Min son blev påkörd - kan han få ersättning?

2019-02-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min son blev påkörd av en person som var alkoholpåverkad. Det blev inga personskador fast hans bil okörbar! Dom frågade om han ville begära skadestånd fast fick avslag. Min fråga är är det idé att överklaga och kostar det något. Detta hände i dec - 18. Han blev ju utan bil och fick köpa en ny bil . Pengar som han fått ligga ute med då han inte fff fått några pengar för den inlösta bilen. Någon ersättning kan ju tyckas vara rimlig för han ska ju även på förhör och ge vittnesmål. Tacksam för svar
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min första tanke är om din son har fått ut trafikskadeersättning? Enligt lag ska nämligen den personen som körde på din son ha en trafikskadeförsäkring för sin bil (trafikskadelagen 2 §). När din sons bil skadades har han rätt att få ut ersättning ur den andra personens försäkring (trafikskadelagen 10 § andra stycket). Detta gäller så länge skadan uppkommit genom orsakande av skada i samband med förandet eller genom bristfällighet på det fordon som orsakat skadan. Eftersom personen var alkoholpåverkad utgår jag från att skadan har uppkommit i samband med förandet. Ersättningen ska då utgå från den andra personens försäkringsbolag.Det verkar dock från vad du beskriver att din son inte har fått någon som helst ersättning alls. Jag råder er därför att kontakta försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikskadeersättningen på din sons bil och anmäla att ni inte fått någon ersättning, så kontaktar den andra personens försäkringsbolag. Det finns möjlighet för din son att istället begära skadestånd (trafikskadelagen 18 §), men han kan inte få dubbel ersättning från både trafikskadeersättning och skadestånd. Dock brukar det inte finnas något intresse av att söka skadestånd istället för trafikskadeersättning, eftersom reglerna om trafikskadersättning bygger reglerna om rätten till skadestånd enligt skadeståndslagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag få för hjälp från mina försäkringar efter trafikolycka?

2018-12-08 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Förra året i juli råkade jag ut för en fraktur i armbågen i en trafikolycka som passagerare i en bil. Har ff problem och trots ihärdig träning inte kunnat böja armen över 90 grader och ej heller räta ut den helt. Tre dagar innan olyckan sade jag upp mig från mitt jobb som uska på kommunen. Hade tänkt att jobba på ett privat boende där jag skulle fått bättre tider och högre lön. Nu hann jag inte detta innan olyckan Försäkringskassan vägrade sjukskriva mig trots helarmsgips så jag fick börja stämpla. Det står nu klart att jag inte kan återvända till min yrkesroll eftersom jag inte klarar momenten i arbetet som lyft mm. Arbetstränar nu på ett kulturhus och har aktivitetsersättning. Tappat ekonomiskt på detta och kommer upp i hälften vad jag tjänade som usk(inklusive ob). Har lite panik för min låga inkomst eftersom vi bor i villa. Vad för hjälp kan jag begära från mina försäkringar?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att du skadats så illa. Gällande hjälpen du kan få från dina försäkringar beror det på vilka försäkringar du har och ofta till vilket belopp du har försäkrat dig. TrafikförsäkringOm det är en annan person som har varit vållande till skadan i trafiken har du rätt att få ersättning från den personens bilförsäkring, 11 § Trafikskadelagen. Även i annat fall täcker din trafikförsäkring för personskador, 10 § Trafikskadelagen. Genom trafikförsäkringen har du rätt att få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, för ditt lidande på grund av sveda och värk (mer övergående skador) samt dina skador som du beskriver är av bestående art - vilket sker i enlighet med ditt försäkringsbolags beräkningar i ditt enskilda fall. Gällande ersättningen som du kan få för din inkomstförlust så är utgångspunkten att det ska beräknas utifrån vad du skulle ha haft i inkomst om du inte hade skadats och den inkomst som du har till följd av verkningarna som blivit av olyckan. I den beräkningen beaktas tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller liknande åtgärder, din ålder, hur du är bosatt och andra personliga omständigheter, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Jag vågar inte uttala mig om vad som kommer att gälla i ditt fall särskilt, utan i den frågan bör du ha en dialog med det aktuella försäkringsbolaget. OlycksfallsförsäkringOm du har en olycksfallsförsäkring har du även rätt att få viss ersättning ur din olycksfallsförsäkring. Du har inte rätt att få ersättning både genom trafikförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för sjukhuskostnader och liknande, eftersom utgångspunkten är att du endast ska försättas i samma ekonomiska position som innan olyckan inträffade. Du har däremot rätt att få ersättning, utöver det du får från trafikförsäkringen, genom olycksfallsförsäkringen i form av ersättning för medicinsk invaliditet. Som du beskriver dina skador låter det som att du har drabbas av bestående skador efter olycksfallet som gör det möjligt för dig att få ersättning för dessa bestående skador. Normalt när det gäller olycksfallsförsäkringar har du som försäkringstagare fått välja ett visst belopp att försäkra dig till. Utifrån detta belopp brukar försäkringstagaren få en procentuell ersättning som baseras utifrån en läkares bedömning av graden på dina bestående skador. Mina rekommendationer Du bör så snart som möjligt ta kontakt med de aktuella försäkringsbolagen och även se över villkoren för de försäkringar du har. Försäkringsbolagen kommer kunna hjälpa dig vidare med vilken ersättning du är berättigad till. Det är oavsett bra om du ser till att anmäla dina skador.Lycka till och ta hand om dig!Vänliga hälsningar

Ersättning då bilist kör på person som åker longboard på cykel-/ gångbana

2018-11-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Igår åkte jag på min elektriska longboard på en cykelbana Det är en infart till en mataffär som korsar över cykelbanan/trottoaren.Hon svänger in mitt framför mig och jag åker rakt in i bilen. Nu några dagar senare Har jag både smärta i knät och i armbåge men för att inte nämna min elektriska longboard som gick sönder. Samt jacka och jeans fick sig skrapmärken.Vad ska jag göra nu?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som longboard åkare ses man som en gångtrafikant och man har alltså rätt att färdas på gång- och cykelbana. Som bilförare har man väjningsplikt mot alla som färdas på gång- och cykelbanan, detta följer av 3 kap. 21 § 2 st. trafikförordningen. Händelsen är en trafikolycka och ett flertal brott kan aktualiseras, t ex. vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Jag antar dock att du i detta fall undrar över om du kan få någon slags ersättning för den skada du orsakats och inte huruvida du kan anmäla personen som förde bilen. Jag vill dock tillägga att du kan göra en anmälan av händelsen till polisen. Ersättning:När det kommer till skador som orsakas av en bil i trafik tillämpas trafikskadeslagen (TskL), 1 § TskL. Trafikskadeersättning utgår för såväl personskador som sakskador, 8 § TskL. I detta fall förklarar du att dina kläder samt din longboard har gått sönder, detta är exempel på sådant som klassas som sakskador. Du nämner också att du nu har smärta i armbåge och knä vilket är att klassa som personskador. Av 11 § TskL följer att trafikskadeersättning utgår från bilistens trafikförsäkring, du har alltså rätt att få ersättning från bilistens försäkringsbolag. Beräkning av ersättningBeräkningen av ersättningen görs utifrån bestämmelserna som finns i 5 kap. skadeståndslagen. Ersättning för personskador omfattas av sjukvårdskostnader och andra kostnader uppkomna på grund av skadan, inkomstförlust samt sveda och verk. Med sveda och verk menas fysiskt och/ eller psykiskt lidande under akut sjuktid. I allmänhet krävs att man är sjukskriven för att man ska kunna få ersättning för just sveda och verk. Se 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Ersättning för sakskador omfattas av sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust i näringsverksamhet. I detta fall är det aktuellt med ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Vid värdering av sakens värde tittar man på återanskaffningspriset och gör avdrag för slitage och ålder. Vid värdering av reparation och värdeminskning tittar man istället på vad det kostar att reparera saken och vilken värdeminskning som skett pga. skadan. Som huvudregel går man på den metod som ger den lägsta ersättningen, är värdet av saken lägre än kostnaden för en reparation använder man sig också av värdet vid en beräkning. Se 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Anmälan om ersättning:För att få ut ersättning för skadorna du lidit ska du ta kontakt med det försäkringsbolag som personen som förde bilen har sin försäkring hos. På trafikförsäkringsföreningens hemsida finns en guide över hur du går tillväga om du råkat ut för skador i trafik, du hittar guiden här. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställen en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga efter en trafikolycka då vållande bilist gjort sig okontaktbar?

2018-11-05 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag krockade med en annan bil i fredags. Skuldbördan ligger på den jag krockade då han inte följde högerregeln. Det blev ingen allvarlig krock men min bil blev lite skadad. Han lovade att ta på sig detta och ersätta mig för de reservdelar som gick åt. Nu har jag försökt ta kontakt med honom för att få mina pengar men han besvarar varken min telefon samtal eller sms. Jag har fullständigt namn, adress och telefonnummer till honom. Är det någon idé att dra in polisen i detta eller står jag utan skydd nu när jag skulle vara "schysst" och inte dra in försäkringsbolagen eftersom det bara blev en liten skada på bilen och inga personskador
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår ditt problem och ska försöka ge dig lite tips på hur man kan hantera det. Genom polisenDen vanliga situationen som uppstår är i regel när det skett en trafikolycka och den vållande (den som orsakat skadan) smiter från platsen utan att ge sig tillkänna. Detta är brottsligt och kallas för "smitning" eller "obehörigt avvikande från trafikolycksplats", se 5 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Nu har han inte smitit från olycksplatsen och gör sig inte skyldig till detta brott. Om du ändå känner att du vill ha händelsen dokumenterad genom en polisanmälan (vilket många försäkringsbolag kräver) så har du möjlighet att göra detta ändå. Sannolikt är chansen liten att denna person kan bli dömd för vårdslöshet i trafik om det inte finns något vittne till händelsen etc. Genom försäkringsbolagetEnligt 10 § 2 st trafikskadelagen så ska skada på din bil ersättas av den vållande bilens försäkring. Det innebär alltså om du anmäler skadan till försäkringsbolaget och de kan bevisa att det är den andra bilisten som orsakat skadan så är det dennes försäkringsbolag som ska bekosta skadan. Med tanke på att du har namn, adress och telefonnummer så finns möjlighet att anmäla skadan. Hos de flesta försäkringsbolag krävs dock även att man har registreringsnummer och dennes försäkringsbolag. Oavsett kan du anmäla skadan men då får du själv stå för självrisken. Genom skadestånd/ fordran Ett tredje alternativ är att kräva skadestånd genom tvistemål i domstol. Eftersom denna bilist orsakat en skada på din bil så föreligger skadeståndsansvar för denne, 2 kap 1 § skadeståndslagen. Dock är detta alternativ inte vidare aktuellt med tanke på hur små kostnader det handlar om. Rättsprocessen skulle sannolikt bli dyrare än vad själva kostnaderna för skadan är. Du kan även framställa en fordran mot personen där du likt en räkning framställer betalningsansvar. Om denne inte betalar fordran så kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att framställa ett betalningsföreläggande. Läs mer HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem ansvarar för skadorna när en moped har lånats ut?

2019-01-21 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min son lånade en kompis moped och krockade med en cyklist. Det blev en polisanmälan som kort efter lades ned. Nu, 7 månader senare hör kompisens pappa av sig och vill att vi ska betala mopeden som fick en del skador. Försäkringen täcker inte skadorna då mopeden var trimmad.Kan han kräva oss på detta?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du orsakar någon en skada så kan du bli skadeståndsskyldig mot den personen. Tanken med skadeståndet är att den som drabbats ska bli försatt i samma ekonomiska situation som före skadan. I det här fallet har din son krockat med sin väns moped och pappan kräver er på skadorna som har orsakats på mopeden. För att ni ska bli skadeståndsskyldiga krävs det att din son vållat skadan eller orsakat den på ett oaktsamt sätt, vilket jag uppfattar som av frågan. SkadevållareSkadevållare kallas den som har orsakat någon en skada. Det är skadevållaren som blir skadeståndsskyldig och som ska ersätta den som drabbats av en skada. Den skadelidandeSkadelidande är den som drabbats av skadan och som kan kräva er på skadestånd. Det är den skadelidande som ska bevisa att ni har vållat skadan. Skadeståndets storlekSom jag nämnt tidigare är tanken med skadestånd att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan. Det framgår inte av din fråga hur stora skadorna på mopeden är men skadeståndets storlek ska därför motsvara värdet på egendomen som förstörts. Det kan antingen motsvara kostnaden för att reparera det som skadats eller, om det inte går, ersätta kostnaderna för att köpa ett liknande föremål. Om mopeden inte varit trimmad och försäkringen hade täckt skadorna hade ert skadeståndsanspråk omfattat självrisken till försäkringsbolaget, men i det här fallet omfattar det reparationskostnaderna för mopeden. Lycka till!Vänligen,

Hur gör jag för att begära ut ersättning för personskada i trafik?

2018-11-25 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag var med om en trafikolycka för en vecka sedan. En lastbil med släp skulle korsa motorvägen som jag körde på, föraren hade stopplikt men körde ändå ut på vägen vilket ledde till att jag körde in i släpet. Jag kom undan med småskador och två frakturer i handleden som kanske måste opereras och jag kommer ha gips i 3 månader. Vad är det jag ska göra för att kräva skadestånd? Polisen är inblandad men har fortfarande inte pratat med de.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör om du har rätt till ersättning till följd av trafikskada och hur du isåfall kan kräva ut det. Utgångspunkten: eftersom att dina skador uppstått på grund av ett motordrivet fordon i trafik, har du rätt till trafikskadeersättning (1 § Trafikskadelagen (TSL)). Trafikskadeersättningen utgår från trafikförsäkring - antingen från det fordon du befann dig i vid olyckan eller fordonet som du kolliderade med. Trafikskadeersättning täcker kostnader för sjukvård, däribland kostnaderna för småskadorna, frakturerna och den eventuella operationen. Vidare täcker ersättningen inkomstförlust om det skulle vara aktuellt. Det omfattar även ersättning för psykiskt lidande.Hur kräver du ut din ersättning?För att få ersättning, kontaktar du först försäkringsbolaget som tillhandahöll trafikförsäkringen för det fordon du färdades i vid olyckan och förklarar dina besvär Skulle det vara så att försäkringsbolaget säger att det är trafikförsäkringen för det andra fordonet som ska stå kostnaderna, får du kontakta dem istället. Information om vilket försäkringsbolag det andra fordonet var försäkrat hos finns i polisanmälan.Krya på dig./Vänligen,

Ersättningsskyldighet vid kollision mellan cyklist och bilist

2018-11-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |jag har kört på en cyklist som kom från min västra sida. jag tittade noggrann men se ingen cyklist då körde jag mig in i parkering men plötsligt kom cyklist ned från backen då bromsade allt vad som gick körde ändå personen. cylisten hade mörka kläder på sig och saknade reflex , ingen hjälm på sig, och min bil skadat mycket, det hände i en fyrvägs korsning och min bil( framhjulen) är in i parkering och det är bara 10 i hastighet . en vittnet ringde ambulans och jag ringa polisen. han har lite skrapsår på knä, hake och ingen blödningar. och efter några veckor fick jag ett brev från polis att jag ska möta polisen då fick jag reda att jag måste betar ett böter eller skadestånd avgift till cyklist då sa jag nej till polis eftersom jag vet inte att man måste betalar eller inte för att jag kan inte så bra svenska samt jag vet ingenting om vad är för böter och samtidigt trodde jag att jag är rätt för att jag hade redan inne i parkering. så efter jag hade sagt nej eller inte betar böter då fick jag ett brev eller kallelse från tingsrättens för brott till vållande till kroppsskada och han hade spricka på käkbenet och hade sår på knä och benet. och då ringde jag till försäkringbolag då sa dom att dom kan inte hjälpa till för att den avgiften (skadestånd) är cyklist som vill ha det och det är jag som ska betala inte försäkringsbolag för att dom hade redan betalat pengar till cyklist för trafikförsäkring. Är det jag som har gjort fel, vad som komma häda nu,
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan här olycka där en bilförare och cyklist har kolliderat beror följderna till detta på vem som har varit vållande till olyckan, alltså vem som är ansvarig till att olyckan har skett.Vem som anses som ansvarig till olyckan beror på vad det är för trafikregler som gäller på den platsen för cyklister och bilister. Jag kommer tyvärr inte kunna svara på om det är du som är ansvarig till olyckan eller om det är cyklisten, då jag inte vet hur området ser ut samt vad det för trafikregler som gäller just där kollisionen skedde, utan det är en bedömning som ditt försäkringsbolag får göra, där du har din bil försäkrad. Du kan vara ansvarig till olyckan om det hände på en plats där du skulle gett företräde till cyklister, om något sådant inte gäller vid det stället kan det istället vara cyklisten som är ansvarig för olyckan. Jag råder dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag igen och be dem förklara vem som är vållande till olyckan och varför.Viktigt att veta beträffande din trafikförsäkring och kollision med cyklist, är att man alltid får betala självrisken på trafikförsäkringen för skador som cyklisten fått på sig själv och på cykeln. Just när det gäller cyklister så spelar det ingen roll om vem som varit ansvarig till olyckan, utan bilisten är i huvudregel skyldig att betala sin trafikförsäkring till cyklisten för dennes skador. (11 § trafikskadelagen)Detta innebär att vare sig du var ansvarig till olyckan eller inte så kommer du att få betala 1000 kronor i självrisk, genom din trafikförsäkring, för cyklistens skador.Vem som har varit vållande till olyckan kan ändå spela roll, då det kan avgöra om du får stå för kostnaderna för reparation för skadorna på din bil själv, eller om det är något du kan kräva cyklisten på. Om du anses som vållande till olyckan:Då ska din trafikförsäkring täcka för skador som skett på cyklistens cykel, samt för de personskador som cyklisten själv fått. Trafikförsäkringen innebär att du betalar en självrisk, som oftast är på 1000 kronor, vilket ska ersätta dessa skador. Om cyklistens skador på cykel och sig själv överstiger detta belopp så står ditt försäkringsbolag för detta. Nu när du berättar att cyklisten har anmält detta och det har blivit ett mål i tingsrätten tycker jag du ska berätta detta för ditt försäkringsbolag och se om denna ersättningen som cyklisten vill ha är något som kan ersättas av trafikförsäkringen. Om du inte anses vållande till olyckan:Även fast du inte bedöms vara ansvarig till olyckan så kommer du som ovan nämnt ändå behöva betala din självrisken på din trafikförsäkring för cyklistens skador. Om du har skador på din bil och det är cyklisten som är ansvarig till detta, så kan du däremot rikta skadeståndsanspråk mot cyklisten för skadorna som du har på din bil. Om du har ytterligare försäkring på bilen som täcker skador på din egen bil, en så kallad vagnskadeförsäkring som ingår i en helförsäkring, så kommer du att få reparera din bil genom försäkringen och den självrisken du får betala för det, kan du sedan kräva cyklisten på. Att tillägga angående att cyklisten anmält detta - vållande till annans kroppskada, är att om du inte anses vållande till denna olycka bör du heller inte kunna bli dömd för detta, då det kräver att du är ansvarig till olyckan. Jag rekommenderar dig som sagt att kontakta ditt försäkringbolag då mycket av detta beror på vilka trafikregler som gällde på platsen och vem som kan anses ansvarig till olyckan. Vad som sker härnäst beror också på vad du har för försäkringar på bilen och vad dessa försäkringar kan täcka. Hoppas du fick vägledning och att allt löser sig för dig!

Vilka skador omfattas av trafikförsäkring? Hur överklagar jag försäkringsbeslut?

2018-10-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag klämde 2 fingrar i samband med en bilfärd, jag skulle ta ut hunden och och klämde mig så illa att ett finger fick en svår fraktur. De blev operation och 2 månaders sjukskrivning.Min olycksfallsförsäkring menar att det ska gå på trafikskadeförsäkringen. Det är ett solklart fall säger dom och att det finns domstolsbeslut på liknande fall.Dom tycker jag ska överklaga försäkringsbolagets beslut.Men hur gör jag då, ska jag ta fram domstolsbeslut på liknande fall?Kommer det att kosta pengar?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du hävdar att olycksfallförsäkringen ska täcka din skada och hur man i så fall överklagar försäkringsbolagets beslut. Vilka händelser av trafikskadeförsäkringen?Trafikskadeersättning regleras i trafikskadelagen (TSL). Ersättning utgår för person- och sakskador som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon. Begreppet "i följd av trafik" har i rättspraxis fått en generös tolkning. För att omfattas av trafikförsäkring krävs det att skadan har ett sånt samband med hur en bil normalt brukas att den får anses ha uppkommit i följd av trafik. I den bedömningen fästs avseende vid bilens egenskap som transportmedel och de särskilda risker som fordonstrafik innebär. Det innebär att även skador som inträffat när bilen stått helt stilla ibland kan anses ha uppkommit "i följd av trafik". Så har t ex varit fallet när en man innan bilfärden skrapat rutorna och fallit (se NJA 2007 s. 997) Enligt domstolen hade mannen företagit en förberedande åtgärd för att kunna framföra bilen på ett trafiksäkert sätt. Enligt min mening kan din skada däremot inte anses ha uppkommit i följd av trafik. Du hade förvisso kört bilen tidigare, men att ta ut hunden ur bilen bör inte vara en åtgärd som har samband med bilens funktion som transportmedel eller trafiksäkerheten. Det skulle vara att ge begreppet en för vid tolkning.Vad du kan göraSom sagt tycker jag inte att skadan omfattas av trafikförsäkringen, utan i så fall din olycksförsäkring. Vanligtvis brukar försäkringsbolaget, innan frågan tas vidare, utan kostnader erbjuda en omprövning av beslutet. Om du är missnöjd med bolagets omprövningsbeslut kan du kostnadsfritt vända dig till personförsäkringsnämnden (PFN). Nämndens beslut är endast rådgivande, men ofta följer bolagen dess beslut. En sista möjlighet är att ta frågan till domstol. En sådan process kan däremot både vara tidskrävande och kostsam. Det gör du genom att lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Mer information om hur du går tillväga hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,