagen). Detta betyder att skadeståndskyldigheten som följer av tillsynslagen inte gäller för kattägare. Istället gäller de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna och principerna som finns i Skadeståndslagen (SkL).  


Kattägaren kan komma att bli ansvarig


Att katten har tagit sönder flera dyrbara föremål hemma hos grannen innebär i skadeståndslagens mening att katten har orsakat sakskador. I huvudregel ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vålag (orsakat) sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Det finns alltså ett krav på vårdslöshet/oaktsamhet för att kattägaren ska bli skadeståndsskyldig. Det är den skadelidande (grannen) som måste bevisa att kattägaren har agerat vårdslöst för att skadestånd ska bli aktuellt. 


Du skriver att katten har vid flertalet gånger blivit bortjagad från trädgården samt att grannarna inte välkomnar kattens besök. Kattägaren måste då försöka se till att kattens besök hos grannen upphör, genom att hålla starkare tillsyn över katten. Detta följer av formuleringen "med hänsyn till deras natur och övriga omständigeter" (se ovan). Ägaren måste alltså försöka förebygga att katten skadar sin omgivning. Trots det har katten tagit sig in till grannen och förstört flera föremål. Detta kan därmed anses som att kattägaren har agerat vårdslöst eller oaktsamt, vilket kan leda till ett giltigt skadeståndsanspråk mot ägaren. 


Det är upp till grannen att bevisa kattägarens oaktsamhet och sedan driva talan vidare till domstol. I dessa typer av fall föreslås dock alltid en förlikning mellan parterna, alltså att dessa når en överenskommelse innan målet tas upp och prövas i domstol. 


Slutsats


En kattägare har inget strikt ansvar över sin katt. Trots det kan kattägaren bli ansvarig för en skada som är orsakad av dennes katt. För detta krävs att den skadelidande (grannen) bevisar att kattägaren har agerat vårdslöst eller oaktsamt.  


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänliga hälsningar, 

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”