Ersättning för skadad bil samt personskada vid trafikolycka

2019-07-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej min familj och jag blev påkörda bakifrån av en lastbil.vi stod och blinkade vänster när han körde in i oss bakifrån hela bakänden av bilen helt förstörd.vi stod still medan han körde in i oss i minst 70km.vi sköts fram och träffade en annan bil som kom från mot satt håll.Hans bil blev skadad fram och fick nacksmärtor åkte ambulans därifrån.Vår bil blev betydligt mer skadad och min bror fick nack fakturor och åkte ambulans där ifrån och blev inlagd på sjukhuset.Min pappa och jag klarade oss ganska bra förutom rygg ont och skärsår.Min pappa är handikappad och behöver sin bil vad ska man göra för att få ersättning för bilen?Får man någon ersättning av fakturor?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du dels undrar vilken ersättning din pappa kan få för bilen, dels vilken ersättning din bror kan få för sina nackskador/nackfrakturer. Att ha en trafikförsäkring för sin bil är tvång enligt lag, och jag utgår därför från att både lastbilen och din pappas fordon är trafikförsäkrat. Olika försäkringar täcker olika skador men den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och annan egendom som skadas av bilen.Trafikskadelagen (TsL) är tillämplig för ersättning från trafikförsäkring, då båda skadorna skett i följd av trafik med motordrivet fordon, 1 § TsL. Skadorna på din pappas bilEn skadad bil räknas som en s.k. sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik, utgår trafikskadeersättning under vissa förutsättningar. Om ett motordrivet fordon (din pappas bil) skadas i trafik, ersätts skadan om den uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon (lastbilen). Det innebär kort sagt att en bil som skadas vid en singelolycka inte ersätts av trafikförsäkringen, utan ett annat fordon måste ha varit inblandat. Vidare är det ytterligare förutsättning att skadorna på er bil orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det andra fordonet. Ovanstående förutsättningar följer av 10 § 2 st. TsL. Detta innebär i ert fall att skadorna på din pappas bil ersätts om lastbilschauffören bedöms ha varit vållande till olyckan, eller om en bristfällighet på lastbilen orsakat olyckan. Ersättningen utgår i så fall från lastbilens trafikförsäkring, 10 § 2 st TsL. Din brors nackfrakturer Din bror har drabbats av en s.k. personskada, i det här fallet i form av en fraktur. En personskada till följd av biltrafik har alltid rätt till trafikersättning,10 § 1 st. TsL. Man får då ersättning ur försäkringen för det fordon man färdas i.Det innebär att din brors nackfrakturer ersätts ur ert fordons trafikförsäkring. Beräkning av skadeståndI fråga om trafikskadeersättning, tillämpas 5 kap i skadeståndslagen (SkL), samt 6 kap 3 § SkL. Det innebär att beräkningen av ersättningen, görs precis som ett skadestånd i enlighet med SkL. Det innebär att ersättningen för din brors personskada täcker kostnad för sjukvård, eventuell inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk (sådant som är av övergående art) och bestående skador (t.ex. ärr).Det bör även nämnas att trafikskadeersättning för både person- och sakskador kan jämkas (sättas ner). Villkoren för detta följer av TsL 12 §. Grov vårdslöshet eller bristfällighet hos det egna fordonet är två faktorer som kan resultera i jämkning av ersättningen. Hur ska ni gå tillväga för att få er ersättning?Anmäl olyckan och ärendet till ert försäkringsbolag. Beskriv händelseförloppet, era skador och lämna de uppgifter som bolaget efterfrågar, inkluderat uppgifter om lastbilen. När en trafikolycka inträffar ska man även byta uppgifter med föraren av det andra fordonet, bland annat om vilket försäkringsbolag som svarar för respektive fordon. Därefter kommer bolagen sinsemellan handlägga och hantera ärendet, samt betala ut rätt ersättning till er. Ni behöver därmed inte själva driva en process mot lastbilschauffören. I det fall ni inte vet vem föraren av lastbilen varOm ni inte känner till vem som körde lastbilen och därmed orsakade olyckan, kan ni vända er till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ett ärende. Trafikförsäkringsföreningen finns till för trafikanter som drabbats av t.ex. smitande förare eller okänt fordon, ska kunna få ersättning på samma sätt som man hade få för ett försäkrat känt fordon. Ni gör då en skadeanmälan till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning. Hoppas att ni fick svar på er fråga! Vänliga hälsningar,

Ersättning efter trafikolycka vid okänd bilist

2019-06-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej.Min syster blev påkörd av en bil när hon cyklade på en cykelbana tidigt en morgon. Fick en smäll på pannan vilket resulterade i två stygn i. Mannen som körde på smet från platsen men där var två män som jagade ifatt honom och då kom det fram till att han inte har märkt att han har kört en cyklist. Polis kom till platsen och tog bilder m. m. Till min fråga. Har min syster rätt till skadestånd/ersättning isf hur ska hon gå tillväga?
Josefine Björling |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!I fallet du beskriver blir trafikskadelagen tillämplig eftersom skadan har skett till följd av en bil som varit i trafik vid skadetillfället, 1 § Trafikskadelagen (TskL). Din syster har rätt till ersättningDe skador som du beskriver att din syster har fått genom smällen och stygnen i pannan räknas som personskador. Eftersom det framkommer att hon har fått dessa skador till följd av krocken med bilen har hon rätt till trafikskadeersättning som utgår från bilistens trafikförsäkring, 11 § TskL. Om det är en okänd bilistOm ni inte känner till vem det var som körde bilen som skadade din syster kan ni vända er till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ert ärende. Trafikförsäkringsföreningen finns till för att personer som har skadats av exempelvis ett okänt fordon ska kunna få ersättning på samma sätt som för ett försäkrat känt fordon. Ni kan alltså göra en skadeanmälan till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning. Om din syster har en olycksfallsförsäkring kan hon också ha rätt till ersättning från den olycksfallsförsäkringen, vilket hon bör kolla upp med sitt försäkringsbolag. Vad omfattar ersättningen?När det gäller personskador har din syster rätt att få ersättning enligt 5 kapitlet 1 § Skadeståndslagen för:- Sjukvårdskostnader - Sveda och värk (sådant som är övergående)- Bestående skador (gällande ex. ärr och liknande)- Ev. inkomstförlust - Även ev. skador på de kläder som din syster bar vid olycksfallet samt andra kostnader som uppkommit till följd av olyckan. Min rekommendationDin syster bör göra en skadeanmälan till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning därigenom. Hon kan även kontakta sitt försäkringsbolag för att se vad hon har rätt att få ersättning för genom sina försäkringar. Hoppas att svaret var till hjälp, och ta hand om varandra nu!Vänliga hälsningar

Ersättning för krockad bil

2019-05-22 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Jag har en fråga som gäller min son. Han körde min bil och han krockade och bilen är totalförstörd. De har hittat hans blod samt att han har tagit tabletter så jag undrar om jag kan få ersättning för bilen.Tack
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline!Som jag förstår det har alltså din son tagit bilen och sen krockat med den, samt att han var påverkad och nu vill du få ersättning för bilen från din son. Lagen vi kommer titta på heter skadeståndslagen (SKL). I lagen står det att den som uppsåtligen, dvs med flit eller av egen vilja, eller av vårdslöshet (varit oförsiktig) orsakar en sakskada(skada på objekt) ska ersätta skadan. (2 kap. 1 § SKL)Senare hittar man i lagen att personen som orsakat skadan ska ersätta värdet för saken, eller om det behövs reparationen. Den ska också ersätta annan skada som kan ha uppkommit i samband med den första skadan. (5 kap. 7 § SKL)Så sammanfattningsvis. Jag skulle säga att om din son tagit bilen och kört när han varit påverkad så har han varit vårdslös och uppfyller då kraven i lagen. Du skulle alltså behöva ta din son till domstol om han inte själv väljer att ersätta dig för bilen. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!Mvh

Kan jag kräva skadestånd av en person som krockat min bil jag lånat ut till denne?

2019-04-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min fd sambo lånar min bil och krockar så den blir skrot. Min försäkring täcker inte skadan eftersom hon anses skyldig av både polis och försäkringsbolag. Om motparten varit vållande hade jag fått 12000 Skr för bilen. Kan jag kräva min sambo på detta belopp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga handlar om att en annan person skadat din egendom du vill ha ersättning för kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan kräva skadestånd av din f.d. samboNu vet jag inte exakt hur krocken gått till, men eftersom din f.d. sambo ansetts skyldig av både polis och försäkringsbolag får hon åtminstone anses ha orsakat skadorna på din bil genom ett oaktsamt beteende, varför hon är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL).Ja, skadeståndet kan avse bilens värdeDå din bil blivit till skrot ligger det närmast till hands att du ska bli tilldömd bilens värde i ersättning av din f.d. sambo. Du har även rätt till ersättning för andra kringkostnader och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL).Skadeståndet kan jämkas om du anses medvållande till skadanJag vet inte varför polisen är inblandad, men har det att göra med att din f.d. sambo körde rattfull eller liknande och du vetat om att hon var påverkad när du lånade ut bilen, så kan du anses medvållande till skadan. I sådana fall kan skadeståndet jämkas och bli mindre (6 kap. 1 § andra stycket SkL).Mitt rådEn uppgörelse i godo är alltid att föredra framför en domstolstvist, varför jag i första hand råder dig att tala med din f.d. sambo. Om du redan gjort det, gör det igen. Berätta att du annars avser ta ärendet vidare till domstol.I andra hand, om inte försäkringsbolaget är behjälpliga, så återstår tyvärr bara en domstolstvist som alternativ.Jag hoppas att det löser sig för dig på ett smidigt sätt och önskar dig en trevlig start på veckan.Med vänliga hälsningar

Skadestånd istället för trafikskadeersättning

2019-07-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |jag blev påkörd bakifrån, fick ersättning från försäkringsbolaget, kan jag också få skadestånd från den som vållade olyckan?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lalwine med din fråga!Din fråga regleras av trafikskadelagen (TSL).Jag väljer att i mitt svar redogöra långt mycket utförligare än vad som varit nödvändigt för att besvara din fråga, för att förklara vilken roll trafikskadeersättning har i den svenska lagstiftningen. Även om du eventuellt redan känner till den saken, hoppas jag att det kan vara nyttigt för personer som har liknande frågor och som t ex googlar fram detta svar.Du hade kunnat välja att istället för att ta emot trafikskadeersättning begära skadestånd av den som orsakade skadan (18 § TSL). Beloppen är inte tänkta att komplettera varandra, utan tanken är att du ska få alla alla dina skador fullt ersatta antingen genom trafikskadeersättning eller skadestånd. Däremot kan försäkringsbolaget, om personen som körde på dig gjorde detta med flit eller genom grov oaktsamhet, begära ersättning från personen för det som försäkringsbolaget betalat i trafikskadeersättning till dig (20 § TSL). Om du hade begärt skadestånd, och personen inte varit grovt oaktsam eller agerat uppsåtligen, hade istället personen som kört på dig kunnat kräva ersättning från sitt försäkringsbolag för det betalade beloppet (19 § TSL).Systemet med trafikskadeersättning avviker från vanliga skadeståndsrättsliga principer om att den som orsakar en skada ska ersätta denna, genom att istället kräva att fordonets trafikförsäkring alltid ska täcka skadorna, och i vissa fall ge försäkringsbolaget återkravsrätt mot den som orsakat skadan. Skälet till detta avsteg är helt och hållet att skydda den som skadas i trafiken: Trafikskador kan ofta bli svåra och dyra, och den skadevållande hade långtifrån alltid haft råd att ersätta skadorna. Istället förväntas försäkringsbolag kunna täcka dessa skador så gott som alltid. Detta sätt att lagstifta skulle kunna sägas bygga på det rättsekonomiska konceptet deep pocket theory.Vänligen

Om en okänd person kör min bil och krockar - får jag ut det på trafikförsäkringen?

2019-06-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om en okänd person kör min bil och krockar, får jag ut det på min försäkring? Får jag ut det på försäkringen om personen även avviker från platsen?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag tolkar din fråga som att du undrar om trafikskadeersättning utgår från din trafikförsäkring ifall en okänd person krockar din bil och smiter från olyckan. Tillämplig lag i detta fallet är därför trafikskadelagen (1975:1410) (TSL). Trafikförsäkringen gäller trots att någon lånar bilen, stjäl den eller liknande eftersom trafikförsäkringen är kopplat till fordonet. Skulle något annat gälla i särskilda fall ska det stå i försäkringsbrevet.Eftersom det inte framgår vad denna person har krockat med ska jag redogöra för hur det ser ut om det har inträffat en personskada och en sakskada. 8 § TSL beskriver att trafikskadeersättning utgår enligt lagen för person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik.För personskada gäller ersättningsrätten förare, passagerare, fotgängare m.m. oberoende av omständigheterna. Skulle en biltjuv skadas har denne rätt till ersättning ur bilens trafikförsäkring, 10 § första stycket TSL och 11 § första stycket TSL. Ifall krocken har omfattat fler fordon kan man alltså också vända sig till den andra bilens trafikförsäkring.Om det har blivit skador på det egna fordonet, alltså en sakskada, ersätts det inte av trafikförsäkringen som huvudregel, utan av en vagnskadeförsäkring ifall sådan har tecknats. 11 § andra stycket TSL säger dock att trafikskadeersättning utgår till försäkringens ägare om en sakskada finns på bilen om fordonet brukades olovligt av någon annan. I ditt fall har du som tecknat trafikförsäkringen på bilen alltså rätt till trafikskadeersättning ifall bilen har fått någon sakskada. Har en annan bil skadats utgår ersättning från trafikförsäkringen ifall det egna fordonet orsakat skadan genom vållande i förandet eller brister på fordonet, 10 § andra stycket TSL.Försäkringstagaren behöver bevisa att en skada har inträffat och visa vilket/vilka fordon det handlar om, hur, när och var det hände m.m. Har någon smitit från olyckan blir det svårare att visa vem som orsakat skadan, så vittnen kan vara användbara ifall sådana finns. Det du behöver göra för att få rätt till ersättningen är att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag och visa att det var någon som körde din bil utan tillåtelse.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan ersättning för värdeminskning av bil utges, och vem ersätter den?

2019-04-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Blev smälld med min bil ute i trafiken, har vagnskade garanti. Motparterns fel blev det.Nu till min fråga, jag äger en så pass nybilVem ersätter min värdeminskning utav bilen?Har jag rätt att få ut ersättning?När jag värderar bilen hos bilhandlare, får jag mycket lägre pris på bilen, pga att den vart involverad i krock, som ej uppstått av mig.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är mer en försäkringsfråga än en juridisk fråga, men jag kommer att ta upp alla relevanta juridiska aspekter i fallet. Relevanta lagar är trafikskadelagen samt skadeståndslagen.Kan ersättning för värdeminskning ges?Enligt 10 § st. 2 trafikskadelagen ska eventuell trafikskadeersättning utgå från det andra fordonet. Inledningsvis bör du alltså se om motpartens försäkringsbolag har åtagit sig att betala ersättning för värdeminskning. I mitt svar kommer jag att utgå från att så inte är fallet.Enligt 8 § trafikskadelagen ska trafikskadeersättning utgå för sakskada som uppkommer i följd av trafik i Sverige med motordrivet fordon. Trafikskadeersättningen grundas också på 5 kap. skadeståndslagen. Här är 5 kap. 7 § skadeståndslagen av intresse, eftersom att skadeståndet omfattar sakskada med anledning av värdeminskning. Det finns alltså en möjlighet för dig att få ersättning för värdeminskning.Vem ersätter värdeminskningen?I och med att 5 kap. 7 § skadeståndslagen blir aktuell, ska den som har orsakat skadan betala, om personen uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Om inte motpartens försäkring täcker ersättning för värdeminskning har du alltså möjlighet att genom domstolsprocess få ersättning för värdeminskning.SammanfattningInledningsvis är det klokt att ta reda på om motpartens försäkring täcker ersättning för värdeminskning. Om så inte är fallet har du ändå möjlighet att kräva trafikskadeersättning för värdeminskning enligt skadeståndslagen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadegörelse häst

2019-04-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej,Jag befann mig vid sidan av en privat väg, ca 2 meter in mot skogen var jag parkerad med min moped. Då kom en häst med sulky och hästen blev skrämd trots att mopeden var avstängd och jag stod still bakom. Den ändrade riktning mot mopeden (av vägen) och stegrade, ramlade och sparkade på mopeden i 1 minut. Det blev inget kvar av mopeden. Kan jag som mopedägare ha rätt till ersättning från ägaren (det var hans väg)?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hästar bedöms skadestånd utifrån allmänna regler i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (mopeden) ska ersätta skadan. Det som förutsätts är med andra ord att skadan skedde på grund av vårdslöshet, vilket i ditt fall verkar svårt att styrka eftersom det verkar som att hästens agerande skedde på grund av att denna blev skrämd och inte på grund av att ryttaren agerade vårdslöst.Du har emellertid möjlighet att vända dig till ditt egna försäkringsbolag och fråga vad som gäller vid ersättning av sakskada.Hoppas att du fick svar på din fråga!