Ersättning för krockad bil

2019-05-22 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Jag har en fråga som gäller min son. Han körde min bil och han krockade och bilen är totalförstörd. De har hittat hans blod samt att han har tagit tabletter så jag undrar om jag kan få ersättning för bilen.Tack
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline!Som jag förstår det har alltså din son tagit bilen och sen krockat med den, samt att han var påverkad och nu vill du få ersättning för bilen från din son. Lagen vi kommer titta på heter skadeståndslagen (SKL). I lagen står det att den som uppsåtligen, dvs med flit eller av egen vilja, eller av vårdslöshet (varit oförsiktig) orsakar en sakskada(skada på objekt) ska ersätta skadan. (2 kap. 1 § SKL)Senare hittar man i lagen att personen som orsakat skadan ska ersätta värdet för saken, eller om det behövs reparationen. Den ska också ersätta annan skada som kan ha uppkommit i samband med den första skadan. (5 kap. 7 § SKL)Så sammanfattningsvis. Jag skulle säga att om din son tagit bilen och kört när han varit påverkad så har han varit vårdslös och uppfyller då kraven i lagen. Du skulle alltså behöva ta din son till domstol om han inte själv väljer att ersätta dig för bilen. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!Mvh

Kan jag kräva skadestånd av en person som krockat min bil jag lånat ut till denne?

2019-04-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min fd sambo lånar min bil och krockar så den blir skrot. Min försäkring täcker inte skadan eftersom hon anses skyldig av både polis och försäkringsbolag. Om motparten varit vållande hade jag fått 12000 Skr för bilen. Kan jag kräva min sambo på detta belopp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga handlar om att en annan person skadat din egendom du vill ha ersättning för kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan kräva skadestånd av din f.d. samboNu vet jag inte exakt hur krocken gått till, men eftersom din f.d. sambo ansetts skyldig av både polis och försäkringsbolag får hon åtminstone anses ha orsakat skadorna på din bil genom ett oaktsamt beteende, varför hon är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL).Ja, skadeståndet kan avse bilens värdeDå din bil blivit till skrot ligger det närmast till hands att du ska bli tilldömd bilens värde i ersättning av din f.d. sambo. Du har även rätt till ersättning för andra kringkostnader och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL).Skadeståndet kan jämkas om du anses medvållande till skadanJag vet inte varför polisen är inblandad, men har det att göra med att din f.d. sambo körde rattfull eller liknande och du vetat om att hon var påverkad när du lånade ut bilen, så kan du anses medvållande till skadan. I sådana fall kan skadeståndet jämkas och bli mindre (6 kap. 1 § andra stycket SkL).Mitt rådEn uppgörelse i godo är alltid att föredra framför en domstolstvist, varför jag i första hand råder dig att tala med din f.d. sambo. Om du redan gjort det, gör det igen. Berätta att du annars avser ta ärendet vidare till domstol.I andra hand, om inte försäkringsbolaget är behjälpliga, så återstår tyvärr bara en domstolstvist som alternativ.Jag hoppas att det löser sig för dig på ett smidigt sätt och önskar dig en trevlig start på veckan.Med vänliga hälsningar

Trafikskadeersättning

2019-03-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vad gäller då man står still vid ett rött trafikljus och blir påkörd bakifrån av en annan bil? Kan då Trafikskadeförsäkringen ersätta kostnaden för de skador som uppstått? Det är min dotter och måg som blivit utsatta för detta. Deras försäkringsbolag ersätter inte hela kostnaden.Med vänlig hälsning
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Trafikskadeersättning utgår som regel vid sakskada på motordrivet fordon som uppkommer i trafik. Detta sker om skadan uppkommit genom vållande i samband med förandet eller genom bristfällighet på det fordon som orsakat skadan. Ersättningen utgår då från trafikförsäkringen för det fordon som orsakat skadan, 10 § Trafikskadelagen.I ditt fall är det således det alltså personen som förde fordonet som skadade din dotters bil vars försäkringsbolag ska betala ut ersättningen till din dotter som är skadelidande. Detta under omständigheterna att fordonet var i trafik, din dotter stod vid rött ljus vilket jag anser vara i trafik. Vidare att skadan har uppkommit genom vållande, vilket i praktiken betyder att ett uppsåt ej behövt förelega, eller bristfällighet på fordonet som orsakade din dotters bils sakskada. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Skadestånd vid trafikolyckor

2019-03-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, Jag var med om en trafikolycka. Mitt fordon gled på is i full fart ut i en korsning och krockade med fronten rakt in i sidan på en annan bil. Min hastighet var mellan 60-65 km/h. Krockkudden löste ej ut och jag tog hela smällen med bröstet och fick föras med ambulans till sjukhus. Bilen bogserades därefter till verkstad och gick ej att reparera, hela motorhuven var helt intryckt. Vid en frontalkollision som detta borde krockkudden av säkerhetssynpunkt ha löst ut men gjorde det ej. Kan jag stämma bilföretaget och yrka om skadestånd?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så tråkigt att höra om din olycka! I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som gäller för skadestånd i samband med trafikolyckor. Jag kommer också att ge dig några förslag på vad du kan göra nu. Vad gäller för skadestånd i samband med trafikolyckor? När man har råkat ut för en skada som någon annan kan anses bära skulden till finns det som utgångspunkt möjlighet att kräva skadestånd och därigenom få ersättning för skadan. Oftast är det genom bestämmelserna i skadeståndslagen som man kan få rätt till skadestånd. Eftersom de skador som du har drabbats av orsakades till följd av trafik med ett motordrivet fordon är det dock bestämmelserna i trafikskadelagen som gäller i ditt fall.Enligt bestämmelserna i trafikskadelagen har man rätt till trafikskadeersättning ur sin obligatoriska trafikförsäkring när man har skadats i samband med en trafikolycka (se 8 § trafikskadelagen). Vid personskador, alltså skador på kroppen, har man alltid rätt till trafikskadeersättning. Man kan även få ersättning för sakskador, alltså skador på t.ex. fordonet eller på kläder etc., om vissa förutsättningar är uppfyllda (se 10 och 11 § trafikskadelagen). Situationen vid trafikskador är speciell på så sätt att ersättningen ("skadestånd") i princip alltid utgår automatiskt från ens trafikförsäkring. Vid andra typer av skador kan man själv behöva föra en skadeståndstalan i domstol för att få skadevållaren att betala ut skadeståndet. I Sverige gäller som princip att en skada ska ersättas till så stor del att den som drabbats av skadan ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat (plus minus noll). Det betyder att man inte kan kräva dubbel ersättning för en skada. Eftersom man har rätt till ersättning genom sin trafikförsäkring för skador som orsakats i samband med trafikolyckor, finns det i princip ingen poäng med att försöka kräva "vanligt" skadestånd utöver ersättningen man får från sin trafikförsäkring. Man kan som sagt inte kräva dubbelt skadestånd. Om man av någon anledning inte har kunnat få trafikskadeersättning från sin försäkring kan man dock välja att stämma den som är ansvarig för skadan och kräva skadestånd. Man kan också välja om man vill få trafikskadeersättning från sitt försäkringsbolag eller om man själv vill stämma den som rent faktiskt är ansvarig för skadan (se 18 § trafikskadelagen).Vad gäller i ditt fall - kan du stämma bilföretaget?Det är naturligtvis mycket allvarligt att krockkudden inte utlöstes när du var med om trafikolyckan. Jag antar att det skadestånd du vill kräva från bilföretaget baseras på att du inte skulle ha skadats lika allvarligt om krockkudden hade fungerat som den skulle, och att du därmed vill hålla bilföretaget ansvarigt för att dina skador blev värre än de borde ha blivit. På en sådan grund skulle man mycket väl kunna kräva skadestånd. Eftersom du har varit med om en trafikolycka antar jag dock att du redan har fått trafikskadeersättning ur din trafikförsäkring. Trafikskadeersättningen ska täcka skador som orsakats på din kropp, men den kan också täcka skador som orsakats på t.ex. dina kläder och din bil (om vissa förutsättningar var uppfyllda). Trafikskadeersättning beräknas på samma sätt som "vanligt" skadestånd, dvs. det hade förmodligen inte blivit någon skillnad om du valde att stämma bilföretaget istället. Själva penningsumman hade alltså blivit densamma. Av den anledningen är det nog ingen idé att försöka stämma bilföretag. Du kommer alltså, tyvärr, inte att kunna få några ytterligare pengar. I skadeståndslagen 5 kap. anges hur trafikskadeersättningen beräknas. Om du inte har fått någon trafikskadeersättning ännu, eller om du av någon anledning inte kan få det, kan du dock väcka en skadeståndstalan mot bilföretaget i domstol. Att föra en skadeståndstalan är å andra sidan betydligt mer komplicerat och inte nödvändigtvis mer förmånligt, varför jag i första hand skulle rekommendera att du väljer att utfå trafikskadeersättning istället. Då slipper du även väldigt mycket arbete!På konsumenternas hemsida kan du läsa mer om vilka slags skador som ersätts av din trafikförsäkring. https://www.konsumenternas.se/forsakring/fakta/om-personskador/trafikskadaSlutligen vill jag bara nämna att det inte innebär att bilföretaget "slipper ansvara för sitt fel" om du väljer att utfå trafikskadeersättning. När ditt försäkringsbolag betalar ut trafikskadeersättning till dig får försäkringsbolaget samtidigt rätt att kräva den som orsakat skadan på pengar, vilket betyder att ditt försäkringsbolag kan stämma bilföretaget.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Kan ersättning för värdeminskning av bil utges, och vem ersätter den?

2019-04-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Blev smälld med min bil ute i trafiken, har vagnskade garanti. Motparterns fel blev det.Nu till min fråga, jag äger en så pass nybilVem ersätter min värdeminskning utav bilen?Har jag rätt att få ut ersättning?När jag värderar bilen hos bilhandlare, får jag mycket lägre pris på bilen, pga att den vart involverad i krock, som ej uppstått av mig.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är mer en försäkringsfråga än en juridisk fråga, men jag kommer att ta upp alla relevanta juridiska aspekter i fallet. Relevanta lagar är trafikskadelagen samt skadeståndslagen.Kan ersättning för värdeminskning ges?Enligt 10 § st. 2 trafikskadelagen ska eventuell trafikskadeersättning utgå från det andra fordonet. Inledningsvis bör du alltså se om motpartens försäkringsbolag har åtagit sig att betala ersättning för värdeminskning. I mitt svar kommer jag att utgå från att så inte är fallet.Enligt 8 § trafikskadelagen ska trafikskadeersättning utgå för sakskada som uppkommer i följd av trafik i Sverige med motordrivet fordon. Trafikskadeersättningen grundas också på 5 kap. skadeståndslagen. Här är 5 kap. 7 § skadeståndslagen av intresse, eftersom att skadeståndet omfattar sakskada med anledning av värdeminskning. Det finns alltså en möjlighet för dig att få ersättning för värdeminskning.Vem ersätter värdeminskningen?I och med att 5 kap. 7 § skadeståndslagen blir aktuell, ska den som har orsakat skadan betala, om personen uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Om inte motpartens försäkring täcker ersättning för värdeminskning har du alltså möjlighet att genom domstolsprocess få ersättning för värdeminskning.SammanfattningInledningsvis är det klokt att ta reda på om motpartens försäkring täcker ersättning för värdeminskning. Om så inte är fallet har du ändå möjlighet att kräva trafikskadeersättning för värdeminskning enligt skadeståndslagen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadegörelse häst

2019-04-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej,Jag befann mig vid sidan av en privat väg, ca 2 meter in mot skogen var jag parkerad med min moped. Då kom en häst med sulky och hästen blev skrämd trots att mopeden var avstängd och jag stod still bakom. Den ändrade riktning mot mopeden (av vägen) och stegrade, ramlade och sparkade på mopeden i 1 minut. Det blev inget kvar av mopeden. Kan jag som mopedägare ha rätt till ersättning från ägaren (det var hans väg)?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hästar bedöms skadestånd utifrån allmänna regler i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (mopeden) ska ersätta skadan. Det som förutsätts är med andra ord att skadan skedde på grund av vårdslöshet, vilket i ditt fall verkar svårt att styrka eftersom det verkar som att hästens agerande skedde på grund av att denna blev skrämd och inte på grund av att ryttaren agerade vårdslöst.Du har emellertid möjlighet att vända dig till ditt egna försäkringsbolag och fråga vad som gäller vid ersättning av sakskada.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jag har backat in i en felparkerad bil - vem är ansvarig för skadan?

2019-03-25 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Stod parkerad på en märkt parkeringsplats i närheten av en sväng/korsning. Bilen var den yttersta bilen och stod på den sista utmärkta parkeringsplatsen. När min sambo väl ska köra, startade han bilen och backade lätt samtidig som han började titta i backspeglen, då stod en parkerad bil precis bakom honom, trots att det inte skulle finnas någon parkerad bil där. Han körde in i bilens fram huv. Vem har gjort fel och ska stå för kostnaderna?
Hanna Lindqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att hänvisa till trafikskadelagen (TSL) samt trafikförordningen (TrafikF).I din fråga nämner du inte vilka sorts skador som har uppkommit, och om det blivit skador både på er bil och på bilen som blev påbackad. Jag utgår ifrån att det har blivit skador på den andra bilens framhuv.Trafikskadeersättning kan utgå från trafikförsäkringen på er bilHuvudregeln är att de skador som orsakas i följd av trafik med bil eller annat motordrivet fordon ska ersättas med trafikskadeersättning genom trafikförsäkringen (TSL 8 §). Trafikförsäkringen fungerar som ett skydd för den som drabbats av skada i trafiken. Det betyder i ert fall att skadorna på den andra bilen kan ersättas genom trafikförsäkringen på ert fordon, men ej skador på er egen bil. Om båda fordonen var i trafik utgår ersättning vid vårdslöshetDet har viss betydelse om en skada har uppstått när båda fordonen var i trafik. Då ska ersättningen utgå endast om någon, eller båda av förarna av fordonen orsakat en skada av vårdslöshet, (TSL 10 § andra stycket). I skadeståndsrättsliga termer talar man om vem som är vållande till en skada. En ren olyckshändelse räknas inte som vållande, utan föraren ska på något vis ha agerat vårdslöst eller i vart fall oaktsamt. Om endast ett av fordonen var i trafik gäller ett strikt ansvarOm bara ett av fordonen är i trafik gäller istället ett så kallat strikt ansvar för det fordonet som är i trafik. Någon bedömning av förarens agerande behöver primärt inte göras och ersättning ska utgå från det fordonets trafikförsäkring (TSL 11 §). Är ett felparkerat fordon i trafik eller ej? Det har diskuterats om ett fordon som är felparkerat ska anses vara i trafik eller ej. Tyvärr finns det inte några säkra svar på hur bedömningen kommer göras i ert fall och gränsdragningen är inte helt solklar. Därför tror jag att bilen som din sambo backade in i förmodligen kommer att räknas som att den var parkerad, och ej i trafik. För er del betyder det att ni sannolikt kommer vara skyldiga att stå för skadan som uppstått på den andra bilen, och detta är ett strikt ansvar. Om ni väljer att anmäla skadan till ert försäkringsbolag kan trafikskadeersättning utgå, med förbehåll för den självrisk ni eventuellt ska stå för. Backning med bil får endast göras om det kan ske på ett säkert sättOm den andra bilen ändå skulle anses vara i trafik kan det vara bra att veta att din sambo förmodligen anses vara vållande till skadan, möjligen tillsammans med ägaren eller föraren till det felparkerade fordonet. Bilen som parkerat bakom er har sannolikt parkerat i strid med parkeringsförbud. I sånt fall kan bilägaren bli skyldig att stå för en del av skadan. Det följer av trafikförordningen att backning inte får ske utan att föraren försäkrar sig om att det kan ske utan fara för övriga trafikanter (TrafikF 3 kap. 46 §). Föraren är skyldig att försäkra sig om att backning kan ske på ett säkert sätt, oavsett om det är förbjudet att parkera bakom bilen eller ej. Tänk på att gångtrafikanter eller andra trafikanter kan uppehålla sig eller passera förbi bakom bilen. SammanfattningMin bedömning är att ni kommer att få stå för kostnaden för skadan som uppstått även om bilen som blev påbackad var felparkerad. Trafikskadeersättning kan utgå från trafikförsäkringen för att täcka kostnaden för skadan som uppstått på den påbackade bilens framhuv. Mina råd-Kontakta försäkringsbolaget där ni har tecknat trafikförsäkring på er bil. De kan hjälpa er vidare med detta ärendet. -Även om det finns en möjlighet att få ersättning ur trafikförsäkringen kan ni såklart välja att reglera detta sinsemellan utan att använda försäkringen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Min son blev påkörd - kan han få ersättning?

2019-02-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min son blev påkörd av en person som var alkoholpåverkad. Det blev inga personskador fast hans bil okörbar! Dom frågade om han ville begära skadestånd fast fick avslag. Min fråga är är det idé att överklaga och kostar det något. Detta hände i dec - 18. Han blev ju utan bil och fick köpa en ny bil . Pengar som han fått ligga ute med då han inte fff fått några pengar för den inlösta bilen. Någon ersättning kan ju tyckas vara rimlig för han ska ju även på förhör och ge vittnesmål. Tacksam för svar
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min första tanke är om din son har fått ut trafikskadeersättning? Enligt lag ska nämligen den personen som körde på din son ha en trafikskadeförsäkring för sin bil (trafikskadelagen 2 §). När din sons bil skadades har han rätt att få ut ersättning ur den andra personens försäkring (trafikskadelagen 10 § andra stycket). Detta gäller så länge skadan uppkommit genom orsakande av skada i samband med förandet eller genom bristfällighet på det fordon som orsakat skadan. Eftersom personen var alkoholpåverkad utgår jag från att skadan har uppkommit i samband med förandet. Ersättningen ska då utgå från den andra personens försäkringsbolag.Det verkar dock från vad du beskriver att din son inte har fått någon som helst ersättning alls. Jag råder er därför att kontakta försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikskadeersättningen på din sons bil och anmäla att ni inte fått någon ersättning, så kontaktar den andra personens försäkringsbolag. Det finns möjlighet för din son att istället begära skadestånd (trafikskadelagen 18 §), men han kan inte få dubbel ersättning från både trafikskadeersättning och skadestånd. Dock brukar det inte finnas något intresse av att söka skadestånd istället för trafikskadeersättning, eftersom reglerna om trafikskadersättning bygger reglerna om rätten till skadestånd enligt skadeståndslagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,